קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי י"א תשרי תשפ"ב | 17 ספטמבר 2021
חיפוש קולי
 • שיעורים מהשבוע האחרון (וידאו ואודיו)
  רענן

  הורד
  Skip Navigation Links.
  Collapse יא' תשרי, תשפ'ביא' תשרי, תשפ'ב
    03:12,  הרב בועז שלום - יא' תשרי, תשפ'ב 03:12:34 - הרב בועז שלום,  15 דקות
    02:08,  הרב יוסף חביב - ללא כותרת,  13 דקות
    01:52,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כח, מסכת ביצה,  30 דקות
    01:50,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כז, מסכת ביצה,  32 דקות
    01:48,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כו, מסכת ביצה,  33 דקות
    01:45,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כה, מסכת ביצה,  30 דקות
    01:43,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כד, מסכת ביצה,  31 דקות
    01:41,  הרב דוד לבצ'נקו - ביצה דף כג, מסכת ביצה,  26 דקות
    01:29,  הרב אביגדור חיות - ביצה דף טז, מסכת ביצה,  13 דקות
    01:26,  הרב אביגדור חיות - ביצה דף טו, מסכת ביצה,  13 דקות
    01:24,  הרב אביגדור חיות - ביצה דף יד, מסכת ביצה,  15 דקות
    01:20,  הרב בנימין במברגר - ביצה דף יח, מסכת ביצה,  24 דקות
    01:10,  קול תודה נשים - ללא כותרת,  4 דקות
    01:05,  הרב יהודה קוק - דף סג,  33 דקות
    01:00,  הרב יוסף יצחק פריימן - שמיטה ויובל, ו, ספר רמב"ם,  13 דקות
    00:49,  הרב יוסף חזן - שיעור ליל שישי בקבר דוד המלך - ללא כותרת,  199 דקות
    00:34,  הרב אברהם שלמה שטארק - מסכת ביצה, דף יד,  25 דקות
    00:34,  הרבנית מרים רז - ללא כותרת,  2 דקות
    00:33,  הרב דוד ליברמן - מסכת ביצה, דף טז,  21 דקות
    00:32,  הרב יעקב איסר רובינשטיין - מסכת ביצה בספרדית דף טז,  56 דקות
    00:30,  הרב בועז שלום - יא' תשרי, תשפ'ב 00:30:05 - הרב בועז שלום,  83 דקות
    00:23,  הרב יצחק פייערסטון - דף נט,  38 דקות
    00:11,  הרב ישראל ברמן - ללא כותרת,  46 דקות
    00:09,  הרב יוסף שלמה קאהן - מסכת ביצה, דף טז,  66 דקות
    00:08,  הרב יצחק בלעדי - מסכת ביצה, דף טז,  23 דקות
    00:03,  הרב מרדכי צ'ודי - מסכת ביצה, דף טו,  54 דקות
    00:02,  הרב יהודה דרוק - ללא כותרת,  32 דקות
    00:01,  הרב הרשל רייצר - מסכת ביצה, דף טז,  47 דקות
  Expand י' תשרי, תשפ'בי' תשרי, תשפ'ב
  Expand ט' תשרי, תשפ'בט' תשרי, תשפ'ב
  Expand ח' תשרי, תשפ'בח' תשרי, תשפ'ב
  Expand ז' תשרי, תשפ'בז' תשרי, תשפ'ב
  Expand ו' תשרי, תשפ'בו' תשרי, תשפ'ב
  Expand ה' תשרי, תשפ'בה' תשרי, תשפ'ב
  Expand ד' תשרי, תשפ'בד' תשרי, תשפ'ב
  Expand ג' תשרי, תשפ'בג' תשרי, תשפ'ב
  Expand ב' תשרי, תשפ'בב' תשרי, תשפ'ב