קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ג אלול תשע"ט | 23 ספטמבר 2019
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - נצבים הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  נצבים
  רוטנברג, הרב יצחק - שנים מקרא הברה אשכנזית
  ניצבים
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  3 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  פרשת נצבים וילך
  אבא-שאול, הרב יהושע
  נצבים וילך הכנה לראש השנה
  אבוהב, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (כי קרוב אליך הדבר מצוות התשובה, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  3 שיעורים
  (נצבים וילך כב אלול תשסו ו האזינו תשרי תשסז , ועוד...)
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  בענין הדין בראש השנה
  אבר, הרב יונתן
  11 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  2 שיעורים
  ( נצבים הכנה לקראת יום הדין, ועוד...)
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  נצבים
  אדלר, הרב אברהם ישעיהו
  נצבים
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  2 שיעורים
  (ראש השנה נצבים אמונה שלמה, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  3 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  נצבים
  אוחנה, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  אוחנה, הרב שגיא
  2 שיעורים
  (נצבים וילך עז כי קרוב אליך הדבר מאד תשובה, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב אליהו
  נצבים פרשת התשובה
  אורלנסקי, הרב מאיר
  7 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  נצבים ערב רה תשלב
  איזמן, הרב גדליה
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  איטח, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (אור החיים נצבים וילך ערב שבת סליחות, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  מאמר הנהגה בישראל
  אילן, הרב יעקב דוד
  ניצבים
  אלבז, הרב ראובן
  8 שיעורים
  (127 ג ניצבים וילך תשעא, ועוד...)
  אלגרבלי, הרב פנחס
  2 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (ניצבים ימים נוראים לאבא מותר להגיד לא, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  3 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  8 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (יום רביעי כה אלול התשעו פר ניצבים, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (פרשת ניצבים וראש השנה, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  נצבים וילך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
  ארג'ואן, הרב אביעד
  נצבים
  אריאל, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (נצבים וילך חלק א, ועוד...)
  אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  3 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  9 שיעורים
  (ניצבים וילך ובחרת בחיים האמיתיים, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  נצבים
  באחג', הרב רפאל
  4 שיעורים
  (נצבים וילך ערבות, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  7 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  נצבים וילך
  בויאר, הרב ירחמיאל
  7 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (08 פרשת נצבים וראש השנה , ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  3 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  5 שיעורים
  (סעודה ג נצבים וילך, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לסליחות, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  3 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  2 שיעורים
  (004 נצבים ראש השנה דין של השטן, ועוד...)
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  3 שיעורים
  (ניצבים, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  3 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך אלול ראש השנה, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  2 שיעורים
  (ניצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  נצבים ראש השנה
  בן דוד, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (פרשת נצבים הכנה לראש השנה בעצרת התעוררות לענ גברת שרה רבי, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  נצבים
  בן עמרם, הרב יוסף
  08נצבים
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  3 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה אם יהיה נדחך שלום יהיה לי, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  11 שיעורים
  (ראש השנה נצבים פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (התעוררות נצבים תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  נצבים עשרת ימי תשובה
  בצלאלי, הרב
  48 שיעורים
  (משניות תרומות פרק ח, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  נצבים בפיך ובלבבך לעשותו
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  ברוורמן, הרב שלמה
  BRK 05 08 Nitzavim Elul TSAG Vaad ניצבים וילך תשעג ועד
  ברוק, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (ניצבים וילך עבודת חודש אלול, ועוד...)
  בריסק, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (פרשת נצבים בענין סכנת האדישות כו אלול עב, ועוד...)
  ברכץ, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (נצבים וילך יום ו אלול תשסד , ועוד...)
  ברלין, הרב מנחם צבי
  נצבים
  ברמן, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך תשמב, ועוד...)
  ברנר, הרב יצחק
  נצבים
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  2 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך תשעז, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  7 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  2 שיעורים
  (נצבים ענייני ראש השנה, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  פרשת נצבים
  גולדוויכט, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (ניצבים וילך, ועוד...)
  גולדווסר, הרב
  נצבים וילך
  גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  2 שיעורים
  (נצבים וילך ארגז כלים רוחני לראש השנה, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  2 שיעורים
  (נצבים וילך הכנה לראש השנה, ועוד...)
  גורא, הרב יצחק מאיר
  2 שיעורים
  (נצבים וילך עבודת התשובה, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  נצבים וילך
  גינצברג, הרב צבי
  נצבים
  גלבשטיין, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה סליחות, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  אלול
  גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל
  נצבים כי קרוב אלייך הדבר
  גליק, הרב אהרון
  4 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  7 שיעורים
  (ועד לשיעור אלף פרשת נצוים וילך, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (נצבים ולא אתכם לבדכם, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה ומלכותו ברצון קבלו עליהם בעברית, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  נצבים
  דביר, הרב יהודה
  נצבים וילך
  דומב, הרב חיים
  4 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  נצבים וילך הכנה לראש השנה
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  3 שיעורים
  (תשסא פרשת נצבים קדוש ונורא שמו, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  18 שיעורים
  (נצבים אתם נצבים היום עמידה ביום הדין אמרו לפני מלכויות והתברך בלבבו, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  2 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  39 שיעורים
  (נצבים ב בשרירות לבי חרדת הדין הרווה את הצמאה אם יהיה נדחך תורה תבלין מצאוני הרעו, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  נצבים בענין תשובה
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  2 שיעורים
  (נצבים וילך תשעז, ועוד...)
  דף היומי רוממה
  5 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  נצבים
  דרורי, הרב רפאל
  5 שיעורים
  (0967 נצבים והפטרה למנהג איטליה, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (שנה ראשונה פרשת נצבים א דרשה, ועוד...)
  דרעי, הרב יגאל
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  דרשן, הרב אביחי
  ניצבים וילך
  הולצמן, הרב אורי
  4 שיעורים
  (נצבים ושבתה עד השם אלוקיך, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  6 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (פרק כט פסוק ט, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  נצבים עוסק במצוות חסד אם פטור מן המצוות
  הלברשטט, הרב נחמיה
  7 שיעורים
  (נצבים וילך החפץ חיים שמירת הזמן, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (נצבים הבן איש חי על ראש השנה, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  נצבים
  הראש, הרב אברהם ישעיהו
  5 שיעורים
  (שיחה ביחוה דעת לנשים יום ד נצבים וילך, ועוד...)
  וואלקין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (כל ישראל ערבים זה לזה ומי שבידו למחות, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  2 שיעורים
  (נצבים נה, ועוד...)
  וולבא, הרב שלמה
  12 שיעורים
  (נצבים וילך תשסט ניצבים כולכם , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  פרשת נצבים וילך
  וולפא, הרב אריה
  3 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  10 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  פרשת נצבים וילך
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  7 שיעורים
  (פרק כט פסוק יז, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  ניצבים
  וייסברג, הרב עופר ישראל
  6 שיעורים
  (נצבים וילך עניני ערב ראש השנה, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  30 שיעורים
  (נצבים תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  4 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  נצבים וילך
  ויספיש, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (הפטרה נצבים, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  נצבים ראש השנה
  וקסברגר, הרבנית רבקה
  4 שיעורים
  (נצבים בפיך ובלבבך לעשותו, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  9 שיעורים
  (נצבים וילך שבת אחרונה של השנה, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  נצבים
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  2 שיעורים
  (ניצבים וילך, ועוד...)
  זכאי, הרב אהרן
  3 שיעורים
  (ניצבים וילך, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  נצבים
  זריצקי, הרב יוסף
  נצבים
  זרע שמשון, שיעור בספר
  2 שיעורים
  (יום שלישי כד אלול התשעו פר ניצבים, ועוד...)
  חבה, הרב ערן
  5 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה עולם הדממה, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  5 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (נצבים וילך תשעז, ועוד...)
  חכם, הרב חיים מאיר
  3 שיעורים
  (פרשת נצבים מאמר ראשון לרגל יומא דהילולא השמיני של הגאון רבי דוד בר חן זצוקל, ועוד...)
  חן, הרב אליהו בר
  2 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה והימים הנוראים, ועוד...)
  חרך, הרב יצחק זאב
  6 שיעורים
  (נצבים ומל השם את לבבך, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  4 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  הכנה לראש השנה נצבים
  טורצין, הרב חזקיהו
  9 שיעורים
  (הכנה לראש השנה נצבים, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  ניצבים לחזור בתשובה
  טימסטית, הרב שמעון
  24 שיעורים
  (נצבים באף ובחימה ובקצף גדול ראש השנה שתמליכוני עליכם פלך של הודיה, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  50 פרשת ניצבים
  טנג'י, גברת מאיה
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  פרשת נצבים וילך האזינו ברכה
  טרויבע, הרב משה אליהו
  נצבים ראש השנה
  טרנובסקי, הרב חיים
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  4 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך האופן לזכות בדין על ידי יראת שמים, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  7 שיעורים
  (נצבים סעיף יד, ועוד...)
  יוסף, הרב
  2 שיעורים
  (פרשת נצבים תשובה בקלות, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  שיעור 48 ניצבים וילך
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  5 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  4 שיעורים
  יעקבזון, הרב אברהם דוד
  פרשת נצבים וילך
  יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
  2 שיעורים
  (שיחת ברית נצבים, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  3 שיעורים
  (אור החיים נצבים, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  5 שיעורים
  (ד ניצבים וילך תשעג, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  3 שיעורים
  (04 ניצבים זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים, ועוד...)
  ישיבת בית שמעיה
  11 שיעורים
  (ם ה לפרשת ניצבים וילך תשע, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  פרשת ניצבים
  ישיבת מאור יצחק (חמד)
  נצבים
  ישיבת קרית מלאכי
  פרשת נצבים תשעו
  ישיבת תורה אור
  3 שיעורים
  (נצבים וילך ערב ראש השנה, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  5 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  6 שיעורים
  (נצבים חידוש ד הלומד תורה לשמה גם לאריכות ימים וגם לעושר גשמי, ועוד...)
  כהן, הרב אבישי
  הפטרת פר נצבים
  כהן, הרב אהרן
  4 שיעורים
  (נצבים בישיבת היכל התורה, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  2 שיעורים
  כהן, הרב זאב
  2 שיעורים
  (נצבים וילך הדרך לזכות בשנה טובה ומבורכת, ועוד...)
  כהן, הרב יגאל
  נצבים
  כהן, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (נצבים האם יש חיוב להוציא ממון על תשובה, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  9 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  6 שיעורים
  (מצוות התשובה ראש השנה נצבים עג, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  ניצוי יראת חטא מלכוית
  כהן, הרב נתן
  נצבים
  כהן, הרבנית חגית
  10 שיעורים
  (נצבים והיה בשמעו את דברי האלה הזאת, ועוד...)
  כולל זכרון שלמה קרית ספר
  3 שיעורים
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  2 שיעורים
  (יום שישי פרשת נצבים וילך, ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  נצבים וילך
  לוין, הרב פנחס הכהן
  2 שיעורים
  (הפטרת נצבים, ועוד...)
  לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  24 שיעורים
  (נצבים וילך סליחות ראש השנה, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת נצבים, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  9 שיעורים
  (הפטרת נצבים, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (ביכורים בעבר הירדן, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  25 שיעורים
  (ניצבים וילך לקראת ראש השנה התשעח מוצשק התשעז, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  נצבים
  לסרי, הרב מיכאל
  ניצבים וילך
  מאיר, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (נצבים כז אלול תשעה, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  15 שיעורים
  (נצבים אלו שאינם מקבלים פני השכינה, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  זוהר נצבים וילך
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  2 שיעורים
  (נצבים ליום הדין תשובה, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (פ נצבים וילך כד אלול תשסז, ועוד...)
  מזרחי, הרב ניסים פז
  2 שיעורים
  (ניצבים וילך עב, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  7 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  4 שיעורים
  (פרשת נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  מקייטן, הרב אריאל
  7 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  4 שיעורים
  (נצבים ואתם נצבים, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  09 עשק לס נצוי תשע
  מרקוביץ, הרב יעקב
  נצבים
  משדי, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (נצבים שיחה לפני ראש השנה, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  נצבים
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  3 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  11 שיעורים
  (נצבים וערב ראש השנה, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  8 שיעורים
  (הכנה לראש השנה נצבים, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  3 שיעורים
  (ניצבים וילך, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (ניצבים פרק כט פסוק ט, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  2 שיעורים
  (פרשת נצבים המשך חטאתי כמה קשה הלבנת אדם, ועוד...)
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  10 שיעורים
  (פרשת נצבים מחוטב עציך עד שואב מימך, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  12 שיעורים
  (נצבים כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  (תשובה אלול, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  נצבים וילך
  עטיה, הרב נסים יעקב
  3 שיעורים
  (פנינה לשולחן שבת ניצבים וילך 02 09 10, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (ניצבים תשעא, ועוד...)
  עמית, הרב יהודה
  4 שיעורים
  (זרע שמשון פרשת נצבים וילך, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  נצבים
  עמרמי, הרב אייל
  2 שיעורים
  (ניצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  נצבים הכנה לראש השנה
  פולק, הרב דוד
  ח נצבים עה
  פומרנץ, הרב יוסף
  נצבים מצוות התשובה קרוב אליך הדבר
  פייבלזון, הרב אליהו מאיר
  5 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (כוח ההרגל להטות האדם לטוב או לרע, ועוד...)
  פינטו, הרב דוד חנניה
  6 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  נצבים
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  ניצבים
  פנחסי, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (פנינים לפרשת נצבים, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  7 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך הצוואה של משה רבינו, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  8 שיעורים
  (תשעב נצבים לקראת ראש השנה ממך אליך אברח צורת התפילה, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  2 שיעורים
  (נצבים וילך הכנה לימי הסליחות וימים הנוראים, ועוד...)
  פרל, הרב שלום
  6 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  נצבים
  צביאלי, הרב צבי
  3 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  פרשת נצבים וילך
  צ'ולק, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (הפטרה נצבים, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  4 שיעורים
  (ניצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  נצבים ענייני ערבות
  צפרי, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (תפקיד דורנו להודות להשם, ועוד...)
  קול תודה - גברים
  5 שיעורים
  (הרב שלמה קולודצקי נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  נצבים
  קונסטלר, הרב רפאל
  נצבים וילך
  קופרמן, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (אתם ניצבים, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  נצבים וילך הכנה לראש השנה
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  3 שיעורים
  (מוצשק נצבים ערב רה, ועוד...)
  קוק, הרב אברהם יצחק
  2 שיעורים
  (4 פרשת ניצבים וילך, ועוד...)
  קטן, הרב חגי
  17 Nitsavim
  קמיל, הרב חיים
  נצבים
  קמיל, הרב יוחאי
  ניצבים מצות התשובה
  קסבה, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך עוברין לפניו כבני מרון, ועוד...)
  קפלן, הרב חיים יצחק
  3 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  21 שיעורים
  (ניצבים יארצייט של החפץ חיים, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  נצבים
  קריאת פרשת השבוע בטעמים
  ניצבים ראש השנה
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  7 שיעורים
  (אתם נצבים ליל סליחות 1, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  3 שיעורים
  (נצבים ערבות, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  3 שיעורים
  (קריאתה לפני ראש השנה, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  2 שיעורים
  (אלול נצבים חינוך טפכם נשיכם שבתי, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  נצבים
  רובין זצ"ל, הרב יששכר
  6 שיעורים
  (פרשת נצבים איש הציבור סגולה לינצל בדין, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  27 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  7 שיעורים
  (נצבים סוף השנה מזמור שיר ליום השבת, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (03 נצוי שופר של רה שופר של חירות תשעא, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  נצבים וילך
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (פרק כט פסוק יח, ועוד...)
  ריינר, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (נצבים מצוות תשובה, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (נצבים וילך כיצד נזכה ששנת תשעח תהיה שנת רחמים שמחות וישועות, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  5 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  נצבים
  שוורצבורד, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  שוורצברט, הרב דוד
  5 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  8 שיעורים
  (נצבים וילך הכנה לראש השנה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (ניצבים הכנה לימים האחרונים של השנה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  נצבים
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  2 שיעורים
  (בביאור עצת הגריס בתשובה בבחינות הקלות, ועוד...)
  שטינברג, הרב שרגא
  5 שיעורים
  (פרק ל פסוק יב תורה לא בשמים הוא, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  פרשת ניצבים
  שטנצל, הרב יונתן
  4 שיעורים
  (תעבירו שופר דרך העברתו פרשת נצוי, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  7 שיעורים
  (070 שיחה פרשת נצבים וילך צדיקים מהפכים דין לרחמים, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  4 שיעורים
  (פרשיות ניצבים וילך תשעד, ועוד...)
  שטרנבוך, הרב משה
  6 שיעורים
  (נצבים לדבקה בו משיא בתו לתלמיד חכם, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  נצבים וילך ראש השנה
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  נצבים וילך
  שיטרית, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (נצבים וילך ראש השנה, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (פרשת ניצבים ושבת עד ד אלוקיך, ועוד...)
  שיש, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (התשובה באחרית הימים, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  43 שיעורים
  (עקב ברכת המזון מעלתה סגולותיה והדקדוק בה, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  6 שיעורים
  (פרשת ניצבים וילך תשעד, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  4 שיעורים
  (נצבים וילך תשובה ומעשים טובים, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  נצבים
  שם-טוב, הרב גלעד
  10 שיעורים
  (פרשת נצבים וילך אורי ברה שהוא יום הדין, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  נצבים
  שניצר, הרב שמואל
  2 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  8 שיעורים
  (ניצבים, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  6 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  נצבים מצוות התשובה ראש השנה
  שקלים, הרב יגאל
  4 שיעורים
  (נצבים לא להיות כפוי טובה, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  2 שיעורים
  (08הערות לפרשת נצבים, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן