קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"ד אייר תשע"ט | 19 מאי 2019
 • מועדים - ספירת העומר הסתר/הצג רשימת מועדים  5 שיעורים
  (שיחה בענייני ספירת העומר ולימוד תורה נאמר בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס גבעתים בער, ועוד...)
  אבא-שאול, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (ביאור מצוות ספירת העומר, ועוד...)
  אבוהב, הרב אלעזר
  17 שיעורים
  (דיני ספירת העומר תשעב אנוס באמצע הספירה קטן שהגדיל, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  3 שיעורים
  (שלא נהגו כבוד זה בזה, ועוד...)
  אבר, הרב יונתן
  3 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  אברז'ל, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (עבודת ספירת העומר, ועוד...)
  אברמוב, הרב ירמיהו
  2 שיעורים
  (האם מן הדין קרש ותפילה קודם לספירת העומר, ועוד...)
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  3 שיעורים
  (פרקי אבות וימי ספירת העומר, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  2 שיעורים
  (ימי ספירת העומר הכנה למתן תורה, ועוד...)
  אוחנה, הרב שגיא
  ספירת העומר
  אוירבך, הרב שמואל זצ"ל
  6 שיעורים
  (מי שיודע שלא ישלים ספירת העומר האם יתחיל לספור ספירת העומר, ועוד...)
  אונגר, הרב אייל
  ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך
  אורלנסקי, הרב אליהו
  8 שיעורים
  (עבודת ימי הספירה להיות כאיש אחד, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב מאיר
  אזולאי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (בדברי הבהג בשכח לספור יום בספירת העומר, ועוד...)
  אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  גדרי ספירת העומר דיבור ציבור ישיבה שומע כעונה
  אייזנבך, הרב יעקב
  7 שיעורים
  (בין פסח לעצרת מעלת הצדקה תיקון הנפש, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  10 שיעורים
  (252 הלכה יומית ספירת העומר קטן הרומה לברך על ספירת העומר, ועוד...)
  אליהו, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (ספירת העומר להיות מתלמידיו של אברהם, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  ספירת העומר
  אלנקווה, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (ספירת העומר בגדר תמימות, ועוד...)
  אלקריף, הרב יחיאל
  2 שיעורים
  (לג בעומר רבי שמעון בר יוחאי ה רשבי אור חדש, ועוד...)
  אסולין, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (רבי עקיבא כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  2 שיעורים
  (ספירת העומר הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  אפללו, הרב דוד
  2 שיעורים
  (ספירת העומר דאורייתא דרבנן ובנוסח לשם יחוד זמן הספירה בעניין אדם שיודע שלא יוכל , ועוד...)
  אפרתי, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (ספירת העומר תחשוב על עצמך ועל השני, ועוד...)
  ארג'ואן, הרב אביעד
  2 שיעורים
  (ספירת העמור בניין חיי האדם, ועוד...)
  ארונסון, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (עמידה בנסיונות החיים, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (תלמידי רבי עקיבא ימי ספירת העומר, ועוד...)
  אריאלי, הרב שלמה
  שיחה בימי הספירה
  אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  8 תלמידי רע וספירת העומר
  ארלנגר, הרב אברהם
  ספירת העומר
  ארלנגר, הרב סנדר
  15 שיעורים
  (דיני תספורת בלג בעומר שחל ביום א, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  ספירת העומר רבי עקיבא
  באחג', הרב רפאל
  2 שיעורים
  (ונקדשתי בתוך בני ישראל, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  2 שיעורים
  (ספירת העומר, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  7 שיעורים
  (דין שומע כעונה שומע כעונה בספירת העומר, ועוד...)
  בוטבול, הרב אהרון
  ספירת העומר
  בויאר, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (החושש שלא יוכל לספור כל ספירת העומר האם ימנה בברכה גליון קפא, ועוד...)
  בורגר, הרב יוחנן
  11 שיעורים
  (112 לא נהגו כבוד זבז כבוד חברו, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  3 שיעורים
  (במצות ספירת העומר, ועוד...)
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  3 שיעורים
  (ימי ספירת העומר, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  4 שיעורים
  (מצוות עשה שהזמן גרמא שיעור ניסיון בארזי הלבנון, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  2 שיעורים
  (ספירת העומר שמיטין ויובלות וספירת זב וזבה, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  5 שיעורים
  (עבודת השבוע השביעי של ספירת העומר, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  2 שיעורים
  (001 ימי הספירה שלא נהגו כבוד, ועוד...)
  בנבנשתי, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (טוב עין הוא יברך ימי העומר תשסו פרשות קדושים ואחרי מות, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  7 שיעורים
  (מנהגי ספירת העומר, ועוד...)
  בצלאלי, הרב
  2 שיעורים
  (דרשה בעינין השלום, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  3 שיעורים
  (ספירת העומר הכנה למתן תורה שיחה שניה, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  2 שיעורים
  (ספירת העומר הכנה לשבועות רבי עקיבא, ועוד...)
  ברוורמן, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (תנאי בספירת העומר ובשאר מצוות, ועוד...)
  ברונר, הרב משה
  13 שיעורים
  (וספרת לך שבע שבתות שנים חיים של ספירה , ועוד...)
  ברנר, הרב יצחק
  21 שיעורים
  (ספירת העומר שיחה לבן הישיבה בבין הזמנים, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  3 שיעורים
  (ספירת העומר הרב חנוך גבהרד, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  18 שיעורים
  (הלכות פסח וספירת העומר סימן תפז סימן תפח סימן תפט, סדר תפלת ערבית של פסח, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  3 שיעורים
  (ספירת העומר חג השבועות, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  ימי ספירת העומר
  גולן, הרב ראובן
  8 שיעורים
  (ימי הספירה להכיר ערכה של תורה, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  16 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  גינתי, הרב עובדיה
  5 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  גלבשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (ימי ספירת העומר, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  ואהבת לרעך כמוך ספירת העומר
  גליקסמן, הרב ישי
  5 שיעורים
  (ימי ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך בכל מקום וזמן, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (סימן תצג סעיף א, דינים הנוהגים בימי העומר, ועוד...)
  גנס, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (ספירת העומר נצח שבנצח, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  2 שיעורים
  (דינים הנוהגים בספירת העומר, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  8 שיעורים
  (ספר ביום או בבן השמשות קטן שמסופק אם ספר, ועוד...)
  גרינבלט, הרב דניאל
  ימי ספירת העומר
  דביר, הרב משה
  4 שיעורים
  (סימן תפט, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  דהן, הרב יניב
  2 שיעורים
  (ספירת העומר הדרך לפסגת הרוחניות, ועוד...)
  דהן, הרב משה נפש החינוך
  3 שיעורים
  (ספירת העומר, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  4 שיעורים
  (מיתת תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  המשמעות העמוקה לפטירת תלמידי רבי עקיבא בספירת העומר
  דיאמנט, הרב נחום
  2 שיעורים
  (ספירת העומר והכנה לשבועות, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  37 שיעורים
  (ספירת העומר לג בעומר אבילות אחרי לג בעומר מוקצה בשבת וחושן משפט, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  15 שיעורים
  (להסתפר בספירת העומר לכבוד מצוות פדיון הבן, ועוד...)
  דינר, הרב מיכאל
  הבסיס לתורה רק עי מידות טובות ענין תלמידי רע שלא נהגו כבוד זה בזה למות על קידוש
  דיסקין, הרב אליהו
  ספירת העומר אהבת חינם
  דנון, הרב יוסף
  ספירת העומר
  דף היומי רוממה
  4 שיעורים
  (בענין נישואין בימי הספירה, ועוד...)
  דרוק, הרב ישראל
  בעניין ספירת העומר
  דרור, הרב חיים
  2 שיעורים
  (ספירת העומר ופרשת קדושים, ועוד...)
  דרורי, הרב רפאל
  14 שיעורים
  (המשך ספירת העומר מסופק בספירה בין שני ימים, ועוד...)
  דרייפוס, הרב אליהו
  30 שיעורים
  (1155 ספירת העומר ארבעים ותשעה יום מול התורה המזוקקת ארבעים ותשע פעמים, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  ספירת העומר קיבוץ כט אייר תשעד
  הוניגסברג, הרב ישראל יצחק
  7 שיעורים
  (ספירת העומר כבוד חכמים ינחלו, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  3 שיעורים
  (בענין זכר למקדש של ספירת העומר, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  21 שיעורים
  (ספירת העומר מידת נצח והוד משמעותן, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  ספירת העומר
  הלוי, הרב נהוראי
  12 שיעורים
  (להרבות שלום בעולם, ועוד...)
  המלפרב, הרב חיים
  8 שיעורים
  (דיני תדיר בספירת העומר, ועוד...)
  הרט, הרב אברהם
  14 שיעורים
  (ספירת העומר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  ספירת העומר לו
  וולבא, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (ספירת העומר, ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  6 שיעורים
  (ספירת העומר האם השומע ברכת הספירה צריך לכוון שלא לצאת, ועוד...)
  ווסרמן, הרב אריה
  ספירת העומר
  ויזגן, הרב יהושע
  45 שיעורים
  (סימן תפט סעיף ג האם אפשר לעשות מצות על תנאי, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומ, ועוד...)
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  12 שיעורים
  (מיתת בני אהרון ותלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  3 שיעורים
  (ספירת העומר אייר עד, ועוד...)
  ולדמן, הרב מיכאל
  9 שיעורים
  (דיני ספירת העומר תספורת לבנות ואם מותר לחדש תכשיטים, ועוד...)
  ורצברגר, הרב מרדכי אריה
  4 שיעורים
  (ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  ספירת העומר הכנה לקבלת התורה
  זיכרמן, הרב דוד
  דביקות בתורה ספירת העומר
  זילברמן, הרב אליהו - ראש ישיבת אדרת אליהו
  2 שיעורים
  (סימן תצג סעיף א, דינים הנוהגים בימי העומר, ועוד...)
  זילברשטיין, הרב אריה
  6 שיעורים
  (שיחה מוסרית לימי ספירת העומר, ועוד...)
  זכאי, הרב שמואל
  ספירת העומר
  זכריש, הרב אלעזר
  ספירת העומר
  זקס, הרב הלל
  4 שיעורים
  (מצוות ספירת העומר, ועוד...)
  זרביב, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (שלא נהגו כבוד, ועוד...)
  זרגרי, הרב מתתיהו
  5 שיעורים
  (דיני ספירת העומר בקצרה חלק א סימן תפט , ועוד...)
  חותה, הרב בנימין
  2 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  חזות, הרב דניאל
  2 שיעורים
  (דיני ספירת העומר, ועוד...)
  חממי, הרב ישראל
  41 שיעורים
  (עומר אוריתא רבנו 09 05 11, ועוד...)
  חקון, הרב יואל
  15 שיעורים
  (ספירת העומר איזהו מכובד המכבד את הבריות נאמר לבנות סמינר, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  5 שיעורים
  (ימי ספירת העומר ו אייר תשעג ישיבת כגנים, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  טוקר, הרב מנחם
  10 שיעורים
  (ספירת העומר דברים הנוהגים בספירת העומר, ועוד...)
  טישלר, הרב
  31 שיעורים
  (לא נהגו כבוד שלום בית וחינןך ילדים, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  43 שיעורים
  (דין תענית בהב שלאחר המועדים, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  שיעור בהלכות ספירת העומר בכולל אהל יוסף אשקלון תשעז בלשון קודש
  טרויבע, הרב משה אליהו
  17 שיעורים
  (הכנה לקבלת התורה לימנע ממפריעי הקנינים, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  2 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  יוסף, הרב דוד
  3 שיעורים
  (ספירת העומר 3 סימן תפט, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  יוסף, הרב יעקב
  ספירת העומר סגולה להתמדה בתורה שמירת הלשון
  יוסף, הרב יצחק
  17 שיעורים
  (תספורת בעומר בן חול שבא ועמידה בעשרת הדברות, ועוד...)
  יוסף, הרב עובדיה
  4 שיעורים
  (סימן תפט סעיף ב ג, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  ישי, הרב ישראל בן
  4 שיעורים
  (האבילות דספירה כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  ישיבת אופקים
  4 שיעורים
  (שיעור 3 בענין מצות צריכות כונה בספירת העומר, ועוד...)
  ישיבת אורחות תורה
  17 שיעורים
  (18 ישיבת אמרי בינה ספירת העומר, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  שיחה
  ישיבת באר יצחק טלז סטון
  4 שיעורים
  ישיבת בית מדרש עליון
  15 שיעורים
  (הרב צור ספירת העומר מאור פנים, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  12 שיעורים
  ( לא נהגו כבוד הכבוד האמיתי1, ועוד...)
  ישיבת דרך חכמה
  148 ימי הספירה תזמ
  ישיבת קול תורה
  4 שיעורים
  (בדין ברכה הספק ספיקא, ועוד...)
  ישיבת תורה אור
  20 שיעורים
  (ספירת העומר ודין הפסק בברכות, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  ספירת העומר בענין איסורים
  כהן, הרב אליהו חיים
  2 שיעורים
  (שיחה ר דוד כהן ספירת העומר, ועוד...)
  כהן, הרב דוד
  4 שיעורים
  (עבודת ימי הספירה כבוד התורה, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  9 שיעורים
  (ספירת העומר אדם שיודע שלא יוכל לספור את כל ימי הספירה האם יתחיל לספור, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  4 שיעורים
  (ימי ספירת העומר בין אדם לחבירו, ועוד...)
  כהן, הרב מאיר
  ספירת העומר
  כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
  2 שיעורים
  (ספירת העומר בהלכה ובאגדה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  2 שיעורים
  (ימי ספירת העומר, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  9 שיעורים
  (שיעור א ספירת העומר מדאוריתא או מדרבנן והנמ האם מותר להקדים סהע לערבית כשמתפלל ב, ועוד...)
  כהן, הרב ראובן
  ספירת העומר
  כהן, הרב שלמה זלמן
  הרב נתן רוטמן תחילת זמן קיץ ספירת העומר
  כולל דורשי ציון
  4 שיעורים
  (ספירת העומר שבועות, ועוד...)
  כולל נחלת רפאל בני ברק
  2 שיעורים
  (ספירת העומר בין אדם לחברו, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  ספירת העומר אם צריך לספור מיד בתחילת הלילה
  לוי, הרב שבתי
  2 שיעורים
  (הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין ספירת העומר, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (ספירת העומר מידת התפארת, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  3 שיעורים
  (חזרה תוך כדי דיבור לענין ספירת העומר ומשיב הרוח, ועוד...)
  ליברמן, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (ספירת העומר 1, ועוד...)
  לייבל, הרב דוד
  23 שיעורים
  (ספירת העומר שמחה או הכנה שלישי התשעז, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (להעריך את ערך המצוות, ועוד...)
  לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  22 שיעורים
  (לקראת יום העצמאות, ועוד...)
  לסרי, הרב מיכאל
  5 שיעורים
  (05 הלכות ספירת העומר ותבואה חדשה עד עמוד רנג סעיף י, ועוד...)
  מאיה, הרב משה
  פטירת תלמידי רבי עקיבא
  מויאל, הרב יחיאל
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  10 שיעורים
  (מעלת יום לג בעומר על פי סוד וימי העומר, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  10 שיעורים
  (ימי ספירת העומר הכנה לשבועות, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  ספירת העומר סגולות הזמן קיץ עז
  מזרחי, הרב ניסים פז
  2 שיעורים
  (מאמר בין פסח לעצרת כט אדר תשסד, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  2 שיעורים
  (תיקון שבעת המידות תשעד, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  6 שיעורים
  (דיני ספירת העומר סימן עז, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  ימי ספירת העומר
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  12 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
  מלכא, הרב אופיר
  7 שיעורים
  (רטז קטן שהגדיל בימי ספירת העומר וגדר מעשה קטן, ועוד...)
  מלכיאל, הרב אורי
  2 שיעורים
  (ענייני ספירת העומר, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  10 שיעורים
  (ימי ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא רבי יוסי, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (02 ועד רהי הגרש לבני וב לקראת חג השבועות טו אייר עב, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב שמואל
  3 שיעורים
  (דיני ימי ספירת העומר, ועוד...)
  משדי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (תחיית המתים הרמבם מול הרמבן וספירת העומר, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  שיעור בחברון ספירת העומר
  ניר, הרב נתנאל
  ספירת העומר
  נשר, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (ספירת העומר השתוקקות לתורה כג אייר תשעב, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  4 שיעורים
  (53 ואהבת ה יתברך לישראל, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  ספירת העומר וביטחון שיחת מוסר אייר תשעז
  סופר, הרב שמואל
  מתי דנים לכף זכות
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  8 שיעורים
  (ספירת העומר שיעור ראשון, ועוד...)
  סעדה, הרב עידן
  3 שיעורים
  (כבוד חכם ספירת העומר, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  22 שיעורים
  (ספירת העומר שבת שבתוך הפסח בענין ספירת העומר, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  ספירת העומר
  סרי, הרב יורם
  9 שיעורים
  (עניני תספורת וגילוח, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (ימי ספירת העומר בין אדם לחבירו, ועוד...)
  עטיה, הרב אלון
  עטיה, הרב אליהו
  8 שיעורים
  (ד הבלעת הדמים ספירת העומר היום, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (ספירת העומר, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (בין אדם לחבירו, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  עבודתינו בימי הספירה
  פאלי, הרב שלמה זלמן
  עוונות תלמידי רבי עקיבא
  פוזן, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (החינוך מהעומר שהכל שלו ממנו ואליו, ועוד...)
  פולק, הרב מאיר טוביה
  עא ספירה לשון הרע
  פומרנץ, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (02 י אייר תשעו ספירת העומר01, ועוד...)
  פייבלזון, הרב אליהו מאיר
  פתיחת זמן הקיץ עבודת ימי ספירת העומר
  פיינשטיין, הרב חיים
  11 שיעורים
  (ספירת העומר עבודת ימי הספירה יחוד השם, ועוד...)
  פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל
  ספירת העומר ומיתת תלמידי רע הכנה לקבלת התורה
  פרידלנדר, הרב
  11 שיעורים
  (ספירת העומר סימן קכ סעיף א ג, הלכות ספירת העומר וימי הספירה, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  4 שיעורים
  (סימן תפט סעיף ז הלכות ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  פריינד, הרב זאב
  6 שיעורים
  (הזכרת נוסח מצוות עשה בלשם ייחוד של ספירת העומר, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  פנימיות מצות ספירת העומר אנגלית
  פרל, הרב שלום
  3 שיעורים
  (ספירת העומר אמונה, ועוד...)
  פרלמן, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (גילוח בספירת העומר, ועוד...)
  פרץ, הרב אלחנן
  2 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר בספק בין השמשות של אפוקי יומא, ועוד...)
  פרץ, הרב מיכאל
  11 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א הלכות ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  2 שיעורים
  (ספירת העומר דעת הרמבם ומהריץ בדין תמימות, ועוד...)
  צדוק, הרב אורן
  ועד ימי ספירת העומר תשסט
  צ'ולק, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (נוראות כבודה של השבת, ועוד...)
  צור, הרב יהונתן בן
  עניני ספירת העומר ופרקי אבות
  ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  6 שיעורים
  (ימי ספירת העומר תיקון המידות זהירות מלשון הרע, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (הרב שלמה לוינשטיין ואהבת לרעך כמוך לדון לכף זכות, ועוד...)
  קול כבודה
  4 שיעורים
  (הרב יצחק קולדצקי ספירת העומר אשנב אל עיצוב מידות, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (ספירת העומר ב, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (ימי ספירת העומר, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  18 שיעורים
  (בענין אם טעה בספירה אם יכול לסמוך על מה ששמע מהשליח ציבור, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  19 שיעורים
  (אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  ספירת העומר אמונה
  קלופט, הרב חיים
  2 שיעורים
  (ימי ספירת העומר רבי עקיבא ותלמדיו, ועוד...)
  קליין, הרב אברהם ישראל
  ספירת העומר שבועות
  קמיל, הרב יוחאי
  6 שיעורים
  (הילולת ר מאיר בעל הנס, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  9 שיעורים
  (בין אדם לחבירו אונאת דברים, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  11 שיעורים
  (מדוע לא קיבלנו תורה מייד לאחר פסח, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  4 שיעורים
  (אמור ענייני ספירת העומר ומסירות נפש, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  3 שיעורים
  (ימי ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  3 שיעורים
  (ספירת העומר בין פסח לעצרת ימי הדין תשנד, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  2 שיעורים
  (דינים הנוהגים בימי הספירה , ועוד...)
  רוזנבלט, הרב יצחק
  10 שיעורים
  (ספירת העומר צורת הספירה כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  ישיבת בין הזמנים קרית ישמח משה ספירת בעומר בספק
  רוט, הרב משה
  50 שיעורים
  (001 הבטחון יסוד התורה והמצוות מיצימ עד מתן תורה נתנסו ז פעמים בענין הבטחון, ועוד...)
  רוטמן, הרב נתן
  מנהגי אבלות בימי הספירה
  רוטנברג, הרב מרדכי
  8 שיעורים
  (030 מצות ספירת העומר שינוי הרצונות א אייר תשעא, ועוד...)
  רייך, הרב מרדכי
  15 שיעורים
  (11 א בהלכות ספירת העומר, ועוד...)
  רפפורט, הרב יוסף
  14 שיעורים
  (סימן תפט סעיף ד רמא לאכול ולשתות לפני ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספיר, ועוד...)
  שוב, הרב יוסף
  8 שיעורים
  (מטמונים לימי המטמונים, ועוד...)
  שוב, הרבנית פרידה
  4 שיעורים
  (ספירת העומר הילולת הרמחל, ועוד...)
  שווב, הרב מנחם
  ספירת העומר
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  ספירת העומר
  שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  הלכות ספירת העומר
  שוורץ, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  שולזינגר, הרב משה מרדכי
  14 שיעורים
  (ספירת העומר נצח שבנצח ליקוטי מוהרן תורה קכב, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (התחלת הזמן פתיחת זמן הקיץ ימי הספירה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  ספירת העומר
  שושן, הרב מיכאל
  24 שיעורים
  (הרב שטיין ספירת העומר פשוט ידך ופתח פיך ותזכה למילוי אסמך, ועוד...)
  שטיין, הרב מנחם
  2 שיעורים
  (בענין ספירת העומר, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  ספירת העומר
  שטראוס, הרב
  שטרן, הרב דוד
  2 שיעורים
  (בעניין ספירת העומר פסח מעבדות לחרות, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (קטן שהגדיל בספירת העומר, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  ימי הספירה כח ניסן התשסט בסיום השס לענ הרב רובין זצל
  שינקר, הרב צבי
  7 שיעורים
  (תלמידי רבי עקיבא ורחל אשת רבי עקיבא ספירת העומר, ועוד...)
  שיש, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (ספירת העומר, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  11 שיעורים
  (פטירת תלמידי רע ה מדקדק עם הצדיקים, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  5 שיעורים
  (מוזיקה תספורת וברכת שהחיינו בספירת העומר , ועוד...)
  שלום, הרב ישראל
  ספירת העומר
  שמואלביץ, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (104ימי העומר והמשך בריאת השמש, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  8 שיעורים
  (ברכת העומר הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  9 שיעורים
  (ספירת העומר פסח שני, ועוד...)
  שם-טוב, הרב גלעד
  2 שיעורים
  (ימי ספירת העומר בין פסח לעצרת, ועוד...)
  שמש, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (החזק במוסר פתיחה לספירת העומר תשעז, ועוד...)
  שמש, הרב שמעון
  ספירת העומר
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  21 שיעורים
  ( ספירת העומר אור הגנוז ה אייר תשמה, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  ספירת העומר
  שפירא, הרב רפאל
  4 שיעורים
  (ספירת העומר בזמן הזה אם מן התורה או מדרבנן, ועוד...)
  שקלאר, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (אמור ספירת העומר, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  8 שיעורים
  (הלכות ספירת העומר 1, ועוד...)
  שרגא, הרב ברוך
  5 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  שרייבר, הרב בונים
  022 ספירת העומר
  שרייבר, הרב שמעון שמואל

  לעמוד המועדים הישן הקש כאן