קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ"ב סיון תשע"ט | 25 יוני 2019