Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שלישי י"ד חשון תשע"ט / 23 אוקטובר 2018© כל הזכויות שמורותקול הלשון בע"מ, רח' רמב"ן 27 ירושלים, טל': 073-2828268 www.kolhalashon.com  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

מעיניני דיומא
ענייני ודיני הזכרת גשמים
חוק לישראל
שיעורים מיוחדים בעיניני שעטנז
חוק לישראל - הרב דוד בצרי
איך למנוע סכסוכים ולנהל חיים באושר ועושר בדרך היושר
שיעורים מיוחדים וחדשים
משניות שבת בהמחשה, כזמן המשנה ובזמננו
יסודות לט מלאכות שבת בצורה מומחשת
תפילת שליח ציבור
דיקדוק המילים והערות בקריאת שמע
הרב אלימלך בידרמן
הרב אשר אריאלי
הרב בן ציון מוצפי
הרב אשר וייס
הרב יחיאל יעקבזון
כל השיעורים החדשים
סדרות שיעורים
הרבנית רות שמש
הלכה יומית - הרב אריה וסרמן
חינוך ילדים - בעברית
הרב יצחק סילבר - עיניני שלום בית
הרב משה ויא-הלכות בדיקת תולעים בוידאו
הרב ברוך רוזנבלום
הרב יצחק זילברשטיין - שעורי הלכה מבני ברק בעברית
הרבנית נוישטט
הרב משה שפירא
הרב אליהו דיסקין
שיעורי הרב מנשה ישראל ריזמן
קובץ הדרכה לשיעורי הרב רייזמן

לשליחת קבצים למערכת קול הלשון לחץ כאןהודעות מיוחדות

 
 
 
 
על פי הוראת גדולי התורה והפוסקים שליט"א, השימוש
באינטרנט הינו לצורך בלבד,ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר.
כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית!.בחירת שפת
השיעורים
חיפוש