קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ"א חשון תש"פ | 19 נובמבר 2019
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - חיי שרה הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת חיי שרה
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  9 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  אורזל, הרב דניאל
  2 שיעורים
  (Parshas Chaye Sarah, ועוד...)
  אטלס, הרב
  5 שיעורים
  (מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, ועוד...)
  אלזס, הרב נפתלי
  3 שיעורים
  אלי, הרב הלל
  2 שיעורים
  (36 Parshas Chayei Sarah 5767 Emunah Is Veohavta Lerayacha, ועוד...)
  אלעפאנט, הרב יוסי
  חיי שרה
  ארגון קנה מידה
  3 שיעורים
  בינימין, הגברת פייגי
  6 שיעורים
  בלסקי, הרב ישראל זצ"ל
  3 שיעורים
  בלקני, הרב
  4 שיעורים
  (Parashat Chaye Sarah Shiduchim , ועוד...)
  בסוס, הרב אהרן
  5 שיעורים
  (Chayei Sarah Parsha and Haftarah beginning of shiur, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  6 שיעורים
  (Parshas Chayei Sarah, ועוד...)
  בקשט, הרב צבי
  6 שיעורים
  בראג, הרב אליהו
  4 שיעורים
  בראון, הרב אהרן, תרגום השיעורים של הרב משה וולפסון
  חיי שרה
  גולדברגר, הרב אהרן
  19 שיעורים
  (Parshas Chayei Sarah, ועוד...)
  גולדברגר, הרב משה
  4 שיעורים
  גינזברג, הרב אליעזר
  7 שיעורים
  גרוסברגר, הרב יהושע צבי
  CHAYESARAH
  גרוסמן, הרב דוד זצ"ל
  Chaye Sarah
  דהן, הרב חיים
  Parshas Toldos Perek 25 Perek 22
  דונר, הרב א.ד.
  15 שיעורים
  (חיי שרה יפה שיחתן של עבדי אבות, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  9 שיעורים
  (1ParshasChayeiSarah SelfDeve, ועוד...)
  הרב רודינסקי
  2 שיעורים
  ואלערשטיין, הרב זכריה
  חיי שרה
  ווייס, הרב אשר
  שיחת ברכות דף ו עב חיי שרה
  ויטלער, הרב יהודה לייב
  2 שיעורים
  (יום ד חיי שרה כב חשון תשנג , ועוד...)
  וייס, הרב גרשון
  Parshas Chaya Sara
  וילנר, הרב אבי
  11 שיעורים
  (Chayei Sara Doing Chessed Or Being Exploited Part 2, ועוד...)
  וינר, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (חיי שרה שעור א, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  3 שיעורים
  (112 Chaye Sarah, ועוד...)
  חנן, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (CHAI 01, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  9 שיעורים
  (חיי שרה מה From darkness to light from curse to blessing, ועוד...)
  כרמל, הרב אריה זצ"ל
  2 שיעורים
  (Chayei Sarah 5767, ועוד...)
  לופיאנסקי, הרב אהרן
  8 שיעורים
  (chayei sorah 5767, ועוד...)
  ליטמן, הרב שמואל
  2 שיעורים
  ליעף, הרב משה טוביה
  6 שיעורים
  (chayesarah to bochurim5766, ועוד...)
  לף, הרב זאב
  2 שיעורים
  (ChayeiSarah5771, ועוד...)
  משינסקי, הרב יעקב
  3 שיעורים
  סוסנא, הרב שמחה משה
  10 שיעורים
  (Chayei Sarah 5767, ועוד...)
  סיטורסקי, הרב
  7 שיעורים
  (chayei sara ephron expression of earthliness, ועוד...)
  סמיילס, הרבנית שירה
  6 שיעורים
  פולק, הרב אברהם
  7 שיעורים
  (F015ChayeiSarah, ועוד...)
  פייפר, הרב מנחם
  ALL OF SARAH IMEINU’S LIFE WAS DEDICATED TO REACH PERFECTION
  פינטו, הרב דוד חנניה
  ChayeiSarah5766
  פינקלמן, הרב מרדכי
  7 שיעורים
  (Touch Of Lomdus Chayei Sarah Part 2, ועוד...)
  פריד, הרב גבי
  3 שיעורים
  (06 Chaya Sara 64, ועוד...)
  פרידמן, הרב משה אהרון
  5 שיעורים
  (Parshas Chayei Sarah, ועוד...)
  פרלמן, הרב יוסף
  14 שיעורים
  (05 Chayei Sara 5773 The Midah of Hishtavus and Remaining Firm in all Situations , ועוד...)
  צוקר, הרב שמואל יצחק
  6 שיעורים
  (חיי שרה שישי פרק כה פסוק ה, ועוד...)
  קאופמן, הרב דניאל
  11 שיעורים
  (חיי שרה פרק כד פסוק מב, ועוד...)
  קופעץ, הרב
  Chayei Sarah
  קסטנבוים, הרב דוד
  Chayei Sarah
  קפלן, הרב יעקב
  חיי שרה
  קפלן, הרב ניסן
  15 שיעורים
  (Parshas Chayei Sarah, ועוד...)
  קפלן, הרב שמעון
  18 שיעורים
  (0009 Chayei Sarah 5764 32kb 52m, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  12 שיעורים
  (Chayei Sora the obligation to do Chesed to the endth degree, ועוד...)
  רוזנבלט, הרב אליקים
  24 שיעורים
  (05 Chayei Sarah, ועוד...)
  שוואב, הרב יוסף חיים
  4 שיעורים
  (חיי שרה תשע מצוה בו יותר מבשלוחו, ועוד...)
  שטרן, הרב יוסף
  4 שיעורים
  שכטר, הרב פישל

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן