לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"ד | 29 פברואר 2024
 • פרשת השבוע

  חומש שמות - פרשת כי תשא
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • וייס, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Parashat Ki Tisa לא תבשל גדי בחלב אמו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זרע שמשון, שיעור בספר
  • 4 שיעורים
   (כי תשא שיעור א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלשטיין, הרב גרשון זצ''ל
  • Darkey hachizuk parashat כי תשא תשפ"ב
  • פתחהורדהוסף לעגלה
  • אטלס, הרב
  • 2 שיעורים
   (Parshas Ki Tisa, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדיל זצ"ל, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Ladies' Shiur 115 Sidra Ki Sissoh 5781, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקשט, הרב צבי
  • 5 שיעורים
   (Ki Sisa Purim, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלקני, הרב
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בסוס, הרב אהרן
  • 4 שיעורים
   (Parshat Ki Tisa, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (Parashat Ki Tisa 5780: Understanding The Parasha As Reflected In The Simanim CHANANEL Siman (139 Pesukim), ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בן שלום, הרבנית פייגי
  • 4 שיעורים
   (פרשת כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בנימין, גב' פייגי
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 2 שיעורים
   (Zera Shimshon Ki Sisa (Shiva Asur B'tamuz), ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברמן, הרב יהושע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • A Short Message for Parshas Ki Tisa
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברין, הרב נתן צבי
  • 3 שיעורים
   (אהבת ישראל במסירות נפש פרשת כי תשא תשפ"ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • חנן, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (85 Ki Tisa, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב מרדכי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קאהן, הרב דוד
  • Halochos Adar A and Adar B Dinim of Loading a Dishwasher on Shabbos
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 3 שיעורים
   (Massage for Parashat Ki Tisa Shabazz reminds us of the creation of the world and going out of Egypt, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 5 שיעורים
   ( HOW WAS IT POSSIBLE TO SIN SO TERRIBLY 40 DAYS AFTER MATAN TORAH, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלפנט, הרב יוסף
  • 51 Parshas Ki Sisa 5767 Money Blinds A Person From Ruchniy
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלי, הרב הלל
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 7 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסטרייכר, הרב שמאי
  • purim & yom tov ki siso
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינשטיין, הרב ראובן
  • Ki Sisa
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב מנחם
  • 8 שיעורים
   (F053KiSisa, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פינקלמאן, הרב מרדכי
  • KiSisa5765
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פורדשהם, הרב אברהם
  • 4 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרנקנהויז, הרב יהושע
  • The key to the secret Treasure (Literally)
  • צפההורדהוסף לעגלה
  הצג עוד