Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
עזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שישי י"ב תשרי תשע"ט / 21 ספטמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

פרשת השבוע - האזינו הסתר/הצג פרשות

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים


   הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:
פרשת האזינו
אבא-שאול, הרב יהושע
4 שיעורים
(האזינו וזאת הברכה, ועוד...)
אברג'יל, הרב אליהו
2 שיעורים
(האזינו נער לא ימיש מתוך האוהל, ועוד...)
אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
האזינו
אדרי, הרב דוד
האזינו
אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
האזינו תשלג הרב ברוורמן
איזמן, הרב גדליה
2 שיעורים
(אור החיים האזינו, ועוד...)
אייזנבך, הרב חיים רפאל
3 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא בהברה ספרדית
4 שיעורים
(האזינו ראש השנה, ועוד...)
אליהו, הרב מאיר
3 שיעורים
(האזינו תשע, ועוד...)
אלנקווה, הרב יוסף
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
אלקריף, הרב גואל
9 שיעורים
(האזינו , ועוד...)
אסולין, הרב שלמה
05 פרשת האזינו ויפח באפיו
אסטרייכר, הרב יעקב
2 שיעורים
(שירת האזינו כל דרכיו משפט צידוק הדין, ועוד...)
ארלנגר, הרב סנדר
האזינו שובה
ארנון, הרב ישראל נח
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
בארי, הרב מיכאל
האזינו
בויאר, הרב שלמה
2 שיעורים
(האזינו עשרת ימי תשובה, ועוד...)
בוקרה, הרב ברוך
האזינו
בלוי, הרב דוד משה
10האזינו
בן שטרית, הרב אהרן ירון
5 שיעורים
(פרשת האזינו, ועוד...)
בן-פורת, הרב יוסף
48 שיעורים
(משניות תרומות פרק י, ועוד...)
בצרי, הרב דוד
פרשת האזינו תשמג
ברנר, הרב יצחק
2 שיעורים
(פרשת האזינו תשעו, ועוד...)
גבהרד, הרב חנוך
האזינו סוכות
גדסי, הרב אמיתי
אור החיים האזינו
גולדהבר, הרב אלחנן
האזינו ועשרת ימי תשובה
גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
האזינו
גינויער, הרב שלמה
האזינו השמים והארץ ישמע
גלר, הרב יצחק
ועד רביעי פרשת האזינו
גרדנויץ, הרב יצחק
4 שיעורים
(האזינו אוושפיזא דמשה הילולת מוהרן, ועוד...)
גרויז - נייטרא, הרב עמרם
2 שיעורים
(האזינו מעלת הזהירות באמירת ברכת התורה בכונה, ועוד...)
גרוסמן, הרב אליעזר
האזינו
גרינבלט, הרב דניאל
האזינו
דביר, הרב יהודה
האזינו
דומב, הרב חיים
2 שיעורים
(פרק לב פסוק א, ועוד...)
דומב, הרב יהונתן
2 שיעורים
(פרשת האזינו, ועוד...)
דיאמנט, הרב נחום
14 שיעורים
(האזינו עדות השמים והארץ כוונת התפילה הלכות עירובי תבשילין, ועוד...)
דיין, הרב יקותיאל
האזינו
דינר, הרב יהודה אריה
האזינו
דינר, הרב יעקב זאב
17 שיעורים
(האזינו הפטרת שובה, ועוד...)
דיסקין, הרב אליהו
2 שיעורים
(האזינו ערב יום כיפור, ועוד...)
דרור, הרב חיים
האזינו
דרורי, הרב רפאל
6 שיעורים
(0758 האזינו היחס בין החרב לשינונה, ועוד...)
דרמר, הרב אליהו
שנה ראשונה פרשת האזינו הלכות סוכה וארבעת המינים
דרעי, הרב יגאל
האזינו
הורביץ, הרב שלמה
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
הורונציק, הרב מרדכי
3 שיעורים
(פרק לב פסוק יט, ועוד...)
הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
4 שיעורים
(האזינו התוכחה, ועוד...)
הלוי, הרב אברהם
האזינו
הלוי, הרב נהוראי
2 שיעורים
(יום ד פר האזינו תשסד, ועוד...)
וואלקין, הרב חיים
האזינו תשנז כדי אכילת פרס
ווייס, הרב אשר
2 שיעורים
(האזינו ראש השנה, ועוד...)
וויס, הרב אהרון משה
4 שיעורים
(האזינו ערב יום כיפור תשסו , ועוד...)
וולך, הרב שלום מאיר
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
וונדר, הרב
האזינו
ויזגן, הרב יהושע
3 שיעורים
(האזינו ראש השנה, ועוד...)
וייס, הרב אהרון
9 שיעורים
(פרק לב פסוק יא, ועוד...)
וייס, הרב אפרים יהודה לייב
4 שיעורים
(האזינו בין יום כיפור לסוכות, ועוד...)
וינגולד, הרב יעקב
האזינו תרלז
וינגרטן, הרב פישל
2 שיעורים
(03 פרשת האזינו תשעה מצווה תקע לא תהא קדשה, ועוד...)
וינטר, הרב יוסף
5 שיעורים
(הפטרה האזינו, ועוד...)
ולנשטיין, הרב דוד - קריאת התורה והפטרה בטעמים
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
זוננפלד, הרב יעקב מאיר
3 שיעורים
(האזינו סוכות שבת של שירה, ועוד...)
זיכרמן, הרב דוד
האזינו
זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
האזינו
זכאי, הרב אהרן
האזינו
זכריש, הרב אלעזר
האזינו יום כיפור
זריצקי, הרב יוסף
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
חודר, הרב הרצל
4 שיעורים
(האזינו עשרת ימי תשובה היחיד מגן על הכלל תשסב לבנות ישראל , ועוד...)
טויסיג, הרב אהרן
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
טולידנו, הרב משה
2 שיעורים
(האזינו וזאת הברכה עשרת ימי תשובה, ועוד...)
טורק, הרב אליעזר
3 שיעורים
(האזינו כי שם השם אקרא, ועוד...)
טל, הרב ישראל
52 פרשת האזינו
טנג'י, גברת מאיה
פרשת האזינו ההכנה לפני ראש השנה
יונגר, הרב יעקב דב
4 שיעורים
(סעיף יא, ועוד...)
יוסף, הרב
שיעור 49 האזינו
יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
2 שיעורים
יעקבזון, הרב אברהם דוד
האזינו ערב ראש השנה
יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
2 שיעורים
(האזינו אור החיים, ועוד...)
יפרח, הרב שמעון יוחאי
2 פרשת האזינו
ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
האזינו תשסח
ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
האזינו
ישיבת קרית מלאכי
ועד פר האזינו
ישיבת שכר שכיר
מפטיר והפטרת האזינו
כהן, הרב אהרן
האזינו
כהן, הרב אליהו
האזינו
כהן, הרב זאב
3 שיעורים
(קריאה שני וחמישי, ועוד...)
כהן, הרב יצחק
האזינו
כהן, הרב משה חיים
האזינו קבלת עול מלכות שמים שבת שובה
כהן, הרב נחום
האזינו כי שם השם אקרא הבו גדל לאלקינו
כולל זכרון שלמה קרית ספר
האזינו
לוגאסי, הרב
האזינו
לוין, הרב פנחס הכהן
2 שיעורים
(הפטרת האזינו, ועוד...)
לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
11 שיעורים
(האזינו 01 יום ראשון, ועוד...)
לוינשטיין, הרב שלמה
2 שיעורים
(הערות קצרות פרשת האזינו, ועוד...)
לויפר, הרב יעקב - הארות בדקדוק ובטעמים לבעלי קריאה
9 שיעורים
(הפטרת האזינו, ועוד...)
ליבוביץ, הרב יהושע
האזינו
ליברמן, הרב חיים ברכיה
6 שיעורים
(האזינו ערב סוכות חמישי התשעז, ועוד...)
ליפשיץ, הרב אברהם
האזינו
מאיר, הרב יעקב
פרשת האזינו חבוב מצוה יב תשרי תשעו
מבקשי השם אלעד, ארגון
2 שיעורים
מונק, הרב מאיר
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
מוצפי, הרב בן-ציון
האזינו ז תשרי תשסז
מזרחי, הרב ניסים פז
3 שיעורים
(האזינו ערב יום כיפור, ועוד...)
מישקובסקי, הרב חזקיהו
8 שיעורים
(פרשת האזינו יגיעת התורה , ועוד...)
מקייטן, הרב אריאל
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
מרגלית, הרב אברהם צבי
האזינו חג הסוכות
מרקוביץ, הרב יוסף
11 עשק לס האזינו שובה תשע
מרקוביץ, הרב יעקב
האזינו
משדי, הרב יוסף
9 שיעורים
(האזינו שיחה לקראת יוהכ קרבנות יוהכ כנגד חטא העגל וחטא מכירת יוסף, ועוד...)
נבנצאל, הרב אביגדור
האזינו
נבנצאל, הרב שמעון מנחם
2 שיעורים
(האזינו בין יום כיפור לסוכות, ועוד...)
נוישטט, הרבנית
האזינו
סגל, הרב דן
פרשת האזינו זמן שמחתינו דירת ארעי
סנה, הרב בן ציון
האזינו
עדס, הרב יעקב
האזינו
עמר, הרב יעקב
האזינו
עמרמי, הרב אייל
האזינו
פלצינסקי, הרב נתן צבי
2 שיעורים
(פרשת האזינו השירה, ועוד...)
פרייזלר, הרב
האזינו הכנה ליום כיפור
פרל, הרב שלום
3 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
פרץ, הרב נדב
האזינו
צדוק, הרב צמח
פרשת האזינו
צ'ולק, הרב שלמה
קדושת לוי האזינו
צינויריט, הרב אברהם אביש
הפטרת האזינו מהולל אקרא השם
קול תודה - גברים
האזינו
קולדצקי, הרב יצחק
האזינו וזאת הברכה
קופרמן, הרב אברהם
האזינו וזאת הברכה
קופשיץ, הרב יעקב זאב
2 שיעורים
(מוצשק האזינו שובה, ועוד...)
קוק, הרב אברהם יצחק
2 שיעורים
(האזינו הכנה לראש השנה, ועוד...)
קפלן, הרב יעקב
9 שיעורים
(אל אמונה ואין עול, ועוד...)
קראם, הרב ירחמיאל
53
קריאות בהברה תימנית
סליחות האזינו כי חלק השם עמו
רבינוביץ, הרב גמליאל
האזינו
רובין זצ"ל, הרב יששכר
פרשת האזינו ערב ראש השנה תשן הריגת זמן
רובינשטיין, הרב אשר זליג
9 שיעורים
(סוכות ותיקון העולם פרשת האזינו תשעו, ועוד...)
רוזנבלום, הרב ברוך
4 שיעורים
(האזינו תשסד שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ועוד...)
רוט, הרב אליהו
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
רוטמן, הרב אברהם צבי
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
רוטנברג, הרב יצחק
הקדמה
ריינר, הרב יוסף
האזינו
שורץ, הרב מנחם
2 שיעורים
(או החיים האזינו עניני יום כיפור, ועוד...)
שושן, הרב אברהם
האזינו
שחור, הרב אפרים זלמן
5 שיעורים
(האזינו משיב הרוח תשעים פעם בשמיני עצרת, ועוד...)
שטרסברג, הרב אשר
3 שיעורים
(האזינו תשובה תחבולות היצר רוח שטות, ועוד...)
שכטר, הרב אריה
30 שיעורים
(האזינו זהירות בהזכרת שם השם ומעלת עניית אמן, ועוד...)
שלום, הרב בועז
האזינו שיעור תורה הזכות לשנה טובה
שמואלי, הרב מאיר
2 שיעורים
(פרשת האזינו הכנעה לפניו ית היא הטהרה, ועוד...)
שניידר, הרב דוד מנחם
האזינו
שניים מקרא ואחד תרגום בהברה אשכנזית
האזינו
שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
האזינו
שניצר, הרב שמואל
זוהר האזינו
שערבני, הרב יהודה
2 שיעורים
(האזינו, ועוד...)
שפירא זצ"ל, הרב אריה
האזינו
שפירא, הרב משה זצ"ל
4 שיעורים
(מוצאי שבת שובה האזינו, ועוד...)
שפירא, הרב רפאל
2 שיעורים
(10הערות לפרשת האזינו, ועוד...)
שרוני, הרב ניסן

לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש