קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ח' סיון תש"פ | 31 מאי 2020
חיפוש קולי
 • מועדים - חג השבועות הסתר/הצג רשימת מועדים     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:
  2 שיעורים
  (הלכות שבועות סימן תצד, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  הרב שלמה רייזנר
  4 שיעורים
  (הכנה לעבודה של שבועות בישיבת חתם סופר, ועוד...)
  אהרנסון, הרב ישראל יהודה
  2 שיעורים
  (shavous, ועוד...)
  אונגר, הרב נפתלי
  12 שיעורים
  (דביקות בתורה אן קיין פירושים, ועוד...)
  אייזנבך, הרב דוד
  3 שיעורים
  (נשא ערב שבועות, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  3 שיעורים
  (הלכות חג השובעות סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  אייזנבערגער, הרב אליהו פנחס
  4 שיעורים
  (במדבר שבועות תשמב, ועוד...)
  אייזנר, הרב גודל זצ"ל
  14 שיעורים
  (הכנה לשבועות אור הכתר הנתגלה בשבועות, ועוד...)
  אפל, הרב בן ציון
  רות כה תאמר לבית יעקב
  ארגון קנה מידה
  4 שיעורים
  (Preparation To Shavous Bamidbar, ועוד...)
  ארלנגר, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (שבועות, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יוחנן
  23 שיעורים
  (הכנה לשבועות שלשת ימי הגבלה אש קודש בני ברק, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  שבועות
  ארנפלד, הרב מנדל
  הלכות חג השבועות
  אשכנזי, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (זרע שמשון מגילת רות שעור ב, ועוד...)
  בוים, הרב יידל
  4 שיעורים
  (הכנה לשבועות א, ועוד...)
  בונקער, הרב פנחס דוד
  17 שיעורים
  (סעודה ג ערב שבועות, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  ביברפלד, הרב מיכאל
  53 שיעורים
  (הכנה למתן תורה שבועות ליל שישי במדבר, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  הכנה לשבועות
  בידרמן, הרב חיים יוסף
  7 שיעורים
  (סימן תצד סדר תפילת חג שבועות בעברית, ועוד...)
  בינעט, הרב שלמה
  שבועות חובת לימוד התורה לכל אחד
  בלוי, הרב חיים שמואל
  2 שיעורים
  בלום, הרב אליעזר חיים זצ"ל, האדמו"ר מקאשוי
  2 שיעורים
  (תשעח הכנה לשבועות וקבלת התורה, ועוד...)
  בלום, הרב משה אליעזר - אב"ד סיקסא
  2 שיעורים
  בעלז
  8 שיעורים
  (הכנה לקבלת התורה ערב שבועות, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה
  6 שיעורים
  (מגילת רות תשמב חיזוק לעמל בתורה, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  2 שיעורים
  (ענייני דיומא חג השבועות, ועוד...)
  גייגר, הרב מנחם מנדל
  10 שיעורים
  (בענין ברכת התורה שבועות כה אייר תשמג 1, ועוד...)
  גנס, הרב ישראל
  13 שיעורים
  (קדושת לוי ויגד משה את דברי העם אל השם ערב שבועות, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  11 שיעורים
  (הכנה למתן תורה ב, ועוד...)
  גרוס, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (הכנה לחג השבועות במדבר יומא דהילולא רבי שלומקה מזוויעהל, ועוד...)
  גרוס, הרב שמחה בונים
  4 שיעורים
  (הרהג אליעזר גרוסמן שליטא ערב שבועות תשעד בדיני ברכת הנר וברכות הנהנין בליל שבוע, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  6 שיעורים
  (הכנה למתן תורה מתמידים ברכפלד מודיעין, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  10 שיעורים
  (49 Mamed Har Siny 1 A, ועוד...)
  גרינבוים, הרב שמעיה
  3 שיעורים
  (ערב שבועות התחדשות אור התורה כולל קהלת יעקב פאפא ערב שבועות התחדשות אור התורה, ועוד...)
  גרינוואלד, הרב מאיר - דומ"ץ פאפא
  2 שיעורים
  (שיעור כללי בהלכות שבועות, ועוד...)
  דיין שלמה דוד קליין
  35 שיעורים
  (הכנה לשבועות מתנאי קבלת התורה להחשיב עצמו בישיבת זיו התורה חיפה להק, ועוד...)
  דינוב, האדמור
  17 שיעורים
  (ערב ראש חודש סיון, ועוד...)
  דירנפלד, הרב אהרון
  חג השבועות עבודת האדם
  דנציגר, הרב אליעזר יצחק
  5 שיעורים
  (הלכות שבועות הלכות שונות סימן רב, דיני ברכת פירות האילן, ועוד...)
  דרברמדיקר, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (קבלת התורה להפרד מהגוים, ועוד...)
  האגער, הרב שרגא
  13 שיעורים
  (נעילת החג שבועות עב, ועוד...)
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  הכנה לחג השבועות
  הגר, הרב אליעזר
  10 שיעורים
  (המשך מאמר שבועות תשמ , ועוד...)
  הוטנר, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (מגילת רות שבועות, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  3 שיעורים
  (הכנה ליום טוב שבועות, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (יא סיון תשנג בענין זמן מתן תורתנו, ועוד...)
  היימן, הרב לייב
  7 שיעורים
  (אור התורה שמקבלים בשבועות, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (Shevies 5775, ועוד...)
  הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
  49 שיעורים
  (דף טו, ועוד...)
  הרמן, הרב ישראל
  הכנה לשבועות
  הרשלר, הרב דוד
  26 שיעורים
  (דברי אגדה בסעודת חלב מודעה רבה לאורייתא השליך אמת ארצה, ועוד...)
  וואודרידזש רב
  2 שיעורים
  (הכנה לשבועות יום הדין, ועוד...)
  ווזנר, הרב יוסף בנימין
  4 שיעורים
  (שבועות מצות ללמוד תורה וללמדה, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  שיעור הכנה לקבלת התורה
  וייס, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (הלכות הנוגעים לחג שבועות, ועוד...)
  וייס, הרב יוסף מרדכי
  10 שיעורים
  (shavos5770, ועוד...)
  ויליגער, הרב לייבעל
  3 שיעורים
  (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  וינברג, הרב יונה
  32 שיעורים
  (שבועות תרלו, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  7 שיעורים
  (שבועות ודיני שמחה ביום טוב עברית, ועוד...)
  וינמן, הרב משה אליהו
  29 שיעורים
  (5778 שיחה לתלמידי ישיבת פיטסבורג ערב רח סיון, ועוד...)
  זילבר, הרב מיכל
  38 שיעורים
  (שיחת הכנה לשבועות בישיבת מאור יצחק מאנסי, ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  2 שיעורים
  (הכנה לשבועות סט, ועוד...)
  זילברברג, הרב צבי מאיר
  ‏‏12 שבועות תשמא
  זינגרביץ, הרב דוד
  33 שיעורים
  (5544 שיחה לבחורי נתיבות בנימין אידיש חיזוק על חזרה כג לעומר תשעא, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  35 שיעורים
  (ג ימי הגבלה שבועות הכנה לקבלת התורה ישיבת משנה אהרן, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  10 שיעורים
  (הכנה לשבועות מתן תורה ערב שבת במדבר, ועוד...)
  טולנא, האדמור
  7 שיעורים
  (שיחת הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  הכנה לקבלת התורה יום א דשלושת ימי הגבלה תשעז לאברכי הכולל
  י, האדמור מאונגוואר
  13 שיעורים
  (נעילת החג שבועות תשעו דברי תורה קריאת הכתיבה וזמירות, ועוד...)
  יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
  הכנה למתן תורה חא
  ישיבת אוהבי תורתך
  4 שיעורים
  (שיחה לפני חזרה חודשית של חודש אייר, ועוד...)
  ישיבת מנחת יצחק בני ברק
  7 שיעורים
  (נשא שמחת יום טוב בהלכה ובאגדה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  2 שיעורים
  (הכנה לתפילת השלה אבות על בנים, ועוד...)
  כץ, הרב חיים מאיר
  3 שיעורים
  (מגילת רות וחג השבועות, ועוד...)
  כץ, הרב יצחק
  25 שיעורים
  (מנו ועצרו הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  12 שיעורים
  (החיות החדשה של מתן תורה, ועוד...)
  לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  197 שיעורים
  (הלכות שבועות איזה ברכה עושים על עוגת גבינה וכמה זמן צריך לחכות בין חלבי לבשרי, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  9 שיעורים
  (הרב מרדכי יהודה פרידמן ליל שישי ערב שבועות, ועוד...)
  לקראת שבת
  6 שיעורים
  (דרשה הכנה לקבלת התורה בענין תפלה, ועוד...)
  לרנר, הרב ואלף בער
  50 שיעורים
  (שער הכוונות ענייני ספירת העומר ושבועות עם הרב משה שץ, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  2 שיעורים
  (ביאור נפלא על פיוט אקדמות ערב שבועות תשס, ועוד...)
  מייזליש, הרב שמעון זאב
  10 שיעורים
  (02, ועוד...)
  מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל
  3 שיעורים
  (ערב שבת כלה שבועות, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  חג השבועות
  סאלאווייצ'יק, הרב יעקב מתתיהו הלוי
  2 שיעורים
  (הכנה לקראת מתן תורתינו, ועוד...)
  סטריקוב, האדמור
  12 שיעורים
  (065 בחג השבועות עיקר ההכנה היא ההשתוקקות לתורה ובענוה ובהכנעה ובאיש אחד בלב אחד, ועוד...)
  סירוטה, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (2 ערב שבועות תשעה ירושלים, ועוד...)
  סירוטה, הרב שאול
  5 שיעורים
  (20 ערב שבועות תשלז, ועוד...)
  סלונים, האדמור בעל הנתיבות שלום
  55 שיעורים
  (הכנה לקבלת התורה לא קל ללמוד ולקיים אבל בתחבולות תעשה מלחמה, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  הכנה לשבועות
  סעמיולעס, הרב שרגא
  3 שיעורים
  (הרב יוסף מ ד הלברשטאם הכנה לשבועות תשעד, ועוד...)
  סערט ויזניץ חיפה
  10 שיעורים
  (031 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, ועוד...)
  ספינער, הרב ישראל אריה
  12 שיעורים
  (טיש מוצאי חג השבועות., ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  8 שיעורים
  (T286Shavuos5750, ועוד...)
  פאם, הרב
  4 שיעורים
  (444 תמצית קיצור הלכות ברכהנ מאכלי חלב בשבועות, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  הכנה לשבועות
  פולק, הרב דוד
  8 שיעורים
  (בענין נעשה ונשמע שבע שבתתות יח אייר תשנז, ועוד...)
  פינקל, הרב אריה
  קבלת התורה שבועות
  פינקל, הרב בנימין
  35 שיעורים
  (ברכות התורה כשהיה ער בליל שבועות, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  3 שיעורים
  (הלכות יוט ושבועות ומגילת רות בהלכה ובאגדה תשלח, ועוד...)
  פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל
  39 שיעורים
  (דף טו, ועוד...)
  פנת, הרב יוסף
  13 שיעורים
  (ליד הציון של ר רפאל ריס ערב רח סיון בעיר לענגנאו, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  5 שיעורים
  (שלושת ימי הגבלה ערב חג השבועות, ועוד...)
  פרידמאן, הרב יצחק - ביהמ"ד וויען וויליאמסבורג
  2 שיעורים
  (הלכות שבועות, ועוד...)
  פרידמן, הרב יחיאל מיכל אברהם
  2 שיעורים
  (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  פרידמן, הרב משה
  4 שיעורים
  (נעילת החג שבועות תשסח, ועוד...)
  פרידמן, הרב שלמה זלמן
  2 שיעורים
  (ערב שבועות קריאת התורה של שבועות , ועוד...)
  פרישוואסער, הרב שלמה
  עצרת חיזוק לקראת מתן תורה סיון סב 1
  צאנז, האדמור
  8 שיעורים
  (על ידי יגיעת ועמל זוכים לשמחת התורה, ועוד...)
  קאהן, הרב ישראל חיים
  10 שיעורים
  (HACHANA LSHAVUOS, ועוד...)
  קאופמן, הרב חיים
  5 שיעורים
  (לא תעשה רפז שלא יעיד קרוב שנאמר לא יומתו אבות על בנים דברים , ועוד...)
  קארנאבסקי, הרב חזקיהו
  2 שיעורים
  (ההשפעות הגדולות שאפשר לקחת מיום טוב שבועות, ועוד...)
  קול תודה
  264 שיעורים
  (אור החיים שלשה הכנות לתורה להתגבר על עצלות ענווה שפלות אחדות, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  4 שיעורים
  (שיעור על אקדמות הכנה לשבועות א, ועוד...)
  קמיונקא, הרב
  shavuos
  קנר, הרב משה יעקב
  8 שיעורים
  (הרב בנימין פינטו הכנה למתן תורה, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (סימן תצד סעיף א סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  קצבערג, הרב שייע העשל
  4 שיעורים
  (מגילת רות על דרך העבודה, ועוד...)
  קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  11 שיעורים
  (פר נשא שבועות סיפורים תשסב, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  10 שיעורים
  (סימן תצד סעיף א סדר תפלת חג השבועות, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  קרניאול, הרב לייבוש
  15 שיעורים
  (סש ונעילת החג שבועות פ נשא תשסט, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  140 שיעורים
  (שיחה בכולל בענין לימוד התורה בשמחה הכנה לשבועות תשסו, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  סדר תפלת חג השבועות
  רהב, האדמור מאונגוואר
  2 שיעורים
  (א יתרו תשעב, ועוד...)
  רובינפלד, הרב אהרון
  3 שיעורים
  רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
  3 שיעורים
  (הלכות יום טוב שני של גלויות ב, ועוד...)
  רוזנבלט, הרב יצחק
  14 שיעורים
  (06 ער ש במדבר ערב שבועות תשעב בביהמ ד המרכזי בעלזא, ועוד...)
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  7 שיעורים
  (הלכות יום טוב שבועות , ועוד...)
  רכניצר, הרב
  2 שיעורים
  (שבועות אות א, ועוד...)
  רכניצר, הרב אברהם פנחס
  38 שיעורים
  (שלושת ימי ההגבלה הכנה לשבועות ענייני מקוה, ועוד...)
  רפאפורט, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (עניני שבועות במדבר, ועוד...)
  רק, האדמור מטעמעשוואר בני
  14 שיעורים
  (הלכות שבועות סימן תצד סעיף ג, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  רקוב, הרב ליפה
  5 שיעורים
  (מוצאי שבועות תשעח, ועוד...)
  שארף, הרב יהושע העשיל
  3 שיעורים
  (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  שארר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  שוב, הרב יוסף
  ערב שבועות הכנה לקבלת התורה
  שובקס, הרב נפתלי
  12 שיעורים
  (21 דרך ארץ הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  שוואב, הרב משה
  7 שיעורים
  (הכנה למתן תורה ישיבת צאנז ירושלים, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  9 שיעורים
  (הכנה לחג השבועות ערך של דיבור אחד בלימוד התורה, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  3 שיעורים
  (שבועות, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  7 שיעורים
  (שבועות להתפלל ולקדש כשודאי לילה, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  יתרו הכנה לקבלת התורה
  שוורץ, הרב משה
  3 שיעורים
  (T01shavous, ועוד...)
  שחור, הרב גדליה
  5 שיעורים
  (הכנה לקבלת התורה שיחה לבחורים, ועוד...)
  שטארק, הרב חיים
  41 שיעורים
  (לתת צדקה בערב שבועות לעני תלמיד חכם, ועוד...)
  שטרן, הרב נתן אליה
  סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות
  שטרנפלד, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (שהחיינו בליל שבועות, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  18 שיעורים
  (יום השבועות על פי קבלה וחסידות, ועוד...)
  שיינברגר, הרב יוסף
  20 שיעורים
  (המשכת חיזוק מקבלת התורה על כל השנה, ועוד...)
  שינברגר, הרב יוסף שרגא
  6 שיעורים
  (Erev Shevies Be williamsburg 5771, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלום
  6 שיעורים
  (ווילאמסבורג תשעא, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלמה
  שכטר, הרב חיים
  17 שיעורים
  (1 בהר בחוקותי בביכנס ברסלב רמות הכנה לשבועות, ועוד...)
  שכטר, הרב יעקב מאיר
  2 שיעורים
  (חודש אייר יתהלל המתהלל השכל וידוע אני השם רופאיך, ועוד...)
  שלזינגר, הרב ישראל דוד
  8 שיעורים
  (יום ד נשא תשעט ממלכת כהנים וגוי קדוש וזכות הנשים בלימוד התורה, ועוד...)
  שפיצר, הרב שמעון
  3 שיעורים
  (עניני שבועות גמ אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, ועוד...)
  שפירא, הרב שמואל אריה
  20 שיעורים
  (שיחות הכנה לשבועות בישיבת באבוב, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד
  2 שיעורים
  (הכנה לשבועות, ועוד...)
  שרייבר, הרב שלמה
  shavuos
  תולדות אברהם יצחק

  לעמוד המועדים הישן הקש כאן