קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ל' כסלו תשפ"ב | 04 דצמבר 2021
חיפוש קולי
 • ספרים להורדה חינם

   ירושלמי משולב - פסחים
   כותרת הספר
   קול הלשון - מספרים ישירים להאזנה והוראות לטלפון
   קובץ מודלים תלת מימדיים למסכת עירובין
   החפץ חיים בהוצאת קול הלשון
   קובץ מודלים למשנה ברורה
   גמ''ח אוצר התורה - סדר זרעים
   גמ''ח אוצר התורה - סדר מועד
   גמ''ח אוצר התורה - סדר נשים
   גמ''ח אוצר התורה - סדר נזיקין
   גמ''ח אוצר התורה - סדר קדשים
   גמ''ח אוצר התורה - סדר טהרות
   גמ''ח אוצר התורה - עניינים שונים
   ערכי שביעית
   כי ישאלך
   שפתי איל
   מידי שבת בשבתו
   Basic Principles of Hilchos Mukza
   ספר שינון המשנה
   Shabbos in Hospital - A Practical Guide
   הרב יהודה כהן - פניני פרשת השבוע
   דבר יום ביומו
   ספר יוסיפון
   חיים ללא עישון
   חיים בריאים כהלכה
   שבילי דירחא
   ישיבת קול תורה - שיעורי רבנים
   מראי מקומות ותמצית השיעורים מישיבת תורה אור
   שיעורים מישיבת רבנו חיים עוזר
   שיעורים מישיבת באר יצחק טלז סטון
   הרב משה וויא - חוברת פסח מהדורה ג
   חבורות ישיבת נחלת ישראל
   חזון איש עם פרוש "פשר חזון"
   מנחת עיון
   שימוש בחשמל בשבת
   ספר באר חיים על בית המקדש הראשון
   טבלאות חזרה
   מא כבר
   ספר הפטרות
   EDUCACION DE LOS HIJOS
   LEYES DE IJUD
   LEYES DEL AÑO SABÁTICO
   PROFETA IONA TRADUCIDO
   שיעורים מישיבת אופקים
   קונטרס הזכרון על מסכת ברכות
   קונטרס הזכרון על מסכת שבת חלק א
   קונטרס הזכרון על מסכת שבת חלק ב
   קונטרס הזכרון על מסכת פסחים חלק א
   קונטרס הזכרון על מסכת פסחים חלק ג
   קונטרס הזכרון על מסכת יומא חלק א
   קונטרס הזכרון - תמונות למסכת יומא
   שיחותיו של הגה"צ דתהילות ישראל שליט"א
   בארות המים
   Toras HaBayis
   תורת הגלות
   אמרי במערבא
   כל מיני מטעמים
   Tosafos helper Makkos
   שעור רופאים 357 אדר עו
   משניות סוכה מאוירות
   תמצית הסוגיות על מסכתות הש"ס
   סיכומי שיעורי הלכה מאת הרב אברהם צבי הכהן
   קונטרס זיכרון ש"י
   קול התורה - מאסף תורני
   תורת הברכה
   ספר אמרי הלכה
   ספר היכל ידיד על בית המקדש
   ספר האוצר האמתי
   רואים בעיניים עצומות
   ספר חיי תמיד
   הגדה של פסח לזמן בית המקדש ועשה פסח לה'
   תורת הריבית
   יום טוב שני
   הליכות חג הלכות חוה''מ
   חַי בְּתוֹדָה
   קונטרס השמחה ההודיה והשירה התשעו בעזרת ד יתברך
   מפתח לשיעורי קול תודה
   אורות המועדים חלק א
   אורות המועדים חלק ב
   אצבעותיי למלחמה
   תפארת הדורות-ביאורים על התוספות בבא מציעא פרק שניים אוחזין
   תפארת הדורות-ביאורים על התוספות מסכת מכות פרק אלו הן הגולין
   משנת המלך, בעניני שידוכים, חופה וקידושין, וכתובה
   סיכומים וביאורים על הלכות איסור והתר
   קונטרס מלאכת מחשבת
   פירות הילולים
   תמצית סוגיות-שבועות
   תמצית סוגיות-טהרות
   תמצית סוגיות-נדה
   נחלת רפאל-על הרב רפאל אבוהב
   ה בקול שופר-כוונת התקיעות
   ספרי הרב משה חיים כהן
   הגיוני הפרשה לחומש בראשית
   הגיוני הפרשה לחומש שמות
   הגיוני הפרשה לחומש ויקרא
   הגיוני הפרשה לחומש במדבר
   הגיוני הפרשה לחומש דברים
   יד מלכים - כ-800 תשובות מגדולי הדורות ופוסקי זמננו בנושאים אקטואליים בהלכות צדקה ומעשרות
   ספר משכיל לדוד
   ספר עמק התורה
   הקול החמישי - באור של הודיה לשבע ברכות
   שערי אהבה
   ספר מראה היכל
   30 חוברות מהזוהר עם הפירוש מתוק מדבש במגוון נושאים כגון מאמרי הגאולה, תיקון המידות, שבחי רשב''י, מאמרי רפואה ועוד
   והשב את העבודה חולין פרק ב
   קונטרס אם כסף תלוה-שאלות מעשיות בהלכות ריבית
   סידור בעקבי הצאן
   הלילה הזה - שיחות הכנה לליל שמורים
   קונטרס מה ראו על ככה - מהות ימי הפורים
   קונטרס פתורא חדתא - הלכות כבוד ועונג שבת
   קונטרס קול השם בכח - עבודת ההכנה לקבלת התורה
   קול רינה - שמחת בית דינוב שבט הלוי
   קונטרס אורות המועדים - חנוכה
   קונטרס אורות המועדים - חג השבועות
   תמצית סוגיות בבא בתרא
   ספר חבל נחלתו - שו"ת ובירורי הלכה
   דעת השם
   הבוחר בנביאים טובים - הפטרות
   מחמדיה מימי קדם יהושע שופטים
   מחמדיה מימי קדם שמואל
   מחמדיה מימי קדם מלכים
   מחמדיה מימי קדם כתובים
   כיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות
   ברכת ישראל אהבה ויראה
   הליכות ישראל יהלומים - הלכות פסח
   הליכות ישראל יהלומים - הלכות שבת
   הליכות ישראל יהלומים - מצוות שבחיי היום יום
   הליכות ישראל יהלומים - שיחו בכל נפלאותיו
   חוברת דינוב מתוקן (1).pdf
   תמצית סוגיות מוכן סופי B5 להדפסה.pdf
   מרים באר השירה
   אבני צדק יבמות
   אבני צדק בבא קמא
   אבני צדק ברכות
   אבני צדק חגיגה
   אבני צדק יומא
   אבני צדק כתובות חלק א
   אבני צדק כתובות חלק ב
   אבני צדק כתובות חלק ג
   אבני צדק כתובות חלק ד
   אבני צדק כתובות חלק ה
   אבני צדק מגילה
   אבני צדק מועד קטן
   אבני צדק סוטה
   אבני צדק סוטה נספח
   אבני צדק נדרים
   אבני צדק סוכה
   אבני צדק עירובין פרק ב
   אבני צדק פסחים
   אבני צדק קידושין
   אבני צדק ראש השנה
   אבני צדק שבת
   אבני צדק שקלים
   אבני צדק תענית
   אבני יהושע על ספר יהושע
   אבני שופטים על ספר שופטים
   אור ההלכה ברכות סימן רב רמ
   אור ההלכה ברכות שות סימן רב רמ
   אור ההלכה השכמת הבוקר ציצית
   אור ההלכה סוכה ולולב
   ביאור מצוות אהבת ה
   ביאור מצוות יראת ה
   ביאור שש מצוות תמידיות
   מעשה הקנין על מח קנייני תורה
   קונטרס שלשים עצות לתפילה בכונה
   Daf Delights - Bava Kamma
   Daf Delights - Bava Metzia
   Daf Delights - Sanhedrin
   Flames Of Faith - An Introduction to Chasidic Thought
   Path to the Tree of Life
   Path to the Tree of Life Volume Two
   החפץ חיים בהוצאת קול הלשון
   ביאורי משה איוב
   ביאורי משה דניאל עזרא ונחמיה
   ביאורי משה חמש מגילות
   ביאורי משה יהושע שופטים
   ביאורי משה יחזקאל
   ביאורי משה מלכים א-ב
   ביאורי משה משלי
   ביאורי משה שמואל א-ב
   ביאורי משה תרי עשר
   קונטרס עלות השחר - נדה פרק קמא
   קונטרס עלות השחר - נדה וסתות
   תפארת הטהרה
   לכו נרננה
   ברכת מרדכי הגדה של פסח
   ברכת מרדכי זבחים פרק שני
   ברכת מרדכי משמרת חיים - אבן העזר
   ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק א
   ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק ב
   ברכת מרדכי משמרת חיים - חושן משפט חלק א
   ברכת מרדכי משמרת חיים - חושן משפט חלק ב
   ברכת מרדכי משמרת חיים - יורה דעה
   שיעורי ליל שבת - תשעו
   שיעורי ליל שבת - תשעז
   שיעורי ליל שבת - תשעח
   שיעורי ליל שבת - תשעט
   הליכות ישראל יהלומים - הלכות ופנינים ליום טוב ולחג השבועות
   אור העבודה חנוכה וימי השובבים
   אור העבודה פסח
   ברכת מרדכי - סוכות
   ברכת מרדכי - עצרת
   תהילים עם פירוש עתרת רחמים ופירוש נאוה תהילה
   אבוא מועדיך - בין המצרים
   ברכת מרדכי - פסח
   ברכת מרדכי - פורים
   אבוא ביתך - כשרות המטבח
   אבוא באוהל - צניעות וקדושה
   ברכת מרדכי - אלול
   ברכת מרדכי - בין המצרים
   אבוא אליך וברכתיך
   הליכות ישראל יהלומים-חוברת הלכות בעניני חנוכה
   ברכת מרדכי - זבחים
   ברכת מרדכי - חנוכה
   עבודת הגרשוני
   תמצית סוגיות - בבא בתרא
   אותך אבקש - My Sole Desire
   אותך אבקש - אידיש
   יקרה היא מפנינים
   אותך אבקש - עברית
   אשיחה בחוקיך במדבר
   מקבץ עלוני קול תודה - התשעה
   מקבץ עלוני קול תודה - התשעו
   אשיחה בחוקיך בראשית
   אשיחה בחוקיך דברים
   מקבץ עלוני קול תודה - התשעז
   מקבץ עלוני קול תודה - התשעח
   אשיחה בחוקיך ויקרא
   אשיחה בחוקיך שמות
   מקבץ עלוני קול תודה - התשעט
   יוסף אור - תערובות ובשר וחלב
   בני בכורי ישראל - פסח - חלק א
   בני בכורי ישראל - פסח - חלק ב
   נר לרגלי דברך
   אמרי הלכה
   דברי חכמים בנחת חלק א
   דברי חכמים בנחת חלק ב
   פרי משגבי על הש''ס - מעומד
   שו''ת אילן אביגדור
   הבינני ואחיה - ושכנתי בתוכם
   הבינני ואחיה בראשית דוגמה
   הליכות ישראל יהלומים - הלכות ברכת הפירות טו בשבט
   סיכום עיקרי הש"ס - ברכות פרק תפלת השחר
   ויושט המלך
   יחוד ההתבודדות אידיש חלק א
   סיכום עיקרי הש"ס - ברכות פרקים א-ב-ג
   גליונות מסכת פורים
   יחוד ההתבודדות אידיש חלק ב
   יחוד ההתבודדות אנגלית
   יחוד ההתבודדות
   יחוד השבת חלק א
   יחוד השבת חלק ב
   ישראל בחירי חלק א
   ישראל בחירי חלק ב
   מאמרי שיר השירים
   מכון שבתך - פרק שירה פרקים ג-ד
   מכון שבתך - פרק שירה פרקים ה-ו
   מכון שבתך
   מצוותיך שעשועי
   מרפא לשון
   נזר ישראל - נישואין
   נזר ישראל חלק א
   נזר ישראל חלק ב
   נזר ישראל חלק ג
   נזר ישראל חלק ד
   נר לרגלי - חנוכה
   סיפורי מעשיות - רב חסד מעשה ז מזבוב ועכביש
   סיפורי מעשיות - רב חסד מעשה יג
   פלאות עדוותיך
   קרבה אל נפשי
   שרביט הזהב
   הקדמה לחכמת האמת
   והמשכילים יזהירו
   יחידה ליחדך
   יסוד הבריאה חלק א
   יסוד הבריאה חלק ב
   יסוד המועדים
   צוציתא
   בינת המשפט חלק א סימנים א - נ
   בינת המשפט חלק ב סימנים נא - ק
   בינת המשפט חלק ג סימנים קא - קנ
   בינת המשפט חלק ד סימנים קנא - ר
   בינת המשפט חלק ה סימנים רא - רנ
   בינת המשפט חלק ו סימנים רנא - ש
   בינת המשפט - מפתחות לששה חלקים
   קונטרס השיעורים עניינים
   קונטרס תמיד נשחט על הסדר
   קונטרס תמיד נשחט שיעורים
   פתחי מגדים - בשר בחלב
   קיצור פתחי מגדים כולל נפש אדם
   חיבת הקודש
   חנוכת התורה
   לקיחה תמה
   נהורא דשמעתתא - מראי מקומות מלאכות שבת חלק א
   עלינו לשבח
   קונטרס חולין
   תורת השביעית
   תורת התרומה
   אדיר במלוכה חלק א
   אדיר במלוכה חלק ב
   הליכות ישראל יהלומים - ירח האיתנים
   זרע יהודה על עניני נישואין
   ספרא דאפטרתא
   זכות הדן
   ערוגת הבושם בראשית שמות
   ערוגת הבושם ברית מילה
   ערוגת הבושם זבחים
   ערוגת הבושם חולין חלק א
   ערוגת הבושם יומא חלק א
   ערוגת הבושם מועדים - ירח האיתנים-חנוכה-פורים
   ערוגת הבושם מועדים - פסח-שבועות
   ערוגת הבושם מנחות
   ערוגת הבושם נדה
   ערוגת הבושם עבודה זרה
   דברי אפרים ביצה שביעת וכסף
   דברי אפרים מקואות הכל ביחד
   דברי אפרים נדה
   דברי אפרים שבת כל החוברות ביחד
   Tosafos Helper Kesuvos first perek 2a-15b
   Tosafos Helper Yevamos first perek 2a-9b
   The Quick Difficult and Only way to have Enjoyable Lasting Shalom Bayis
   Tosafos Helper Bava Basra 2a - 8b
   Tosafos Helper Bava Metziah 2a-10b
   Tosafos Helper Bava Metziah second perek 21a-33b
   ‏‏‏‏‏‏למעשה - מח קניני תורה
   ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏למעשה - אהבת תורה
   למעשה - אלול
   למעשה - הגדה של פסח
   למעשה - מאמרים על פסח
   ‏‏למעשה - מגילת אסתר
   ‏‏‏‏‏‏‏‏למעשה - מגילת רות
   החפץ חיים בהוצאת קול הלשון
   ירושלמי משולב - ביכורים
   ירושלמי משולב - ברכות
   ירושלמי משולב - דמאי
   ירושלמי משולב - חלה
   ירושלמי משולב - כלאים
   ירושלמי משולב - מעשר שני
   ירושלמי משולב - מעשרות
   ירושלמי משולב - עירובין
   ירושלמי משולב - ערלה
   ירושלמי משולב - פאה
   ירושלמי משולב - שביעית
   ירושלמי משולב - שבת
   ירושלמי משולב - תרומות
   הבית היהודי בתורת רשבי
   קונטרס בעניני ציצית ומזוזה
   ירושלמי משולב - כלאים
   שגמלני כל טוב
   שירת התורה
   פסח
   למעשה - אלול
   The Quick Difficult and Only way to have Enjoyable Lasting Shalom Bayis
   Tosafos Helper Yevamos 2a-17a to put online
   THE THIRTEEN PRINCIPLES OF FAITH
   ירושלמי משולב - שקלים
   קרן הצבי על המנחת חינוך חלק א
   קרן הצבי על המנחת חינוך חלק ב
   ירושלמי משולב - ביצה
   ירושלמי משולב - ראש השנה
   ירושלמי משולב - תענית
   לוח תלמודו בידו לפי הדף היומי לשנת תשפא
   לוח תלמודו בידו שנה א
   לוח תלמודו בידו שנים ב-ג
   לוח תלמודו בידו שנים ד-ה-ו-ז
   עלון חבורת שס הסבר על לוח תלמודו בידו-אנגלית
   עלון חבורת שס הסבר על לוח תלמודו בידו-עברית
   קונטרס מזה ומזה אל תנח ידך
   Bitachon! To Realize How Much Your Father Really Cares About You
   ירושלמי משולב - יבמות
   אבות עם פירוש האברבנאל
   אגדת שמואל
   אור השכל
   באור על ספר קהלת
   באור על התורה
   בר ששת
   דברי שלמה חלק א
   הואיל משה
   ויקהל משה
   חובת הלבבות
   חומש
   חומש ומגילות
   טור
   כוזרי
   לבוש הבוץ וארגמן
   לבוש עיר שושן
   לוית חן
   מדרש שמואל
   מחזור
   מנחת כהן
   מקור חיים
   משניות זרעים
   משניות טהרות
   משניות נשים
   ספר הישר לרת
   ספר השרשים
   ספר תנחומא
   פירוש מגילת רות
   פירוש רלבג למגילות
   צידה לדרך
   צורת הארץ
   קונטרס חיים יונה
   קיצור מלאכת המספר
   קיצור מרדכי וסימניו
   רב מרדכי
   שארית יוסף
   שות בית יוסף
   שות הראש
   שות מהרשח
   שות שאול הכהן
   שלחן ערוך אבן העזר
   שלחן ערוך אורח חיים
   שלחן ערוך חושן משפט
   שלחן ערוך יורה דעה
   תהלה לדוד
   תולדות יצחק
   תורת האדם
   תנחומא
   תקוני זהר
   בכל נפשך
   הדרך אל השמחה
   עקבי אשר
   קונטרס מלאכת מחשבת
   קונטרס עיקרי כללי קלב''מ
   תורת זאב - בבא קמא
   תורת זאב - ברכות
   תורת זאב - גיטין
   תורת זאב - יבמות
   תורת זאב - כתובות
   תורת זאב - מכות
   תורת זאב - נדרים
   תורת זאב - סוכה
   תורת זאב - פסחים
   תורת זאב - קידושין
   תורת זאב בבא מציעא
   שות חקרי הלכה
   להתהלך על התורה
   א איד צו זיין איז טייער ליקוט נפלא בעניני הודאה - אידיש
   מיעוט המחזיק על הלכות מעשר כספים - עברית
   מיעוט המחזיק קיצור הלכות מעשר כספים - אידיש
   מיעוט המחזיק קיצור הלכות מעשר כספים - אנגלית
   פנקס ההודאות - טבלאות לכתוב בו בכל יום כמה הודאות להבורא יתברך שמו
   פנקס החזרה - טבלאות עם כמה סדרים לעשות סדר עם חזרות הלימודים
   פנקס חשבון המעשר - טבלאות לרשום בו חשבון המעשרות
   פנקס חשבון הנפש - טבלאות על כל סדר היום וכן על סדר הלימודים לחיות עם חשבון הנפש עם קונו
   קונטרס מעשי אבותי תולדות מבעל הויגד יעקב זצל
   דברי השס - עירובין - פסחים
   דברי השס- ברכות
   דברי השס שבת-אב
   מקבץ סימניות בהלכה
   קונטרס פרי אליעזר - הלכות ערב פסח שחל בשבת
   דיבורי קודש כשקם בבוקר לגברים - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   דיבורי קודש שקם בבוקר לנשים - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   עצות לשמירת המחשבה 6 - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   תפילה להמתקת הדינים - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   תפילה לרפואה - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   ‏‏תפילה קודם הלימוד - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   תפילת השב - הרב אהרון ראטה זצל.pdf
   בכורי אשר - מסכת תענית
   גליונות אשר - מסכת תענית
   תמצית סוגיות - כתובות
   זכרון ברכה - תערובות
   תמצית סוגיות - חולין
   תמצית סוגיות - עירובין