קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"ד אייר תשע"ט | 19 מאי 2019
 • פרשת השבוע - בחוקותי הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי ב, ועוד...)
  אבא-שאול, הרב יהושע
  בחוקותי לג בעומר
  אבוהב, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (פרשת בחוקותי שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  3 שיעורים
  (בחוקותי יז אייר תשנה , ועוד...)
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  8 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  בחוקותי עמלות התורה ואהבתה
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  שיעור בחוקותי
  אדיר, הרב נתנאל
  שבת מברכין חודש סיון פ בחוקותי תשעה
  אדלשטיין, הרב יעקב זצ"ל
  בחוקותי
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  3 שיעורים
  (בחוקותי תורת השם תמימה, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  בחוקותי
  אוחנה, הרב שגיא
  2 שיעורים
  (בחוקותי איך קונים גישמאק בלימוד, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  בחוקותי
  איזמן, הרב גדליה
  בחוקותי
  איטח, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  בהר בחוקותי אור החיים
  אייזנקרפט, הרב צבי
  9 שיעורים
  (מכירה והקדש על דבר שאינו ברשותו, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  בחקותי ושבחי רשבי
  אלבז, הרב ראובן
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  3 שיעורים
  (בחוקותי תשעב, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (בחוקותי ותן חלקנו בתורתך, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  צדב פרשת בחוקותי חיזוק ענווה ושלום
  אלמוג, הרב עודד
  9 שיעורים
  (בחוקותי התשסג, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (בחוקותי חוקות התורה, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  8 שיעורים
  (בחוקותי שיעור א, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  7 שיעורים
  (16 פרשת בחוקותי, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  יום רביעי יז אייר התשעו לג בעומר פר בחוקותי
  אסטרייכר, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (ר שמאי אוסטרייכר פרשת בחוקתי תשעה, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אקרמן, הרב חיים
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה ג, ועוד...)
  אריאלי, הרב שלמה
  פרשת בחוקותי
  ארלנגר, הרב יאיר
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  6 שיעורים
  (בחוקותי לג בעומר, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  8 שיעורים
  (בחוקותי הכוחות המיוחדים שמעניקים ללומדי התורה חלק ב, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  באחג', הרב רפאל
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  1 בחוקותי
  בויאר, הרב ירחמיאל
  3 שיעורים
  (בחוקותי זהירות מקללות, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  בחקותי 42 פירושים של האור החיים
  בוקסבוים, הרב דוד משה
  5 שיעורים
  (08 פרשת בחוקותי תשעב, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  11 שיעורים
  (אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  אם בחוקותי תלכו
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  2 שיעורים
  (סעודה ג בחוקותי, ועוד...)
  ביאלה, האדמור
  5 שיעורים
  (בחוקותי אמונה מצוות ותורה, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  בהר בחוקותי
  בית המוסר נוה יעקב
  בחוקותי
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  2 שיעורים
  (בחוקותי ערכין, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי ישיבת תורת חיים תשעו, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  3 שיעורים
  (בחוקותי עמל התורה ונצחיות העם היהודי, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  3 שיעורים
  (בחוקותי אחאב מלך יהודה, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בן דוד, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  בחוקותי
  בן עמרם, הרב יוסף
  10בחוקותי
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  3 שיעורים
  (עיקר הכנה לפני שבועות פרשת בחוקותי, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  13 שיעורים
  (חוקי התורה הם המקיימים ומעמידים את חוקי הטבע בחוקותי תשעו, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  בצלאלי, הרב
  48 שיעורים
  (04 משניות קידושין ד סיום, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  2 שיעורים
  (בחוקותי מעמד הר סיני ארץ יראה ושקטה, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  בחוקותי
  ברייזכר, הרב יהודה אהרון דוד
  2 שיעורים
  ברכיהו, הרב אסף
  5 שיעורים
  (בענין עמל התורה זהו צורת לימוד התורה פר בחוקותי טו אייר עא, ועוד...)
  ברכץ, הרב יהושע
  פרשת בחקותי
  ברלין, הרב שרגא
  3 שיעורים
  (בזכות שומרי הגחלת בזכות העמלים בתורה 2, ועוד...)
  ברנר, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (חג השבועות ופרשת בחוקותי, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  3 שיעורים
  (בחוקותי תשעג, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  6 שיעורים
  (בחוקותי לג בעומר, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  2 שיעורים
  (אור החיים בחוקותי, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  פרשת בחוקותי
  גולדוויכט, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (בחוקותי אהבת תורה, ועוד...)
  גולדווסר, הרב
  בחוקותי
  גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  6 שיעורים
  (בחוקותי ללמוד כיצד לצמוח מטעויות, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  בחוקותי הלכה מתוך הפרשה
  גורא, הרב יצחק מאיר
  4 שיעורים
  (אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  בחוקותי
  גלבשטיין, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  4 שיעורים
  (בחקותי הקשר לרבי שמעון בר יוחאי, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  בחוקותי
  גרדנויץ, הרב ברוך
  9 שיעורים
  (ועד לשיעור אלף פרשת בחוקותי, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  18 שיעורים
  (בחוקותי פסח שני המשך נעם אלימלך לפרשת בהר, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  גרוסברד, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (בחוקותי עמלות בתורה מזכך את הנשמה, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  בחוקותי
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  בחוקותי
  גריינמן, הרב ישעיהו
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  2 שיעורים
  (בחוקותי רפואה ביום טוב, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  5 שיעורים
  (בחוקותי תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  2 שיעורים
  (בחוקותי שבועות, ועוד...)
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  3 שיעורים
  (בהר בחוקותי גיבורי כוח עושי דברו, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  20 שיעורים
  (חומש רשי בחקותי מרביעי פרק כז פסוק א, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  בחוקותי אבות פרק ו
  דינר, הרב יהודה אריה
  3 שיעורים
  (בהר בחוקותי, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  31 שיעורים
  (בחוקותי שיעור א למה הקללות נקראות ברית, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  פרשת בחוקתי
  דסלר, הרב אליהו אליעזר
  בחוקותי
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  בחוקותי
  דף היומי רוממה
  בחוקותי כל הבא על האדם תלוי במעשיו ענין המזל
  דרוק, הרב אשר
  2 שיעורים
  (בחוקותי עמלה של תורה, ועוד...)
  דרוק, הרב משה
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  בחקותי
  דרורי, הרב רפאל
  5 שיעורים
  (1365 בחוקותי התוכחה ברכות וקללות, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  בחוקותי
  דרשן, הרב אביחי
  בחוקותי
  הולצמן, הרב אורי
  4 שיעורים
  (בחוקותי תורה הכרח או מותרות, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (פרק כו פסוק לג, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  4 שיעורים
  (בחוקותי מצות ספירת שני יובל, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  4 שיעורים
  (בחוקותי יום ירושלים, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (בחוקותי ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבר בארצכם ותשועה ברוב יועץ, ועוד...)
  הלוי, הרב יוחאי עמר
  2 שיעורים
  (בחוקותי מוסר השכל מהפרשה, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  בחוקותי לקראת שבועות אני אוהבי אהב
  הלל, הרב דוד
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  הראל, הרב אוריאל יצחק
  זמן קיץ פר בחוקותי תשסז
  וואלקין, הרב חיים
  10 שיעורים
  (בחוקותי חובת היחיד במצוות המוטלות על הציבור ועל שותפים, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  6 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  בחוקותי
  וויסבלום, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (בחוקותי נז, ועוד...)
  וולבא, הרב שלמה
  12 שיעורים
  (בחוקותי תשסח תהליך ההתדרדרות , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  בחקותי
  וונדר, הרב ישעיהו
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  16 שיעורים
  (פרק כו פסוק טז, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  4 שיעורים
  (בחקותי עמלות התורה הכנה לשבועות מתן תורה, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  16 שיעורים
  (בחוקותי תרלב, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  3 שיעורים
  (04 פרשת בחוקותי תשעה מצווה שנ הישג יד בערכין, ועוד...)
  וינטר, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (בחוקותי הדרך למתיקות בתורה, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  בחקותי
  וכטפויגל, הרב משה אליעזר
  5 שיעורים
  (הפטרה בחוקותי, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  4 שיעורים
  (בחוקותי משמעות התוכחה שבתורה, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  6 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  בחוקותי
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  5 שיעורים
  (בחוקותי 2 פסח שני, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  בחקותי שתהיו עמלים בתורה
  זלצברג, הרב גדעון אריה
  2 שיעורים
  (בחקותי הכנה למתן תורה, ועוד...)
  זרביב, הרב אברהם
  בחקותי
  זריצקי, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (פרשת בחוקותי אות א, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  4 שיעורים
  (בחוקותי לג בעומר, ועוד...)
  חדש, הרב אהרון
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  8 שיעורים
  (הרב חזן בחוקותי, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  בחוקותי בהלכה ובאגדה
  חרך, הרב יצחק זאב
  בחוקותי ללמוד וללמד לשמור ולעשות
  טויסיג, הרב אהרן
  בחקותי
  טולידנו, הרב ישראל נתן
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  25 שיעורים
  (בחוקותי עם ישראל והשם בגן עדן והייתם לי לעם, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  5 שיעורים
  (בחוקותי עמלות בתורה, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  בחוקותי
  טרנובסקי, הרב חיים
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  3 שיעורים
  (בחוקותי עמלים בתורה, ועוד...)
  יודלביץ, הרב שבתאי
  2 שיעורים
  (פרשת בחקתי עמל התורה, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  4 שיעורים
  (פרשת בחוקותי, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  שיעור 31 בחוקותי
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  10 שיעורים
  (הברכות בתורה הם להצלחת העוהז וכן להיפך תיקון המידות 83, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  בחוקותי שבועות
  יעקובזון, הרב יעקב
  10 שיעורים
  (רמבן בחוקותי פרק כו פסוק טז 2, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  בחוקותי
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  פרשת בחוקותי כ אייר תשנז
  ישיבת אור ישראל פתח תקוה
  4 שיעורים
  (ב בחוקותי תשעא, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  4 שיעורים
  (בחקותי מה היא עמלה של תורה שבועות, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  03 פרשת בחוקותי דרך ארץ קדמה לתורה
  ישיבת בית שמעיה
  6 שיעורים
  (פרשת בחוקותי מעלת כיבוד אב ואם, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  יום שני יב אייר פרשת בחוקותי
  ישיבת היכל התורה
  5 שיעורים
  (ב פרשת בחוקותי בענין השמחה בלג בעומר, ועוד...)
  ישיבת מאור התורה
  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי שכר ועונש עולם כמנהגו נוהג נס נסתר, ועוד...)
  ישיבת מאור יצחק (חמד)
  בחוקותי
  ישיבת נתיב הדעת
  6 שיעורים
  (בחוקותי תשעא, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  4 שיעורים
  (פרשת בחקותי, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  אור החיים בחוקותי פרק כו אות ח
  כהן, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  3 שיעורים
  (אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  2 שיעורים
  (בחקותי ענווה, ועוד...)
  כהן, הרב יגאל
  בחוקתי
  כהן, הרב יהודה
  ספירת העומר
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  בחוקותי
  כהן, הרב מידד
  13 שיעורים
  (בחוקותי חיזוק בשמירת הדיבור, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  3 שיעורים
  (בחוקותי ברכות וקללות, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  4 שיעורים
  (בחוקותי סיפורי הרשבי כוחות כבירים מאת השם, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  7 שיעורים
  (331 תשסה טו אייר חשיבות ומהות עמילים בתורה, ועוד...)
  כהן, הרב נתן
  8 שיעורים
  (אוצרות התורה בחוקותי אם בחוקותי תלכו, ועוד...)
  כולל זכרון שלמה קרית ספר
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  כולל זרעים רמת שלמה הרב דב אהרן זלזניק
  7 שיעורים
  (בחוקותי שכר ועונש, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  6 שיעורים
  (יום חמישי פרשת בחוקתי, ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  בחוקותי
  לוין, הרב פנחס הכהן
  19 שיעורים
  (12 בחוקותי מעלות התורה, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת בחוקותי, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  בחוקותי עמל התורה
  לוריא, הרב שניאור זלמן
  8 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (כפה עליהם הר כגיגית, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  9 שיעורים
  (בחקתי זהירות מחרקים ותולעים שישי התשעח, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  34 בחוקותי
  מאיר, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  9 שיעורים
  (הפטרת בהר בחקותי ה ניסי ומנוסי, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  בחוקותי מתן תורה
  מזוז, הרב מאיר
  בחוקתי תשסח
  מזרחי, הרב ניסים פז
  4 שיעורים
  (פרשת בחוקתי תשעא, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  3 שיעורים
  (ההבדל בין תורה למצוות תשעב, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  בחקותי בענין מעשר שני
  מילר, הרב אלחנן אילן
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  3 שיעורים
  (שיחה מפרשת בחוקותי, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  פרשת בחוקותי טיסת ורטיגו
  מקייטן, הרב אריאל
  7 שיעורים
  (20 בחוקותי, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  6 שיעורים
  (בחוקותי חוקת התורה ואחדות עם ישראל, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  09 עשק לס בחוקתי תשעא
  מרקוביץ, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  משדי, הרב יוסף
  בחוקותי
  נאמני, הרב נוריאל
  4 שיעורים
  (בחוקותי כל ישראל ערבים זה לזה, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  בחוקותי
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  בחקותי
  נויגרשל, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (בחקותי שבת מברכים הכנה לשבועות, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  בחוקותי
  נחום, הרב יאיר
  6 שיעורים
  (בהר בחוקותי, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  7 שיעורים
  (אם בחקותי תלכו עמלות בתורה 227, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (בחוקותי פסוק ג, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  3 שיעורים
  (פרשת בחוקתי אותיות כותל, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  4 שיעורים
  (בחוקותי אהבת השם, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  7 שיעורים
  (פרי הארץ בחוקותי, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  בחוקותי הילולת הרמחל
  עטיה, הרב אלון
  3 שיעורים
  (פרשת בחוקותי לג בעומר, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  בחוקותי
  עטיה, הרב נסים יעקב
  פנינה לשולחן שבת בחוקותי 15 05 14
  עטייה, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (זרע שמשון בחוקותי חידוש ד, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  3 שיעורים
  (בחוקותי עמלות התורה, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  בחוקותי עניין עמל התורה ועניין ברכות והקללות
  פולק, הרב דוד
  בחקותי לג בעומר
  פולק, הרב חיים מרדכי
  בחוקותי כוחה של תורה שבועות
  פולק, הרב יצחק זעקל
  3 שיעורים
  (י בחוקתי עו לג בעומר, ועוד...)
  פומרנץ, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  בחוקותי
  פינקל, הרב אריה
  בחוקותי ערך עני ועשיר
  פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  בחקותי
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  פרוינד, הרב חיים
  3 שיעורים
  (פבחוקותי שיעור א, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  19 שיעורים
  (פרשת בחוקותי דרגת העמלות בתורה של החזון איש זצל, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  9 שיעורים
  (מוסרי פרשת בחוקותי התשעד קבלת עול תורה היא סוד הקדושה בלכתך בלכת דידך צינור, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  6 שיעורים
  (04 פרק כו פסוק לז עד פסוק מו סיום התוכחות, ועוד...)
  פרלמן, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (בהר בחוקותי, ועוד...)
  פרץ, הרב אלחנן
  6 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  2 שיעורים
  (בחוקותי שיעור ב, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  בחוקותי
  ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  5 שיעורים
  (בחוקותי שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  5 שיעורים
  (בחוקותי פרק כז פסוק א כב, ועוד...)
  קובלסקי, הרב אשר
  3 שיעורים
  (הרב שלמה קולודצקי בחוקותי, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  בחוקותי
  קונסטלר, הרב רפאל
  2 שיעורים
  (בהר בחוקותי שביעית, ועוד...)
  קונשטט, הרב אליעזר יחיאל
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  7 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  2 שיעורים
  (מוצש בחוקותי, ועוד...)
  קוק, הרב אברהם יצחק
  4 שיעורים
  (בחוקותי שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  קוק, הרב בן ציון
  יט פרשת בחוקותי תשעד מאמר בענין הקפת הראש
  קטן, הרב חגי
  5 שיעורים
  (בחוקותי עמלה של תורה, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  7 שיעורים
  (115 07 ויקרא א פסח 13 בחוקותי, ועוד...)
  קמיל, הרב חיים
  2 שיעורים
  (22בחוקותי חשבון עם אוהע, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  פרשת בחוקותי אורח חיים למעלה למשכיל
  קפלן, הרב חיים יצחק
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (פרשת בחוקתי היום אין תוכחה, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  18 שיעורים
  (בחוקותי בתוך הקללות וזכרתי את בריתי יעקוב יש ברכה, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  33
  קריאות בהברה תימנית
  בחקותי
  קריזר, הרב צבי
  2 שיעורים
  (ערב שבועות בחוקותי, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  6 שיעורים
  (פרשת בחקותי תשנח , ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  5 שיעורים
  (בחקותי הכנה לחג השבועות לג בעומר, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  2 שיעורים
  (תשסח 01, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  שבועות בחוקותי
  רביבו, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (שיחה לכולל שבתי פרשת בחוקתי ימי הספירה תשסט, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  יום שלישי טז אייר התשעו פר בחוקותי
  רבנים שונים
  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  2 שיעורים
  (בחקותי לג בעומר תשנב, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  17 שיעורים
  (בחוקותי פרזיטים צאו לעבוד, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (02 פרשת בחוקותי הוי שקוד ללמוד תורה תשעא, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  בחוקותי
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  בחוקותי
  רוטנברג, הרב יצחק
  בחוקותי
  רוטנברג, הרב יצחק
  בחוקותי והשבתי חיה רעה מן הארץ
  רוטר, הרב אליקים
  6 שיעורים
  (בחוקותי כל ישראל ערבים, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (בחוקותי מה יסוד ההצלחה מול סוריה, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  2 שיעורים
  (בחוקותי הליכה בקומה זקופה, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (בחוקותי השראת השכינה, ועוד...)
  שוורצבורד, הרב מאיר
  בחקותי במדבר חג השבועות
  שוורצברט, הרב דוד
  4 שיעורים
  (פרשת בחוקותי תשעד, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  9 שיעורים
  (בחוקותי פרק כו פסוק א פירוש ט, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (בחוקותי יראת שמיים הכנה למתן תורה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  בחוקותי
  שושן, הרב מיכאל
  2 שיעורים
  (בהר בחוקותי, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  פרשת בחוקתי הכנה למתן תורה ודברי חיזוק בעקבות פטירת בנינו יוחנן
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  בדין אכילה המתברכת במעיו לגבי דיני תורה
  שטינברג, הרב שרגא
  4 שיעורים
  (פרק כו פסוק כג, ועוד...)
  שטינוביץ, הרב שרגא
  11 שיעורים
  (יום א בחקותי פרק כז פסוק א, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  תמצית מעשר בהמה פרשת בחוקתי
  שטנצל, הרב יונתן
  7 שיעורים
  (הבאת מעשר בהמה לירושלים בחוקותי, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  בחוקותי
  שטרום, הרב יוסף נחום
  6 שיעורים
  (058 שיחה פרשת בחוקותי זיכוך הגוף בעמל התורה, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  בחוקותי
  שטרנבוך, הרב משה
  6 שיעורים
  (בחקותי כל שאינו בזה אחר זה מעשר בהמה, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  בחוקותי
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  3 שיעורים
  (בחוקותי עמל התורה רשבי, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  בחוקותי
  שיש, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  38 שיעורים
  (בחוקותי אסור להתייאש גם אם איננו מושלמים, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  בחוקותי
  שלזינגר, הרב אברהם יפה
  2 שיעורים
  (פרשת בחוקותי תשעה, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  6 שיעורים
  (בחוקותי זמר שאינו טהור, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  שם-טוב, הרב גלעד
  פרשת בחוקתי זעקה להשם תשעח
  שמש, הרב שמעון
  6 שיעורים
  (פרשת בחוקתי אור האמת שטמון בתוהק, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  בחוקותי
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  בחוקותי
  שניצר, הרב שמואל
  3 שיעורים
  (בחקותי עניני ספירת העומר ושבועות, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  3 שיעורים
  (בחוקותי קריאת קללות לפני עצרת, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  3 שיעורים
  (בחוקותי שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  3 שיעורים
  (בחקותי חיזוק על שקידת התורה ומעלת הדיבור בתורה, ועוד...)
  שקלים, הרב יגאל
  3 שיעורים
  (בחוקותי, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  2 שיעורים
  (10הערות לפרשת בחוקותי, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן