קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ט"ו ניסן תשע"ט | 20 אפריל 2019