קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ"ב תשרי תשפ"ב | 28 ספטמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: אידיש, שירים, תפילות ותהילים, ביאורי תפילה, הרב מנשה ישראל רייזמאן - שיעורים על סידור התפילה, שיעורים מהתקופה האחרונה

  • כותרת השיעור: פיטום הקטורת שיעור קפז
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו לקובץ PDF
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:00מור - תקציר מהשיעור הקודם
  00:00:40וקציעה - דעת רש"י : שורש ’עשב’, והוא ’קדה’ האמור בשמן המשחה
  00:03:01קציעה - דעת הרמב"ם : הוא מין ’עץ’
  00:03:14קציעה - דעת הרמב"ם : אם לדעתו אינו ’קדה’ ?
  00:05:31קציעה - סתירת לשון הרמב"ם : ’הקציעה אין אנו יודעים אותו’
  00:06:46קציעה - דעת התפארת ישראל : מין 'צימעטבוים'
  00:07:02קציעה - דיוק מומחי הקטורת מלשון הרס"ג : מין 'ענבר'
  00:07:13קציעה - דעת הדרישה על סמך לשון הרס"ג : הוא 'אינגבר', הנקרא 'זנגוויל'
  00:07:59קציעה - הטעם שנקרא כן : דברי הש"ג, ביאור א’
  00:08:21ביאור ב’
  00:09:14ביאור ג’
  00:09:50ביאור ד’
  00:10:14ביאור ה’
  00:12:07שבולת נרד - ביאור האבודרהם : נקרא ’נרד’, ונוסף לו ’שבולת’ ע"ש צורת גידולו
  00:12:27שבולת נרד - הסוגיא בברכות ופרש"י : ’חלפי דימא’, בורא ’עצי’ בשמים
  00:13:10שבולת נרד - בלשון המקרא: ’נרד’ וכרכום וכו’
  00:13:31שבולת נרד - השערת סידור ’צלותא דאברהם’ לפרש"י א’: מין ה’צפורן’ המצוי במוצ"ש
  00:14:53 אין מובן לפי"ז לתארו בלשון ’שבולת’ ?
  00:15:01הערת אגב - נמצא לדבריו, ברכת הצפורן בורא ’עצי’ בשמים, והאריכו בזה הפוסקים
  00:15:32שבולת נרד - השערתו בשם המומחים : מין ’הרוזמרין’
  00:18:15וכרכום - נקרא ’זעפרן’ או ’כורכום’, תיאורו
  00:19:08וכרכום - ואף שאין ל’כורכום’ ריח טוב כ"כ ? - ביאור א’
  00:20:24ביאור ב’ מספר ’בתי כנסיות’ חלק ’בית אבטינס’
  00:21:53משקל ששה עשר מנה - המידה במשקולות זמנינו
  00:22:55משקל ששה עשר מנה - שויון משקלן הלממ"ס, כדמיון הסממנים המפורשים בתורה
  00:23:43משקל ששה עשר מנה - רמז לזה מלה"פ : ’שלחייך פרדס’
  00:24:47השלמת דרוש ספר ’שלחן הזהב’ הנזכר בשיעור קפ"ד | הצרי והצפורן החלבנה והלבונה - תקציר הנזכר שם
  00:26:36מור וכו’ ששה עשר מנה - המשך דרושו בזה
  00:28:08הקושט קלופה קנמון - רמז לשלשת האבות
  00:28:29הקשט שנים עשר - הוא יעקב
  00:28:51קלופה שלשה - הוא יצחק
  00:30:14קנמון תשעה - הוא אברהם
  00:32:04הטעם שנזכרו בזה האבות מלמטה למעלה
  00:32:16סיכום הדרוש הנ"ל ובנין י"א סממני הקטורת בדרך הדרוש
  00:33:16הרמז במה שכולם יחד עולים למנין י"א
  00:33:52מלח סדומית וכו’ אף כפת הירדן - השלמת דרושו בזה
  00:34:39מלח סדומית - רמז לחטא העגל וכפרתו בתשובה
  00:36:02כפת הירדן - רמז לכפות הכהנים בבקיעת הירדן
  00:37:23ואם נתן בה דבש פסלה - רמז לבעל תשובה לא לילך אחר תענוגי העוה"ז
  00:37:44נושאי השיעור הבא
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור