קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ"ה שבט תש"פ | 20 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - משפטים הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת משפטים
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  משפטים
  רוטנברג, הרב יצחק - שנים מקרא הברה אשכנזית
  משפטים
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  5 שיעורים
  (הרב אברהם אבוהב משפטים, ועוד...)
  אבוהב, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (פרשת משפטים ואנשי קודש תהיון לי, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  חשיבות ההתמסרות לתורה
  אבר, הרב יונתן
  10 שיעורים
  (משפטים בין אדם לחבירו, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (פרשת משפטים סוף שובבים, ועוד...)
  אברמוב, הרב ירמיהו
  משפטים מדבר שקר תרחק
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  משפטים
  אדיר, הרב נתנאל
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  10 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  משפטים
  אוחנה, הרב אברהם
  משפטים
  אוחנה, הרב שגיא
  9 שיעורים
  (משפטים דרכים מעשיות להשגת פנימיות בהבנת התורה , ועוד...)
  אורלנסקי, הרב מאיר
  משפטים
  אורצל, הרב אליהו משה
  7 שיעורים
  (משפטים משפטי בין אדם לחבירו, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (משפטים תשלג, ועוד...)
  איזמן, הרב גדליה
  משפטים
  איטח, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  13 שיעורים
  (בענין טוען טענת גנב וטביחה ומכירה, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  8 שיעורים
  (ה משפטים בענין של ערך החיים, ועוד...)
  אלגרבלי, הרב פנחס
  8 שיעורים
  (משפטים תשעב, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (משפטים הבית היהודי המקרב את קרוביו, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  פרשת משפטים זהירות מצער חלשים
  אלמוג, הרב עודד
  10 שיעורים
  (פרשת משפטים סודות עליונים, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  8 שיעורים
  (חידוש לפרשת משפטים, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  12 שיעורים
  (משפטים לפנים משורת הדין, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (יום רביעי כד שבט התשעו פרשת משפטים, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (משפטים לא תבשל גדי בחלב אמו, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  2 שיעורים
  (משפטים מידות והשקפה, ועוד...)
  אפללו, הרב דוד
  3 שיעורים
  (פרשת משפטים, ועוד...)
  אקרמן, הרב חיים
  משפטים
  ארג'ואן, הרב אביעד
  8 שיעורים
  (משפטים שקלים עבד עברי יסוד גדול לכל התורה, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  משפטים התשעד מצמררת
  אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  8 שיעורים
  (משפטים נעשה ונשמע, ועוד...)
  ארלנגר זצ"ל, הרב סנדר
  12 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  11 שיעורים
  (משפטים על דיינים שזוכים לסיעתא דשמיא, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  משפטים
  אשלג, הרב שמחה
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  באחג', הרב רפאל
  8 שיעורים
  (משפטים אדר, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  11 שיעורים
  (אור החיים משפטים עוד נראה לפרש הפרשה דרך רמז, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  3 שיעורים
  (משפטי התורה 66, ועוד...)
  בויאר, הרב ירחמיאל
  10 שיעורים
  (משפטים שובבים סוד הגלגול, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (06 פרשת משפטים תשעב, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  10 שיעורים
  (62 הכבוד החיובי פרשת משפטים, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  משפטים
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  3 שיעורים
  (סעודה ג משפטים שובבים, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  9 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  4 שיעורים
  (פרשת משפטים תשעח, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  משפטים
  בכור, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (020 משפטים עבד, ועוד...)
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  4 שיעורים
  (פרשת משפטים תשעו נאמר בתורת חיים, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  4 שיעורים
  (משפטים מה שרואים משם לא רואים מכאן, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  6 שיעורים
  (משפטים גמטריאות ופרפראות לחכמה, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  בן דוד, הרב מרדכי
  7 שיעורים
  (משפטים בענין הזהירות מלצער יהודי, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  בן עמרם, הרב יוסף
  06משפטים
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  4 שיעורים
  (גאולת מצרים משפטים אדר, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  הרב יצחק ישי בנון משפטים הכרת הטוב
  בנון, הרב יצחק ישי
  20 שיעורים
  (פרשת משפטים דיני התורה לעומת חוקות הגויים , ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (התעוררות משפטים תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  משפטים
  בצלאלי, הרב
  50 שיעורים
  (04 משניות כתובות פרק ב, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  משפטים
  ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
  6 שיעורים
  (משפטים קריעת ים סוף ניסים לבני ישראל, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  ברוורמן, הרב שלמה
  BRK 02 06 Mishpatim TSAG Vaad משפטים תשעג ועד
  ברוק, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (משפטים שקלים תשעח, ועוד...)
  בריסק, הרב יהושע
  2 שיעורים
  ברכיהו, הרב אסף
  משפטים שקלים בענין תכלית מטרת המשפטים
  ברכץ, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (פרשת משפטים, ועוד...)
  ברלין, הרב מנחם צבי
  2 שיעורים
  (פרשת משפטים, ועוד...)
  ברלין, הרב שרגא
  2 שיעורים
  (עם קדוש וארץ קדושה כוכבים ומזלות , ועוד...)
  ברנר, הרב יצחק
  משפטים פאה מתנות עניים
  ברנשטיין, הרב משה
  4 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  2 שיעורים
  (סדר הגילגולים פר משפטים, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  12 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  6 שיעורים
  (משפטים פורים, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  3 שיעורים
  (אור החיים משפטים, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  7 שיעורים
  (פרשת משפטים תשסה, ועוד...)
  גולדוויכט, הרב מאיר
  11 שיעורים
  (8 משפטי ה מול משפטי בני אדם, ועוד...)
  גולדווסר, הרב
  פר משפטים אנשי קודש
  גולדיש, הרב יצחק זאב
  משפטים
  גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  7 שיעורים
  (משפטים חשיבות הקשר בין האב לבן במשנת חזל, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  5 שיעורים
  (משפטים הלכה מתוך הפרשה, ועוד...)
  גורא, הרב יצחק מאיר
  משפטים
  גיאת, הרב מנחם
  9 שיעורים
  (פרשת משפטים דרכי הלימוד יציאת מצרים ומעמד הר סיני, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  משפטים
  גלבשטיין, הרב שלמה
  12 שיעורים
  (משפטים טהרת הקודש, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  משפטים
  גליק, הרב אהרון
  2 שיעורים
  (משפטים בין אדם לחבירו, ועוד...)
  גליקסמן, הרב ישי
  7 שיעורים
  (משפטים מדוע התורה זקוקה למשפטים כשומר לפניה ולאחריה, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  משפטים
  גרדנויץ, הרב ברוך
  2 שיעורים
  (ועד חמישי פרשת משפטים, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  8 שיעורים
  (משפטים פסוק ב כי תקנה עבד עברי, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  גרוסברד, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (משפטים נעשה ונשמע לימוד התורה בריכוז המחשבה, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  משפטים יש קונה עולמו בשעה אחת
  גריינמן, הרב ישעיהו
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  3 שיעורים
  (מערכה ז שיחה א מוצאי שבק משפטים הקדמה הכנה ג התנאים שבמסי במשקל החסידות custom, ועוד...)
  גרינהויז, הרב צבי
  משפטים
  דביר, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  דביר, הרב משה
  8 שיעורים
  (משפטים שומר או מזיק חפץ ולא ידע את שוויו, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  פרשת משפטים
  דומב, הרב חיים
  11 שיעורים
  (משפטים מעלת יהושע בין נון ניצול כל רגע, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  4 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  29 שיעורים
  (משפטים כי השוחד יעוור פקחים מעשה ברבי חיים כפוסי יעוור חכמים ויעוור פקחים, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  משפטים
  דינר, הרב ברוך חיים
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  67 שיעורים
  (משפטים שובבים אין מחשבת עריות אלא בלב הפנוי מן החכמה, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  משפטים
  דיסקין, הרב ברוך דב
  4 שיעורים
  (משפטים עולם מתוקן הינו רק כשחיים בדרך התורה, ועוד...)
  דנון, הרב יוסף
  16 פרשת משפטים שקלים
  דסלר, הרב אליהו אליעזר
  2 שיעורים
  (משפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני הדיוטות ולא לפני עכום מכה אביו ואמו , ועוד...)
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  3 שיעורים
  (משפטים תשעט, ועוד...)
  דף היומי רוממה
  6 שיעורים
  (13 כל ההצלחה הרוחנית היא סיעתא דישמיא והדרך לזכות בזה, ועוד...)
  דרוק, הרב אשר
  15 שיעורים
  (01 פרשת משפטים, ועוד...)
  דרוק, הרב חיים
  משפטים
  דרוק, הרב משה
  6 שיעורים
  (אור החיים משפטים, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  3 שיעורים
  (משפטים חודש אדר, ועוד...)
  דרורי, הרב רפאל
  6 שיעורים
  (0022 ההבדל בין חוק לבין חוק שבמשפט, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (שנה ראשונה פרשת משפטים המשך הלכות תפילת שמונה עשרה, ועוד...)
  דרעי, הרב יגאל
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  דרשן, הרב אביחי
  5 שיעורים
  (משפטים מעמד הר סיני ומתן תורה, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  8 שיעורים
  (משפטים פרומר בבן אדם לחבירו, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  8 שיעורים
  (משפטים שקלים שבת מברכים אדר, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  8 שיעורים
  (משפטים שבת מברכים אדר א, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (משפטים היתר שתיית חלב בזמן הזה ללא חשש טריפה, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  16 שיעורים
  (משפטים הילולת רבי ישראל סלנט שמירת הנפש הכרת הטוב, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (משפטים כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו תורה חסה על האדם אף על הרשע, ועוד...)
  הלוי, הרב יוחאי עמר
  4 שיעורים
  (משפטים ומוסרי השכל הנלמדים ממנה, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  3 שיעורים
  (משפטים כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ועוד...)
  הלל, הרב דוד
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  הראל, הרב אוריאל יצחק
  משפטים חוק האזרחי
  הראש, הרב אברהם ישעיהו
  2 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  הרצוג, הרב דב
  3 שיעורים
  (יום ד פר משפטים תשסה , ועוד...)
  וואלקין, הרב חיים
  21 שיעורים
  (משפטים הבדלים בין מצוות בין אדם לחברו למצוות בין אדם למקום, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  7 שיעורים
  (משפטים פרק כא פסוק ד, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  24 שיעורים
  (משפטים תשעג צער בעלי חיים ומידה כנגד מידה , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  3 שיעורים
  (פרשת משפטים, ועוד...)
  וולפא, הרב אריה
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  משפטים תביעת הנזק מהניזק כשמשתלם מהביטוח
  ווסרמן, הרב אריה
  12 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  פרשת משפטים
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  6 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  28 שיעורים
  (פרק כא פסוק יא, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  משפטים
  וינברג, הרב צבי
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  27 שיעורים
  (משפטים תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  פרשת משפטים תשעו מצוות צריכות כונה ובדין מתעסק
  וינטר, הרב יוסף
  04
  וינטרוב, הרב ישראל זצ"ל
  6 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  7 שיעורים
  (משפטים בענין בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (הפטרה משפטים, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  5 שיעורים
  ( הש יומי משפטים עניני משפטים בין אדם לחבירו כה שבט תשעו, ועוד...)
  וקסברגר, הרבנית רבקה
  8 שיעורים
  (משפטים אלקים נצב בעדת קל, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  9 שיעורים
  (ואלה המשפטים פרשת שקלים, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  משפטים
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  משפטים
  זכאי, הרב אהרן
  7 שיעורים
  (משפטים 2, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  3 שיעורים
  ( לך לך פרק טו ברית בין הבתרים, ועוד...)
  זלצמן, הרב משה
  משפטים
  זריצקי, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  2 שיעורים
  (יום שלישי כג שבט התשעו פר משפטים, ועוד...)
  חבה, הרב ערן
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  חדש, הרב אהרון
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  13 שיעורים
  (הרב חזן משפטים, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (משפטים בושה מעצם המעשה, ועוד...)
  חיים, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (משפטים תשעו, ועוד...)
  חכם, הרב חיים מאיר
  3 שיעורים
  (ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ועוד...)
  חן, הרב אליהו בר
  משפטים סוד הגלגולים
  חסידה, הרב חיים מנחם
  משפטים
  חרך, הרב יצחק זאב
  11 שיעורים
  (080a Mishpatim, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  5 שיעורים
  (משפטים שלימות האדם כשהוא נזהר בבין אדם לחבירו ובבין אדם למקום, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  משפטים
  טולדנו, הרב יהושע
  משפטים את השם אלוקיך תירא והאלוקים אינה לידו
  טולדנו, הרב עמנואל
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  טולידנו, הרב ישראל נתן
  3 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  7 שיעורים
  (משפטים הספד על הרב יעקב אדלשטיין, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  2 שיעורים
  (משפטים בשבח האמת וגנות השקר, ועוד...)
  טימסטית, הרב שמעון
  42 שיעורים
  (משפטים ואהבתם את השם אלקיכם העושה תפלתו קבע, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  פרשת משפטים
  טנג'י, גברת מאיה
  3 שיעורים
  (משפטים בענין גזל, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  משפטים
  טרויבע, הרב משה אליהו
  משפטים
  טרנובסקי, הרב חיים
  4 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  5 שיעורים
  (משפטים עינוי יתום ואלמנה סוד הגלגולים, ועוד...)
  יודלביץ, הרב שבתאי
  9 שיעורים
  (פרשת משפטים ההצלחה בלימוד התורה, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  11 שיעורים
  (משפטים סעיף טו, ועוד...)
  יוסף, הרב
  משפטים
  יוסף, הרב דוד
  7 שיעורים
  (הרב י יוסף משפטים, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  משפטים א תשפ
  יוסף, הרב עובדיה בן הרב יעקב יוסף
  שיעור 18 משפטים
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  12 שיעורים
  (פרשת משפטים בין אדם לחבירו, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  משפטים
  יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
  19 שיעורים
  (פרשת משפטים כיבוד הורים שכר מצווה יתום ואלמנה לא תענה, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  משפטים
  ישיבת אור אלחנן
  7 שיעורים
  (11 פרשת משפטים העומק שבנעשה ונשמע, ועוד...)
  ישיבת אור ישראל פתח תקוה
  2 שיעורים
  (יד משפטים תשעב, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  12 שיעורים
  (062 משפטי ה אמת כבוד מעלה עצמית באדם סד, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  שיחה משפטים
  ישיבת באר יצחק טלז סטון
  משפטים
  ישיבת בית שמואל
  2 שיעורים
  (12 משפטים מהות החיים שאפתנות, ועוד...)
  ישיבת בית שמעיה
  12 שיעורים
  (פר משפטים בין אדם לחבירו, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  פרשת משפטים
  ישיבת דרך חכמה
  יט שבט פרשת משפטים
  ישיבת היכל התורה
  פרשת משפטים
  ישיבת מאור יצחק (חמד)
  2 שיעורים
  (משפטים כח הראיה תשעג, ועוד...)
  ישיבת נחלת ישראל
  5 שיעורים
  (משפטים תשעא, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  פרשת משפטים
  ישיבת תורה אור
  6 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  3 שיעורים
  (ביאור לשון גאולה ופדייה ובענין תשלום דמי ולדות משפטים, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  7 שיעורים
  (זרע שמשון משפטים חידוש יב איך ביקש אלישע להיות פי שניים מרבו אליהו, ועוד...)
  כהן, הרב אבישי
  הפטרת פר משפטים
  כהן, הרב אהרן
  2 שיעורים
  (אור חיים משפטים פרק כא פסוק יא, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו
  10 שיעורים
  (משפטים בעניין גדלות האדם ועבד השם, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  7 שיעורים
  (הוו מתונים בדין, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  משפטים משיח בפתח
  כהן, הרב יגאל
  משפטים תשעח
  כהן, הרב יהודה
  9 שיעורים
  (משפטים שיכור שמסכן חיים אדם האם נעשה רודף מעת שתיתו, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  כהן, הרב מאיר
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  כהן, הרב מידד
  24 שיעורים
  (משפטים השפע שתלוי על ידי התפילה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  4 שיעורים
  (משפטים רפואה מאת השם, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  9 שיעורים
  (הגאולה העתידה לעשות נחת רוח לבוראנו פרשת משפטים, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  13 שיעורים
  (276 תשסד כז שבט כפה עליהם הר כגיגית, ועוד...)
  כהן, הרב נתן
  משפטים מכה אביו
  כהן, הרב שמואל מנחם
  משפטים
  כהן, הרבנית חגית
  משפטים התחזקות בתפילות וקירבת השם
  כולל זרעים רמת שלמה הרב דב אהרן זלזניק
  11 שיעורים
  (משפטים חשבון נפש וגלגול נשמות, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  18 שיעורים
  (יום ראשון פרשת משפטים , ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  15 שיעורים
  (פרק כא מפסוק יב, ועוד...)
  לוי, הרב מנחם
  3 שיעורים
  (משפטים תשעב, ועוד...)
  לוי, הרב שבתי
  3 שיעורים
  (משפטים שבת שקלים, ועוד...)
  לוין, הרב פנחס הכהן
  22 שיעורים
  (שמחת חתן וכלה משפטים, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת משפטים, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  משפטים הרצון לגאולה
  לוריא, הרב שניאור זלמן
  8 שיעורים
  (חמישי משפטים, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  מוצאי שבת משפטים
  ליברמן, הרב משה
  24 שיעורים
  (25 משפטים הההתחדשות והגיור של מתן תורה וקשים גרים לישראל כספחת , ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  דבר תורה לפרשת משפטים
  ליפשיץ, הרב משה
  פרשת משפטים
  לנדא, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (פרשת משפטים סוד העבדות, ועוד...)
  לסרי, הרב מיכאל
  19 משפטים
  מאיר, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  2 שיעורים
  (משפטים מדוע להיות עבד השם, ועוד...)
  מויאל, הרב יחיאל
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  21 שיעורים
  (כו שבט סז פרשת משפטים שקלים, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  3 שיעורים
  (זוהר משפטים, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  4 שיעורים
  (משפטים משפט צדק ודין מוסרי, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  5 שיעורים
  ( פרשת משפטים כט שבט תשע לוחות ראשונים ואחרונים, ועוד...)
  מזרחי, הרב ניסים פז
  5 שיעורים
  (משפטים שקלים עב, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  משפטים דיני ממונות
  מיימון הלוי, הרב אברהם
  7 שיעורים
  (1 משפטים השגחה פרטית באדם תשעב, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  7 שיעורים
  (משנה ברורה סימן קנט סעיף ט, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  2 שיעורים
  (עלית משה למרום, ועוד...)
  מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל
  11 שיעורים
  (שיחה מפרשת משפטים, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  3 שיעורים
  (פרשת משפטים העונש הוא תיקון, ועוד...)
  מקייטן, הרב אריאל
  10 שיעורים
  (14 משפטים, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  12 שיעורים
  (משפטים מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  03 ליל שישי לס משפטים תשעא
  מרקוביץ, הרב יעקב
  משפטים
  משדי, הרב יוסף
  17 שיעורים
  (משפטים הסבר תפילת יח ביום חול ובשבת דברים בעיקבות תאונת המסוקים, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  משפטים
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  5 שיעורים
  (יתרו משפטים, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (משפטים שבת מברכים, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  2 שיעורים
  (משפטים דינו אינו מכון הלכות שבת, ועוד...)
  נשר, הרב אברהם
  10 שיעורים
  (משפטים בין אדם לחברו, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  יום ד משפטים עז גדלות האדם ויתן לך בגללך
  סומפולינסקי, הרב מרדכי
  23 שיעורים
  (קנית ידיעת התורה ואיסור חמור לערכאות 262, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  4 שיעורים
  (משפטים והאלוקים אנה לידו, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  7 שיעורים
  (פרשת משפטים יהודי צריך לחוש לרמז משמים תשסא, ועוד...)
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  29 שיעורים
  (פרשת משפטים מה יותר חמור להתחתן עם גויה או גזל, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  9 שיעורים
  (משפטים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  21 שיעורים
  (משפטים על ידי נתינת גבולות לחסד אדם רואה את חסדו יתברך, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  משפטים טעם גניבה
  עדני, הרב יעקב ידידיה הכהן
  4 שיעורים
  (משפטים המזון הרוחני בשובבים, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  משפטים
  עטיה, הרב אלון
  5 שיעורים
  (פרשת משפטים תורה ז, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  עטיה, הרב נסים יעקב
  4 שיעורים
  (פנינה לשולחן שבת משפטים 04 02 16, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (משפטים תשעג, ועוד...)
  עמית, הרב יהודה
  5 שיעורים
  (זרע שמשון פרשת משפטים תשעט, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  7 שיעורים
  (משפטים סיפורים על הרב יעקב איידלשטיין זצל, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  7 שיעורים
  (משפטים כוח השלום קבלות לחודש אדר, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  משפטים
  פאנעט, הרב ישראל
  7 שיעורים
  (משפטים שקלים דרך ארץ קדמה לתורה, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (משפטים הלכה ואגדה, ועוד...)
  פולק, הרב דוד
  4 שיעורים
  (משפטים כולנו בני מלכים, ועוד...)
  פולק, הרב חיים מרדכי
  2 שיעורים
  (משפטים עבד בזמן הזה, ועוד...)
  פולק, הרב יצחק זעקל
  5 שיעורים
  (ו משפטים עט גילגולי האדם בעולם, ועוד...)
  פומרנץ, הרב יוסף
  משפטים שקלים
  פומרנץ, הרב מנחם מנדל
  10 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  סוד ההצלחה בלימוד התורה רק עי חזרה
  פינטו, הרב דוד חנניה
  4 שיעורים
  (ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ועוד...)
  פינטו, הרב יאשיהו יוסף
  4 שיעורים
  (בענין הפקעת העבדות וייחודה לה משפטים תשעד, ועוד...)
  פינקל, הרב יוסף וייס - מישיבת
  7 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  משפטים
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  2 שיעורים
  (משפטים זהירות ודקדוק בבין אדם לחבירו, ועוד...)
  פנחסי, הרב אליהו זצ"ל
  פרשת משפטים התיישרות מול התורה
  פנחסי, הרב שמואל
  6 שיעורים
  (זרע שמשון משפטים אות א, ועוד...)
  פראג, הרב שמעון
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  פרוינד, הרב חיים
  4 שיעורים
  (משפטים חלק ב, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  68 שיעורים
  (משפטים פרק כב פסוק א דין הבא להרגך השכם להורגו, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  14 שיעורים
  (סוד הגילגול הכל מסיני אשר תשים לפניהם לכל מעשה תוצאות אלמנה ויתום פירות בעולם הר, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  18 mishpatim
  פריצקי, הרב יעקב
  13 שיעורים
  (003 פרק כא פסוק לו עד פרק כב פסוק ד, ועוד...)
  פרלמן, הרב יהודה
  13 שיעורים
  (בן איש חי שנה ראשונה משפטים הלכות תפילת שמונה עשרה, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  2 שיעורים
  צביאלי, הרב צבי
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  פרשת משפטים
  צ'ולק, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (משפטים ענייני רפואה דברי מוסר מרבי ישראל סלנטר, ועוד...)
  ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  4 שיעורים
  (משפטים ויראו את אלוקי ישראל, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  7 שיעורים
  (חכמת חכמי ישראל פרשת משפטים 5772, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  משפטים בין אדם לחברו חסידות
  קאופמן, הרב משה
  9 שיעורים
  (משפטים פרק כא פסוק לה פרק כב פסוק ו, ועוד...)
  קובלסקי, הרב אשר
  4 שיעורים
  (בשביל להתרגש צריך להרגיש, ועוד...)
  קול תודה - גברים
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  קונשטט, הרב אליעזר יחיאל
  6 שיעורים
  (משפטים ב, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  10 שיעורים
  (משפטים כי לי בני ישראל עבדים, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  משפטים
  קופשיץ, הרב נפתלי
  מוצש משפטים
  קוק, הרב אברהם יצחק
  4 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  קוק, הרב בן ציון
  משפטים שור של שביעית שהרג מהו לסוקלו
  קוק, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (הבנה בזה שהפרשה הראשונה אחרי מתן תורה מדברת על ענייני עבדים, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  12 שיעורים
  (שבת שקלים כי תשא את ראש משפטים הנה אנוכי שולח מלאך, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  3 שיעורים
  (משפטים שקלים מספר בני ישראל, ועוד...)
  קליין, הרב אברהם ישראל
  4 שיעורים
  (פרשת משפטים הקדוש ויסמן מי משונה, ועוד...)
  קליין, הרב יהודה
  4 שיעורים
  (25 Mishpatim Truma, ועוד...)
  קמיל, הרב חיים
  משפטים
  קמיל, הרב יוחאי
  2 שיעורים
  (10משפטים בזכות הדינים נתנה תורה, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  4 שיעורים
  (פרשת משפטים הבין אדם למקום שבבין אדם לחבירו, ועוד...)
  קפלן, הרב חיים יצחק
  4 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (מה הוא אמת ומה הוא שקר, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  38 שיעורים
  (משפטים דוגמאות למשפטי התורה כנגד משפטי הגויים, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  18
  קריאות בהברה תימנית
  משפטים כפיית היצר
  קריזר, הרב צבי
  6 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  9 שיעורים
  (13 פ משפטים כא שבט תשסח, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  7 שיעורים
  (משפטים לא תהיה לו כנושה, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  3 שיעורים
  רב דתהילות ישראל
  13 שיעורים
  (שיחה לכולל שבתי רעוא דרעוין משפטים תשסח, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  3 שיעורים
  (משפטים מידות ומוסר מכוח התורה, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  משפטים
  רובין זצ"ל, הרב יששכר
  משפטים
  רובין, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (פרשת משפטים תשמט העיקר היהדות בא לחבירו, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  7 שיעורים
  (פרק כא פסוק טו, ועוד...)
  רוז, הרב מאיר
  32 שיעורים
  (פרשת משפטים תשסח, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  8 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (משגיח משפטים הוי שקוד ללמוד תורה תשע, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  4 שיעורים
  (משפטים כיסודי חכמת התורה, ועוד...)
  רוטמן, הרב נתן
  2 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  משפטים
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  8 שיעורים
  (שלם ישלם המבעיר את הבעירה לפרשת משפטים ליל כא שבט התשעד, ועוד...)
  רייך, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (פרק כא פסוק טו, ועוד...)
  ריינר, הרב יוסף
  תיקוני הזהר משפטים דף קיז עב
  שהרבני, הרב יהודה
  4 שיעורים
  (משפטים האם מצות הלוואה הוא רק רשות ואין חיוב להלוות, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  4 שיעורים
  (משפטים בענין שמירה על כבוד הזולת ועשית צדקה וחסד, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  5 שיעורים
  (משפטים המזיק תוך עשיית מצווה, ועוד...)
  שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  9 שיעורים
  (רוב מסכימין לדין וחלוקין בסברות, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  משפטים ביטול ברוב
  שוורץ, הרב ישראל
  משפטים
  שוורץ, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (משפטים נעשה ונשמע, ועוד...)
  שוורצבורד, הרב מאיר
  משפטים
  שולמן, הרב חיים
  8 שיעורים
  (פרשת משפטים כב שבט תשעא, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  21 שיעורים
  (ליקוטי מוהרן תורה מט אות ד וכל עיקר העבודה משפטים, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (פרשת משפטים ודברים לזכרו של הצדיק ר משה שושן זצל כא שבט תשעא, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  6 שיעורים
  (פרשת משפטים ועניני פורים, ועוד...)
  שושן, הרב מיכאל
  3 שיעורים
  (משפטים, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  משפטים בענין אחרי רבים להטות
  שחר, הרב אורי
  2 שיעורים
  (פרשת משפטים מידות טובות, ועוד...)
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  7 שיעורים
  (פרק כא פסוק יב, ועוד...)
  שטינוביץ, הרב שרגא
  21 שיעורים
  (משפטים והשביעית תשמטנה, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  7 שיעורים
  (מצוות גמילות חסדים אם כסף תלווה את עמי פרשת משפטים, ועוד...)
  שטנצל, הרב יונתן
  22 שיעורים
  (ושמתי לך מקום זה מחנה לויה משפטים, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  משפטים
  שטרום, הרב יוסף נחום
  8 שיעורים
  (016 שיחה פרשת משפטים עשות משפט היושר האלוקי, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  פרשת משפטים תשעד
  שטרנבוך, הרב משה
  6 שיעורים
  (משפטים בענין ברכת המוציא ואכילת מצה בליל הסדר, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  2 שיעורים
  (משפטים אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ולהבא, ועוד...)
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  2 שיעורים
  (משפטים באור ברכת המזון מעלתה וסגולותיה, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  11 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (משפטים חינוך לעולם הרגשות של היהודי, ועוד...)
  שיש, הרב יעקב
  14 שיעורים
  (משפטים תורת הגלגול, ועוד...)
  שכטר זצ"ל, הרב אריה
  53 שיעורים
  (משפטים להעריך זכותינו ומעלתינו ולשמוח, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  משפטים
  שמואלביץ, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (פרשת משפטים תשעה, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  6 שיעורים
  (משפטים סיום ימי השובבים, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  משפטים
  שם-טוב, הרב גלעד
  משפטים ערך המצוות
  שמש, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (פרשת משפטים וסילוף דברי הדיינים בשחד תשעח, ועוד...)
  שמש, הרב שמעון
  10 שיעורים
  (12 פרשת משפטים נעשה ונשמע לעומת חרון אף על עז, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  3 שיעורים
  (משפטים בא במחתרת, ועוד...)
  שניצר, הרב שמואל
  3 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  7 שיעורים
  (משפטים שקלים, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  6 שיעורים
  (משפטים שקלים בין אדם לחבירו, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  2 שיעורים
  (משפטים עניית אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו, ועוד...)
  שקלים, הרב יגאל
  6 שיעורים
  (משפטים רפואה שלימה, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  4 שיעורים
  (06הערות לפרשת משפטים, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן