קול הלשון שיעורי תורה ברשת

*6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ב אדר ב תשע"ט | 19 מרץ 2019

 • פרשת השבוע - צו הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  פרשת צו
  אבא-שאול, הרב יהושע
  צו
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  צו ו שמיני אדר תשנה
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  8 שיעורים
  (צו ועניני פסח, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  צו טוב להודות לשם
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  פרשת צו
  אדיר, הרב נתנאל
  צו שבת הגדול
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  3 שיעורים
  (צו קרבן תודה, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  צו פורים
  אוחנה, הרב שגיא
  צו הגדה של פסח
  איטח, הרב שלמה
  5 שיעורים
  (צו עניני פסח, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  7 שיעורים
  (מעילה בדשן המזבח, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  צו פורים
  אלבז, הרב ראובן
  3 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  4 שיעורים
  (צו תשעב, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  פרשת צו עידוד לחלש כבוד
  אלמוג, הרב עודד
  4 שיעורים
  (צו אור החיים פסח, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (צו פורים, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  4 שיעורים
  (צו שושן פורים, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  7 שיעורים
  (פרשת צו, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  צו
  אקרמן, הרב חיים
  צו התשעד
  אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  5 שיעורים
  (פנינים לפרשת צו מהרב שלמה לוינשטיין, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול קרבנות וקרבן פסח, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  9 שיעורים
  (בן איש חי פרשת צו הלכות פסח, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  צו
  בויאר, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (02 פרשת צו ושבת הגדול תשעב, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  צו עניני פסח
  בורדינסקי, הרב יהושע
  צו זכור
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  4 שיעורים
  (סעודה ג צו שבת זכור, ועוד...)
  ביאלה, האדמור
  2 שיעורים
  (צו הכנה לשבת הגדול, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  צו
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  צו שבת הגדול הכנה לפסח
  בכור, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  2 שיעורים
  (צו התגברות על היצר, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  02צו
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  יום ג צו
  בן שלום, הרב ברוך בער
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (צו מצוות עשה, ועוד...)
  בצלאלי, הרב
  48 שיעורים
  (04 משניות כתובות פרק ט, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  26 פרשת צו
  ברודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  צו שבת הגדול
  בריסק, הרב יהושע
  2 שיעורים
  ברכיהו, הרב אסף
  פרשת צו תשעז
  גבהרד, הרב חנוך
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  צו פסח הגדה של פסח
  גולד, הרב מנשה
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול חג הפסח, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  2 שיעורים
  (פרשת צו תשסה והרים את הדשן 3 22 05, ועוד...)
  גולדוויכט, הרב מאיר
  צו
  גינויער, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  צו זכור פורים
  גרדנויץ, הרב ברוך
  2 שיעורים
  (ועד לשיעור אלף פרשת צו, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  צו
  גרוסברד, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול אל תאמין עצמך עד יום מותך, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  צו
  גרינבלט, הרב דניאל
  2 שיעורים
  דביר, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (פרק ז פסוק יא, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  צו
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  18 שיעורים
  (צו טעם שלא נזכר אהרן בפרשת ויקרא רמז לגלות האחרונה זאת תורת העולה, ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  צו שבת הגדול
  דינר, הרב יהודה אריה
  18 שיעורים
  (כולל שבת הגדול ופסח, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  צו שבת הגדול
  דף היומי רוממה
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  2 שיעורים
  (0839 צו וההפטרה, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  5 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (פרק ו פסוק יז, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  צו על איזה סוגי קרבנות מברכים שהחינו
  הלברשטט, הרב נחמיה
  צו הכנה לפסח
  הלוי, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול חודש ניסן, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  במצוות הבאת והקרבת הקרבנות
  ווייס, הרב אשר
  צו שבת הגדול
  וויס, הרב אהרון משה
  צו נה
  וולבא, הרב שלמה
  14 שיעורים
  (צו תשסח משלוח מנות ומתנות לאביונים , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  7 שיעורים
  (צו מגילת אסתר, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  פרשת צו שבת הגדול
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  4 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  6 שיעורים
  (פרק ז פסוק יב, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  צו פסח
  וינברג, הרב צבי
  2 שיעורים
  (צו עניני מוצאי פורים, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  9 שיעורים
  (צו תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  צו שבת הגדול
  ויספיש, הרב יוסף
  5 שיעורים
  (הפטרה צו, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  השקפה יומית צו שבת הגדול
  וקסברגר, הרבנית רבקה
  3 שיעורים
  (צו הודיה, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  5 שיעורים
  (צו שבת הגדול עניני פסח, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  צו
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  צו
  זכאי, הרב אהרן
  צו
  זריצקי, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  5 שיעורים
  (צו מגילת אסתר, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  7 שיעורים
  (הרב חזן צו 1, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  צו
  חן, הרב אליהו בר
  צו הכנה לקראת קדושת ליל הסדר
  טויסיג, הרב אהרן
  3 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול הכנה לפסח, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  6 שיעורים
  (צו זאת תורת העולה, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  צו שבת הגדול
  טרויבע, הרב משה אליהו
  צו שבת הגדול
  טרנובסקי, הרב חיים
  3 שיעורים
  (צו זכור פורים, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  צו אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
  יודלביץ, הרב שבתאי
  מבחן האדם
  יונגר, הרב יעקב דב
  15 שיעורים
  (צו ערב פסח שחל בשבת, ועוד...)
  יוסף, הרב
  שיעור 25 צו
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  2 שיעורים
  (צו אור החיים הקדוש, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  צו זכור
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  פרשת צו תשעד
  ישיבת נחלת ישראל
  3 שיעורים
  (צו פורים, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  צו שבת הגדול הגדה של פסח
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  צו פרק ו פסוק ג
  כהן, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  צו שבת הגדול
  כהן, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  4 שיעורים
  (צו הכנה לפסח, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  צו ענייני הקרבנות
  כהן, הרב משולם
  3 שיעורים
  (שבת הגדול, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  5 שיעורים
  (פרק ו מפסוק יב, ועוד...)
  לוי, הרב מנחם
  16 שיעורים
  (צו פסח הגדה של פסח, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  2 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת צו, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  8 שיעורים
  (חמישי, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  12 שיעורים
  (2 פרשת צו נדב ואביהו ליל שישי לבירור, ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  צו
  ליפשיץ, הרב משה
  26 צו
  מאיר, הרב יעקב
  צו שבת הגדול
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  2 שיעורים
  מונק, הרב מאיר
  14 שיעורים
  (פ צו ניסן תשסב, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  צו תשסח
  מזרחי, הרב ניסים פז
  צו
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  עניני פורים צו
  מימון, הרב עוזי
  2 שיעורים
  (שיחה מפרשת צו, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  3 שיעורים
  (פרשת צו הכנה לשבת הגדול, ועוד...)
  מקייטן, הרב אריאל
  7 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  צו
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול הכנה לפסח, ועוד...)
  נחום, הרב יאיר
  צו שבת פרה
  סגל, הרב דן
  6 שיעורים
  (צו פסח, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  2 שיעורים
  (הפטרת צו, ועוד...)
  סימון, הרבנית שרה
  2 שיעורים
  (חמץ ומצה דין ורחמים אור חדש בחיים, ועוד...)
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  צו הכנה לליל הסדר
  סנה, הרב בן ציון
  5 שיעורים
  (צו עסק התורה, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  2 שיעורים
  (צו חשיבות הלימוד בבין הזמנים, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (פרשת צו שבת הגדול חג הפסח, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (זרע שמשון צו חידוש ו בענין מעלת התורה, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  צו שבת הגדול פסח
  עמר, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (צו קרבן תודה פסח, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  צו שבת הגדול בעניני קרבן תודה ודרך ארץ
  פולק, הרב דוד
  צו שבת הגדול תשעח
  פומרנץ, הרב יוסף
  צו מידות
  פיין, הרב יוסף חיים
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  צו
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  2 שיעורים
  (צו חלק א, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  38 שיעורים
  (צו פרק ו פסוק ז וזאת תורת המנחה, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  מוסרי פרשת צו שבת הגדול התשעח
  פריינד, הרב צבי
  פרשת צו הכנה לפסח
  פרל, הרב שלום
  7 שיעורים
  (03 פרק ו פסוק יז עד פרק ד פסוק ז, ועוד...)
  פרלמן, הרב יהודה
  צו
  פרץ, הרב אלחנן
  16 שיעורים
  (בן איש חי הלכות פסח בדיקת חמץ, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  2 שיעורים
  (צו פסח הגדה של פסח, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  5 שיעורים
  (צו פרק ו פסוק יב, ועוד...)
  קובלסקי, הרב אשר
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  צו הוצאת הדשן ועוד
  קונשטט, הרב אליעזר יחיאל
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (שבת הגדול בענין המצוות ותקנות חזל, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  צו
  קמיל, הרב יוחאי
  4 שיעורים
  (צו הכנה לפסח, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (שנים מקרא ואחד תרגום, ועוד...)
  קריאת פרשת השבוע בטעמים
  2 שיעורים
  (צו שבת הגדול שמחה במצוות מעשיו של האדם מוכיחים כוונתו, ועוד...)
  קריזר, הרב צבי
  צו
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  5 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  צו הכנה לפסח
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  יום שלישי יב אדר ב התשעו פר צו
  רבנים שונים
  פרשת צו תשמט היא העולה על מוקדה
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  20 שיעורים
  (צו שבת הגדול התנין הגדול וחמורו של משיח, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  4 שיעורים
  (צו שבת הגדול, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  צו
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  צו פורים
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  צו
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (צו מהו עבודת האדם בליל הסדר, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  2 שיעורים
  (קרבן שלמים ותודה, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  מחית עמלק מצות פורים צו
  שוורצברט, הרב דוד
  2 שיעורים
  (צו קרבן תודה, ועוד...)
  שולמן, הרב חיים
  פרשת צו וזכור
  שורץ, הרב מנחם
  5 שיעורים
  (פרשת צו אור החיים בתחילת הפרשה, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  פרשת צו הגילוי ההסתר שבמגילה ומשל נוקב מהגרא י אדר ב תשע
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  פרשת צו הכנה לימי הפסח
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  5 שיעורים
  (פרק ו פסוק יב, ועוד...)
  שטינוביץ, הרב שרגא
  צו
  שטמר, הרב רפאל
  תרומת והוצאת הדשן
  שטנצל, הרב יונתן
  3 שיעורים
  (צו אמירת פרשת קרבנות וקרבן פסח בלילה, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  10 שיעורים
  (גלות אמונה תשסב, ועוד...)
  שכטר, הרב אריה
  30 שיעורים
  (צו כיצד נתגבר על הנסיונות עפ שיטת רבי ישראל סלנטר , ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  4 שיעורים
  (פרשת צו תשעה, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  פרשת צו זירוז למצוות תשעח
  שמש, הרב שמעון
  4 שיעורים
  (פרשת צו העדר הידיעה מחליש הנשמה ביחס לפורים, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  צו
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  2 שיעורים
  (צו, ועוד...)
  שניצר, הרב שמואל
  2 שיעורים
  (צו שושן פורים, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  3 שיעורים
  (צו שושן פורים, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  צו
  שקלים, הרב יגאל
  צו פסח
  שרביט, הרב עופר
  2 שיעורים
  (02הערות לפרשת צו, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן