קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח אייר תשע"ט | 23 מאי 2019