קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי ב' אדר תש"פ | 27 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית >> שיעורים בתנ"ך ובפרשת השבוע >> חומש רש"י, מדרשים ומפרשי התורה >> שיעורים בחומש מאת הרב מיכל זילבר מתוך ספרו חמשה חומשי תורה רש"י >> מועדי השנה >> חג השבועות

  • כותרת השיעור: 5775 שיחה באור ישראל
  • שם הרב: הרב מיכל זילבר
  • אורך השיעור: 40 דקות
  • תאריך השיעור: ה' טבת, תשע'ט
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  ...
  דווח על איכות שמע השיעור:
  הורד תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:35ימי הספירה הם הכנה למתן תורה, חינוך.
  00:01:33הכנה לשבועות שונה משאר ההכנות למצוות, מפני שכאן יש תוכן רוחני להכנה ובשאר מקומות אין תוכן רוחני אלא גשמי.
  00:02:52תמימות, מכאן לומדים שסופרים בלילה, ובמעריב ליל שבועות מאחרים כדי שיהיה תמימות, רואים שצריך מעיקר הדין שיהיה מושלם.
  00:04:50תנאי בתורה שיהיה הכל בשלמות.
  00:06:12לקבל רק קבלות שאפשר לעמוד בהם, ולקיים מה שקיבל על עצמו.
  00:07:03טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב, משלי פרק יז' פסוק א'.
  00:07:53השלמים האלוקים ידעו שאם ילכו אחר המותרות יהיה מריבה בין הגוף לנפש ואם לא ילך אחר המותרות לא יהיה ריב וזה ביאור הפסוק לעיל טוב פת חרבה וכו', ספר העקדה פרשה מא' פרשת בשלח
  00:10:40אי אפשר ללמוד תורה מתוך מותרות אלא מה שצריך לצרכי הגוף, וכל אחד לפי דרכו צריך לעשות גדר של פת חרבה שמתאים לו.
  00:12:26בהר סיני אמרו נעשה ונשמע יצא בת קול מי גילה רז זה, שהגיעו לדרגת מלאכים שעומדים במקומם, שבת דף פח' עמוד א'.
  00:14:46סדר קבלת התורה: שיקיים הקבלות שקיבל על עצמו, ולא יעמוד במקומו אלא ימשיך לעלות מעלה.
  00:17:42סיפור:
  00:18:40סיפור:
  00:20:31אם בחוקותי תלכו פירש"י שתהיו עמלים בתורה, והקשו המפרשים מדוע זה נאמר על בחוקותי, ותי' בחוקותי מלשון חקיקה וע"י העמל הדברים נחקקים בליבו, ויקרא פרק כו' פסוק א'.
  00:24:35סיפור: עם הר' אלישיב על חזרה.
  00:25:41העצה לזכור תלמודו הוא העמל בתורה.
  00:26:03סיפור: על החזו"א.
  00:27:31סיפור: על הגר"ח מבריסק.
  00:29:05בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין.
  00:30:50זהירות מדברים בטלים.
  00:32:09סיפור:
  00:36:11סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, וכל אחד יכול לירא את ה', משלי פרק יב' פסוק יג'.
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור