קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי י"ח תמוז תש"פ | 10 יולי 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע פנחס

  הסתר/הצג פרשות
  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים
  למבחן על פרשת פנחס

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:


  • אבא שאול, הרב יהושע
  • פרשת פינחס
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   (פנחס במשנת האור החיים, ועוד...)
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס תהליך בחירת יהושע כמנהיג, ועוד...)
  • אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • אברג'יל, הרב אליהו
  • 9 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • אברמוב, הרב ירמיהו
  • 2 שיעורים
   (בין המיצרים פ פנחס , ועוד...)
  • אברמוביץ, הרב יצחק מיכאל
  • 2 שיעורים
   (ועד פרשת פנחס שב, ועוד...)
  • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  • 2 שיעורים
   ( פינחס גדולה שמושה יותר מלימודה, ועוד...)
  • אדיר, הרב נתנאל
  • פנחס
  • אדרי, הרב דוד
  • 5 שיעורים
   (פנחס ימי בין המצרים, ועוד...)
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 6 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
  • זרע שמשון פנחס
  • אוחנה, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • אוחנה, הרב שגיא
  • פנחס מסירות נפש לצניעות
  • אורלנסקי, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (פנחס שכר מצוות בהאי עלמא, ועוד...)
  • אורלנסקי, הרב מאיר
  • פנחס ההתעוררות בימי אבילות בין המצרים
  • אורשלימי, הרב דניאל
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס "ראשון", ועוד...)
  • אזולאי, הרב יוסף
  • 7 שיעורים
   ( ללא כותרת , ועוד...)
  • איזמן זצל, הרב גדליה
  • פנחס תשלא
  • איטח, הרב שלמה
  • 3 שיעורים
   (בית מקדש ראשון ושהי אור החיים פנחס, ועוד...)
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • 7 שיעורים
   (פינחס איך אפשר להנצל ממחשבות לא טובות, ועוד...)
  • אייזנברג, הרב אשר
  • פרשת פנחס העוקץ המתוחכם
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • 3 שיעורים
   (בדין ירושת בן ואח וכהונת פינחס, ועוד...)
  • אלבז, הרב ראובן
  • פנחס
  • אלגרבלי, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (033 י פנחס סח, ועוד...)
  • אליהו, הרב מאיר
  • 8 שיעורים
   (פנחס שמירת הפה, ועוד...)
  • אליעזרוב, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • אליצור, הרב יואב
  • 3 שיעורים
   (פינחס בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, ועוד...)
  • אלמוג, הרב עודד
  • 19 תשסב פרשת פנחס דברי חיזוק לעבודת ה
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • 10 שיעורים
   (האור החיים הקדוש פרשת פנחס, ועוד...)
  • אלנקרי, הרב יוסף
  • 6 שיעורים
   (פנחס בין אדם לחבירו, ועוד...)
  • אלקושי, הרב וידאל
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • אלקריף, הרב גואל
  • 11 שיעורים
   (על רבי פנחס אבוחצירא, ועוד...)
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • פרשת פנחס פרשת צלפחד
  • אם בישראל
  • 3 שיעורים
   (הרב מאיר צימרוט פנחס קנאי אמיתי ולהנצל מחבלי משיח , ועוד...)
  • אמת, ישיבת דברי
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס בגדר קרבן מוסף, ועוד...)
  • אנטניא
  • 2 שיעורים
  • אסולין, הרב שלמה
  • 16 שיעורים
   (60 מדרש תנחומא פרשת פנחס סימן יב, ועוד...)
  • אסטרייכר, הרב יעקב
  • יום רביעי יד תמוז התשעו פר פינחס
  • אסטרייכר, הרב שמאי
  • 6 שיעורים
   (פרשת פנחס עט קיבוץ גלויות, ועוד...)
  • ארג'ואן, הרב אביעד
  • פינחס הכח העצום שבך
  • אריאל, הרב אליהו
  • 5 שיעורים
   (פינחס לא עליך המלאכה לגמור נר לרגלי דבריך הרב מבריסק והמקהלה השדי חמד והמתנה, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב יאיר
  • פרשת פנחס
  • ארנון, הרב ישראל
  • 9 שיעורים
   (פנחס לקחת אחריות, ועוד...)
  • אשדוד, תלמוד תורה מורשה
  • פרשת שופטים תשעט
  • אשלג, הרב שמחה
  • 6 שיעורים
   (זוהר פנחס עמוד קצד סעיף תצז, ועוד...)
  • באחג', הרב רפאל
  • 3 שיעורים
   (פינחס קנאות, ועוד...)
  • באר התלמוד, ישיבה
  • 5 שיעורים
   (100 חוש הראיה ההמחשה סה, ועוד...)
  • בארי, הרב מיכאל
  • 8 שיעורים
   (פינחס הקנאות אהבת השם מה אדם יכול לפעול בעולם, ועוד...)
  • בוהדנה, הרב שקד
  • 11 שיעורים
   (פנחס 2, ועוד...)
  • בויאר, הרב ירחמיאל
  • מלחמת ישראל במדין 81
  • בויאר, הרב שלמה
  • 6 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • בוקסבוים, הרב דוד משה
  • 2 שיעורים
   (פנחס חלק ב, ועוד...)
  • בוקרה, הרב ברוך
  • 8 שיעורים
   (08 פרשת פנחס תשעב, ועוד...)
  • בורודיאנסקי, הרב יהושע
  • 4 שיעורים
   (פנחס ימי המצרים, ועוד...)
  • בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  • 10 שיעורים
   (פנחס עמודי העולם, ועוד...)
  • ביאלא
  • 5 שיעורים
   (סעודה ג פנחס, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 9 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • בייפוס, הרב יעקב ישראל
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס תמוז עו, ועוד...)
  • בית המוסר בירושלים, שיחות
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • בכור, הרב יוסף
  • פינחס
  • בלוי, הרב דוד משה
  • 6 שיעורים
   (דבר תורה לפרשת פנחס, ועוד...)
  • בלומנטל, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (פרשת פינחס תשעח תורת חיים, ועוד...)
  • בן אדיבה, הרב אהרן
  • 5 שיעורים
   (פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום קנאות וכוח האדם, ועוד...)
  • בן אהרון, הרב איתי
  • 5 שיעורים
   (מטות זהירות לא לבייש את השני, ועוד...)
  • בן דוד, הרב מרדכי
  • 5 שיעורים
   (פינחס על פי הפרדס והזוהר הקדוש, ועוד...)
  • בן סניור, הרב נתן
  • 5 שיעורים
   (פנחס דברים לרגל הילולת אוהח הקדוש, ועוד...)
  • בן שטרית, הרב אהרן ירון
  • 08פנחס
  • בן שלום, הרב ברוך בער
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס יום ג כ תמוז עח, ועוד...)
  • בן-פורת, הרב יוסף
  • 16 שיעורים
   (שכרו של פנחס דברי האור החיים לרגל יום הזכרון טו תמוז , ועוד...)
  • בספר זרע שמשון
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס אות ג, ועוד...)
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (דברי התעוררות פרשת מטות תשעט תקון החטא חכם גבור עשיר, ועוד...)
  • בצלאלי, הרב בועז
  • ללא כותרת
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • 8 שיעורים
   (פנחס דרכי חיזוק אהבת הבריות, ועוד...)
  • בצרי, הרב דוד
  • 50 שיעורים
   (ב נביאים, ועוד...)
  • ברוורמן ,הרב משה אהרן זצ"ל
  • 3 שיעורים
   (פנחס מקום שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ועוד...)
  • ברוורמן זצל, הרב זליג
  • פנחס
  • ברוורמן, הרב שלמה
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • ברוורמן, הרב שמעון
  • פנחס
  • ברוק, הרב יוסף
  • BRK 04 08 Pinchas TSAG Vaad פנחס תשעג ועד
  • בריסק, הרב הלל
  • ללא כותרת
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס תשעט, ועוד...)
  • ברכץ, הרב יהושע
  • 5 שיעורים
   (בענין ברית שלום פר פנחס יב תמוז עא, ועוד...)
  • ברכת יצחק אור יהודה, ישיבה
  • 10 שיעורים
   (ם ה לפרשת פנחס תשע, ועוד...)
  • ברלין, הרב מנחם צבי
  • 4 שיעורים
   (פנחס תשסג , ועוד...)
  • ברלין, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • ברנר זצל, הרב יצחק
  • עם ישראל קדושה וצניעות
  • גבאי, הרב משה מבת ים
  • 4 שיעורים
   (עשק פנחס יז תמוז, ועוד...)
  • גבהרד, הרב חנוך
  • 3 שיעורים
   (דעה קדומה סג, ועוד...)
  • גדסי, הרב אמיתי
  • 15 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • גודלבסקי, הרב אליהו
  • רצונות
  • גולד, הרב דורון דוד
  • 8 ועד קניני תורה פרשת פנחס בדקדוק חברים
  • גולד, הרב מנשה
  • 6 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • 7 שיעורים
   (אור החיים פינחס, ועוד...)
  • גולדוויכט, הרב מאיר
  • פרשת פנחס אלה משפחות ופקודיהם
  • גולדווסר, הרב
  • 4 שיעורים
  • גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  • פנחס
  • גולן, הרב ראובן
  • 8 שיעורים
   (פינחס צדיק בן צדיק תכונות הנפש העוברות מאב לבן, ועוד...)
  • גורא, הרב יצחק מאיר
  • פינחס צום יום הכיפורים
  • גינויער, הרב שלמה
  • 5 שיעורים
   (אושר האדם ואצילות נפשו בעבודת הקודש תעניות ציבור, ועוד...)
  • גינצברג, הרב צבי
  • פרשת פנחס
  • גלבשטיין, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • גלזר, הרב ליאור
  • 9 שיעורים
   (פרשת פנחס הקנאה, ועוד...)
  • גליק, הרב אהרון
  • פנחס
  • גלר, הרב יצחק
  • 7 שיעורים
   (פנחס קשר מעשיו של פנחס לשבעה עשר בתמוז, ועוד...)
  • גרדנויץ, הרב ברוך
  • פנחס
  • גרדנויץ, הרב יצחק
  • 9 שיעורים
   (ועד לשיעור גימל פרשת פנחס, ועוד...)
  • גרויז, הרב עמרם
  • 8 שיעורים
   (פנחס שני, ועוד...)
  • גרוס, הרב כרמי
  • פרשת פנחס
  • גרוסברד, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב אליעזר
  • 5 שיעורים
   (פינחס להרגיש התחדשות תמידית בלימוד התורה וקיום המצוות , ועוד...)
  • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  • פנחס
  • גריינמן, הרב ישעיהו
  • פנחס לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
  • גרינבלט, הרב דניאל
  • 2 שיעורים
  • גרינגרס, הרב בנימין
  • פרשת פנחס קרבן התמיד
  • גרינמן, הרב ברוך
  • פרשת פנחס תשנד בנושא עסק התורה וקניין התורה
  • דביר, הרב יהודה
  • 4 שיעורים
  • דביר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • דויטש, הרב ברוך שמואל
  • 15 פרשת פנחס
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • 5 שיעורים
   (פנחס חלוקת הארץ והגורלות, ועוד...)
  • דומב, הרב יונתן שרגא
  • 12 שיעורים
   (פנחס יחוס עם ישראל, ועוד...)
  • דונט, הרב אליעזר מנשה
  • 6 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • דיאמנט, הרב נחום
  • 5 שיעורים
   (פנחס בין המצרים לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, ועוד...)
  • דיין, הרב יקותיאל
  • 32 שיעורים
   (פינחס פינחס הוא אליהו פינחס י קטנה לסמוך עליו בהלכה שליח שזכה בהגרלה למי הזכות, ועוד...)
  • דינוב
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 5 שיעורים
   (דברי הספד על ראש הכולל בראש העין הרב משה פנחס זצל, ועוד...)
  • דינר, הרב יעקב זאב
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • דיסקין, הרב אליהו
  • 56 שיעורים
   (פנחס ג הוכה את המדיינית עוונות אפרים ודן שגרמו החורבן פגימת הלבנה פגי שביעית, ועוד...)
  • דנון, הרב יוסף
  • 5 שיעורים
   (יז בתמוז אהבת חינם זכיית פנחס לחיים נצחיים, ועוד...)
  • דסלר, הרב אליהו אליעזר
  • 2 שיעורים
   ( שיחה 12 פרשת פנחס, ועוד...)
  • דסלר, הרב שמחה זיסל
  • 3 שיעורים
   (פנחס מורה הלכה בפני רבו בזמן הזה, ועוד...)
  • דרוק, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (09 עיקר ענין שירת האזינו השרשת האמונה בהשגחתו יתברך, ועוד...)
  • דרוק, הרב משה
  • פנחס
  • דרור, הרב חיים
  • 6 שיעורים
   (אור החיים פנחס, ועוד...)
  • דרורי, הרב רפאל
  • פנחס פנינים באגדה
  • דרמר, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (0853 פנחס והפטרה פנחס ואליהו, ועוד...)
  • דרעי, הרב יגאל
  • 3 שיעורים
   (שנה ראשונה פרשת פנחס ב מטות המשך הלכות ברכת הנהנין, ועוד...)
  • דרשן, הרב אביחי
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • הדאיה, הרב אריאל
  • מצוות קרבן התמיד
  • הולצמן, הרב אורי
  • 3 שיעורים
   (פנחס ברית שלום, ועוד...)
  • הופנונג, הרב גדליה
  • 5 שיעורים
   (פנחס ניסים וטבע רצון השם, ועוד...)
  • הורביץ, הרב שלמה
  • 9 שיעורים
   (פנחס אהבת הזולת לב נשבר התבטלות, ועוד...)
  • הורונציק, הרב מרדכי
  • 6 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • החכמה, ישיבת באר
  • 5 שיעורים
   (י פנחס תשעב, ועוד...)
  • הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  • 4 שיעורים
   (פרק כה פסוק י, ועוד...)
  • הכהן, הרב אליהו
  • פנחס
  • הכט, הרב יוחי
  • פנחס
  • הלברשטט, הרב נחמיה
  • 5 שיעורים
   (פנחס כל פסוקא דלא פסק משה אנן לא פסקינן, ועוד...)
  • הלוי, הרב אברהם
  • 18 שיעורים
   (פרשת פנחס יז בתמוז תשעה באב ויהושוע בן נון, ועוד...)
  • הלוי, הרב אברהם מיימון
  • פנחס הכעס
  • הלוי, הרב יוחאי עמר
  • פנחס בנימין לעומת דן משה לעומת יהושע
  • הלוי, הרב נהוראי
  • 3 שיעורים
   (פנחס הילולת האור החיים הקדוש, ועוד...)
  • הלל, הרב דוד
  • 4 שיעורים
   (פנחס בין המצרים מתי אבוא ואראה פני אלוקים, ועוד...)
  • הראל, הרב אוריאל יצחק
  • 4 שיעורים
   (פנחס נתעלמה ממנו הלכה פני משה כפני חמה פרשת נחלות, ועוד...)
  • הראש, הרב אברהם ישעיהו
  • פנחס שבעה עשר בתמוז
  • הרצוג, הרב ישכר דב
  • פנחס
  • התורה, ישיבת היכל
  • 2 שיעורים
   ( ט תמוז פרשת פינחס , ועוד...)
  • וואלקין, הרב חיים
  • מוצש פר פנחס תמוז תשסד
  • וויסבלום, הרב אברהם
  • פנחס
  • וולבא זצל, הרב שלמה
  • 4 שיעורים
   (ועד פנחס סב, ועוד...)
  • וולך, הרב שלום מאיר
  • 17 שיעורים
   (פנחס דור לפי הפרנס ופרנס לפי הדור , ועוד...)
  • וולפא, הרב אריה
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • ויזגן, הרב יהושע
  • 13 שיעורים
   (פנחס שכר המצוות בעולם הזה, ועוד...)
  • וייס, הרב אהרון
  • 6 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • וייס, הרב אהרן משה
  • 8 שיעורים
   (פינחס פרק כו פסוק נד חלוקת ארץ ישראל, ועוד...)
  • וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  • 12 שיעורים
   (פרק כה פסוק טז, ועוד...)
  • וייס, הרב אשר
  • 16 שיעורים
   (פנחס קנאת פנחס הרודף אחר חברו להרגו שניתן להצילו בנפשו, ועוד...)
  • וייס, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (פנחס קרבן התמיד ובין המצרים תשעה, ועוד...)
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • 5 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • וינברג, הרב צבי
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • וינגולד, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • וינגרטן זצל, הרב פישל
  • 32 שיעורים
   (פנחס תרלא, ועוד...)
  • וינטר, הרב יוסף
  • 3 שיעורים
   (13 פרשת פנחס תשעו היתרים זה לא רצון השם, ועוד...)
  • ויסנשטרן, הרב משה
  • פנחס
  • ויספיש, הרב יוסף
  • 7 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • ויספיש, הרב יחזקאל
  • 4 שיעורים
   (פנחס קנאותו של פנחס, ועוד...)
  • ולדמן, הרב מיכאל
  • דברי חיזוק והכנה לקראת שבת פרשת פנחס וימי בין המצרים תש"פ
  • ולנשטיין, הרב דוד
  • 5 שיעורים
   (הפטרה פנחס, ועוד...)
  • וסרמן, הרב אריה
  • פנחס סיפוק ריקוד וטיפוח בשבת ויום טוב
  • וקסברגר, הרבנית רבקה
  • 2 שיעורים
   (השקפה יומית ערב שבת פנחס תשעה, ועוד...)
  • ז'ולטי, הרב אריה
  • פרשת פנחס גדרי מילה ופריעה
  • זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  • 6 שיעורים
   (פנחס הרגל והתחדשות בעבודת ה, ועוד...)
  • זיידמן, הרב אלעזר
  • פרשת פנחס
  • זיכרמן, הרב דוד
  • 9 שיעורים
   (פנחס יום הילולת האור החיים הקדוש, ועוד...)
  • זילברמן זצל, הרב יצחק שלמה
  • פנחס
  • זילברשטיין, הרב יצחק
  • 71 בין המצרים טווה פרשת פנחס
  • זכאי, הרב אהרן
  • פנחס
  • זכריש, הרב אלעזר
  • 4 שיעורים
   (פנחס 2, ועוד...)
  • זר, הרב דניאל
  • פרשת פנחס
  • זרביב, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (פנחס קינאה, ועוד...)
  • זריצקי, הרב יוסף
  • פנחס
  • חבה, הרב ערן
  • 2 שיעורים
   (יום שלישי יג תמוז התשעו פר פינחס, ועוד...)
  • חדש, הרב אהרן
  • 4 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • חוברה, הרב מרדכי
  • חביב אדם שנברא בצלם
  • חודר, הרב הרצל
  • 7 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • חותה, הרב בנימין
  • מבט לשבת פרשת פנחס
  • חזן, הרב יוסף
  • 11 שיעורים
   (הרב חזן פנחס, ועוד...)
  • חכם, הרב חיים מאיר
  • 5 שיעורים
   (פינחס תשעה, ועוד...)
  • חלה, קו הפרשת
  • ללא כותרת
  • חן, הרב אליהו בר
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • חרך, הרב יצחק זאב
  • 3 שיעורים
   (פנחס בהלכה באגדה בעניני בין המצרים, ועוד...)
  • טאובר , הרב עזריאל זצל
  • 3 שיעורים
   (5991 סמינר עברית פרשת פנחס תשעב מהותו של יהודי, ועוד...)
  • טולידנו, הרב ישראל נתן
  • 2 שיעורים
   (פנחס שיעור ב, ועוד...)
  • טולידנו, הרב משה
  • 4 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • טוסיג, הרב אהרן
  • 6 שיעורים
   (צום יז' בתמוז וימי בין המצרים, וחיזוק לימי הקורונה, ועוד...)
  • טורק, הרב אליעזר
  • 7 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • טורק, הרב משה
  • פרשת פנחס נלחם בלא מורא ופחד
  • טימסטית, הרב שמעון
  • פנחס מי גיבור אמיתי
  • טל, הרב ישראל
  • 32 שיעורים
   (פנחס קרבני לחמי התרופה נגד כוחי ועוצם ידי, ועוד...)
  • טנג'י, הרבנית מאיה
  • 40 פרשת פנחס
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • 4 שיעורים
   (זוהר פרשת פנחס, ועוד...)
  • טרויבע, הרב משה אליהו
  • פנחס
  • טרנובסקי, הרב חיים
  • פנחס
  • יגן זצל, הרב ניסים
  • פנחס עולם האמת
  • יודלביץ, הרב אריה
  • 8 שיעורים
   (פרשת פינחס, ועוד...)
  • יונגר, הרב יעקב דב
  • 10 שיעורים
   (סוד הנפילה בפעור ובחטא שחטאו עם בנות מדין פרשת פינחס, ועוד...)
  • יוסף זצל, הרב עובדיה
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס דיני שלשת השבועות ותיקון חצות 2, ועוד...)
  • יוסף, הרב
  • 7 שיעורים
   (פנחס סעיף טז, ועוד...)
  • יוסף, הרב דוד
  • פנחס
  • יוסף, הרב יצחק
  • 5 שיעורים
   (פינחס כוחו של כל יהודי, ועוד...)
  • יוסף, הרב יצחק
  • פרשת פנחס דיני בין המצרים
  • יוסף, הרב עובדיה יוסף בן הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (פנחס עט יפה בלי שאלות, ועוד...)
  • יוספי, הרב אברהם
  • שיעור 39 פינחס
  • יוספי, הרב יהודה
  • 11 שיעורים
   (פרשת פנחס ושמירת הצניעות, ועוד...)
  • יעקבזון, הרב יעקב
  • פנחס
  • יעקבזון, הרב ישעיהו
  • פנחס
  • יפה, הרב דב זצל
  • 8 שיעורים
   (פרשת פנחס התכונות הנדרשות למנהיג בישראל , ועוד...)
  • יפרח, הרב שמעון יוחאי
  • 3 שיעורים
   (פינחס אור החיים, ועוד...)
  • ישיבת נתיב הדעת
  • פנחס
  • ישיבת קול תורה
  • 153 התמדה ודביקות ברבפרשת פנחס
  • ישיבת תורה אור
  • פרשת פנחס תשעו
  • ישראל, ישיבת נחלת
  • פינחס כוחה של מצוה תשעג
  • ישראל, רב דתהילות
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • ישראלזון, הרב אברהם צבי
  • 6 שיעורים
   (פינחס בין המצרים, ועוד...)
  • ישראלי זצל, הרב יאיר
  • 5 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • כהן זצל, הרב נתן
  • 6 שיעורים
   (468 תשסד יז תמוז העבודה שבקרבנות תפילה והתענית, ועוד...)
  • כהן, הרב אבישי
  • 9 שיעורים
   (תולדות שמשון אבות פרק א משנה יט, ועוד...)
  • כהן, הרב אהרן
  • הפטרת פר פנחס
  • כהן, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (פנחס פרק כה פסוק יד אור החיים , ועוד...)
  • כהן, הרב אליהו חיים
  • 15 שיעורים
   (פנחס מנהיג הדור כיצד נוצר תאנה יאכל פריה, ועוד...)
  • כהן, הרב דוד
  • פרשת פנחס
  • כהן, הרב זאב
  • 5 שיעורים
   (פנחס ימי המצרים, ועוד...)
  • כהן, הרב יגאל
  • 3 שיעורים
   (פנחס מידת העצלות, ועוד...)
  • כהן, הרב יהודה
  • פנחס
  • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק
  • 14 שיעורים
   (פנחס אדם שאוהב להכות האם מותר לו להיות שוטר, ועוד...)
  • כהן, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  • כהן, הרב מאיר
  • 5 שיעורים
   ( ללא כותרת , ועוד...)
  • כהן, הרב מידד
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • כהן, הרב מנחם
  • פרשת פנחס
  • כהן, הרב משה חיים
  • 26 שיעורים
   (פנחס מצוות גמילות חסד אהבת ישראל פריקה וטעינה, ועוד...)
  • כהן, הרב משולם
  • 4 שיעורים
   (פנחס קדושה בדברי תורה, ועוד...)
  • כהן, הרב נחום
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס תשעב רצונות שוברים מחיצות ברזל, ועוד...)
  • כהן, הרב רפאל
  • 55 פרשת פנחס בעניין הדינים הנובעים מהגעת אליהו לברית
  • כהן, הרב שמואל מנחם
  • פנחס מוספי המועדות
  • כולל זכרון שלמה קרית ספר
  • 12 שיעורים
   (אוצרות התורה פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום, ועוד...)
  • כולל נחלת רפאל בני ברק
  • 3 שיעורים
   (הרב ברזל פרשת המן, ועוד...)
  • לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  • 10 שיעורים
   (פנחס מדברי האור החיים הקדוש, ועוד...)
  • לוי, הרב גבריאל יוסף
  • 11 שיעורים
   (יום חמישי פרשת פנחס, ועוד...)
  • לוי, הרב שבתי
  • 3 שיעורים
   (פינחס תשעב, ועוד...)
  • לוי, הרב שלמה
  • ברית כהונת עולם והלקח ממנה
  • לוין, הרב פנחס הכהן
  • 19 שיעורים
   (הכנה ליום הכיפורים, ועוד...)
  • לוין, הרב שלמה כהן
  • 2 שיעורים
   (הפטרת פנחס, ועוד...)
  • לוינשטיין, הרב שלמה
  • 24 שיעורים
   (פנחס 01 יום ראשון, ועוד...)
  • לויפר, הרב יעקב
  • 3 שיעורים
   (הערות קצרות פרשת פינחס, ועוד...)
  • לוריא, הרב שניאור זלמן
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס בצד של מי אתה יז בתמוז, ועוד...)
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 8 שיעורים
   (הפטרת פנחס, ועוד...)
  • ליברמן, הרב חיים ברכיה
  • 4 שיעורים
   (פנחס דוגל ימי בין המיצרים, ועוד...)
  • לייבל, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (קנאות לשם שמים, ועוד...)
  • ליפשיץ, הרב אברהם
  • 24 שיעורים
   (פנחס מענה עם סגולה מהקבה ראשון התשעז, ועוד...)
  • ליפשיץ, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (פנינים לפרשת פינחס, ועוד...)
  • לנשים, כנסים ושיחות
  • הרב וינברג פרשת פנחס קדושת השבת
  • מאיר, הרב יעקב
  • 42 פנחס
  • מבקשי השם אלעד
  • 5 שיעורים
   (פרשת פנחס כג תמוז תשעה, ועוד...)
  • מויאל, הרב יחיאל
  • פנחס סוד בית המקדש השלישי
  • מונייצר, הרב אבישלום
  • פנחס
  • מונק, הרב מאיר
  • 2 שיעורים
  • מוצפי, הרב בן-ציון
  • 22 שיעורים
   (יח תמוז סז פרשת פנחס, ועוד...)
  • מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  • 5 שיעורים
   (זוהר פרשת פינחס אידיש, ועוד...)
  • מזוז, הרב מאיר
  • 4 שיעורים
   (פנחס פנחס הוא אליהו, ועוד...)
  • מזרחי, הרב ניסים פז
  • 6 שיעורים
   ( פ פנחס כ תמוז תשע שוטטות מחוץ למחנה, ועוד...)
  • מייזלס, הרב מנחם דן
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס עט מינוי יהושוע, ועוד...)
  • מייקוף, הרב שלום
  • 2 שיעורים
   (לא הביט און ביעקב בשילוב יראת העונש תשעד, ועוד...)
  • מילר, הרב אלחנן אילן
  • פנחס בענין כהן שהרג את הנפש
  • מילר, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (פנחס נקטע, ועוד...)
  • מימון, הרב עוזי
  • 4 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו
  • 6 שיעורים
   (28 יד תמוז נו פרשת פנחס בלתי לה לבדו, ועוד...)
  • מלאכי, ישיבת קרית
  • 3 שיעורים
   (פנחס תשעא, ועוד...)
  • מקייטן, הרב אריאל
  • פנחס בין המצרים
  • מרגלית, הרב אברהם צבי
  • 13 שיעורים
   (28 פנחס, ועוד...)
  • מרקוביץ, הרב יוסף
  • 11 שיעורים
   (בין המצרים פנחס מטות מסעי, ועוד...)
  • מרקוביץ, הרב שמואל
  • ועד 11 פרשת פנחס
  • משדי, הרב יוסף
  • פנחס
  • נאמני, הרב נוריאל
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • נבנצאל, הרב אביגדור
  • 10 שיעורים
   (פנחס יחסיות נכונה בין המצוות תיקון עבירות החורבן, ועוד...)
  • נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  • נוביק, הרב טוביה
  • שבת שבפרשת פנחס – פרשת המוספין
  • נויגרשל, הרב מרדכי
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס בריתי שלום, ועוד...)
  • נוישטט, הרבנית
  • 5 שיעורים
   (פנחס ערב יז בתמוז, ועוד...)
  • נחום, הרב יאיר
  • 2 שיעורים
   (פנחס תפילה, ועוד...)
  • ניימאן, הרב פנחס
  • פרשת התמיד והקטורת ואנא בכח
  • נשר, הרב אברהם
  • פנחס מצות אכילה בערב יום כיפור
  • סגל, הרב דן
  • 5 שיעורים
   (פנחס ימי בין המצרים, ועוד...)
  • סומפולינסקי, הרב מרדכי
  • יום ד פרשת פנחס עז
  • סופר, הרב יעקב חיים
  • 14 שיעורים
   (פרשת פנחס מעלת המקנא קנאת ד צבאות 235, ועוד...)
  • סיגל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • סימון, הרבנית שרה
  • 2 שיעורים
   (הפטרת פנחס, ועוד...)
  • סימן-טוב זצל, הרב משה חי
  • מהי הסגולה לאריכות ימים
  • סנה, הרב בן ציון
  • 21 שיעורים
   (פנחס איך לעבור את העולם הזה בין המצרים, ועוד...)
  • סעדו, הרב נחום
  • 8 שיעורים
   (פנחס קנאת השם, ועוד...)
  • ספינקא
  • 24 שיעורים
   (פרי הארץ פנחס, ועוד...)
  • עדס, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (פנחס הוא אליהו, ועוד...)
  • עובד, הרב אפרים
  • פנחס
  • עטיה, הרב אלון
  • 2 שיעורים
   (פנחס שימוש תלמידי חכמים, ועוד...)
  • עטיה, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (פרשת פינחס, ועוד...)
  • עטיה, הרב נסים יעקב
  • 3 שיעורים
   ( ללא כותרת , ועוד...)
  • עטייה, הרב מרדכי
  • 4 שיעורים
   (פנינה לשולחן שבת פנחס 09 07 15, ועוד...)
  • עמית, הרב יהודה
  • 3 שיעורים
   (פנחס תשעא, ועוד...)
  • עמר, הרב אליהו
  • 7 שיעורים
   (חובת הלבבות ענייני תפילה, ועוד...)
  • עמר, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • עמרם, הרב יהושע
  • 10 שיעורים
   (פנחס הילולת אור החיים הקדוש, ועוד...)
  • עמרמי, הרב אייל
  • 3 שיעורים
   (פנחס להשתתף בצער השכינה, ועוד...)
  • פוזן, הרב יצחק
  • 6 שיעורים
   (פינחס בעניין סוף מעשה במחשבה תחילה, ועוד...)
  • פולק, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (פנחס קרבן תמיד ופנחס זה אליהו, ועוד...)
  • פולק, הרב חיים מרדכי
  • 8 שיעורים
   (פנחס כבוד הבריות, ועוד...)
  • פולק, הרב יצחק זעקל
  • 2 שיעורים
   (פנחס כיצד נוצר נס מעל לדרך הטבע, ועוד...)
  • פומרנץ, הרב יוסף
  • 8 שיעורים
   (ח פינחס עב קצר, ועוד...)
  • פומרנץ, הרב מנחם מנדל
  • 3 שיעורים
   (הילולת האור החיים יום של מסירות נפש לחינוך, ועוד...)
  • פייבלזון, הרב אליהו מאיר
  • 2 שיעורים
   (פרשת פינחס שלום וקנאות משה והזקנים ומסירת התורה ועוד, ועוד...)
  • פיינשטיין, הרב חיים
  • 8 שיעורים
   (נוצר תאנה יאכל פריה, ועוד...)
  • פלמן, הרב שמעון
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • פלצינסקי, הרב נתן צבי
  • פנחס
  • פנחסי זצל, הרב אליהו
  • פנחס שמירה וזהירות בראיית העינים בין המצרים
  • פערל, הרב שלום
  • פינחס שליחות בקידושין
  • פרוינד, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • פרידלנדר זצל, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (גדר קנאים פוגעים בו ועונשי בית דין, ועוד...)
  • פרידמן, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (פנחס חלק ב, ועוד...)
  • פרייזלר, הרב א. סנדר
  • 18 שיעורים
   (חלוקת ארץ ישראל על פי הנס שהיה בגורלות, ועוד...)
  • פריינד, הרב צבי
  • 10 שיעורים
   (פש מוסר פינחס תשעד קנאות ממאיסה את החטא הקרבה נותנת קניינים לדורות, ועוד...)
  • פריצקי, הרב יעקב
  • פרשת פנחס בריתי שלום
  • פרץ זצל, הרב נסים
  • פרשת פנחס תשעא קנאת השם
  • פרץ, הרב אלחנן
  • פנחס
  • פרץ, הרב יוסף
  • ברכת אשר יצר עד אחר כמה זמן אפשר לברכה פרשת פנחס
  • פרץ, הרב נדב
  • 8 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • צביאלי, הרב צבי
  • 2 שיעורים
   (פנחס איש אשר רוח בו, ועוד...)
  • צדוק, הרב צמח
  • 5 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • צ'ולק, הרב שלמה
  • פרשת פנחס
  • ציון, הרב אברהם יקותיאל אוהב
  • 4 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • ציינוירט, הרב אברהם אביש
  • 2 שיעורים
   (פנחס פנחס זהו אליהו, ועוד...)
  • צימרוט, הרב מאיר
  • 6 שיעורים
   (פנחס איש אשר רוח בו, ועוד...)
  • צפרי, הרב יעקב
  • פרשת פנחס ביאור קנאות פנחס
  • קבסה, הרב יהודה
  • 2 שיעורים
   (79 פנחס ב, ועוד...)
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • פנחס
  • קול תודה
  • פרשת פנחס
  • קולדצקי, הרב יצחק
  • 7 שיעורים
   (פנחס זריזות למצות שמירת העינים, ועוד...)
  • קונסטלר, הרב רפאל
  • פנחס
  • קופרמן, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   ( ללא כותרת , ועוד...)
  • קופשיץ, הרב יעקב זאב
  • 4 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  • 10 שיעורים
   (פנחס גדול המחטיא את חברו יותר מן ההורגו, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב נפתלי
  • 5 שיעורים
   (אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה על שלא דבקו ברבם כמו יהושע, ועוד...)
  • קוק, הרב אברהם יצחק
  • 4 שיעורים
   (מוצשק פנחס, ועוד...)
  • קוק, הרב בן ציון
  • 4 שיעורים
   (פנחס האור החיים ימי המצרים, ועוד...)
  • קוקיס, הרב זאב
  • 2 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • קלוגר, הרב אברהם צבי
  • 4 שיעורים
   (הבנת ענין קרבן התמיד והצורך בשני תמידים קריאת שמע הוא כהתמיד, ועוד...)
  • קלופט, הרב חיים
  • 7 שיעורים
   (פנחס בסודם אל תבא נפשי ניצוצות הקדושה, ועוד...)
  • קליימן, הרב יעקב גד
  • פנחס תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם חטאת קודמת לעולה
  • קליין, הרב אברהם ישראל
  • 2 שיעורים
   (פנחס הקשר בין הפרשה לימי בין המצרים, ועוד...)
  • קליין, הרב יהודה
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס נוצר תאנה יאכל פריה, ועוד...)
  • קמיל זצל, הרב חיים
  • 6 שיעורים
   (27 pinhas bein hametsarim, ועוד...)
  • קמיל, הרב יוחאי
  • 2 שיעורים
   (פנחס מנהיגות, ועוד...)
  • קנה מידה
  • פרשת פנחס
  • קניג, הרב יואל
  • פנחס
  • קפלן, הרב חיים יצחק
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום, ועוד...)
  • קפלן, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (פינחס ביטחון בהשם, ועוד...)
  • קצבורג, הרב חזקיהו
  • 5 שיעורים
   (פרשת פנחס לברוח מפתויי היצר ותאוות ההפקרות, ועוד...)
  • קראם, הרב ירחמיאל
  • 46 שיעורים
   (פנחס יהושע ממלא מקום משה רבינו, ועוד...)
  • קריאת פרשת השבוע בטעמים
  • קריזר, הרב צבי
  • פנחס
  • קרלינשטיין זצל, הרב ראובן
  • 12 שיעורים
   (פר פנחס תשנט , ועוד...)
  • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  • 3 שיעורים
   (פינחס שלושת השבועות ענייני החורבן בין אדם לחבירו, ועוד...)
  • ראקוב, הרב שמואל
  • 8 שיעורים
   (פנחס בועל ארמית קנאים פוגעים בו והשייכות לדיני רודף שאר חייבי מיתות בית דין, ועוד...)
  • רבינוביץ, הרב גמליאל
  • 21 שיעורים
   (פרשת פנחס חיזוק אמירת תיקון חצות, ועוד...)
  • רגוזניצקי, הרב נחום
  • 6 שיעורים
   (פנחס כי צוררים הם לכם, ועוד...)
  • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
  • 5 שיעורים
   (פרשת פנחס יז בתמוז תשמט, ועוד...)
  • רוזנבלום, הרב ברוך
  • 34 שיעורים
   (פרשת פנחס תש"פ, ועוד...)
  • רוזנטל, הרב מרדכי
  • 4 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רוט זצל, הרב אליהו
  • 4 שיעורים
   (פנחס השייכות שלנו לחורבן הבית ולבנינו, ועוד...)
  • רוטמן, הרב אברהם צבי
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רוטמן, הרב נתן
  • 3 שיעורים
   (012 ביאור פרשת הנחלות וסדרי הירושה פנחס, ועוד...)
  • רוטנברג, הרב יצחק
  • פנחס
  • רוטנברג, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רוטנברג, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רוממה, דף היומי
  • 3 שיעורים
   (פנחס תשעה, ועוד...)
  • רז, הרב פנחס
  • 3 שיעורים
   (פרשת עקידה ופורים, ועוד...)
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • פנחס
  • רייך, הרב מרדכי
  • 6 שיעורים
   (003 הבטחון בהשם בעבודה הרוחנית יב תמוז תשסח, ועוד...)
  • ריינר, הרב יוסף
  • 4 שיעורים
   (פרק כה פסוק יב, ועוד...)
  • רפפורט, הרב יוסף
  • פרשת פנחס בין המצרים
  • רצאבי, הרב יצחק
  • מוצאי שבת
  • שוב, הרב פנחס
  • הכנה לפורים פרשת זכור
  • שווב, הרב אהרן
  • פרשת פנחס כיצד להתמודד עם ניסיונות איתכפיא ואיתהפכא
  • שוורץ, הרב איתמר
  • 5 שיעורים
   (סוגיות בפרשה 043 פנחס תמיד, ועוד...)
  • שוורץ, הרב אשר אנשיל
  • 4 שיעורים
   (פנחס תדיר ושאינו תדיר, ועוד...)
  • שוורץ, הרב דוד נתנאל
  • 4 שיעורים
   (פנחס החלום שמעורר את כל העולם להרבות בצדקה וחסד מתוך שמחה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  • 2 שיעורים
   (עשיית הגרלה בשבת, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יצחק שמואל
  • 9 שיעורים
   (מלאכה שאין צריכה לגופה במקושש, ועוד...)
  • שוורץ, הרב ישראל
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שוורץ, הרב מנחם
  • 6 שיעורים
   (פרשת פנחס תשעה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב מרדכי
  • פינחס
  • שוורצבורד, הרב מאיר
  • פנחס
  • שולמן, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (פנחס בענין הקרבנות, ועוד...)
  • שונים, רבנים
  • 3 שיעורים
   (הרב פנחס ניימאן פנינים יקרים משיבת נפש על התורה פרשת בהעלותך, ועוד...)
  • שושן, הרב אברהם
  • 21 שיעורים
   (פנחס חיזוק עבודת השם וסיפורים על אור החיים, ועוד...)
  • שושן, הרב אברהם ישעיהו
  • 5 שיעורים
   (פנחס להתבונן בחסד השם על ניסי המלחמה, ועוד...)
  • שושן, הרב מיכאל
  • פנחס
  • שחור, הרב אפרים זלמן
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שטיגליץ, הרב זאב אריה
  • 4 שיעורים
   (פרשת פינחס לשאול בדעת תורה, ועוד...)
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (פרק כו פסוק נב, ועוד...)
  • שטינברג, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (תוצאה שהיתה נעשית גם ללא מעשה האדם בשבת ובכל דיני התורה, ועוד...)
  • שטמר, הרב רפאל
  • 6 שיעורים
   (יום ד פנחס בנות צלפחד, ועוד...)
  • שטנצל, הרב יונתן
  • 6 שיעורים
   (חמש בנות צלפחד דורשות דין תורה בפני משה רבינו, ועוד...)
  • שטראוס, הרב אפרים
  • 11 שיעורים
   (6 חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב תשעז, ועוד...)
  • שטרום, הרב יוסף נחום
  • שטרן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (סימן נב 4 ופנינים על פרשת פנחס, דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח, ועוד...)
  • שטרן, הרב מתתיהו
  • 6 שיעורים
   (026 שיחה פרשת פנחס בענין שייכותינו לקדושת התורה וביהמק, ועוד...)
  • שטרנבוך, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס והלכות תפילה ב, ועוד...)
  • שטרסברג, הרב אשר
  • 6 שיעורים
   (פינחס הסתכלות בקשת בנשיא ובברכת כהנים, ועוד...)
  • שיטרית, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (פנחס האור החיים הקדוש זיעא, ועוד...)
  • שיינפלד, הרב יהודה
  • 9 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • שיש, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • שכטר זצל, הרב אריה
  • 11 שיעורים
   (ספירת בני ישראל שמירה על חינוך הילדים, ועוד...)
  • שלום, הרב בועז
  • 52 שיעורים
   (פינחס מהי קנאות אמת וכיצד ננווטה לשם שמים, ועוד...)
  • שלזינגר, הרב אברהם יפה
  • פרשת פנחס חניכי הישיבות נמרכזי עט
  • שמואל, ישיבת בית
  • פנחס
  • שמואלי, הרב בניהו
  • 13 שיעורים
   (234פרשת פנחס פסח ויציאת מצרים, ועוד...)
  • שמואלי, הרב מאיר
  • 10 שיעורים
   (פנחס הזהירות מכעס ומריבות, ועוד...)
  • שמעיה, ישיבת בית
  • 3 שיעורים
   (09 פנחס צפית לישועה ימות המשיח, ועוד...)
  • שמש, הרב שמעון
  • 3 שיעורים
   (פרשת פינחס והבדל בין הקורה בשיטים למה שקרה לקרח ועדתו, ועוד...)
  • שניאור, הרב מתתיהו
  • פנחס
  • שניידר, הרב דוד מנחם
  • 16 שיעורים
   (פרשת פנחס כח היחיד בהרגשת כבוד שמים וביהמק, ועוד...)
  • שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  • פנחס
  • שניצר, הרב שמואל
  • פנחס
  • שפיץ, הרב צבי
  • 2 שיעורים
  • שפירא זצל, הרב אריה
  • 4 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • שפירא זצל, הרב משה
  • 2 שיעורים
   ( ללא כותרת , ועוד...)
  • שפירא, הרב רפאל
  • 7 שיעורים
   (פנחס בין המיצרים, ועוד...)
  • שקלים, הרב יגאל
  • 4 שיעורים
   (פנחס במעלת שמירת העיניים במעלת הבטחון בהשם במעלת עניית יהא שמיה רבא בכל כוחו, ועוד...)
  • שרביט, הרב עופר
  • 6 שיעורים
   (פנחס קדושת עם ישראל, ועוד...)
  • שרוני, הרב ניסן
  • 2 שיעורים
   (08הערות לפרשת פנחס, ועוד...)
  • תורה, ישיבת דעת
  • 7 שיעורים
   (יום חמישי י"ז בתמוז תש"פ, ועוד...)
  • תימנית, קריאות בהברה
  • 41
  • תקוה, ישיבת אור ישראל פתח
  • 15 ב פרשת פינחס
  • תקוה, מדרשת פתח
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • תקוה, שיחות כלליות וכנסים במדרשת פתח
  • הרב ינון נשר פרשת פנחס
  • תשובה, הרב אברהם
  • פרשת פנחס שכר פנחס
  • תלמוד תורה כלל חסידי מודיעין עלית
  • יוֹם רְבִיעִי בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי שִׁעוּר בַּחומש
  • נר התורה
  • הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א פנחס תש"פ, יתמו חטאים מן הארץ, זהירות מזימה והשתתפות בחתונה זו
  • ווכטער, הרב מנדל
  • 2 שיעורים
   (תניא יומי לקוטי תורה פרשת פנחס קדש ישראל להשם א, ועוד...)

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן