קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • פרשת השבוע

  חומש שמות - פרשת יתרו
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • וייס, הרב אשר
  • 8 שיעורים
   (Parshat Yisro Hilchot Shabbat Two Malachot in One deed, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זרע שמשון, שיעור בספר
  • 6 שיעורים
   (Yisro Shiur 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלתר, הרב שאול
  • עלי דשא פרשת יתרו
  • פתחהורדהוסף לעגלה
  • Atlas
  • 8 שיעורים
   (Parshas Yitro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדיל זצ"ל, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Ladies Shiur 67 Sidra Yisro 5780, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקשט, הרב צבי
  • 13 שיעורים
   (Yud Gimmel Ikrim Yisro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Balkany, Rabbi
  • 4 שיעורים
   (RavBalkany, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בסוס, הרב אהרן
  • 3 שיעורים
   (Parashat Yitro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 5 שיעורים
   (Parashat Yitro 5780 Understanding The Parasha As Reflected In The Simanim YONADA, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בן שלום, הרבנית פייגי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Benjamin, Mrs Faigy
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 4 שיעורים
   (Maharal Parshas Yisro (2022), ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברקוביץ, הרב יצחק
  • Yitro Rav Yitzchak Berkovits
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (A Short Message for Parshas Yisro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברין, הרב נתן צבי
  • 2 שיעורים
   (אהבת ישראל במסירות נפש פרשת יתרו תשפ"ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב ישראל (קליוולנד)
  • 3 שיעורים
   (יום ג יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • חנן, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (Yithro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • חזן, הרב יוסף
  • Rabbi Yossi Chazan יתרו טו בשבט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (Zera Shimshon Yisro Mishpatim, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קאהן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (Matan Torah Fundamentals of Torah Personalities, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דהן, הרב חיים
  • Yitro Importance of the Individual BY5
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרייליך, הרב מנחם מענדל
  • Yisro
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 5 שיעורים
   (Comments On Parshat Yisro Halachos Lemaase, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 14 שיעורים
   (אתה נגלית ללמד לעמך,עיקר החידוש של מתן תורה ששייך קשר עם הבורא שאינו נתפס בחושים הגשמיים היפוך עבודה זרה שכן נתפס בחושים, מתן תורה לימוד התורה אין עוד מלבדו למה צריכים ללמוד כל היום, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלעפאנט, הרב יוסי
  • 2 שיעורים
   (46 Parshas Yisro 5767 Becoming a Sar Self Control R Yose, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 12 שיעורים
   (יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסטרייכר, הרב שמאי
  • Haftora Yisro
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב מנחם
  • 8 שיעורים
   (F024Yisro, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Finkelman, Rav Mordechai
  • Yisro5764
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  הצג עוד