קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ג' חשון תשפ"א | 21 אוקטובר 2020
חיפוש קולי
 •  

  שידורים חיים    
                            
  שעת התחלהשם הרבסוג
  19:04כולל זכרון שלמה קרית ספר
  19:04גיאת, הרב מנחם
  19:03שווב, הרב אהרן
  19:03הרב חיים צבי שפירא
  19:02אלקריף, הרב גואל
  19:01שפירא, הרב אברהם ישעיהו
  19:00עמר, הרב יעקב
  19:00גנס, הרב ישראל
  18:59תפילה בציבור נוסח אשכנז בארץ ישראל
  18:57שטרן, הרב נתן אליה
  18:52מדרשת בית אליהו, שיחות מרבנים שונים
  18:50מאור, הרב אבישי
  18:48ידלר, הרב משה
  18:48דיין, הרב מרדכי
  18:42שלום, הרב בועז
  18:41דייטש, הרב עמרם
  18:34יאיר, הרב שמואל
  18:32פילץ, הרב חיים
  18:31בוגץ', הרב יהושע
  18:25פרוכטר, הרב יוסף אליעזר
  18:24יונה, הרב אברהם
  18:23גוטפרב, הרב פנחס
  18:22ומשגיחים, כנס השנתי לראשי ישיבות
  18:22גוטפרב, הרב פנחס
  18:18אילן, הרב יעקב דוד
  18:06אריאלי, הרב אשר
  17:50גולדשטוף, הרב יאיר