קול הלשון שיעורי תורה ברשת

*6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ב אדר ב תשע"ט | 19 מרץ 2019


  • הרב אביעד ארג'ואן
    הודאת בעל דין במקום עדי מסירה, כג חשון, תשע