קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ג תמוז תשע"ט | 16 יולי 2019
 • פרשת השבוע - פנחס הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת פנחס
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  9 שיעורים
  (Pinchas, ועוד...)
  אורזל, הרב דניאל
  Parshas Pinchas
  אטלס, הרב
  5 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אלזס, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  בינימין, הגברת פייגי
  פנחס
  בלסקי, הרב ישראל זצ"ל
  2 שיעורים
  בלקני, הרב
  4 שיעורים
  (Parashat Pinhas, ועוד...)
  בסוס, הרב
  4 שיעורים
  (parsha pinchas 5776, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  3 שיעורים
  (פינחס בנות צלפחד, ועוד...)
  בקשט, הרב צבי
  5 שיעורים
  בראג, הרב אליהו
  3 שיעורים
  בראון, הרב אהרן, תרגום השיעורים של הרב משה וולפסון
  פנחס
  ברטרם, הרב יהושע
  2 שיעורים
  גולדברגר, הרב אהרן
  14 שיעורים
  (Pinchas Teshuva 17 BeTamuz, ועוד...)
  גולדברגר, הרב משה
  2 שיעורים
  גינזברג, הרב אליעזר
  3 שיעורים
  (PINCHAS1, ועוד...)
  גרוסמן, הרב דוד זצ"ל
  13 שיעורים
  (פנחס יז בתמוז, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  Pinchas 5761
  הרב רודינסקי
  2 שיעורים
  ואלערשטיין, הרב זכריה
  פנחס קידוש שם שמים
  ווייס, הרב אשר
  40 כבודם של ישראל פינחס עח
  ויטלער, הרב יהודה לייב
  8 שיעורים
  (פנחס שיעור א, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  3 שיעורים
  (Pinchas 2013, ועוד...)
  חנן, הרב מרדכי
  Pinchas
  יפה, הרב שמואל ישעיה
  7 שיעורים
  (פנחס מה 01 Taking the reward for all, ועוד...)
  כרמל, הרב אריה זצ"ל
  5 שיעורים
  (Pinchos 2, ועוד...)
  ליטמן, הרב שמואל
  4 שיעורים
  (pinchas5763, ועוד...)
  לף, הרב זאב
  2 שיעורים
  (Pinchas5771, ועוד...)
  משינסקי, הרב יעקב
  3 שיעורים
  סוסנא, הרב שמחה משה
  9 שיעורים
  (Pinchas 5766, ועוד...)
  סיטורסקי, הרב
  7 שיעורים
  (T163RoshChodeshRejuvinationPinchos 5759, ועוד...)
  סמיילס, הרבנית שירה
  פנחס
  ספינקא, האדמו"ר
  פנחס
  פולק, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (כח השפעת החטא על החוטא, ועוד...)
  פינטו, הרב דוד חנניה
  5 שיעורים
  (Pinchas, ועוד...)
  פריד, הרב גבי
  Pinchas RMAF
  פרידמן, הרב משה אהרון
  5 שיעורים
  (Parshas Pinchas, ועוד...)
  פרלמן, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (41 Pinchas 5773 Hating Anything that Tries to Break Our Loving Bond with Hashem, ועוד...)
  צוקר, הרב שמואל יצחק
  7 שיעורים
  (Pinchas Sheini Shlishi, ועוד...)
  קאופמן, הרב דניאל
  10 שיעורים
  (פינחס פרק כה פסוק יב יג, ועוד...)
  קופעץ, הרב
  3 שיעורים
  (Pinchas, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  20 Pinchos 65
  קפלן, הרב ניסן
  3 שיעורים
  (Pinchas How Could Klal Yisroel Possibly Serve Baal Peor, ועוד...)
  קפלן, הרב שמעון
  16 שיעורים
  (פרשת פנחס שבירת הלחות תשנח , ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  3 שיעורים
  (Pinchas, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב צבי יעקב
  9 שיעורים
  (Pinchas3 Yehoshua was appointed leader because of his greatness in Ben Adam Le, ועוד...)
  רוזנבלט, הרב אליקים
  45 שיעורים
  (Pinchas Chamishi, ועוד...)
  שוואב, הרב יוסף חיים
  3 שיעורים
  (פנחס סה כבוד האדם, ועוד...)
  שטרן, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (Pinchas LeibyKletzky, ועוד...)
  שכטר, הרב פישל

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן