איסור חמור, משיג גבול רעהו

כל הזכויות בתכנים הקיימים באמצעי התקשורת השונים של "קול הלשון" (אתר אינטרנט, עמדות הטענה, מערכת טלפוניות, אפליקציה וכל פורמט אחר) שמורות ל-"קול הלשון" ול-"קול הלשון בע"מ", לפי כל דיני תורתנו הקד' וחוקי מדינת ישראל.
אין להשתמש בשירותי המדיה לעיל אלא לשימוש פרטי, לימודי או מחקרי ובשום אופן שלא למטרות רווח או למטרת מסחריות כלשהן
במקרה של הדפסת עותקים מהמידע (הן ישירות או לאחר הורדה) לצורך שימוש אישי או לימודי, נדרש לציין על הדפסה "כל הזכויות שמורות לקול הלשון ".
אין להפיץ, לשכפל, לשדר או לשחזר את התכנים האמורים לעיל בכל דרך או צורה שהיא ללא אישור מפורש ורשמי, הכולל חתימה בכתב, ממערכת קול הלשון בע"מ.
כמו כן חל איסור מוחלט להפיץ או ל"העלות" או לאחסן תכנים (הן ישירות או לאחר הורדה) מקול הלשון, באתר אחר כלשהו, ובכל מערכת אחרת, או במערכת טלפונית אחרת, ובכל אמצעי שיתוף מדיה.
שימוש באתר ו/או במערכות האחרות של קול הלשון מהווה הסכמה והתחייבות לכל האמור לעיל.
לבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו דרך" צור קשר" באתר, או בדואר אלקטרוני support@kolhl.com .

בברכת התורה
קול הלשון בע"מ