לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"ד | 29 פברואר 2024
 • פרשת השבוע

  חומש שמות - פרשת כי תשא
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • רוזנבלום, הרב ברוך
  • 48 שיעורים
   (פרשת כי תשא תש''פ פרה אדומה חטא העגל, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • כי תשא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שפירא , הרב משה זצ"ל
  • 6 שיעורים
   (כי תשא מחצית השקלת הקדימו שקליכם לשקליו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אשר
  • 17 שיעורים
   (שבירת הלוחות מה היה ההיתר של משה רבנו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברכת יצחק אור יהודה, ישיבת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דברי אמת - מודיעין עילית, ישיבת
  • פרשת כי תשא מחצית השקל
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • חכמת שלמה, ישיבת
  • 3 שיעורים
   (יום רביעי יב אדר א פרשת כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • 3 שיעורים
   (שיעור מוצאי שבת פרשת כי תשא בעניני פורים ובהלכות חולה בשבת נאמר בישיבת פונוביז א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 7 שיעורים
   (כי תשא נושא בעול עם חבירו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 2 שיעורים
   (פרשת כי תשא מטבע של אש תחת כסא הכבוד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבר, הרב יונתן
  • 9 שיעורים
   (פרשת כי תשא הדרך לקניית החכמה , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברג'יל, הרב אליהו
  • 10 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברג'ל, הרב חיים יוסף דוד
  • 4 שיעורים
   (69 כי תשא פורים קטן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברג'ל, הרב ישראל
  • השתלשלות התיקון מבריאת העולם ועד חטא העגל כולל ועניין מחצית השקל
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  • כי תשא לקיים ציוי השם בלי חשבונות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדיר, הרב נתנאל
  • כי תשא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלר, הרב אפרים
  • חכמת לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלר, הרב חיים יוסף
  • פרשת כי תשא פרה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלשטיין, הרב גרשון זצ''ל
  • 6 שיעורים
   (דרכי החיזוק פרשת כי תשא תשפ"ב גיליון 548, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • 5 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדרי, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 9 שיעורים
   (כי תשא בנושא חטא העגל, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרוני, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (115 שיעור ק ט ו כי תשא מעמוד ק נ ב עד עמוד ק פ א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרן, הרב אליהו
  • 7 שיעורים
   (071 חטא העגל נסיונות פטירת האור יחזקאל סד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  • 5 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
  • 2 שיעורים
   (זרע שמשון וחידושים לפרשת כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוחנה, הרב שגיא
  • כי תשא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אונגר, הרב אייל
  • 17 שיעורים
   (מסר קצר לפרשת כי תשא המשברים הם חלק מקורות החיים של המצליח, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורלנסקי, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (פרשת כי תשא דין הכיור ומהות חטא העגל, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורלנסקי, הרב מאיר
  • 3 שיעורים
   (כי תשא מקבל פני חברו כמקבל פני השכינה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד