לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט' סיון תשפ"ג | 29 מאי 2023
  • משניות

    סדר זרעים, מסכת ברכות, פרק א
    סדר מסכת פרק סוג הלימוד
    • Grossberg
    • 6 שיעורים
      (Perek 1 Mishna 1, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • Hamer
    • 2 שיעורים
      (פרק א משנה א, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • Lev
    • 3 שיעורים
      (Perek 1 Mishna 1 2, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • וייס, הרב משה מאיר
    • 3 שיעורים
      (Brochos Perek 1 Mishnah 1 2, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • וסרמן, הרב אריה
    • פרק א מאימתי
    • האזןהורדהוסף לעגלה
    • זקס, הרב נפתלי
    • 4 שיעורים
      (Perek 1 Mishne 1, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • פראנד, הרב יששכר
    • 4 שיעורים
      (ברכות פרק א, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    • שוולבה, הרב עזר
    • 3 שיעורים
      (Perek 1 Mishna 1 2, ועוד...)
    • הצג שיעורים
    משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות