לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ח תמוז תשפ"ד | 24 יולי 2024
 • פרשת השבוע

  חומש במדבר - פרשת פנחס
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • וייס, הרב אשר
  • 8 שיעורים
   (Message for Parshas Pinchas – Messirus Nefesh on Kiddush Hashem, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלשטיין, הרב גרשון זצ''ל
  • פרשת פנחס תשפ"ג
  • פתחהורדהוסף לעגלה
  • אטלס, הרב
  • 2 שיעורים
   (Parshas Pinchas, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדיל זצ"ל, הרב אשר
  • 3 שיעורים
   (Ladies' Shiur 85 Sidra Pinchos 5780, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקשט, הרב צבי
  • 5 שיעורים
   (Yud Gimmel Ikrim Pinchas, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלקני, הרב
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בסוס, הרב אהרן
  • 4 שיעורים
   (Parashat Pinhas, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעקער, הרב ליבוש עמנואל
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 5 שיעורים
   (Parashat Pinchas 5779 The relationship between the Parasha and the Haftorah , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בן שלום, הרבנית פייגי
  • 12 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בנימין, גב' פייגי
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 3 שיעורים
   (Parshas Pinchas Maharal 2022, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברקוביץ, הרב יצחק
  • Pinchas Our values should be real values Rav Yitzchak Berkovits
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברמן, הרב יהושע
  • פנחס
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביאלא, האדמור
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • פרשת פנחס באר הפרשה באנגלית
  • פתחהורדהוסף לעגלה
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (A short message for Parshas Pinchas , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בריזק, הרב דב
  • 8 שיעורים
   (פנחס שיעור א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברין, הרב נתן צבי
  • 2 שיעורים
   (אהבת ישראל פרשת פינחס תשפ"ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב ישראל (קליוולנד)
  • 5 שיעורים
   (יום ב פרשת פנחס, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב אליהו
  • 5 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • חנן, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (Pinchas 2013, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קאהן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (Coming back to Shull, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דויטש, הרב אורי
  • Parshas Pinchas 5782
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 6 שיעורים
   (Comment On Parshat Pinchas Dinei Taanis Tsibur Can You Go Into Bathroom With Shem Hashem Written On Your Hand, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • sinat chinam a nation of individuals vs a a nation as a herd
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלפנט, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (62 Parshas Pinchas 5767 R Yosef Elephant, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 5 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פורדשהם, הרב אברהם
  • 9 שיעורים
   (יד הלוי פינחס, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרנקנהויז, הרב יהושע
  • צפההורדהוסף לעגלה
  הצג עוד