לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט' סיון תשפ"ג | 29 מאי 2023
 • פרשת השבוע

  חומש במדבר - פרשת בהעלתך
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • וייס, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (Parshat Behaalotecha Osek B'Mitzvah Patur Min Hamitzvah 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זרע שמשון, שיעור בספר
  • 5 שיעורים
   (בהעלותך שיעור א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Atlas
  • 2 שיעורים
   (Parshas Behaaloscha, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדיל זצ"ל, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Ladies Shiur 33 Sidra Beha alosecho 5779, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקשט, הרב צבי
  • 9 שיעורים
   (Parshas Behaaloscha, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Balkany, Rabbi
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בסוס, הרב אהרן
  • 4 שיעורים
   (Parashat Beha alotecha, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 3 שיעורים
   (Parashat Behaalo cha The relationship between the Parasha and the Haftarah T, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בן שלום, הרבנית פייגי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Benjamin, Mrs Faigy
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 5 שיעורים
   (Zera Shimshon Parshas Behaloscha 2022, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברקוביץ, הרב יצחק
  • B'ha'alosecha What Making Change is All About Rav Yitzchak Berkovits
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • A Short Message for Parshas Beha'aloscha
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברין, הרב נתן צבי
  • אהבת ישראל פרשת בְּהַעֲלֹֽתְךָ תשפ"ב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בראג, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • חנן, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (Behaalotecha 2013, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קאהן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (Dinim of Washing Hands Before Davening and Making Berachos, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דויטש, הרב אורי
  • Parshas Behalosecha 5782
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דונר, הרב אהרן דוד
  • 2 שיעורים
   (Parshas Behaaloscha Perek 12 Pasuk 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • Comment On Parshat Behaaloscha Halacha LeMaase
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 8 שיעורים
   (אנגלית בכל ביתי נאמן הוא מה קרה בשעת מתן תורה, בהירות באמונה בשאר התורה אף שאנחנו בעצמינו לא שמענו רק שני דברות זכרו תורת משה עבדי סוד תחיית המתים קרן עור פני משה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלעפאנט, הרב יוסי
  • 57 Parshas Behaaloscha 5767 R Yosef Elephant
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלי, הרב הלל
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 8 שיעורים
   (בהעלותך, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פייפר, הרב מנחם
  • 5 שיעורים
   (F007Behalosicha, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Finkelman, Rav Mordechai
  • Behaloscha5766
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פורדשהם, הרב אברהם
  • 3 שיעורים
   (בהעלותך, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרנקנהויז, הרב יהושע
  • In every city and every street corner!
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריד, הרב גבי
  • 10 שיעורים
   (Runing away from Yeshivah, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב משה אהרון
  • 2 שיעורים
   (60 Bihaloischah 65, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד