Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י"ב חשון תשע"ט / 21 אוקטובר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

 

שידורים חיים                              
שעת התחלהשם הרבסוג
11:00הרב יעקב גולד, דף פ
10:16כולל בית הכנסת ישורון
10:16כולל באר מרים
10:15הרב שמעון שפיצר
10:14הרב שמעון שפיצר
10:13הרב אהרן צבי יעקובזון
10:12הרב יוסף מרקוביץ
10:07דבר ירושלים
10:04הרב יחיאל יהודה ניישטאט
09:54הרב נחום רוזנטל, דף כה
09:53הרב צבי גרין
09:50הרב אליהו מונק
09:30הרב הלל בריסק
09:28הרב אלחנן פרץ
09:26הרב אליהו עמר
09:24הרב אברהם וייס
09:22הרב שרגא פרוינד
09:07הרב מנשה ישראל רייזמן


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש