Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שני י"א כסלו תשע"ט / 19 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

פרשת השבוע - וישלח הסתר/הצג פרשות

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים


   הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:
פרשת וישלח
אבא-שאול, הרב יהושע
3 שיעורים
(וישלח סוד ענין קריאת שמע של יעקב ופגישת עשו, ועוד...)
אבוהב, הרב אברהם
4 שיעורים
(פרשת וישלח האם יעקב היה צריך לתת את דינה לעשיו, ועוד...)
אבידר, הרב אברהם (אלון)
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אביעזרי, הרב יעקב תופיק
4 שיעורים
(מעלת תלמוד תורה על פני שאר המצוות, ועוד...)
אבר, הרב יונתן
9 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אברג'יל, הרב אליהו
וישלח ויאבק איש עמו
אברמוב, הרב ירמיהו
3 שיעורים
(הנאה ממעשה ניסים וישלח, ועוד...)
אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
וישלח
אדיר, הרב נתנאל
פרשת שבוע וישלח
אדלר, הרב אברהם ישעיהו
וישלח בית כנסת יוצאי תימן
אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
6 שיעורים
(וישלח הזהירות מקללות, ועוד...)
אדרי, הרב דוד
8 שיעורים
(מלווה מלכה וישלח, ועוד...)
אהרונוביץ, הרב עזריאל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
2 שיעורים
(וישלח עניני אמונה, ועוד...)
אוחנה, הרב שגיא
2 שיעורים
(וישלח לחיות את הרגע או את העתיד, ועוד...)
אורלנסקי, הרב אליהו
5 שיעורים
(וישלח איחוד האבנים סימן לאחדות ישראל, ועוד...)
אורלנסקי, הרב מאיר
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אזולאי, הרב יוסף
וישלח פכין קטנים תשלג
איזמן, הרב גדליה
2 שיעורים
(וישלח יעקב ועשו, ועוד...)
איטח, הרב שלמה
5 שיעורים
(וישלח בעברית, ועוד...)
אייזנבך, הרב חיים רפאל
וישלח
אייזנברג, הרב אשר
2 שיעורים
(וישלח באיסור גיד הנשה, ועוד...)
אילן, הרב יעקב דוד
וישלח
אלבז, הרב ראובן
4 שיעורים
(וישלח ב, ועוד...)
אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא בהברה ספרדית
וישלח
אליאסי, הרב ברק
7 שיעורים
(וישלח תשעג, ועוד...)
אליהו, הרב מאיר
7 שיעורים
(וישלח חנוכה הן עם לבדד ישכון, ועוד...)
אליצור, הרב יואב
08 פרשת וישלח אמונה ובטחון ושמירת הבריאות
אלמוג, הרב עודד
2 שיעורים
(זוהק וישלח תשעב, ועוד...)
אלנקווה, הרב יוסף
3 שיעורים
(וישלח מעשה אבות סימן לבנים, ועוד...)
אלנקרי, הרב יוסף
6 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אלקריף, הרב גואל
וישלח
אנטניא, האדמור
12 שיעורים
(017 פרשת וישלח, ועוד...)
אסולין, הרב שלמה
3 שיעורים
(06 פרשת וישלח מלחמת שמיים וארץ יעקב ועשיו ב, ועוד...)
אסטרייכר, הרב יעקב
4 שיעורים
(וישלח כה תאמרו לאדוני ולא לאחי, ועוד...)
אסטרייכר, הרב שמאי
וישלח וישב חנוכה
אפללו, הרב דוד
5 שיעורים
(וישלח למה זה תשאל לשמי, ועוד...)
אריאל, הרב אליהו
וישלח
אריאלי, הרב שלמה
8 שיעורים
(וישלח תפילת יעקב אבינו, ועוד...)
ארלנגר, הרב סנדר
8 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ארנון, הרב ישראל נח
15 שיעורים
(וישלח איך לא להיות מושפע מחבר רע, ועוד...)
ארנטרוי, הרב גבריאל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אשלג, האדמור
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
אשלג, הרב שמחה
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
באחג', הרב רפאל
9 שיעורים
(וישלח הדבק באותו צדיק, ועוד...)
בארי, הרב מיכאל
28 שיעורים
(01 הקדמה בעניני הפרשה, ועוד...)
בוהדנה, הרב שקד
8 שיעורים
(וישלח יעקב ועשיו אשר יצר, ועוד...)
בויאר, הרב שלמה
4 שיעורים
(08 פרשת וישלח תשעב, ועוד...)
בוקרה, הרב ברוך
3 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
בורדינסקי, הרב יהושע
וישלח
בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
6 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
בידרמן, הרב אלימלך
שיחה פרשת וישלח
בייפוס, הרב יעקב ישראל
וישלח
בית המוסר נוה יעקב
וישלח
בכור, הרב יוסף
012 וישלח כח מלחמה שבנפש
בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
בלוי, הרב דוד משה
2 שיעורים
(פרשת וישלח תורת חיים תשעז, ועוד...)
בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
3 שיעורים
(וישלח עבודת יעקב אבינו מתוך החשיכה, ועוד...)
בן אדיבה, הרב אהרן
8 שיעורים
(וישלח כבוד חכמים, ועוד...)
בן אהרון, הרב איתי
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
בן דוד, הרב מרדכי
3 שיעורים
(פרשת וישלח הצילני נא מיד אחי, ועוד...)
בן סניור, הרב נתן
08וישלח
בן שטרית, הרב אהרן ירון
3 שיעורים
(פרשת וישלח ישיבת באר התורה, ועוד...)
בן שלום, הרב ברוך בער
21 שיעורים
(וישלח צדיק מול רשע ישראל מול יון יעקב מול לבן מאבק מתמשך, ועוד...)
בן-פורת, הרב יוסף
התעוררות וישלח תשעח
בעלסקי, הרב דניאל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
בצלאלי, הרב
49 שיעורים
(משניות בבא קמא פרק ח, ועוד...)
בצרי, הרב דוד
13 שיעורים
(וישלח פגיעת המלאך ביעקב ויבוא יעקב שלם על ידי תלות בקדוש ברוך הוא, ועוד...)
ברודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
5 שיעורים
(וישלח האמאות והשבטים, ועוד...)
ברוורמן, הרב משה אהרון
2 שיעורים
(וישלח מדרשת סלע, ועוד...)
ברוורמן, הרב שלמה
BRK 01 08 VaYishlach TSAG Vaad וישלח תשעג ועד
ברוק, הרב יוסף
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ברייזכר, הרב יהודה אהרון
וישלח תשעח
בריסק, הרב יהושע
2 שיעורים
ברכיהו, הרב אסף
7 שיעורים
(פרשת וישלח בענין בריאת האדם לכבוד השית טו כסלו עג, ועוד...)
ברכץ, הרב יהושע
5 שיעורים
(וישלח יום ו כב כסליו תשסב , ועוד...)
ברלין, הרב מנחם צבי
2 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
ברלין, הרב שרגא
2 שיעורים
(אמר רשבי הלכה היא עשו שונא ליעקב , ועוד...)
ברנר, הרב יצחק
פרשת וישלח
גב' בתיה בנג'י
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גבאי, הרב משה - מבת ים
2 שיעורים
(פרשת וישלח תשעו, ועוד...)
גבהרד, הרב חנוך
9 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גדסי, הרב אמיתי
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גולד, הרב מנשה
4 שיעורים
(אור החיים וישלח, ועוד...)
גולדהבר, הרב אלחנן
2 שיעורים
(פרשת וישלח המאבק עם המלאך, ועוד...)
גולדוויכט, הרב מאיר
10 שיעורים
(144 פרשת וישלח אמת , ועוד...)
גולדווסר, הרב
פר וישלח גדלות רומי
גולדיש, הרב יצחק זאב
וישלח
גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
7 שיעורים
(וישלח משקפים של זקנים, ועוד...)
גולן, הרב ראובן
4 שיעורים
(וישלח הלכה מתוך הפרשה, ועוד...)
גורא, הרב יצחק מאיר
וישלח
גיאת, הרב מנחם
5 שיעורים
(וישלח התשוקה לתורה ומצוות בארץ ישראל, ועוד...)
גינויער, הרב שלמה
וישלח
גלבשטיין, הרב שלמה
12 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גלזר, הרב ליאור
וישלח
גליק, הרב אהרון
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גליקסמן, הרב ישי
11 שיעורים
(וישלח הקשר בין פרשת וישלח לחנוכה, ועוד...)
גלר, הרב יצחק
פרשת וישלח
גרדנויץ, הרב ברוך
8 שיעורים
(ועד לשיעור אלף פרשת וישלח, ועוד...)
גרדנויץ, הרב יצחק
6 שיעורים
(וישלח חנוכה, ועוד...)
גרויז - נייטרא, הרב עמרם
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גרוסברד, הרב יעקב
4 שיעורים
(וישלח בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ועוד...)
גרוסמן, הרב אליעזר
וישלח
גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
גריינמן, הרב ישעיהו
2 שיעורים
גרינבלט, הרב דניאל
2 שיעורים
דביר, הרב יהודה
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דביר, הרב משה
4 שיעורים
(וישלח גיד הנשה, ועוד...)
דולינגר, הרב חיים מרדכי
וישלח
דומב, הרב חיים
14 שיעורים
(האבות הקדושים שמחו בחלקם, ועוד...)
דומב, הרב יהונתן
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דונט, הרב אליעזר מנשה
9 שיעורים
(וישלח אברכים, ועוד...)
דיאמנט, הרב נחום
18 שיעורים
(וישלח לא יעקב יאמר עוד שמך מדוע נשאר השם יעקב הבדלים בין יעקב לעשיו בגישת חיי הע, ועוד...)
דיין, הרב יקותיאל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דינר, הרב יהודה אריה
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דינר, הרב יעקב זאב
49 שיעורים
(וישלח שיעור א ההפטרה ומה שגדולי ישראל נבאו על השואה, ועוד...)
דיסקין, הרב אליהו
2 שיעורים
(וישלח חינוך ילדים, ועוד...)
דנון, הרב יוסף
שיחה פרשת וישלח
דסלר, הרב אליהו אליעזר
וישלח
דף היומי רוממה
7 שיעורים
(06 כמה מרכזי חיוב צדקה וחסד וחומר הפגיעה בעניים ושבורי לב, ועוד...)
דרוק, הרב אשר
וישלח
דרוק, הרב משה
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דרור, הרב חיים
4 שיעורים
(וישלח פנינים, ועוד...)
דרורי, הרב רפאל
11 שיעורים
(0555 תשנט טז תשרי פגישת עשו ויעקב ביוכ ופרידתם בנעילה משם לסיכות, ועוד...)
דרמר, הרב אליהו
2 שיעורים
(שנה שניה פרשת וישלח הלכות שבת בדיבור ובמחשבה, ועוד...)
דרעי, הרב יגאל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
דרשן, הרב אביחי
2 שיעורים
(יעקב בארץ ישראל, ועוד...)
הולצמן, הרב אורי
6 שיעורים
(וישלח ואביו קרא לו בנימין, ועוד...)
הופנונג, הרב גדליה
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
הורביץ, הרב שלמה
6 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
הורונציק, הרב מרדכי
2 שיעורים
(וישלח בעל מום המקריב בבמת בן נח ובמקום המקדש , ועוד...)
הלברשטט, הרב נחמיה
13 שיעורים
(וישלח ויוותר יעקב לבדו מסירות נפש בארץ ישראל, ועוד...)
הלוי, הרב אברהם
2 שיעורים
(וישלח ויירא יעקב מאד ויצר לו שמא יגרום החטא, ועוד...)
הלוי, הרב יוחאי עמר
3 שיעורים
(וישלח מוסרי ההשכל מהפרשה, ועוד...)
הלוי, הרב נהוראי
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
הלל, הרב דוד
וישלח
הרצוג, הרב דב
4 שיעורים
(יום רביעי פר וישלח תשסה , ועוד...)
וואלקין, הרב חיים
22 שיעורים
(אל לו לאדם לסמוך על הנס פר וישלח תשסה , ועוד...)
ווייס, הרב אשר
6 שיעורים
(וישלח פרק לב פסוק ח ופסוק יג, ועוד...)
וויס, הרב אהרון משה
23 שיעורים
(וישלח תשסב חנוכה חשיבות סולם הערכים , ועוד...)
וולך, הרב שלום מאיר
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
וונדר, הרב ישעיהו
וישלח
וידיסלבסקי, הרב ברוך
11 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ויזגן, הרב יהושע
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ויינבך, הרב יחזקאל
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
וייס, הרב אהרון
12 שיעורים
(פרק לב פסוק טו, ועוד...)
וייס, הרב אפרים יהודה לייב
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
וינגולד, הרב יעקב
37 שיעורים
(וישלח שנת תרלא, ועוד...)
וינגרטן, הרב פישל
2 שיעורים
(04 פרשת וישלח תשעז ביטול בדבר שנולד בתערובת מצווה ג, ועוד...)
וינטר, הרב יוסף
וישלח
וינטרוב, הרב ישראל
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ויספיש, הרב יוסף
7 שיעורים
(וישלח ביקור חולים ותפילה על החולה, ועוד...)
ויספיש, הרב יחזקאל
5 שיעורים
(הפטרה וישלח, ועוד...)
ולנשטיין, הרב דוד - קריאת התורה והפטרה בטעמים
5 שיעורים
(המאבק בין יעקב לעשו עד עצם היום, ועוד...)
וקסברגר, הרבנית רבקה
8 שיעורים
(וישלח פכים קטנים ערכו של כל מעשה קטן, ועוד...)
זוננפלד, הרב יעקב מאיר
9 שיעורים
(וישלח בהר ציון תהיה פליטה, ועוד...)
זיכרמן, הרב דוד
וישלח
זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
וישלח
זכאי, הרב אהרן
6 שיעורים
(וישלח 2, ועוד...)
זכריש, הרב אלעזר
וישלח מה התביעה על יעקב אבינו
זלצברג, הרב גדעון אריה
קיפול בגדים וישלח עומק הדין
זר, הרב דניאל
וישלח
זרביב, הרב אברהם
וישלח
זריצקי, הרב יוסף
3 שיעורים
(וישלח וישב, ועוד...)
זרע שמשון, שיעור בספר
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
חדש, הרב אהרון
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
חודר, הרב הרצל
17 שיעורים
(הרב חזן וישלח 1, ועוד...)
חזן, הרב יוסף
וישלח השקפה של תורה בדרכו של יעקב אבינו
חן, הרב אליהו בר
10 שיעורים
(028a Vayishlach, ועוד...)
טאובר, הרב עזריאל
4 שיעורים
(ושילח גדרים וסייגים ו כסליו תשנט , ועוד...)
טויסיג, הרב אהרן
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
טולידנו, הרב משה
7 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
טורק, הרב אליעזר
3 שיעורים
(בעל השם טוב 10 12 11 וישלח יעקב מלאכים, ועוד...)
טימסטית, הרב שמעון
26 שיעורים
(וישלח וישתחו ארצה שבע פעמים, ועוד...)
טל, הרב ישראל
8 פרשת וישלח
טנג'י, גברת מאיה
9 שיעורים
(וישלח דינה בת לאה, ועוד...)
טרוביץ, הרב בצלאל
וישלח
טרויבע, הרב משה אליהו
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
טרנובסקי, הרב חיים
2 שיעורים
(וישלח הקבה מדקדק עם הצדיקים בצניעות, ועוד...)
יגן, הרב ניסים
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
יודלביץ, הרב אריה
017 וישלח זהירות בממון חבירו
יודלביץ, הרב שבתאי
10 שיעורים
(פרשת וישלח חשיבות הזמן בחיי האדם, ועוד...)
יונגר, הרב יעקב דב
8 שיעורים
(פרשת וישלח סעיף א, ועוד...)
יוסף, הרב
5 שיעורים
(וישלח וישב, ועוד...)
יוסף, הרב יצחק
שיעור 8 וישלח
יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
7 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
יוספי, הרב יהודה
6 שיעורים
יעקבזון, הרב אברהם דוד
וישלח
יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
וישלח
יעקובזון, הרב יעקב
4 שיעורים
(המחבל המסוכן ובענין גאוה וענווה, ועוד...)
יפה, הרב דב
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
יפרח, הרב שמעון יוחאי
5 שיעורים
( יא כסליו תשנו, ועוד...)
ישיבת אור ישראל פתח תקוה
8 שיעורים
(ו וישלח תשעב, ועוד...)
ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
8 שיעורים
(וישלח השקפה בעניני השעה, ועוד...)
ישיבת באר התלמוד
07 פרשת וישלח עשיו חיצוניות
ישיבת בית שמעיה
13 שיעורים
(וישלח מלחמת יעקב עם שרו של עשו, ועוד...)
ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
3 שיעורים
(וישלח תשעה, ועוד...)
ישיבת ברכת ישראל הרב אריאלי
וישלח
ישיבת היכל התורה
11 שיעורים
(ה וישלח בבאור האבקות יעקב בשרו של עשו, ועוד...)
ישיבת מאור התורה
2 שיעורים
(וישלח מצוות הביטחון, ועוד...)
ישיבת מאור יצחק (חמד)
פרשת עיקבתא דמשיחא
ישיבת נחלת ישראל
וישלח
ישיבת נתיב הדעת
7 שיעורים
(191703 שיחה פר וישלח חומרת אבק העבירה באנשי המעלה כעבירה, ועוד...)
ישיבת נתיבות חכמה - הרב וולפסון
141 וישלח תלמידי חכמים בדלים מעמי הארץ
ישיבת קול תורה
9 שיעורים
(06 וישלח תשעב, ועוד...)
ישיבת קרית מלאכי
שיחה פרשת וישלח
ישיבת שכר שכיר
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ישראלזון, הרב אברהם צבי
5 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
ישראלי, הרב יאיר
הפטרת פר וישלח
כהן, הרב אהרן
2 שיעורים
(וישלח ויאבק איש עמו המאבק על הבגדים, ועוד...)
כהן, הרב אליהו
9 שיעורים
(וישלח חיזוק בכולל ביהוד, ועוד...)
כהן, הרב אליהו חיים
ויותר יעקב לבדו
כהן, הרב דוד
5 שיעורים
(וישלח המחנה הנשאר לפליטה, ועוד...)
כהן, הרב זאב
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
כהן, הרב יגאל
וישלח
כהן, הרב יהודה
6 שיעורים
(אין פודין השבויין יותר על כדי דמיהן וישלח, ועוד...)
כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק - שיעורי ליל שישי
3 שיעורים
(קריאה שני וחמישי, ועוד...)
כהן, הרב יצחק
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
כהן, הרב מאיר
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
כהן, הרב מידד
פרשת וישלח
כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
8 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
כהן, הרב משה חיים
3 שיעורים
(וישלח קדושת הבית, ועוד...)
כהן, הרב משולם
4 שיעורים
(אהבת הזולת להודות להשם וישלח 511 עג, ועוד...)
כהן, הרב נחום
9 שיעורים
(159 תשנו צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם, ועוד...)
כהן, הרב נתן
וישלח למות כדי לחיות
כהן, הרב שלמה שור ידידיה
5 שיעורים
(אוצרות התורה וישלח, ועוד...)
כולל זכרון שלמה קרית ספר
2 שיעורים
(עם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי, ועוד...)
כולל זרעים רמת שלמה הרב דב אהרן זלזניק
8 שיעורים
(וישלח מידת הביטחון, ועוד...)
לוגאסי, הרב יעקב ישראל
13 שיעורים
(מוצאי שבת פרשת וישלח בעניין מלחמה בעבודת השם, ועוד...)
לוי, הרב גבריאל יוסף
6 שיעורים
(פרק לב פסוק יז, ועוד...)
לוי, הרב מנחם
3 שיעורים
(וישלח תשעב, ועוד...)
לוי, הרב שבתי
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
לוין, הרב פנחס הכהן
2 שיעורים
(הפטרת וישלח, ועוד...)
לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
26 שיעורים
(וישלח עבירתן של שבטים תקוה היא לעולם מבט על החטאים המוזכרים בתורה, ועוד...)
לוינשטיין, הרב שלמה
3 שיעורים
(הערות קצרות פרשת וישלח, ועוד...)
לויפר, הרב יעקב - הארות בדקדוק ובטעמים לבעלי קריאה
8 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
ליבוביץ, הרב יהושע
וישלח
ליבוביץ, הרב יששכר שמחה
5 שיעורים
(וישלח ויקח מן הבא בידו מנחה, ועוד...)
ליברמן, הרב חיים ברכיה
5 שיעורים
(מאבק יעקב עם המלאך, ועוד...)
לייבל, הרב דוד
23 שיעורים
(8 וישלח ללא ביקור הרב אבוחצירא ערוך, ועוד...)
ליפשיץ, הרב אברהם
6 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
לסרי, הרב מיכאל
09 וישלח
מאיר, הרב יעקב
3 שיעורים
(פרשת וישלח טו כסלו תשעו, ועוד...)
מבקשי השם אלעד, ארגון
2 שיעורים
(וישלח כיצד להינצל מעין הרע, ועוד...)
מויאל, הרב יחיאל
וישלח
מונייצר, הרב אבישלום
2 שיעורים
מונק, הרב מאיר
17 שיעורים
(הפטרת וישלח יעקב חזון עובדיה, ועוד...)
מוצפי, הרב בן-ציון
5 שיעורים
(וישלח אמת ואמונה, ועוד...)
מזוז, הרב מאיר
8 שיעורים
(צדיקים ליבם ברשותם רשעים הם ברשות ליבם וישלח תשעא, ועוד...)
מזרחי, הרב ניסים פז
3 שיעורים
(וישלח תשעג, ועוד...)
מייזלס, הרב מנחם דן
4 שיעורים
(צליעת הירך הנסיונות בעניני קדושה תשעג, ועוד...)
מייקוף, הרב שלום
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
מימון, הרב עוזי
6 שיעורים
(האימהות הקדושות רחל ולאה, ועוד...)
מישקובסקי, הרב חזקיהו
3 שיעורים
(וישלח ההכנות למפגש עם עשיו שכללו דורון תפילה ומלחמה, ועוד...)
מקייטן, הרב אריאל
10 שיעורים
(08 וישלח, ועוד...)
מרגלית, הרב אברהם צבי
7 שיעורים
(וישלח מעשה אבות סימן לבנים גלות אדום, ועוד...)
מרקוביץ, הרב יוסף
3 שיעורים
(וישלח יעקב ולבן, ועוד...)
משדי, הרב יוסף
13 שיעורים
(וישלח אין סומכים על הנס אצל יעקב אבינו ואצל החשמונאים, ועוד...)
נבנצאל, הרב אביגדור
וישלח
נבנצאל, הרב שמעון מנחם
4 שיעורים
(וישלח פשוטו של מקרא, ועוד...)
נויגרשל, הרב מרדכי
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
נוישטט, הרבנית
וישלח בדין קטן
נשר, הרב אברהם
10 שיעורים
(וישלח הצלני נא מיד אחי מיד עשו, ועוד...)
סגל, הרב דן
יום ה וישלח במה אקדם ה מה ה דורש ממך
סומפולינסקי, הרב מרדכי
19 שיעורים
(פר וישלח התחזקות בתורה וחסד כנגד שרו של עשו, ועוד...)
סופר, הרב יעקב חיים
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
סיגל, הרב דוד
2 שיעורים
(הפטרת פרשת וישלח, ועוד...)
סימון, הרבנית שרה
9 שיעורים
(ההחלטה לקבל פיוסים מדרגה לעליה או לירידה, ועוד...)
סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
8 שיעורים
(פרשת וישלח לא להפסיד את הדקה הנכונה, ועוד...)
סנה, הרב בן ציון
8 שיעורים
(וישלח יעקב ועשיו אומות העולם, ועוד...)
סעדו, הרב נחום
25 שיעורים
(וישלח פרי הארץ, ועוד...)
ספינקא, האדמור
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
עדס, הרב יעקב
וישלח
עטיה, הרב אלון
5 שיעורים
(פרשת וישלח תורה קנד יראה נפולה, ועוד...)
עטיה, הרב אליהו
וישלח
עטיה, הרב נסים יעקב
2 שיעורים
(פנינה לשולחן שבת וישלח 08 12 11, ועוד...)
עטייה, הרב מרדכי
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
עמר, הרב אליהו
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
עמר, הרב יעקב
וישלח
עמרם, הרב יהושע
5 שיעורים
(וישלח הכנעה ושפלות, ועוד...)
עמרמי, הרב אייל
5 שיעורים
(איך השם מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ועוד...)
פוזן, הרב יצחק
2 שיעורים
(פרשת וישלח בהלכה ובאגדה, ועוד...)
פולק, הרב דוד
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
פולק, הרב חיים מרדכי
4 שיעורים
(ח וישלח עג ספר הישר, ועוד...)
פומרנץ, הרב יוסף
12 שיעורים
(וישלח ויאבק איש עמו, ועוד...)
פיינשטיין, הרב חיים
2 שיעורים
(תתן אמת ליעקב, ועוד...)
פינטו, הרב דוד חנניה
וישלח ישראל
פינטו, הרב יאשיהו יוסף
וישלח רחיצת רגלים בשחרית
פליגלמן, הרב מרדכי דוד
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
פלמן, הרב שמעון
וישלח
פלצינסקי, הרב נתן צבי
פרשת וישלח משמעות גיד הנשה
פנחסי, הרב שמואל
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
פרוינד, הרב חיים
2 שיעורים
(יעקב השתחוה לעשו סימן לבנים, ועוד...)
פרידלנדר, הרב
3 שיעורים
(וישלח פנינים חלק א, ועוד...)
פרידמן, הרב יצחק
11 שיעורים
(פרשת וישלח דברים על משפחת מוסיוף שמעוני, ועוד...)
פרייזלר, הרב
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
פריינד, הרב זאב
13 שיעורים
(מוסרי פ וישלח תשעז קמצנות ופזרנות בטחון בעת סכנה קטונתי גיד הנשה הודאה עג, ועוד...)
פריינד, הרב צבי
08 Va Yshlah
פריצקי, הרב יעקב
8 שיעורים
(מתחילה ועד פרק לג פסוק ו, ועוד...)
פרלמן, הרב יהודה
8 שיעורים
(שינה והשכמת הבוקר, ועוד...)
פרץ, הרב נדב
3 שיעורים
(וישלח כן לא יעשה, ועוד...)
צביאלי, הרב צבי
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
צדוק, הרב צמח
פרשת וישלח
צ'ולק, הרב שלמה
וישלח הילולה
ציון, הרב יוסף חיים אוהב
6 שיעורים
(דמיון פרשת וישלח 5772, ועוד...)
צימרוט, הרב מאיר
3 שיעורים
(וישלח וירא כי לא יכול לו, ועוד...)
צינויריט, הרב אברהם אביש
7 שיעורים
(יעקב אבינו מלמד אותנו עד כמה צריכה להיות הכרת הטוב ותודה להשם, ועוד...)
קול תודה - גברים
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
קולדצקי, הרב יצחק
וישלח
קונסטלר, הרב רפאל
וורט בפרשת וישלח
קונשטט, הרב יוסף
4 שיעורים
(גוף שני, ועוד...)
קופרמן, הרב אברהם
5 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
קופשיץ, הרב יעקב זאב
10 שיעורים
(וישלח כח הטוב שיש בכל אחד ואחד, ועוד...)
קופשיץ, הרב ישראל אהרון
2 שיעורים
(הפעם אודה את השם ותקנא רחל באחותה הלל והודאה, ועוד...)
קופשיץ, הרב נפתלי
3 שיעורים
(מוצשק וישלח, ועוד...)
קוק, הרב אברהם יצחק
4 שיעורים
(וישלח לא להתבלבל בחיים, ועוד...)
קוק, הרב בן ציון
וישלח חנופה לרשעים במקום סכנה
קוק, הרב יהודה
2 שיעורים
(מלחמת עשיו ויעקב, ועוד...)
קטן, הרב חגי
6 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
קלופט, הרב חיים
4 שיעורים
(גם זו לטובה יסורין באהבה וישלח, ועוד...)
קליין, הרב אברהם ישראל
3 שיעורים
(24 וישלח, ועוד...)
קמיל, הרב חיים
6 שיעורים
(31 וישלח א, ועוד...)
קסבה, הרב יהודה
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
קפלן, הרב יעקב
6 שיעורים
(פרשת וישלח עם תפילה אפשר להזיז קירות, ועוד...)
קצבורג, הרב חזקיהו
27 שיעורים
(וישלח אנטשמיות שנאת עולם לעם עולם, ועוד...)
קראם, הרב ירחמיאל
8
קריאות בהברה תימנית
וישלח
קריאת פרשת השבוע בטעמים
5 שיעורים
(וישלח העולם הזה של יעקב מול של עשיו, ועוד...)
קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
8 שיעורים
(02 וישלח יב כסליו תשסו, ועוד...)
קרלינשטיין, הרב ראובן
6 שיעורים
(וישלח מצות ליוי לאורח היוצא מחוץ לעיר, ועוד...)
ראקוב, הרב שמואל
10 שיעורים
(וישלח הצילני מיד אחי, ועוד...)
רב דתהילות ישראל
17 שיעורים
(שיחה לקויינס פרשיות ויצא וישלח תשסז, ועוד...)
רבינוביץ, הרב גמליאל
2 שיעורים
(פרשת וישלח, ועוד...)
רבנים שונים
3 שיעורים
(פרשת וישלח מעשה אבות סימן לבנים, ועוד...)
רגוזניצקי, הרב נחום
וישלח
רובין זצ"ל, הרב יששכר
10 שיעורים
(פרשת וישלח מלחמת הקדושה ויאבק איש עמו שרו על עשיו תשנו, ועוד...)
רובינשטיין, הרב אשר זליג
5 שיעורים
(פרק לב פסוק לא, ועוד...)
רוז, הרב מאיר
34 שיעורים
(וישלח אדם נלחם עם מלאך, ועוד...)
רוזנבלום, הרב ברוך
9 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
רוזנטל, הרב מרדכי
7 שיעורים
(וישלח תשסג מהות היצהר מציאות שאינה מציאות, ועוד...)
רוט, הרב אליהו
וישלח בהירות בעבודת השם
רוטלוי, הרב יחיאל מרדכי
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
רוטמן, הרב אברהם צבי
פרשת וישלח וחנוכה מלכי האומות כמשל הפשתן
רוטמן, הרב נתן
וישלח
רוטנברג, הרב הלל
וישלח
רוטנברג, הרב יצחק
וישלח מקור בן יג למצוות
רוטנברג, הרב ישעיהו
וישלח
רייזמן, הרב מנשה ישראל
9 שיעורים
(0920 201310116 212121 ושם ינוחו יגיעי כח לפרשת וירא, ועוד...)
רייך, הרב מרדכי
9 שיעורים
(פרק לב פסוק כו, ועוד...)
ריינר, הרב יוסף
פגישת יעקב ועשיו
שבדרון, הרב שלום
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שוורץ, הרב אשר אנשיל
3 שיעורים
(וישלח עצה נפלאה כיצד כל אחד יכול לזכות בדירת קבע משלו, ועוד...)
שוורץ, הרב דוד נתנאל
וישלח הבא להרגך השכם להרגו
שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
6 שיעורים
(נשים באיסור גיד הנשה, ועוד...)
שוורץ, הרב יצחק שמואל
וישלח
שוורץ, הרב ישראל
וישלח
שוורץ, הרב מרדכי
2 שיעורים
(וישלח האבקות המלאך עם יעקב, ועוד...)
שוורצבורד, הרב מאיר
4 שיעורים
(וישלח חיובם של אנשי שכם, ועוד...)
שולמן, הרב חיים
8 שיעורים
(פרשת וישלח יא כסלו תשעא, ועוד...)
שורץ, הרב מנחם
17 שיעורים
(תורה מט סעיף ב כי היצר הרע וישלח, ועוד...)
שושן, הרב אברהם
3 שיעורים
(פר וישלח מה לדחקות בפרנסה של בני תורה, ועוד...)
שושן, הרב אברהם ישעיהו
4 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שחור, הרב אפרים זלמן
המלחמה עם היצר הרע
שטיגליץ, הרב זאב אריה
בהיתר ההנאה מגיד הנשה בהליכת האדם ובחרישת בהמתו
שטינברג, הרב שרגא
10 שיעורים
(וישלח פרק לב פסוק כג, ועוד...)
שטמר, הרב רפאל
29 שיעורים
(פרק לב פסוק כב כג כד, ועוד...)
שטנצל, הרב יונתן
11 שיעורים
(קטונתי מכל החסדים ומכל האמת וישלח, ועוד...)
שטראוס, הרב
וישלח
שטרום, הרב יוסף נחום
2 שיעורים
(פרשת וישלח תשעד, ועוד...)
שטרנבוך, הרב משה
6 שיעורים
(וישלח תשעא ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, ועוד...)
שטרסברג, הרב אשר
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שיחות מבית המוסר בירושלים.
4 שיעורים
(וישלח הכנעת האויב הרוחני והגשמי, ועוד...)
שיטרית, הרב יוסף
16 שיעורים
(יארצייט של רבי ברוך ממזיבוז ספר קדושת ברוך, ועוד...)
שיינפלד, הרב יהודה
פרשת וישלח כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם
שיש, הרב יעקב
12 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שכטר, הרב אריה
47 שיעורים
(וישלח מורשת יעקב האלימות זמורת זר במחננו, ועוד...)
שלום, הרב בועז
וישלח
שלזינגר, הרב אברהם יפה
2 שיעורים
(וישלח גיד הנשה, ועוד...)
שמואלביץ, הרב מרדכי
176פרשת וישלח
שמואלי, הרב בניהו
8 שיעורים
(וישלח חברה רעה, ועוד...)
שמואלי, הרב מאיר
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שם-טוב, הרב גלעד
וישלח מעלת התפילה בדמעות
שמש, הרב יעקב
3 שיעורים
(פרשת וישלח וישב חנויות בשכם על ידי יעקב אבינו תשעח, ועוד...)
שמש, הרב שמעון
11 שיעורים
(פרשת וישלח מידות לעומת פכים קטנים של צדיקים, ועוד...)
שניידר, הרב דוד מנחם
וישלח
שניים מקרא ואחד תרגום בהברה אשכנזית
וישלח
שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שניצר, הרב שמואל
וישלח סיום זוהר
שערבני, הרב יהודה
2 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שפירא, הרב אריה זצ"ל
9 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שפירא, הרב משה זצ"ל
5 שיעורים
(וישלח במוצאי מנוחה, ועוד...)
שפירא, הרב רפאל
2 שיעורים
(וישלח חיזוק, ועוד...)
שקלים, הרב יגאל
3 שיעורים
(וישלח, ועוד...)
שרביט, הרב עופר
2 שיעורים
(08 הערות לפרשת וישלח, ועוד...)
שרוני, הרב ניסן

לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש