Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
תנאי שמוש באתרעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
יום ראשון כ"ו אלול תשע"ד / 21 ספטמבר 2014                    |     השקעה כדאית     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

מעיניני דיומא
אלול
ראש השנה
וידאו: הלכות שופר עם הדגמות - הרב ישעיהו גריינמן
וידאו - סימנים של ראש השנה
קדושת הבית היהודי
חינוך ילדים-רבנים שונים
חוק לישראל - הרב דוד בצרי
שיעורים מיוחדים וחדשים
תפילת שליח ציבור
הצצה אותנטית לעולם המשנה - משניות שבת - לימוד ובחינה עצמית
הרב אלימלך בידרמן
הרב בן ציון מוצפי
הרב אשר אריאלי
הרב אשר וייס
הרב יחיאל יעקבזון
כל השיעורים החדשים
سخنرانیهای فارسی را اینجا ببینید و بشنوید
סדרות שיעורים
הרבנית רות שמש
הרב יצחק סילבר - עיניני שלום בית
חינוך ילדים - בעברית
הרב משה ויא-הלכות בדיקת תולעים בוידאו
שיעורי "אום אני חומה"
הרב ברוך רוזנבלום
הרב יצחק זילברשטיין - שעורי הלכה מבני ברק בעברית
הרבנית נוישטט
הרב משה שפירא
הרב אליהו דיסקין
שיעורי הרב מנשה ישראל ריזמן
הודעות מיוחדות.

 
 
 
 
על פי הוראת גדולי התורה והפוסקים שליט"א, השימוש
באינטרנט הינו לצורך בלבד,ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר.
כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית!.
ומלאה הארץ דעה את ד'!
ל"קול הלשון" מעבדה להצלת שעורים מוקלטים משנים קודמות,
המוקלטים ע"ג קלטות, תקליטורים וסרטי הקלטה.
אם בידכם שיעורים לתועלת הרבים, נשמח לקבלם ולהעביר
את השעורים למערכת הממוחשבת.
והיו עיניך רואות את מוריך!
מערכת שעורי הוידאו של "קול הלשון" מנפיקה בס"ד,
מאות שיעוריםחדשים מידי חודש.
אם ברצונכם להיות שותפים להפצת התורה,
ולהמליץ על שיעור חדש למערכת קול הלשון,
לזכוי הרבים נשמח לשמוע על כך.
 
 
 
חבר אני לכל אשר יראוך
אם באפשרותכם להקליט ו\או להסריט שעורי תורה באזורכם,
תוכלו להעביר את הקבצים ל"קול הלשון",
ולהיות שותפים לזכוי הרבים הגדול!בחירת שפת
השיעורים
חיפוש