Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
תנאי שמוש באתרעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי ו' אב תשע"ח / 18 יולי 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

הרב מנשה ישראל רייזמן

שיעורים

עדכונים

לידיעת משתתפי השיעורים מתאריך יום ה' י''ד מנ''א 26/07/2018 עד יום ה' כ''ח מנ''א 09/08/2018 לא יתקימו שיעורים

פרטים על מיקום השיעורים החיים

  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור בפרשת השבוע 09:00
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור גמרא 10:30 (מסכת ברכות)
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושלים שיעור משניות 11:15
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשעור בירושלמי 19:20
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור ביד החזקה לרמב''ם 20:30
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםביום ה' 20:30 שיעור תפילה
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשבת אחה''צ שעה לפני השקיעה פרקי אבות

תרומה לרב

ניתן להעביר לרב תרומה בכרטיס אשראי או דרך Paypal


לתרומה

שליחת שאלה לרב

ניתן לשלוח שאלה לרב ע"י מילוי הפרטים הבאיםבחירת שפת
השיעורים
חיפוש