Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ז שבט תשע"ט / 23 ינואר 2019© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

 

שידורים חיים                              
שעת התחלהשם הרבסוג
16:43הרב מאיר רוז
16:42הרב איתמר שוורץ
16:24הרב אלחנן פרץ
16:20הרב גבי פריד
16:17הרב משולם כהן
16:17הרב מאיר צימרוט
16:16הרב יחזקאל רפאפורט
16:04הרב גרשון שטיגל


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש