קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ט"ז סיון תשע"ט | 19 יוני 2019