Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
עזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שישי י"ב תשרי תשע"ט / 21 ספטמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 278 שיעורים:  
 דפים:12345678910>10+>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאוחיפוש:
וידאואודיו
הרב אריה וסרמן - הלכה יומית בעברית: צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. סוכה - סכך ממקלות מחובר עם ברגים, יא תשרי, תשעט  ·  20 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB
2. יום כיפור - האם יש חובה לעמוד כשפותחים הארון קודש, ט תשרי, תשעט  ·  18 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 3MB
3. יום כיפור - ברכת כוהנים בתפילת נעילה, ח תשרי, תשעט  ·  17 ספטמבר 2018 · 5 דקות : 1MB | 17MB
4. יום כיפור - איך יש לקיים מצות תוספת יום כיפורים, ז תשרי, תשעט  ·  16 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 6MB
5. יום כיפור - האם צריך לפרט את כל החטאים כשאומרים וידוי, ה תשרי, תשעט  ·  14 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
6. יום כיפור - אמירת וידוי לפני ואחרי סעודה מפסקת, ד תשרי, תשעט  ·  13 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
7. עשרת ימי תשובה - שכח לומר המלך הקדוש או המלך המשפט, ג תשרי, תשעט  ·  12 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 6MB
8. ראש השנה - האם כמה אנשים יכולים לומר התרת נדרים יחד, כח אלול, תשעח  ·  8 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
9. ראש השנה - אם ראוי לשתות לפני תפילת שחרית, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
10. ראש השנה - האם גם נשים וקטנים עושים התרת נדרים, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
11. ראש השנה - למה ברכת שהחיינו על פרי חדש אינו הפסק באמירת הקידוש, כו אלול, תשעח  ·  6 ספטמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
12. ראש השנה - למה לא אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, כה אלול, תשעח  ·  5 ספטמבר 2018 · 4 דקות : 1MB | 7MB
13. ראש השנה - באיזה סעודות נוהגים לאכול הסימנים, כד אלול, תשעח  ·  4 ספטמבר 2018 · 1 דקות : 0MB | 4MB
14. ראש השנה - איך לנהוג בסימני המאכלים בליל ראש השנה, כג אלול, תשעח  ·  3 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
15. ראש השנה - טעויות בסדר התקיעות, כב אלול, תשעח  ·  2 ספטמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
16. ראש השנה - הטועה בסדר התקיעות-מתי חוזר לתקיעה ראשונה ומתי לא, כ אלול, תשעח  ·  31 אוגוסט 2018 · 3 דקות : 0MB | 7MB
17. ראש השנה - שיעור אורך התקיעות לכתחילה ובדיעבד, יט אלול, תשעח  ·  30 אוגוסט 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
18. ראש השנה - יצא מן השופר נפיחה של אויר באמצע הקול, יח אלול, תשעח  ·  29 אוגוסט 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MB
19. ראש השנה - נשתנה הקול באמצע התקיעה לקול אחר, יז אלול, תשעח  ·  28 אוגוסט 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
20. ראש השנה - למסקנה-האם עושים שברים תרועה בנשימה אחת או בשתיים, טז אלול, תשעח  ·  27 אוגוסט 2018 · 4 דקות : 0MB | 8MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש