Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Saturday 13 August 2022 | ט"ז אב תשפ"ב
 • דף היומי בהלכה

  שיעור קודם
  תאריך: טז' אב, תשפ'ב
  RadDatePicker
  RadDatePicker
  לחץ לבחירת תאריך
  שיעור הבא

  לא נמצא שיעור לתאריך הנבחר