קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ט"ז אב תשפ"ב | 13 אוגוסט 2022
 • פרשת השבוע

  חומש דברים - פרשת ואתחנן
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • וייס, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Parashat Vaetchanan Venishmartem Meod Lenafshoiseichem, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זרע שמשון, שיעור בספר
  • ואתחנן שיעור א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלתר, הרב שאול
  • עלי דשא פרשת ואתחנן
  • פתחהורדהוסף לעגלה
  • Atlas
  • 2 שיעורים
   (Parshas Vaeschanan, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Balkany, Rabbi
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בסוס, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (Parshat Vaetchanan, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (Parashat Veschanan 5779 The relationship between the Parasha and the Haftorah , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Benjamin, Mrs Faigy
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 2 שיעורים
   (Zera Shimshon Va'Eschanan (2020), ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • A short message for Parshas Va’eschanan Shabbos Nachamu
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברין, הרב נתן צבי
  • 2 שיעורים
   ( אהבת ישראל פרשת ואתחנן תשפ"ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב אליהו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • חנן, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (104 Vaetchanan, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דרוק, הרב אשר
  • ווארט קצר לפרשת ואתחנן
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 12 שיעורים
   (מה קרה בשעת מתן תורה, בהירות באמונה בשאר התורה אף שאנחנו בעצמינו לא שמענו רק שני דברות זכרו תורת משה עבדי סוד תחיית המתים קרן עור פני משה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלעפאנט, הרב יוסי
  • 26 Parshas Vaeschanan Torah Is Above Gashmiyus R Yosef E
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • פריד, הרב גבי
  • 6 שיעורים
   (VaEschanan, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדברגר, הרב משה
  • 13 שיעורים
   (First Parsha of Shema, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדברגר, הרב שלום דב ישראל אהרן
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • Grossberger
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלפרין, הרב חיים
  • 9 שיעורים
   (ואתחנן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קפלן, הרב יעקב
  • 6 שיעורים
   (פרשת ואתחנן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קאופמן, הרב דניאל
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קסטנבוים, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (Voeschanon, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קליין, הרב משה הלוי
  • שיעור בלקו"ש חלק י"ט פרשת ואתחנן שיחה א' אנגלית
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קאפשטיק , הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (VESCHANAN 22 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קרביץ, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (Short lessons ; nachamu it's up to the individual, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לף, הרב זאב
  • 4 שיעורים
   (vaeschanan nachamu5763, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ליטמן, הרב שמואל
  • 5 שיעורים
   (Va'eschanam 9th of Av, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד