קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ב שבט תש"פ | 17 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • מועדים - פרשת שקלים הסתר/הצג רשימת מועדים  2 שיעורים
  (הפטרה פרשת שקלים , ועוד...)
  קריאת התורה ומגילות - הרב דוד וולנשטיין
  2 שיעורים
  (פרשת שקלים, ועוד...)
  לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  פרשת שקלים
  אדלשטיין, הרב יעקב זצ"ל
  2 שיעורים
  (משפטים שקלים אדם ובהמה, ועוד...)
  אהרנסון, הרב ישראל יהודה
  ענין השקלים מרבים בשמחה
  אורלנסקי, הרב מאיר
  3 שיעורים
  (פרשת שקלים, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  שקלים
  אריאל, הרב אליהו
  שבת שקלים משנכנס אדר
  בויאר, הרב שלמה
  שבת שקלים
  בצלאלי, הרב
  שקלים
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  4 שיעורים
  (פרשת שקלים מחצית השקל, ועוד...)
  גולדוויכט, הרב מאיר
  שקלים
  גולן, הרב ראובן
  ד פרשיות
  גינתי, הרב עובדיה
  גרינבלט, הרב דניאל
  10 שיעורים
  (פרשת שקלים משפטים, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  13 שיעורים
  (1144 פרשת שקלים העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (שקלים קבלת שבת יראה ואהבה מחצית השקל, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  8 שיעורים
  (פקודי שקלים תרמט, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  2 שיעורים
  (שקלים בענין מחצית השקל ואדנים, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  פרשת שקלים
  זלצמן, הרב משה
  שקלים
  טל, הרב ישראל
  שקלים
  טרוביץ, הרב בצלאל
  הערות הפטרת פרשת שקלים
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  3 שיעורים
  (הפטרת שקלים פנימיות מספר שבע נוח לשמיים ונוח לבריות, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  פרשת שקלים
  מזוז, הרב מאיר
  הפטרת שקלים
  סימון, הרבנית שרה
  שבת שקלים
  ספינקא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  (שקלים הענין של פרשת שקלים, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  חיוב נשים במאה ברכות ופרשת שקלים
  קול תודה - גברים
  פרשת שקלים כשקורין פרשת שקלים משה רבינו זוקף ראשן של ישראל
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  פרשת שקלים תשעז
  קליין, הרב אברהם ישראל
  פרשת שקלים תשנז
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  2 שיעורים
  (פרשת שקלים מחצית השקל ככפר נפש, ועוד...)
  רוטמן, הרב נתן
  2 שיעורים
  (פרשת שקלים, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה

  לעמוד המועדים הישן הקש כאן