קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ה אב תשע"ט | 26 אוגוסט 2019
חיפוש קולי
 • נתיב: אידיש >> שיעורים בתנ"ך ובפרשת השבוע >> שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים >> לרבנים ששמם מתחיל ב-ר עד ת >> הרב מנשה ישראל רייזמאן - פרשת השבוע באידיש >> שיעורים קודמים >> מועדי השנה >> פסח >> הגדה של פסח

  • כותרת השיעור: יום ה שבוע שחל בו פסח תשעט
  • מועד: פסח
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  ...
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו לקובץ PDF
  הורד שיעור קודם תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:42ליל ארבע עשר בודקין את החמץ לאור הנר
  00:03:22למדו בדיקת חמץ בנר מחיפוש הגביע, ללמדנו שגם כשהוא עצמו מחביא את הי‘ פתיתים, זה נקרא חיפוש ומציאה
  00:09:00י“ג ניסן ואור לארבעה עשר, הוא זמן לחשבון הנפש ולחיפוש בחדרי הנפש החמץ הגדול והקטן, ולבערם מקרבנו
  00:12:22נוסח ההגדה מסודר להפליא ע“פ שבעת היסודות שיש בהגדרת בירור כל ענין וענין
  00:18:05אף שעיקר הסיפור מתחיל מ‘בתחילה עובדי‘, יש בכל תיבה סוד נורא, 1820 תיבות כנגד 1820 שמות הויה שבתוה“ק
  00:24:20’ועכשיו‘, עכשיו ממש הקב“ה מקרבנו לעבודתו ית‘ מחדש
  00:25:22הוציא את אבינו מן האש, ונתן לו בדרך נס את יצחק, וליצחק את יעקב, וכך אנו חיים עד היום הזה למעלה מדרך הטבע
  00:30:36כיון שהתחיל מרירת השעבוד, כך הכין לנו נבואה על הגאולה לנחמנו
  00:37:11כיון שהיו משוועים שהם מעדיפים להשתעבד להשי“ת ולא לפרעה, תיכף שמע ה‘ שועתם וגאלם
  00:41:00פתיחת ההגדה ב‘עבדים היינו‘ וסיומה ב‘הללו עבדי השם‘ שאנו יוצאים מעבדות פרעה לעבודת ה‘
  00:45:26עושים תנועה גויית לשבור את המצה, להמחיש את ה‘מתחילה‘
  00:46:54עלינו לזעוק זעקת נפשינו להגאל גאולת הנפש במהרה
  00:49:31ליל הסדר מיוסד על השתוקקות לגאולת ישראל במהרה
  00:52:21ד‘ נכנסו לפרדס לתקן חטא עץ הדעת, להתגבר על הספקות באחדות ה‘
  00:57:17ארבעה בנים אלו הם הארבעה שנכנסו לפרדס
  01:00:15תכלית עבודת ליל הסדר ויציאת מצרים, לחזק האמונה באחדות ה‘
  01:02:04זמן התגברות קליפת הנצרות הם בימי הפסח, ולכן אנו עוסקים להכניעם בליל הסדר
  01:07:08נתקבצו התנאים אצל רבי עקיבא, להכניע קליפת הנצרות, וראב“ע הוכיח מזקנו הלבן שיש למהר ולדחוק את הקץ
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור