קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • משניות

  סדר זרעים, מסכת ברכות, פרק א
  סדר מסכת פרק סוג הלימוד
  • Grossberg
  • 6 שיעורים
   (Perek 1 Mishna 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Hamer
  • 2 שיעורים
   (פרק א משנה א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Lev
  • 3 שיעורים
   (Perek 1 Mishna 1 2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב משה מאיר
  • 3 שיעורים
   (Brochos Perek 1 Mishnah 1 2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וסרמן, הרב אריה
  • פרק א מאימתי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זקס, הרב נפתלי
  • 4 שיעורים
   (Perek 1 Mishne 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פראנד, הרב יששכר
  • 4 שיעורים
   (ברכות פרק א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שוולבה, הרב עזר
  • 3 שיעורים
   (Perek 1 Mishna 1 2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות