קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ז סיון תשע"ט | 20 יוני 2019