קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"ד אייר תשע"ט | 19 מאי 2019
 • מועדים - ספירת העומר הסתר/הצג רשימת מועדים  ספירת הוד
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  9 שיעורים
  (תיקון ז המידות בימי הספירה וגמר תיקונן בליל שבועות, ועוד...)
  אפל, הרב בן ציון
  6 שיעורים
  (ימי הספירה הכנה לקבלת התורה בישיבת חכמי ישראל לייקווד אייר תשעו, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  שיטת רבינו ירוחם בספירת העומר
  ארנפלד, הרב מנדל
  דיני ימי העומר
  אשכנזי, הרב יהודה
  העבודה והמטרה של ספירת העומר
  בונקער, הרב פנחס דוד
  5 שיעורים
  ביברפלד, הרב מיכאל
  9 שיעורים
  (ספירת העומר מוצש במדבר, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  4 שיעורים
  (אמור ספירת העומר, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה
  3 שיעורים
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  ספירת העומר
  גייגר, הרב מנחם מנדל
  בענין דעת האדם ובין פסח לשבועות כג אייר תשנו
  גנס, הרב ישראל
  5 שיעורים
  (שיחה בימי הספירה הכנה למתן תורה על ידי שלימות מידת ביטחון, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  ספירת העומר הוד
  דינוב, האדמור
  7 שיעורים
  (ספירת העומר נוסח הרחמן רבשע, ועוד...)
  דירנפלד, הרב אהרון
  10 שיעורים
  (עניני ספירת העומר ולג בעומר, ועוד...)
  דרברמדיקר, הרב יחזקאל
  3 שיעורים
  (ימי ספירת העומר, ועוד...)
  דרוק, הרב שלמה זלמן
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  ספירת העומר
  הגר, הרב אליעזר
  ספירת העומר מצוה בכוונה בדיבור ובמעשה
  ווייס, הרב אשר
  ספירת העומר
  וינברג, הרב יונה
  הלכות ספירת העומר 1
  וינד, הרב אלחנן
  12 שיעורים
  (שיחה לימי הספירה בארגון שיעורי תורה, ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  וספרתם לכם ספירת העומר
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  2 שיעורים
  (חיזוק לבחורים אמור ימי ספירת העומר, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  2 שיעורים
  (ימי הספירה הכנה למתן תורה, ועוד...)
  ישיבת מנחת יצחק בני ברק
  2 שיעורים
  (01, ועוד...)
  כץ, הרב חיים דוד
  14 שיעורים
  (329 ואהבת לרעך ספירה סט, ועוד...)
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  3 שיעורים
  (תקופות קשות בחיים, ועוד...)
  לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  129 שיעורים
  (סימן תפט סעיף ב ספירת העומד בבין השמשות, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  56 שיעורים
  (שער הכוונות דרושי ספירת העומר דרוש יב פו עד דה ענין כל המט, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  5 שיעורים
  (033 ימי ההוד שבספירת העומר הם השלמה לאלו שלא זכו לנצל בשלימות ימי חג הפסח שעבר, ועוד...)
  סירוטה, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (בענין תלמידי ר עקיבא בין אדם לחבירו, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  028 ימי ספירת העומר
  ספינער, הרב ישראל אריה
  7 שיעורים
  (ספירת העומר מט לעומר, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  3 שיעורים
  (441 רב ששכח לספור ספירת העומר חא, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  11 שיעורים
  (ימי הספירה הכנה ללג בעומר ולמתן תורה, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  5 שיעורים
  (ספירת העומר חלק ב ספירה בזמהז דאורייתא או דרבנן, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  ספירה נוסח וויזניץ
  פרידמן, הרב שלמה זלמן
  12 שיעורים
  (01 יום ג כב ניסן הלכות ספירת העומר סימן תפט, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת , ועוד...)
  קארניאל, הרב לייבוש
  2 שיעורים
  (ספירת העומר תשעה, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  30 שיעורים
  (עומר פירוש והיה העולם שמם עד שהעמיד התלמידים, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  5 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א ד סימן תפט הלכות ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העו, ועוד...)
  קצבערג, הרב שייע העשל
  2 שיעורים
  (ימי הספירה ולג בעומר, ועוד...)
  קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  3 שיעורים
  (עניני ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא רשבי, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  רב דתהילות ישראל
  197 שיעורים
  (ל לא המשך יא למה נקרא פסח וענין סיפור יצימ תשסב2, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  4 שיעורים
  (שיעור א למעשה בהלכות ספירת העומר שנת תשעו, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב דב הכהן
  8 שיעורים
  (ז במדבר תשעב מדת המלכות והכנה לחג השבועות, ועוד...)
  רובינפלד, הרב אהרון
  2 שיעורים
  (דינים הנוהגים בימי הספירה, ועוד...)
  רוזנבלט, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (בענין ספירת העומר, ועוד...)
  רכניצר, הרב
  8 שיעורים
  (בענין להסתפר בספירת העומר, ועוד...)
  רקוב, הרב ליפה
  16 שיעורים
  (י לעומר ספירת תפארת שבגבורה, ועוד...)
  שארף, הרב יהושע העשיל
  9 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א וצריך לספור מעומד, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  שוב, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (סימן תפט סעיף א דיני ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  הילולא דברי חיים ספירת העומר לילדים
  שוורץ, הרב ישראל
  ספירת העומר
  שטרן, הרב נתן אליה
  ספירת העומר
  שינברגר, הרב יוסף שרגא
  4 שיעורים
  (4 תיקון המידות עבודת הספירה, ועוד...)
  שכטר, הרב יעקב מאיר
  4 שיעורים
  (יום ד פרשת תזריע מצורע בעניין ימי הספירה מידת הגבורה, ועוד...)
  שפיצר, הרב שמעון
  פסח ספירת העומר
  שפירא, הרב שמואל אריה
  7 שיעורים
  (דיני ספירת העומר שיחה ימי ספירת העומר סגולת הימים, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד

  לעמוד המועדים הישן הקש כאן