קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ד חשון תש"פ | 12 נובמבר 2019
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - וירא הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת וירא
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  וירא
  רוטנברג, הרב יצחק - שנים מקרא הברה אשכנזית
  וירא
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  פרשת וירא
  אבא-שאול, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (וירא גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, ועוד...)
  אבוהב, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם אבינו לשל לוט, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  וירא
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  4 שיעורים
  (בביאור הטענה למה לא עסקת בתורה, ועוד...)
  אבר, הרב יונתן
  11 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פרשת וירא ה ימתין לאורכים, ועוד...)
  אברמוב, הרב ירמיהו
  2 שיעורים
  (וירא והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, ועוד...)
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  וירא
  אדיר, הרב נתנאל
  בענין זריזים מקדימין
  אדלר, הרב אברהם ישעיהו
  2 שיעורים
  (וירא בית הכנסת יוצאי תימן, ועוד...)
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  6 שיעורים
  (וירא הכנסת אורחים, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  9 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  2 שיעורים
  (וירא ניסיונות אברהם אבינו, ועוד...)
  אוחנה, הרב שגיא
  4 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק הכנה לנסיונות, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב אליהו
  5 שיעורים
  (וירא עבודת עקדת יצחק לדורות, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  איטח, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (אור החיים וירא, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  3 שיעורים
  (וירא מחלקת כירוגיה בשערי צדק צעקת סדום, ועוד...)
  אייזנברג, הרב אשר
  4 שיעורים
  (זריזין מקדימין למצות בעקידה, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  וירא
  אלבז, הרב ראובן
  8 שיעורים
  (ב וירא אחריות האדם למעשיו, ועוד...)
  אלגרבלי, הרב פנחס
  וירא
  אליאסי, הרב ברק
  10 שיעורים
  (וירא משכן יהודה איך שלח אברהם את שרה לפרעה, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (וירא בהסתרה שבתוך ההסתרה, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  04 פרשת וירא ראיה התבוננות
  אלמוג, הרב עודד
  5 שיעורים
  (וירא האור החיים הקדוש, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (וירא אמונה פרנסה משמים, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  11 שיעורים
  (והשם פקד את שרה פירוש הארי זל, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  11 שיעורים
  (08 פרשת וירא, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (יום רביעי טו חשון התשעז פר וירא, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (וירא לוט ואברהם, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  וירא
  אפללו, הרב דוד
  וירא הכסף יענה את הכל
  ארג'ואן, הרב אביעד
  4 שיעורים
  (וירא בענין הכבוד, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (הכנסת אורחים של אברהם אבינו וירא, ועוד...)
  אריאלי, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (וירא מיתוק הדינים , ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  11 שיעורים
  (וירא תשעה, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  10 שיעורים
  (וירא מעלת הכנסת אורחים, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  באחג', הרב רפאל
  8 שיעורים
  (וירא במעלת הזריזות, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  וירא
  בודנר, הרב גרשון
  39 שיעורים
  (עוד יוסף חי אותיות ב יא טז, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  2 שיעורים
  (מעשי סדום מול מעשי אברהם אבינו, ועוד...)
  בויאר, הרב ירחמיאל
  11 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק נסיונות הדור האחרון, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (04 פרשת וירא, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  9 שיעורים
  (וירא הקבה אוהב את מי שממליך את התורה על המידות, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  3 שיעורים
  (וירא התבוננות במעשה אבות, ועוד...)
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  4 שיעורים
  (סעודה שלישית וירא, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  9 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  4 שיעורים
  (שיחה פרשת וירא, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  וירא
  בית המוסר נוה יעקב
  וירא
  בכור, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (008 וירא עולם חסד יבנה, ועוד...)
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  4 שיעורים
  (וירא כח הרצון, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  4 שיעורים
  (פרשת וירא נאמר בישיבת תורת חיים תשעח, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  4 שיעורים
  (וירא המלאכים ומסירות הנפש של אברהם, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  6 שיעורים
  (וירא אברהם אבינו עה, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  בן דוד, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (פרשת וירא לשונו של בן תורה לשון נקיה, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  בן עמרם, הרב יוסף
  04וירא
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  6 שיעורים
  (וירא עשרה ניסיונות ברית, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  16 שיעורים
  (וירא הסכנה שבחברים רעים, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (דברי התעוררות וירא תשעט, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  וירא
  בצלאלי, הרב
  51 שיעורים
  (וירא אברהם אבינו דרשה לחינוך, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
  7 שיעורים
  (וירא אברהם ונח ב, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  4 שיעורים
  (וירא חיי שרה חסד לאברהם, ועוד...)
  ברוורמן, הרב שלמה
  וירא
  ברוך, הרב אברהם
  וירא תשעג ועד
  ברוק, הרב יוסף
  וירא חיי שרה
  ברייזכר, הרב יהודה אהרון דוד
  2 שיעורים
  (וירא תשעח, ועוד...)
  בריסק, הרב יהושע
  2 שיעורים
  ברכיהו, הרב אסף
  4 שיעורים
  (פרשת וירא בענין שכר מצות טז חשון עג, ועוד...)
  ברכץ, הרב יהושע
  וירא
  ברלין, הרב מנחם צבי
  פרשת וירא
  ברלין, הרב שרגא
  5 שיעורים
  (57 האלוקים ניסה את אברהם, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  מתכון לפרשת וירא
  גב' בתיה בנג'י
  וירא
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  2 שיעורים
  (פרשת וירא תשעו, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  9 שיעורים
  (וירא בבית אבלים, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  3 שיעורים
  (וירא מי השילוח, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  8 שיעורים
  (פרשת וירא וילכו שניהם יחדיו, ועוד...)
  גולדוויכט, הרב מאיר
  8 שיעורים
  (16 פרשת וירא אברהם העברי אום אני חומה, ועוד...)
  גולדווסר, הרב
  פרשת וירא
  גולדיש, הרב יצחק זאב
  5 שיעורים
  (וירא חובת הציות לגדולי התורה מאז ומתמיד, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  6 שיעורים
  (וירא ענייני תפילה, ועוד...)
  גורא, הרב יצחק מאיר
  וירא
  גיאת, הרב מנחם
  וירא סוד ההצלחה
  גיגי, הרב משה בן
  7 שיעורים
  (וירא עבודת האמונה של אברהם אבינו, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  וירא
  גלבשטיין, הרב שלמה
  11 שיעורים
  (הרב ליאור גלזר וירא תפילה, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  וירא
  גליק, הרב אהרון
  וירא צוחק מי שצוחק אחרון
  גליקסמן, הרב ישי
  8 שיעורים
  (וירא אברהם אבינו מידת החסד, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  וירא גדרי מצות ביקור חולים
  גנס, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (פרשת וירא תשעד, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב ברוך
  6 שיעורים
  (ועד לשיעור גימל פרשת וירא, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  7 שיעורים
  (אור החיים וירא, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  וירא
  גרוסברד, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (וירא גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  וירא
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  2 שיעורים
  (מוצאי שבק וירא הערכה עצמיתאמיתי מערכה א שיחה ג custom, ועוד...)
  גרינהויז, הרב צבי
  2 שיעורים
  דביר, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  דביר, הרב משה
  4 שיעורים
  (וירא ברכת המצוות עובר לעשייתן, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  דברים על הרב שך ופרשת וירא
  דומב, הרב חיים
  17 שיעורים
  (וירא הצלת לוט בזכות מעשה עצמי, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  6 שיעורים
  (תשסב ועד פרשת וירא חנוך לנער, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  22 שיעורים
  (וירא מדוע הקפיד השם על שרה יראת שמים האם היה ישמעאל רשע עצור עצר, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  63 שיעורים
  (וירא ה מידת סדום מחשבה רעה בגוי רק אין יראת אלוקים מתפלל בעד חברו עקדה, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (וירא אין דבר העומד בפני הרצון, ועוד...)
  דנון, הרב יוסף
  וירא תשובה על עבירות שבין אדם לחבירו
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  2 שיעורים
  (וירא תשעח, ועוד...)
  דף היומי רוממה
  7 שיעורים
  (02 נסיונות אברהם אבינו בענין מידת הביטחון, ועוד...)
  דרוק, הרב אשר
  בענין העוסק במצוה פטור מן המצוה פרשת וירא
  דרוק, הרב ישראל
  וירא
  דרוק, הרב משה
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  4 שיעורים
  (וירא פרק יח פסוק ו, ועוד...)
  דרורי, הרב רפאל
  11 שיעורים
  (וירא אש שחורה על גבי אש לבנה דו שיח של אברהם אבינו והקבה בסדום, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (שנה שניה פרשת וירא ב הלכות קבלת שבת וסעודה ראשונה, ועוד...)
  דרעי, הרב יגאל
  וירא
  דרשן, הרב אביחי
  2 שיעורים
  (וירא הערות בפרשת העקידה, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  6 שיעורים
  (וירא מדת החסד של אברהם אבינו, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  7 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (פרק יח פסוק טו, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  5 שיעורים
  (וירא שייכות האשה וענין הקרבן בברית מילה, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  12 שיעורים
  (וירא להיות מן הנותנים ולא מן הנוטלים, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (וירא גמלים לא נכנסים למקום עז, ועוד...)
  הלוי, הרב יוחאי עמר
  4 שיעורים
  (וירא כל מה שעושה האדם לעצמו עושה, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  הלל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  הראל, הרב אוריאל יצחק
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  הרצוג, הרב דב
  2 שיעורים
  (יום ד פר וירא תשסד , ועוד...)
  וואלקין, הרב חיים
  19 שיעורים
  (וירא חיוב מצוות בישן ושיכור, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  8 שיעורים
  (וירא פרק יח פסוק טו, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  21 שיעורים
  (וירא איש טוב זה אברהם ואיך מתגברים על קנאה , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  6 שיעורים
  ( פרשת וירא, ועוד...)
  וולפא, הרב אריה
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  וירא זמן תפילת שחרית
  ווסרמן, הרב אריה
  10 שיעורים
  (זוהר וירא הרב שמעון מיגאן כיבוד אב ואם, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  פרשת וירא
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  13 שיעורים
  (פרק יח פסוק יז, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  וירא עא
  וייס, הרב שלום חיים
  יט וירא מלכות אברהם
  וינברג, הרב אברהם
  וירא
  וינברג, הרב צבי
  6 שיעורים
  (וירא יארצייט החזון איש, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  31 שיעורים
  (וירא תרלב, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  03 פרשת וירא תשעו במצות חינוך
  וינטר, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (וירא תפילת אברהם על סדם, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  וירא
  וכטפויגל, הרב משה אליעזר
  5 שיעורים
  (הפטרה וירא, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  2 שיעורים
  (לימוד מפרשת וירא תשעד, ועוד...)
  וקסברגר, הרבנית רבקה
  פרשת וירא ומצוות זימון
  ז'ולטי, הרב אריה
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  10 שיעורים
  (וירא גדולה הכנסת אורחים, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  וירא
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  וירא
  זכאי, הרב אהרן
  7 שיעורים
  (וירא 2, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  וירא הכנסת אורחים החסד של אברהם אבינו
  זלצברג, הרב גדעון אריה
  10 שיעורים
  (וירא פרק כא הסיפור השלישי הסכם אברהם עם אבימלך, ועוד...)
  זלצמן, הרב משה
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  זרביב, הרב אברהם
  וירא
  זריצקי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  2 שיעורים
  (יום שלישי יד חשון התשעו פרשת וירא, ועוד...)
  חבה, הרב ערן
  וירא
  חדד, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  חדש, הרב אהרון
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  6 שיעורים
  (הרב חזן וירא, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (וירא תשעו, ועוד...)
  חכם, הרב חיים מאיר
  וירא
  חממי, הרב ישראל
  3 שיעורים
  (וירא קידוש ה שכר ועונש, ועוד...)
  חן, הרב אליהו בר
  2 שיעורים
  (וירא הלכה ואגדה, ועוד...)
  חרך, הרב יצחק זאב
  9 שיעורים
  (וירא כולל ישיבת אור שמח, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  2 שיעורים
  (וירא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מעלת נרות שבת קודש, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  וירא
  טולידנו, הרב ישראל נתן
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  8 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  2 שיעורים
  (וירא הכנסת אורחים מצילה מגאוה , ועוד...)
  טימסטית, הרב שמעון
  45 שיעורים
  (וירא הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  4 פרשת וירא
  טנג'י, גברת מאיה
  14 שיעורים
  (וירא עניני חסד, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  וירא
  טרויבע, הרב משה אליהו
  2 שיעורים
  (וירא להידבק במידות של אברהם אבינו, ועוד...)
  טרנובסקי, הרב חיים
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  3 שיעורים
  (מרגלית היתה תלויה בצוארו של אברהם, ועוד...)
  יודלביץ, הרב שבתאי
  11 שיעורים
  (פרשת וירא איך יוצרים חברה טובה ומעלת החברה, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  11 שיעורים
  (פרשת וירא סעיף יג, ועוד...)
  יוסף, הרב
  וירא
  יוסף, הרב דוד
  4 שיעורים
  (וירא יהי ביתך פתוח לרווחה, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  שיעור 4 וירא
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  11 שיעורים
  (עקידת יצחק אליעזר ורבקה, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  5 שיעורים
  יעקבזון, הרב אברהם דוד
  וירא
  יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
  14 שיעורים
  (יארצייט של בעל החזון איש והרב שך לימוד התורה ודרך הלימוד, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  פרשת וירא
  ישיבת אור אלחנן
  6 שיעורים
  (הבחירה ומלחמת התפילה בין ישראל לישמעאל טו חשוון, ועוד...)
  ישיבת אור ישראל פתח תקוה
  6 שיעורים
  (ב וירא תשעב, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  12 שיעורים
  (נסיון גרוש הגר וישמעאל וירא תשסה, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  4 שיעורים
  (פרשת וירא כעץ שתול על פלגי מים, ועוד...)
  ישיבת בית שמעיה
  12 שיעורים
  (וירא זכרון הרב שך מיהו תלמיד חכם, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  2 שיעורים
  (יום שני לסדר וירא תשעד מידת החסד העצומה של הקבה, ועוד...)
  ישיבת היכל התורה
  3 שיעורים
  (בעניין ישמעאל חלק ב וירא, ועוד...)
  ישיבת מאור יצחק (חמד)
  2 שיעורים
  (וירא שמחה של מצוה מחברת למצוה תשעג, ועוד...)
  ישיבת נחלת ישראל
  138 כח התורה להתעלות מעל הנגיעות וירא
  ישיבת קול תורה
  4 שיעורים
  (וירא תשעא, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  וירא
  ישיבת תורה אור
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  5 שיעורים
  (פרשת וירא, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  9 שיעורים
  (זרע שמשון חנוכה וירא חידוש ג הקשר בין ארבעה היסודות שבבריאה לבין ארבע הגלויות, ועוד...)
  כהן, הרב אבישי
  הפטרת פר וירא
  כהן, הרב אהרן
  וירא
  כהן, הרב אליהו
  8 שיעורים
  (וירא מעלת הרצון, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  6 שיעורים
  (וירא מידת החסד של אברהם אבינו, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  4 שיעורים
  (וירא שיעור לנשים, ועוד...)
  כהן, הרב יגאל
  וירא
  כהן, הרב יהודה
  8 שיעורים
  (וירא להמתין בקיום ברית מילה כדי לכבד צדיק, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  וירא
  כהן, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  כהן, הרב מידד
  פרשת וירא
  כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
  19 שיעורים
  (וירא מנהג מלח בסעודה מימות אברהם אבינו, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  4 שיעורים
  (וירא הכנסת אורחים, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  5 שיעורים
  (וירא האבות הקדושים והחסד, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  8 שיעורים
  (119 תשסה חובת דעיון בלימוד פרשת הצורה ולברר יסודות הדת, ועוד...)
  כהן, הרב נתן
  וירא עונש ציבור שחלקם צדיקים
  כהן, הרב שמואל מנחם
  וירא
  כהן, הרבנית חגית
  4 שיעורים
  (הרב חבא מוסר והלכה וירא נזיר, ועוד...)
  כולל זכרון שלמה קרית ספר
  12 שיעורים
  (מסכת חייו של אברהם אבינו הרב אבינועם עמרני, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  11 שיעורים
  (יום חמישי פרשת וירא, ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  6 שיעורים
  (פרק יח פסוק כד, ועוד...)
  לוי, הרב מנחם
  וירא תשעג
  לוי, הרב שבתי
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  לוין, הרב פנחס הכהן
  2 שיעורים
  (הפטרת וירא, ועוד...)
  לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  24 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק לאן נוסעת המרכבה, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת וירא, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  8 שיעורים
  (הפטרת וירא, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (וירא שמחה של מצוה, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  6 שיעורים
  (אבימלך שרה ורבקה, ועוד...)
  לייבל, הרב דוד
  21 שיעורים
  (וירא פתח כחודו של מחט גירוש ישמעאל והגר ומיתת שרה, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  פרשת וירא כי לא יירש בן האמה
  ליפשיץ, הרב משה
  4 שיעורים
  (וירא מערת המכפלה והעקידה, ועוד...)
  לסרי, הרב מיכאל
  05 וירא
  מאיר, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (פרשת וירא יז חשון תשעו, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  וירא דוגמה חיובית
  מויאל, הרב יחיאל
  וירא
  מונייצר, הרב אבישלום
  2 שיעורים
  (הכנסת אורחים, ועוד...)
  מונק, הרב מאיר
  21 שיעורים
  (הפטרת וירא ואישה אחת מנשי, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  4 שיעורים
  (זוהר וירא, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  7 שיעורים
  (וירא אברהם אבינו מאור פנים, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  6 שיעורים
  ( פרשת וירא חשוון תשע רמות בחירה, ועוד...)
  מזרחי, הרב ניסים פז
  2 שיעורים
  (וירא תשעג, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  וירא ביקור חולים
  מיימון הלוי, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (וירא עשרה ניסיונות עקדת יצחק שיעור ב, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  וירא הרב ברקלי
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  6 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  7 שיעורים
  (שיחה מפרשת וירא, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  4 שיעורים
  (וירא חלק ב עקידת יצחק, ועוד...)
  מקייטן, הרב אריאל
  12 שיעורים
  (04 וירא, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  וירא יארצייט הרב שך
  מרמורשטיין, הרב ישראל
  14 שיעורים
  (וירא כח המידות יארצייט של הרב שך, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (03 ליל שישי לס וירא תשע, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (וירא המהות של לוט, ועוד...)
  משדי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  משען, הרב דוד
  וירא
  נאמני, הרב נוריאל
  9 שיעורים
  (וירא הקבה משנה את דברי שרה ויעקב מרמה על אביו אמת, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  וירא
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  6 שיעורים
  (פרשת וירא אברהם אבינו שמיטה, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  2 שיעורים
  (וירא עניני תפילה, ועוד...)
  נחום, הרב יאיר
  הרב ניימן וירא
  ניימן, הרב מנחם
  וירא
  ניסן, הרב ברק בן
  9 שיעורים
  (וירא הודאה לשעבר, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  18 שיעורים
  (כיצד ננצל מגלות ישמעאל , ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (הפטרת וירא, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  6 שיעורים
  (יד יורדת משמים לקבל דמעות הויצאות מעומק הלב, ועוד...)
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  14 שיעורים
  (פרשת וירא הכנסת אורחים אצל האשה, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  7 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  28 שיעורים
  (וירא כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו חלק ב, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  4 שיעורים
  (וירא אורות החסד ומידת הדין, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  וירא קדושה וצניעות
  עטיה, הרב אלון
  3 שיעורים
  (פרשת וירא נחום איש גם זו, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  עטיה, הרב נסים יעקב
  5 שיעורים
  (פנינה לשולחן שבת וירא 01 11 12, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (וירא תשעב, ועוד...)
  עמית, הרב יהודה
  5 שיעורים
  (זרע שמשון וירא חידוש טו, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  8 שיעורים
  (וירא מדברי הרב דב קוק, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  11 שיעורים
  (הנסיונות של אברהם הם גם אצל הבנים, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  7 שיעורים
  (וירא לפנים משורת הדין, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  וירא
  פולק, הרב דוד
  9 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  פולק, הרב חיים מרדכי
  9 שיעורים
  (ד וירא עקידה נאמר בערב רה תשסט, ועוד...)
  פומרנץ, הרב יוסף
  10 שיעורים
  (וירא הצלת לוט, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  חתום פי שטן ואל ישטין עלינו
  פינטו, הרב דוד חנניה
  2 שיעורים
  (וירא ישראל, ועוד...)
  פינטו, הרב יאשיהו יוסף
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  פרשת וירא סדום ועמורה תשעד
  פנחסי, הרב שמואל
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  פרוינד, הרב חיים
  3 שיעורים
  (נסיון העקידה מעלתה והלימוד ממנה לעמידה בניסיונות, ועוד...)
  פרידלנדר, הרב
  2 שיעורים
  (וירא פנינים, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  9 שיעורים
  (פרשת וירא ליקוט מדרשי חזל, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  סדום שורש הרע לעשות צדקה ומשפט
  פריינד, הרב זאב
  14 שיעורים
  (תשעג הטבה לזולת וחיבור לקבה חיזוק חברים עולם פנימי בשתיקת לוט, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  04 Va era
  פריצקי, הרב יעקב
  וירא הרב שך
  פרל, הרב שלום
  7 שיעורים
  (פרק יט פסוק כא עד פרק כ פסוק ז, ועוד...)
  פרלמן, הרב יהודה
  וירא
  פרץ, הרב אשר
  8 שיעורים
  (בן איש חי שנה ראשונה וירא הלכה ו הלכות תפילין, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  6 שיעורים
  (וירא שבו לכם פה עם החמור, ועוד...)
  צביאלי, הרב צבי
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  2 שיעורים
  (ועד בפרשת וירא, ועוד...)
  צ'ולק, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (וירא מעלת הכנסת אורחים, ועוד...)
  ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  9 שיעורים
  (וירא עוד יבואר השם פקד את שרה, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  8 שיעורים
  (וירא הקובע מקום לתפילתו, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  וירא אהבת ד בסיס לחסד
  קאופמן, הרב משה
  3 שיעורים
  (וירא פרק יח פסוק טז, ועוד...)
  קובלסקי, הרב אשר
  11 שיעורים
  (מדוע עושים סעודת הודיה אחרי ברית מילה, ועוד...)
  קול תודה - גברים
  7 שיעורים
  (וירא מעשה אבות, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  וירא
  קונסטלר, הרב רפאל
  וירא
  קונשטט, הרב אליעזר יחיאל
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  11 שיעורים
  (וירא כי ידעתי ולמען אשר יצוה את בניו ואת בתיו אחריו, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  2 שיעורים
  (וירא מידת הרחמים בבין אדם לחברו, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (מוצשק וירא, ועוד...)
  קוק, הרב אברהם יצחק
  3 שיעורים
  (וירא מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, ועוד...)
  קוק, הרב בן ציון
  וירא ביסוד מצוות המילה
  קוק, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (גדלות האדם, ועוד...)
  קטן, הרב חגי
  19 שיעורים
  (ותהי נציב מלח הבנה בענינו ותפקידו של המלח והשייכות לפרשה זו, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  7 שיעורים
  (וירא אמונה מעשה אבות סימן לבנים, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  וירא
  קלופט, הרב שאול
  וירא מוסר
  קליין, הרב משה
  5 שיעורים
  (08 Vayera, ועוד...)
  קמיל, הרב חיים
  וירא
  קמיל, הרב יוחאי
  5 שיעורים
  (15 וירא א, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (פרשת וירא עקידת יצחק כי עליך הורגנו כל היום, ועוד...)
  קפלן, הרב חיים יצחק
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (כח הנתינה וכח הנטילה, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  51 שיעורים
  (וירא אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  4
  קריאות בהברה תימנית
  וירא
  קריאת פרשת השבוע בטעמים
  וירא נסיונות האבות
  קריזר, הרב צבי
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  5 שיעורים
  (וירא חסד לאברהם, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  7 שיעורים
  (וירא לידת יצחק אבינו בביאור המדרש שהעריסה הראשונה הייתה בבית אברהם אביננ, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  15 שיעורים
  (תשע 02, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  21 שיעורים
  (שיחה לכולל שבתי חיזוק ולקחי מוסר מפרשת וירא תשע, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  7 שיעורים
  (וירא דור דור וחכמיו, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  2 שיעורים
  רובין זצ"ל, הרב יששכר
  6 שיעורים
  (פרשת וירא תשמט מעלת התמימות כבוד תלמידי חכמים, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  6 שיעורים
  (פרק יח פסוק טז, ועוד...)
  רוז, הרב מאיר
  35 שיעורים
  (וירא צניעות וסגולותיה, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  6 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  12 שיעורים
  (02 משגיח וירא בחשיבות הזהירות תשע תשע, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  002 גדרי חסד ובשורת יצחק לאברהם ושרה במעשה מילה וחסד ועניין סדום
  רוטמן, הרב נתן
  וירא
  רוטנברג, הרב הלל
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  וירא
  רוטנברג, הרב ישעיהו
  וירא
  רוטנברג, הרב מרדכי
  וירא
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  9 שיעורים
  (ושם ינוחו יגיעי כח לפרשת וירא ליל יג חשון תשעד, ועוד...)
  רייך, הרב מרדכי
  8 שיעורים
  (פרק יט פסוק כו, ועוד...)
  ריינר, הרב יוסף
  חטאם של אנשי סדום
  שבדרון, הרב שלום
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  4 שיעורים
  (וירא בענין כיצד להתחזק האדם לאחר שהתפלל האדם ולא נענה, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  3 שיעורים
  (וירא אכילת המלאכים בשר בחלב, ועוד...)
  שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  7 שיעורים
  (וירא קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  2 שיעורים
  (וירא ביקור חולים, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  וירא
  שוורץ, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (וירא יהודי לא תועה, ועוד...)
  שוורצבורד, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק, ועוד...)
  שולמן, הרב חיים
  סדום חומרנות לכתחילה
  שור, הרב שלמה ידידה הכהן
  9 שיעורים
  (פרשת וירא תשעו, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  16 שיעורים
  (וירא פרק יח פסוק ג אל נא תעבר מעל עבדך, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (פרשת וירא חיזוק ליראת שמים יב מרחשון תשעא, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  וירא
  שושן, הרב מיכאל
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  וירא
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  4 שיעורים
  (במהות הציווי את בנך וכו ובקיום המצוה של כל דיבור, ועוד...)
  שטינברג, הרב שרגא
  9 שיעורים
  (וירא פרק כא פסוק ד אותו ולא אותה, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  23 שיעורים
  (גירוש ישמעאל הגר על ידי אברהם אבינו, ועוד...)
  שטנצל, הרב יונתן
  12 שיעורים
  (6 מילתו של אברהם אבינו וירא תשעו, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  וירא
  שטרום, הרב יוסף נחום
  7 שיעורים
  (002 שיחה פרשת וירא כח ההתבטלות להקבה כירושה מאאעה, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  2 שיעורים
  (פרשת וירא, ועוד...)
  שטרנבוך, הרב משה
  6 שיעורים
  (וירא שחיטה בקדשים ובחולין יח חשון תשעג, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  וירא
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  6 שיעורים
  (וירא חינוך גירוש האמה בני ישמעאל הטרגדיות הפוקדות את עמינו, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  14 שיעורים
  (ברית מילה וירא, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  וירא
  שיש, הרב יעקב
  8 שיעורים
  (וירא הכנסת אורחים, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  52 שיעורים
  (וירא המוכה בסנוורים גם על פתחו של גיהנם לא שב, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  וירא עניני שליחות במילה
  שמואלביץ, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק הרב מרדכי שרעבי, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  7 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  שם-טוב, הרב גלעד
  3 שיעורים
  (וירא פרק כא פסוק כב ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך, ועוד...)
  שמעונוביץ, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (פרשת וירא אנשי סדום רעים וחטאים במה וכיצד, ועוד...)
  שמש, הרב שמעון
  12 שיעורים
  (פרשת וירא גודל השפעת אברהם אבינו עה, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  4 שיעורים
  (וירא, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  10 שיעורים
  (יצחק משמעות השמחה, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  6 שיעורים
  (וירא עקידת יצחק, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  וירא דברי חיזוק
  שקלים, הרב יגאל
  4 שיעורים
  (וירא היפלא מהשם דבר, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  2 שיעורים
  (04 הערות לפרשת וירא, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן