קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז תמוז תשע"ט | 19 יולי 2019
 • פרשת השבוע - פנחס הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת פנחס
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  פנחס
  רוטנברג, הרב יצחק - שנים מקרא הברה אשכנזית
  פנחס
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  פרשת פינחס
  אבא-שאול, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  אבוהב, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס תהליך בחירת יהושע כמנהיג, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  9 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  פרשת פנחס נשיאים
  אברמוב, הרב ירמיהו
  2 שיעורים
  ( פינחס גדולה שמושה יותר מלימודה, ועוד...)
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  פנחס
  אדיר, הרב נתנאל
  5 שיעורים
  (פנחס ימי בין המצרים, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  6 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  3 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  פנחס
  אוחנה, הרב אברהם
  פנחס מסירות נפש לצניעות
  אוחנה, הרב שגיא
  3 שיעורים
  (פנחס שכר מצוות בהאי עלמא, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב אליהו
  פנחס ההתעוררות בימי אבילות בין המצרים
  אורלנסקי, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  פנחס תשלא
  איזמן, הרב גדליה
  3 שיעורים
  (בית מקדש ראשון ושהי אור החיים פנחס, ועוד...)
  איטח, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (פינחס איך אפשר להנצל ממחשבות לא טובות, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  3 שיעורים
  (בדין ירושת בן ואח וכהונת פינחס, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  פנחס
  אלבז, הרב ראובן
  2 שיעורים
  (033 י פנחס סח, ועוד...)
  אלגרבלי, הרב פנחס
  8 שיעורים
  (פנחס שמירת הפה, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אליעזרוב, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (פינחס בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  19 תשסב פרשת פנחס דברי חיזוק לעבודת ה
  אלמוג, הרב עודד
  10 שיעורים
  (האור החיים הקדוש פרשת פנחס, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (פנחס בין אדם לחבירו, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  9 שיעורים
  (חידוש לפרשת פנחס, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  2 שיעורים
  אנטניא, האדמור
  10 שיעורים
  (פנחס ותקרבנה בנות צלופחד, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  יום רביעי יד תמוז התשעו פר פינחס
  אסטרייכר, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  פנחס
  אקרמן, הרב חיים
  פינחס הכח העצום שבך
  ארג'ואן, הרב אביעד
  5 שיעורים
  (פינחס לא עליך המלאכה לגמור נר לרגלי דבריך הרב מבריסק והמקהלה השדי חמד והמתנה, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  פרשת פנחס
  ארלנגר, הרב יאיר
  9 שיעורים
  (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  8 שיעורים
  (פנחס לקחת אחריות, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  אשלג, הרב שמחה
  3 שיעורים
  (פינחס קנאות, ועוד...)
  באחג', הרב רפאל
  8 שיעורים
  (פינחס הקנאות אהבת השם מה אדם יכול לפעול בעולם, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  10 שיעורים
  (פנחס 2, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  מלחמת ישראל במדין 81
  בויאר, הרב ירחמיאל
  6 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (08 פרשת פנחס תשעב, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  3 שיעורים
  (0 פנחס, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  9 שיעורים
  (פנחס עמודי העולם, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  5 שיעורים
  (סעודה ג פנחס, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  8 שיעורים
  (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס תמוז עו, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  פינחס
  בכור, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (1808 034 פנחס קנאות, ועוד...)
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  5 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  4 שיעורים
  (פרשת פינחס תשעח תורת חיים, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  4 שיעורים
  (פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום קנאות וכוח האדם, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  5 שיעורים
  (מטות זהירות לא לבייש את השני, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  5 שיעורים
  (פינחס על פי הפרדס והזוהר הקדוש, ועוד...)
  בן דוד, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (פנחס דברים לרגל הילולת אוהח הקדוש, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  08פנחס
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  15 שיעורים
  (שכרו של פנחס דברי האור החיים לרגל יום הזכרון טו תמוז , ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (התעוררות פנחס תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  7 שיעורים
  (פנחס דרכי חיזוק אהבת הבריות, ועוד...)
  בצלאלי, הרב
  50 שיעורים
  (ב נביאים, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  פנחס
  ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
  3 שיעורים
  (פנחס מקום שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  פנחס
  ברוורמן, הרב שלמה
  BRK 04 08 Pinchas TSAG Vaad פנחס תשעג ועד
  ברוק, הרב יוסף
  פנחס
  בריסק, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (בענין ברית שלום פר פנחס יב תמוז עא, ועוד...)
  ברכץ, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (פנחס תשסג , ועוד...)
  ברלין, הרב מנחם צבי
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס, ועוד...)
  ברלין, הרב שרגא
  עם ישראל קדושה וצניעות
  ברנר, הרב יצחק
  4 שיעורים
  (עשק פנחס יז תמוז, ועוד...)
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  3 שיעורים
  (דעה קדומה סג, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  13 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  5 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  5 שיעורים
  (אור החיים פינחס, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  פרשת פנחס אלה משפחות ופקודיהם
  גולדוויכט, הרב מאיר
  4 שיעורים
  גולדווסר, הרב
  פנחס
  גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  7 שיעורים
  (פינחס צדיק בן צדיק תכונות הנפש העוברות מאב לבן, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  פינחס צום יום הכיפורים
  גורא, הרב יצחק מאיר
  3 שיעורים
  (פנחס חורבן בית המקדש, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  פרשת פנחס
  גינצברג, הרב צבי
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  גלבשטיין, הרב שלמה
  8 שיעורים
  (פרשת פנחס הקנאה, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  פנחס
  גליק, הרב אהרון
  6 שיעורים
  (138 פנחס יח תמוז תשסד , ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  פנחס
  גרדנויץ, הרב ברוך
  7 שיעורים
  (ועד לשיעור גימל פרשת פנחס, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  8 שיעורים
  (פנחס שני, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  גרוסברד, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (פינחס להרגיש התחדשות תמידית בלימוד התורה וקיום המצוות , ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  פנחס
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  פנחס לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
  גריינמן, הרב ישעיהו
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  4 שיעורים
  דביר, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  דביר, הרב משה
  4 שיעורים
  (פנחס גורל, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  11 שיעורים
  (פנחס יחוס עם ישראל, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  5 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  4 שיעורים
  (פנחס בין המצרים לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  27 שיעורים
  (פינחס פינחס הוא אליהו פינחס י קטנה לסמוך עליו בהלכה שליח שזכה בהגרלה למי הזכות, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  3 שיעורים
  (פנחס ימי בין המצרים פרקי אבות פרק ב, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  52 שיעורים
  (פנחס ג הוכה את המדיינית עוונות אפרים ודן שגרמו החורבן פגימת הלבנה פגי שביעית, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  דנון, הרב יוסף
  שיחה 12 פרשת פנחס
  דסלר, הרב אליהו אליעזר
  3 שיעורים
  (פנחס מורה הלכה בפני רבו בזמן הזה, ועוד...)
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  3 שיעורים
  (פנחס תשעה, ועוד...)
  דף היומי רוממה
  4 שיעורים
  (09 עיקר ענין שירת האזינו השרשת האמונה בהשגחתו יתברך, ועוד...)
  דרוק, הרב אשר
  פנחס
  דרוק, הרב משה
  6 שיעורים
  (אור החיים פנחס, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  פנחס פנינים באגדה
  דרורי, הרב רפאל
  2 שיעורים
  (0853 פנחס והפטרה פנחס ואליהו, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  דרשן, הרב אביחי
  3 שיעורים
  (פנחס ברית שלום, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  3 שיעורים
  (פנחס ניסים וטבע רצון השם, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  7 שיעורים
  (פנחס אהבת הזולת לב נשבר התבטלות, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (פרק כה פסוק י, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  5 שיעורים
  (פנחס כל פסוקא דלא פסק משה אנן לא פסקינן, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  17 שיעורים
  (פינחס קנאות האמיתית על הגלות, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  פנחס בנימין לעומת דן משה לעומת יהושע
  הלוי, הרב יוחאי עמר
  3 שיעורים
  (פנחס ענייני תפילה, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  2 שיעורים
  (פנחס בין המצרים מתי אבוא ואראה פני אלוקים, ועוד...)
  הלל, הרב דוד
  4 שיעורים
  (פנחס נתעלמה ממנו הלכה פני משה כפני חמה פרשת נחלות, ועוד...)
  הראל, הרב אוריאל יצחק
  פנחס
  הרצוג, הרב דב
  מוצש פר פנחס תמוז תשסד
  וואלקין, הרב חיים
  14 שיעורים
  (פנחס קנאת פנחס הרודף אחר חברו להרגו שניתן להצילו בנפשו, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  5 שיעורים
  (פינחס פרק כו פסוק נד חלוקת ארץ ישראל, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  פנחס
  וויסבלום, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (ועד פנחס סב, ועוד...)
  וולבא, הרב שלמה
  16 שיעורים
  (פנחס דור לפי הפרנס ופרנס לפי הדור , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס, ועוד...)
  וולפא, הרב אריה
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  פנחס סיפוק ריקוד וטיפוח בשבת ויום טוב
  ווסרמן, הרב אריה
  12 שיעורים
  (פנחס שכר המצוות בעולם הזה, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  12 שיעורים
  (פרק כה פסוק טז, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  וינברג, הרב צבי
  5 שיעורים
  (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  32 שיעורים
  (פנחס תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  2 שיעורים
  (01 מצווה תה במצות שופר כז אלול תשעה, ועוד...)
  וינטר, הרב יוסף
  פנחס
  ויסנשטרן, הרב משה
  7 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (פנחס קנאותו של פנחס, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (הפטרה פנחס, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  פרשת פנחס גדרי מילה ופריעה
  ז'ולטי, הרב אריה
  6 שיעורים
  (פנחס הרגל והתחדשות בעבודת ה, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  8 שיעורים
  (פינחס בדין הוא שיטול את שכרו, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  פנחס
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  פנחס
  זכאי, הרב אהרן
  4 שיעורים
  (פנחס 2, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  זרביב, הרב אברהם
  פנחס
  זריצקי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  2 שיעורים
  (יום שלישי יג תמוז התשעו פר פינחס, ועוד...)
  חבה, הרב ערן
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  חדש, הרב אהרון
  6 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  10 שיעורים
  (הרב חזן פנחס, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (פנחס בהלכה באגדה בעניני בין המצרים, ועוד...)
  חרך, הרב יצחק זאב
  2 שיעורים
  (פנחס אמונה ובטחון סמינר בניר עציון, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  4 שיעורים
  (פנחס לאוזני משפחת האוזני, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  פנחס מיתה
  טולידנו, הרב ישראל נתן
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  6 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  פנחס מי גיבור אמיתי
  טימסטית, הרב שמעון
  30 שיעורים
  (פנחס קרבני לחמי התרופה נגד כוחי ועוצם ידי, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  40 פרשת פנחס
  טנג'י, גברת מאיה
  4 שיעורים
  (זוהר פרשת פנחס, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  פנחס
  טרויבע, הרב משה אליהו
  פנחס
  טרנובסקי, הרב חיים
  פנחס עולם האמת
  יגן, הרב ניסים
  7 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  10 שיעורים
  (סוד הנפילה בפעור ובחטא שחטאו עם בנות מדין פרשת פינחס, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  7 שיעורים
  (פנחס סעיף טז, ועוד...)
  יוסף, הרב
  פנחס
  יוסף, הרב דוד
  5 שיעורים
  (פינחס כוחו של כל יהודי, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  שיעור 39 פינחס
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  11 שיעורים
  (פרשת פנחס ושמירת הצניעות, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  פנחס
  יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
  פנחס
  יעקובזון, הרב יעקב
  9 שיעורים
  (פרשת פנחס תשסג, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  3 שיעורים
  (פינחס אור החיים, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  פרשת פנחס
  ישיבת אוהבי תורתך
  15 ב פרשת פינחס
  ישיבת אור ישראל פתח תקוה
  5 שיעורים
  (י פנחס תשעב, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  6 שיעורים
  (פנחס שמירה וזהירות בראיית העינים בין המצרים, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  פנחס
  ישיבת בית שמואל
  2 שיעורים
  (09 פנחס צפית לישועה ימות המשיח, ועוד...)
  ישיבת בית שמעיה
  10 שיעורים
  (ם ה לפרשת פנחס תשע, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  2 שיעורים
  ( ט תמוז פרשת פינחס , ועוד...)
  ישיבת היכל התורה
  פינחס כוחה של מצוה תשעג
  ישיבת נחלת ישראל
  פנחס
  ישיבת נתיב הדעת
  153 התמדה ודביקות ברבפרשת פנחס
  ישיבת קול תורה
  6 שיעורים
  (פנחס תשעא, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  פרשת פנחס תשעו
  ישיבת תורה אור
  5 שיעורים
  (פינחס בין המצרים, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  5 שיעורים
  (פרשת פנחס, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  הפטרת פר פנחס
  כהן, הרב אהרן
  13 שיעורים
  (פנחס מנהיג הדור כיצד נוצר תאנה יאכל פריה, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  פרשת פנחס
  כהן, הרב דוד
  4 שיעורים
  (חילול השם, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  3 שיעורים
  (פנחס מידת העצלות, ועוד...)
  כהן, הרב יגאל
  פנחס
  כהן, הרב יהודה
  13 שיעורים
  (פנחס ברכת האילנות או ברכת החמה מה קודם, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  פנחס
  כהן, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  כהן, הרב מידד
  פרשת פנחס
  כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
  12 שיעורים
  (פנחס התורה חסה על ממונם של ישראל, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  4 שיעורים
  (פנחס קנאת השם, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  4 שיעורים
  (פרשת פנחס תשעב רצונות שוברים מחיצות ברזל, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  6 שיעורים
  (468 תשסד יז תמוז העבודה שבקרבנות תפילה והתענית, ועוד...)
  כהן, הרב נתן
  10 שיעורים
  (אוצרות התורה פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום, ועוד...)
  כולל זכרון שלמה קרית ספר
  9 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  11 שיעורים
  (יום חמישי פרשת פנחס, ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  2 שיעורים
  (פינחס תשעב, ועוד...)
  לוי, הרב שבתי
  4 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  לוין, הרב פנחס הכהן
  2 שיעורים
  (הפטרת פנחס, ועוד...)
  לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  23 שיעורים
  (פנחס 01 יום ראשון, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת פינחס, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  8 שיעורים
  (הפטרת פנחס, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  4 שיעורים
  (פנחס דוגל ימי בין המיצרים, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  3 שיעורים
  (קנאות לשם שמים, ועוד...)
  לייבל, הרב דוד
  20 שיעורים
  (פנחס מענה עם סגולה מהקבה ראשון התשעז, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  42 פנחס
  מאיר, הרב יעקב
  4 שיעורים
  (פרשת פנחס כג תמוז תשעה, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  פנחס סוד בית המקדש השלישי
  מויאל, הרב יחיאל
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  19 שיעורים
  (יח תמוז סז פרשת פנחס, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  4 שיעורים
  (פנחס פנחס הוא אליהו, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  6 שיעורים
  ( פ פנחס כ תמוז תשע שוטטות מחוץ למחנה, ועוד...)
  מזרחי, הרב ניסים פז
  2 שיעורים
  (לא הביט און ביעקב בשילוב יראת העונש תשעד, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  פנחס בענין כהן שהרג את הנפש
  מילר, הרב אלחנן אילן
  פינחס
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  4 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  5 שיעורים
  (שיחה מפרשת פנחס, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  פנחס בין המצרים
  מקייטן, הרב אריאל
  12 שיעורים
  (28 פנחס, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  6 שיעורים
  (פינחס שלושת השבועות, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  פנחס
  משדי, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  נאמני, הרב נוריאל
  10 שיעורים
  (פנחס יחסיות נכונה בין המצוות תיקון עבירות החורבן, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  פנחס
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (פנחס ערב יז בתמוז, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  פינחס
  נחום, הרב יאיר
  פנחס מצות אכילה בערב יום כיפור
  נשר, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (פנחס ימי בין המצרים, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  יום ד פרשת פנחס עז
  סומפולינסקי, הרב מרדכי
  14 שיעורים
  (פרשת פנחס מעלת המקנא קנאת ד צבאות 235, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  2 שיעורים
  (הפטרת פנחס, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  מהי הסגולה לאריכות ימים
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  14 שיעורים
  (פנחס איך לעבור את העולם הזה בין המצרים, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  7 שיעורים
  (פנחס קנאת השם, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  20 שיעורים
  (פרי הארץ פנחס, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  3 שיעורים
  (פנחס הוא אליהו, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  פנחס
  עובד, הרב אפרים
  פנחס שימוש תלמידי חכמים
  עטיה, הרב אלון
  3 שיעורים
  (פרשת פינחס, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  עטיה, הרב נסים יעקב
  4 שיעורים
  (פנינה לשולחן שבת פנחס 09 07 15, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (זרע שמשון פינחס, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  9 שיעורים
  (פנחס הילולת אור החיים הקדוש, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (פנחס להשתתף בצער השכינה, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  4 שיעורים
  (פנחס נושא בעול עם חברו, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  פנחס קרבן תמיד ופנחס זה אליהו
  פולק, הרב דוד
  7 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  פולק, הרב חיים מרדכי
  פנחס
  פולק, הרב יצחק זעקל
  7 שיעורים
  (ח פינחס עב קצר, ועוד...)
  פומרנץ, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (הילולת האור החיים יום של מסירות נפש לחינוך, ועוד...)
  פומרנץ, הרב מנחם מנדל
  7 שיעורים
  (נוצר תאנה יאכל פריה, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  פנחס
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  פנחס
  פנחסי, הרב ישראל
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  פרוינד, הרב חיים
  2 שיעורים
  (גדר קנאים פוגעים בו ועונשי בית דין, ועוד...)
  פרידלנדר, הרב
  2 שיעורים
  (פנחס חלק ב, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  13 שיעורים
  (פנחס פרק כה פסוק נב, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  10 שיעורים
  (פש מוסר פינחס תשעד קנאות ממאיסה את החטא הקרבה נותנת קניינים לדורות, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  פינחס שליחות בקידושין
  פרל, הרב שלום
  פנחס
  פרץ, הרב אלחנן
  6 שיעורים
  (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  2 שיעורים
  (פנחס איש אשר רוח בו, ועוד...)
  צביאלי, הרב צבי
  4 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  פרשת פנחס
  צ'ולק, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (פנחס פנחס זהו אליהו, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  4 שיעורים
  (פנחס איש אשר רוח בו, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  פרשת פנחס ביאור קנאות פנחס
  צפרי, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (פנחס זריזות למצות שמירת העינים, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  פנחס
  קונסטלר, הרב רפאל
  5 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  10 שיעורים
  (פנחס גדול המחטיא את חברו יותר מן ההורגו, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  4 שיעורים
  (אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה על שלא דבקו ברבם כמו יהושע, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  4 שיעורים
  (מוצשק פנחס, ועוד...)
  קוק, הרב אברהם יצחק
  3 שיעורים
  (הנושאים בנטל האמיתי פנחס, ועוד...)
  קוק, הרב בן ציון
  הבנת ענין קרבן התמיד והצורך בשני תמידים קריאת שמע הוא כהתמיד
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  6 שיעורים
  (פנחס בסודם אל תבא נפשי ניצוצות הקדושה, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  2 שיעורים
  (פנחס הקשר בין הפרשה לימי בין המצרים, ועוד...)
  קליין, הרב אברהם ישראל
  6 שיעורים
  (27 pinhas bein hametsarim, ועוד...)
  קמיל, הרב חיים
  פנחס
  קמיל, הרב יוחאי
  2 שיעורים
  (79 פנחס ב, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס הנני נותן לו את בריתי שלום, ועוד...)
  קפלן, הרב חיים יצחק
  4 שיעורים
  (פינחס ביטחון בהשם, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (פרשת פנחס לברוח מפתויי היצר ותאוות ההפקרות, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  46 שיעורים
  (פנחס יהושע ממלא מקום משה רבינו, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  41
  קריאות בהברה תימנית
  פנחס
  קריאת פרשת השבוע בטעמים
  פנחס
  קריזר, הרב צבי
  2 שיעורים
  (פינחס שלושת השבועות ענייני החורבן בין אדם לחבירו, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  12 שיעורים
  (פר פנחס תשנט , ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  7 שיעורים
  (פנחס בועל ארמית קנאים פוגעים בו והשייכות לדיני רודף שאר חייבי מיתות בית דין, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  3 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  15 שיעורים
  (פרשת פנחס חיזוק אמירת תיקון חצות, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  5 שיעורים
  (פרשת פנחס, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  5 שיעורים
  (פרשת פנחס יז בתמוז תשמט, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  30 שיעורים
  (מעלת הקרבנות, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  4 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (פנחס השייכות שלנו לחורבן הבית ולבנינו, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (012 ביאור פרשת הנחלות וסדרי הירושה פנחס, ועוד...)
  רוטמן, הרב נתן
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  רוטנברג, הרב ישעיהו
  פנחס
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  5 שיעורים
  (003 הבטחון בהשם בעבודה הרוחנית יב תמוז תשסח, ועוד...)
  רייך, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (פרק כה פסוק יב, ועוד...)
  ריינר, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (פנחס תדיר ושאינו תדיר, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  4 שיעורים
  (פנחס החלום שמעורר את כל העולם להרבות בצדקה וחסד מתוך שמחה, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  2 שיעורים
  (עשיית הגרלה בשבת, ועוד...)
  שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  8 שיעורים
  (מלאכה שאין צריכה לגופה במקושש, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  פנחס
  שוורץ, הרב ישראל
  פינחס
  שוורץ, הרב מרדכי
  פנחס
  שוורצבורד, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (פנחס בענין הקרבנות, ועוד...)
  שולמן, הרב חיים
  6 שיעורים
  (פרשת פנחס תשעה, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  15 שיעורים
  (ליקוטי מוהרן תורה מט פנחס בין המצרים, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (פנחס להתבונן בחסד השם על ניסי המלחמה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  פנחס
  שושן, הרב מיכאל
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  פינחס
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  2 שיעורים
  (פנחס איסור חמץ ומסתעף לאיסור הנאה, ועוד...)
  שטינברג, הרב שרגא
  3 שיעורים
  (פרק כו פסוק נב, ועוד...)
  שטינוביץ, הרב שרגא
  6 שיעורים
  (יום ד פנחס בנות צלפחד, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  6 שיעורים
  (חמש בנות צלפחד דורשות דין תורה בפני משה רבינו, ועוד...)
  שטנצל, הרב יונתן
  8 שיעורים
  (6 חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב תשעז, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  פנחס
  שטרום, הרב יוסף נחום
  6 שיעורים
  (026 שיחה פרשת פנחס בענין שייכותינו לקדושת התורה וביהמק, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  3 שיעורים
  (פרשת פנחס והלכות תפילה ב, ועוד...)
  שטרנבוך, הרב משה
  6 שיעורים
  (פינחס הסתכלות בקשת בנשיא ובברכת כהנים, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  פנחס בין אדם לחברו
  שיטרית, הרב דוד
  2 שיעורים
  (פנחס, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  9 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  שיש, הרב יעקב
  10 שיעורים
  (ספירת בני ישראל שמירה על חינוך הילדים, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  49 שיעורים
  (פינחס מהי קנאות אמת וכיצד ננווטה לשם שמים, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  11 שיעורים
  (234פרשת פנחס פסח ויציאת מצרים, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  10 שיעורים
  (פנחס הזהירות מכעס ומריבות, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  14 שיעורים
  (פרשת פנחס כח היחיד בהרגשת כבוד שמים וביהמק, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  פנחס
  שניצר, הרב שמואל
  2 שיעורים
  שפיץ, הרב צבי
  4 שיעורים
  (פינחס, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  2 שיעורים
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  7 שיעורים
  (פנחס בין המיצרים, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  4 שיעורים
  (פנחס במעלת שמירת העיניים במעלת הבטחון בהשם במעלת עניית יהא שמיה רבא בכל כוחו, ועוד...)
  שקלים, הרב יגאל
  5 שיעורים
  (פנחס קדושת עם ישראל, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  2 שיעורים
  (08הערות לפרשת פנחס, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן