קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ד' סיון תש"פ | 27 מאי 2020
חיפוש קולי
 •  

  שידורים חיים    
                            
  שעת התחלהשם הרבסוג
  10:58תלמוד תורה כנסת יצחק
  10:54בן סעדון, הרב מרדכי
  10:53הרב טוביה גולדשמידט
  10:49שפירא, הרב שמואל אריה
  10:49וייס, הרב אברהם
  10:46כהן, הרב אליהו
  10:45גלניר, הרב אליקים
  10:43כהן, הרב אבישי
  10:38שפירא, הרב חיים ישראל
  10:35כהן, הרב מיכאל צבי
  10:34יחזקאל, הרב משה
  10:30רייזנר, הרב שלמה
  10:27פלוטקה, הרב אברהם מרדכי
  10:22הרב בריתי תשמור
  10:18בן צור, הרב יהונתן
  10:12יעקובזון, הרב אהרן צבי
  10:03ערוסי, הרב רצון
  10:01זרובבלי, הרב שמעון
  09:42פרץ, הרב אלחנן