קול הלשון שיעורי תורה ברשת

*6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ד אדר ב תשע"ט | 21 מרץ 2019

 •  

  שידורים חיים                                
  שעת התחלהשם הרבסוג
  10:47קול תודה נשים
  10:46הרב שמעיה לעוו
  10:40הרב מנשה ישראל רייזמאן
  10:40הרב מנשה ישראל רייזמאן
  10:36הרב עמנואל סולימן
  10:11הרב אהרן צבי יעקובזון
  10:03הרב בנימין כהן