קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ג טבת תש"פ | 20 ינואר 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - וארא הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת וארא
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  וארא
  רוטנברג, הרב יצחק - שנים מקרא הברה אשכנזית
  וארא
  שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
  4 שיעורים
  (וארא א, ועוד...)
  אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא, הברה ספרדית
  5 שיעורים
  (וארא סוד ענין משה רבינו ואני ערל שפתים, ועוד...)
  אבוהב, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (הדרכה למנהיגות אפקטיבית פרשיות שמות וארא, ועוד...)
  אבידר, הרב אברהם (אלון)
  3 שיעורים
  (וארא ו בא שבט תשנו , ועוד...)
  אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  4 שיעורים
  (וארא כבוד הספרים הכרת הטוב, ועוד...)
  אבר, הרב יונתן
  9 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אברג'יל, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (וארא שמות של יעקב ועשו, ועוד...)
  אברמוב, הרב ירמיהו
  2 שיעורים
  (וארא קיום מצוות במקום צער או חולי, ועוד...)
  אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  וארא
  אדיר, הרב נתנאל
  רח שבט תשעג פרשת וארא פרעה הוא היצר הרע
  אדלשטיין, הרב יעקב זצ"ל
  2 שיעורים
  (וארא בית כנסת יוצאי תימן, ועוד...)
  אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  6 שיעורים
  (וארא תרבות וכוח הדיבור, ועוד...)
  אדרי, הרב דוד
  9 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אהרונוביץ, הרב עזריאל
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  6 שיעורים
  (חיזוק להתחלת הלכות עירובין וארא, ועוד...)
  אורלנסקי, הרב מאיר
  7 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אזולאי, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (וארא תשלג, ועוד...)
  איזמן, הרב גדליה
  וארא
  איטח, הרב שלמה
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אייזנבך, הרב חיים רפאל
  2 שיעורים
  (קל וחומר מצפרדעים, ועוד...)
  אילן, הרב יעקב דוד
  8 שיעורים
  (א וארא בסתירה בין ויכבד את לבו לבין הבחירה, ועוד...)
  אלגרבלי, הרב פנחס
  9 שיעורים
  (וארא מכות מצרים, ועוד...)
  אליהו, הרב מאיר
  3 שיעורים
  (וארא צדק למען תחיה, ועוד...)
  אליצור, הרב יואב
  13 פרשת וארא חיזוק סבלנות
  אלמוג, הרב עודד
  9 שיעורים
  (וארא תשע אחוזה, ועוד...)
  אלנקווה, הרב יוסף
  3 שיעורים
  (וארא שיעבוד מצרים, ועוד...)
  אלנקרי, הרב יוסף
  11 שיעורים
  (חידוש לפרשת וארא, ועוד...)
  אלקריף, הרב גואל
  10 שיעורים
  (028 פרשת וארא, ועוד...)
  אסולין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (יום רביעי כה טבת התשעו פרשת וארא, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב יעקב
  6 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  אסטרייכר, הרב שמאי
  וארא הנהגת השם בעולם
  אפללו, הרב דוד
  2 שיעורים
  אקרמן, הרב חיים
  וארא שלא שינו את לבושם
  ארג'ואן, הרב אביעד
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אריאל, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (וארא נושא בעול עם חברו ב, ועוד...)
  אריאלי, הרב שלמה
  וארא תשעד
  אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  8 שיעורים
  (וארא עשרת המכות, ועוד...)
  ארלנגר, הרב סנדר
  12 שיעורים
  (וארא תשעה, ועוד...)
  ארנון, הרב ישראל נח
  7 שיעורים
  (וארא צפרדעים במיטה של פרעה, ועוד...)
  ארנטרוי, הרב גבריאל
  3 שיעורים
  (וארא בא, ועוד...)
  אשלג, הרב שמחה
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  באחג', הרב רפאל
  8 שיעורים
  (וארא יציאת מצרים שובבים, ועוד...)
  בארי, הרב מיכאל
  וארא
  בארי, הרב שמואל
  9 שיעורים
  (עוד יוסף חי וארא אות כ, ועוד...)
  בוהדנה, הרב שקד
  3 שיעורים
  (ארבע מידות בתלמידים 29, ועוד...)
  בויאר, הרב ירחמיאל
  8 שיעורים
  (וארא הנהגת השם בחסד וברחמים, ועוד...)
  בויאר, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (02 פרשת וארא תשעב, ועוד...)
  בוקרה, הרב ברוך
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  בורדינסקי, הרב יהושע
  9 שיעורים
  (58 מכת בכורות פרשת וארא, ועוד...)
  בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  פרשת וארא
  בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
  3 שיעורים
  (וארא סעודה ג, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  7 שיעורים
  (וארא שובבים, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  3 שיעורים
  (פרשת וארא עז, ועוד...)
  בייפוס, הרב יעקב ישראל
  וארא
  בית המוסר נוה יעקב
  וארא
  בכור, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (016 וארא תחית המתים תיקון היאוש, ועוד...)
  בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  בלוי, הרב דוד משה
  5 שיעורים
  (פרשת וארא ישיבת תורת חיים תשעח, ועוד...)
  בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
  6 שיעורים
  (וארא איתותים, ועוד...)
  בן אדיבה, הרב אהרן
  9 שיעורים
  (וארא מכת צפרדע קידוש שם שמים, ועוד...)
  בן אהרון, הרב איתי
  5 שיעורים
  (וארא , ועוד...)
  בן דוד, הרב מרדכי
  6 שיעורים
  (פרשת וארא איש מצרי הצילנו לדעת שהכל מהשם יתברך, ועוד...)
  בן סניור, הרב נתן
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  בן עמרם, הרב יוסף
  02וארא
  בן שטרית, הרב אהרן ירון
  5 שיעורים
  (וארא עשרה הדברות עשרת המכות עשרה מאמרות, ועוד...)
  בן שלום, הרב ברוך בער
  19 שיעורים
  (תהליכים סמויים שבסופו נותנים פרי בעולם וארא, ועוד...)
  בן-פורת, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (התעוררות וארא תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  5 שיעורים
  (ראש חודש שחל בשבת פרשת וארא, ועוד...)
  בצלאלי, הרב
  52 שיעורים
  (04 משניות זבחים פרק יד סיום, ועוד...)
  בצרי, הרב דוד
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
  וארא
  ברוורמן, הרב משה
  7 שיעורים
  (וארא בארה של מרים יסוד הגאולה, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה אהרון
  4 שיעורים
  (וארא בא, ועוד...)
  ברוורמן, הרב שלמה
  BRK 02 02 VaEra TSAG Vaad וארא תשעג ועד
  ברוק, הרב יוסף
  וארא
  ברייזכר, הרב יהודה אהרון דוד
  2 שיעורים
  (וארא תשעט, ועוד...)
  בריסק, הרב יהושע
  3 שיעורים
  ברכיהו, הרב אסף
  6 שיעורים
  (אין המטרה מקדשת את האמצעים פר וארא כט טבת תשע, ועוד...)
  ברכץ, הרב יהושע
  6 שיעורים
  (וארא ד לשונות של גאולה ועוד יום ו כט טבת תשסג , ועוד...)
  ברלין, הרב מנחם צבי
  פרשת וארא
  ברלין, הרב שרגא
  4 שיעורים
  (וארא תכבד העבודה על האנשים, ועוד...)
  ברנר, הרב יצחק
  4 שיעורים
  (תשמד צדיק באמונתו יחיה, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  גבאי, הרב משה - מבת ים
  6 שיעורים
  (בחירתו החופשית של פרעה וארא סד, ועוד...)
  גבהרד, הרב חנוך
  13 שיעורים
  (וארא הכרת הטוב, ועוד...)
  גדסי, הרב אמיתי
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  גולד, הרב מנשה
  6 שיעורים
  (וארא מי השילוח בית יעקב, ועוד...)
  גולדהבר, הרב אלחנן
  פרשת וארא
  גולדוויכט, הרב מאיר
  11 שיעורים
  (19 פרשיות וארא ובא שבעוד וגרות , ועוד...)
  גולדווסר, הרב
  וארא
  גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
  7 שיעורים
  (וארא תיאור של יראת שמיים, ועוד...)
  גולן, הרב ראובן
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  גורא, הרב יצחק מאיר
  וארא
  גיאת, הרב מנחם
  5 שיעורים
  (יסוד התורה והמצוות וקבללת עול מלכות שמים 10 מכות וארא, ועוד...)
  גינויער, הרב שלמה
  וארא
  גלבשטיין, הרב שלמה
  9 שיעורים
  (וארא ניצוץ אחד, ועוד...)
  גלזר, הרב ליאור
  יאוש
  גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל
  וארא
  גליק, הרב אהרון
  2 שיעורים
  (משה איש האלוקים הכל תלוי במידות וארא, ועוד...)
  גליקסמן, הרב ישי
  8 שיעורים
  (וארא שובבים ומכות מצרים והקשר ביניהם, ועוד...)
  גלר, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (ועד לקיבוץ פרשת וארא, ועוד...)
  גרדנויץ, הרב יצחק
  5 שיעורים
  (וארא ביקור חולים, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  וארא
  גרוסברד, הרב יעקב
  5 שיעורים
  (וארא שאיפות לגדלות בתורה ויראת שמים, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  וארא
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  2 שיעורים
  גרינבלט, הרב דניאל
  וארא אמונה בחוש custom
  גרינהויז, הרב צבי
  וארא
  דביר, הרב יהודה
  וארא
  דביר, הרב משה
  7 שיעורים
  (וארא איסור כניסה לבית עבודה זרה, ועוד...)
  דולינגר, הרב חיים מרדכי
  פרשת וארא
  דומב, הרב חיים
  12 שיעורים
  (וארא לדמותו של מנהיג, ועוד...)
  דומב, הרב יהונתן
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דונט, הרב אליעזר מנשה
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דיאמנט, הרב נחום
  25 שיעורים
  (וארא שינוי מידת אלוקים למידת הויה גאולה בשלבים קריאת שמע ותעל הצפרדע קיצור תריג , ועוד...)
  דיין, הרב יקותיאל
  וארא
  דינר, הרב ברוך חיים
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דינר, הרב יהודה אריה
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דינר, הרב יעקב זאב
  48 שיעורים
  (וארא שיעור א הסדר של דצך עדש באחב, ועוד...)
  דיסקין, הרב אליהו
  4 שיעורים
  (וארא טעם התעשרות בני ישראל במכת דם, ועוד...)
  דנון, הרב יוסף
  שיחה 12 פרשת וארא
  דסלר, הרב אליהו אליעזר
  2 שיעורים
  (וארא האם מותר להיכנס לסכנה על מנת להציל אחרים, ועוד...)
  דסלר, הרב שמחה זיסל
  2 שיעורים
  (וארא תשעט, ועוד...)
  דף היומי רוממה
  2 שיעורים
  (09 ענין לפנים משורת הדין שפותח שערים, ועוד...)
  דרוק, הרב אשר
  7 שיעורים
  (פרשת וארא 01, ועוד...)
  דרוק, הרב חיים
  וארא
  דרוק, הרב משה
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דרור, הרב חיים
  5 שיעורים
  (וארא ד לשונות גאולה, ועוד...)
  דרורי, הרב רפאל
  10 שיעורים
  (1298 דרגת משה רבינו לעומת שאר הנביאים, ועוד...)
  דרמר, הרב אליהו
  שנה ראשונה פרשת וארא הלכות קריאת שמע
  דרעי, הרב יגאל
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  דרשן, הרב אביחי
  3 שיעורים
  (וארא בני ישראל בגלות במצרים, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  5 שיעורים
  (וארא הכרת הטוב לפרעה, ועוד...)
  הופנונג, הרב גדליה
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  8 שיעורים
  (וארא שבת מברכים, ועוד...)
  הורונציק, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (פרק ו פסוק כט, ועוד...)
  הילדסהיים, הרב יצחק מרדכי
  וארא
  הכט, הרב יוחאי
  5 שיעורים
  (וארא מסירות נפש נלמדת מהצפרדעים, ועוד...)
  הלברשטט, הרב נחמיה
  13 שיעורים
  (וארא ארבע לשונות של גאולה לשון הקודש, ועוד...)
  הלוי, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (וארא ויאמר ה אל משה אמר אל אהרן כפיות טובה, ועוד...)
  הלוי, הרב יוחאי עמר
  3 שיעורים
  (וארא בא מכות מצרים, ועוד...)
  הלוי, הרב נהוראי
  3 שיעורים
  (וארא ישיבת ברכת אפרים, ועוד...)
  הלל, הרב דוד
  4 שיעורים
  (פרשת וארא שורש יציאת מצרים ביטול העבודה זרה של מצרים, ועוד...)
  הראל, הרב אוריאל יצחק
  וארא חיזוק באמונה
  הראש, הרב אברהם ישעיהו
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  הרצוג, הרב דב
  3 שיעורים
  (התעללתי במצרים, ועוד...)
  וואלקין, הרב חיים
  20 שיעורים
  (חנניה מישאל ועזריה למדו קל וחומר ובענין להכניס עצמו לסכנה, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  וויס, הרב אהרון משה
  וארא נו
  וולבא, הרב שלמה
  19 שיעורים
  (וארא תשסב נגיעות סמויות ושליטה על כעס , ועוד...)
  וולך, הרב שלום מאיר
  7 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  וולפא, הרב אריה
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  וונדר, הרב ישעיהו
  וארא ברכת ברוך שחלק מכבודו למלך בשר ודם
  ווסרמן, הרב אריה
  11 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ויזגן, הרב יהושע
  פרשת וארא
  וייל, הרב חזקיהו יוסף
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ויינבך, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  וייס, הרב אהרון
  13 שיעורים
  (פרק ז פסוק יד, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  וארא ארבע לשונות גאולה
  וינברג, הרב אברהם
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  וינברג, הרב צבי
  5 שיעורים
  (וארא דברים לזכרו של הרב שטיינמן זצל במלאות השלושים, ועוד...)
  וינגולד, הרב יעקב
  29 שיעורים
  (וארא תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  מיהו פרעה
  וינטרוב, הרב ישראל זצ"ל
  וארא
  ויסנשטרן, הרב משה
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ויספיש, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (וארא ימי השובבים מלחמת היצר, ועוד...)
  ויספיש, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (הפטרה וארא, ועוד...)
  ולנשטיין, הרב דוד
  3 שיעורים
  (השקפה יומית וארא שכר נשים צדקניות כט טבת תשעז, ועוד...)
  וקסברגר, הרבנית רבקה
  פרשת וארא של נעלך
  ז'ולטי, הרב אריה
  8 שיעורים
  (וארא מסירות נפש וקידוש ה, ועוד...)
  זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  9 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  זיכרמן, הרב דוד
  וארא
  זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
  וארא
  זכאי, הרב אהרן
  5 שיעורים
  (וארא 2, ועוד...)
  זכריש, הרב אלעזר
  וארא
  זלצברג, הרב גדעון אריה
  9 שיעורים
  (וארא סיפור יציאת מצרים חלק יג מכת שחין, ועוד...)
  זלצמן, הרב משה
  4 שיעורים
  (שבוע פרשת וארא תפילה מכל הלב הכרת הטוב ועוד, ועוד...)
  זרביב, הרב אברהם
  וארא
  זריצקי, הרב יוסף
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  3 שיעורים
  (יום רביעי כה טבת התשעו פר וארא, ועוד...)
  חבה, הרב ערן
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  חדש, הרב אהרון
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  חודר, הרב הרצל
  15 שיעורים
  (הרב חזן וארא 1, ועוד...)
  חזן, הרב יוסף
  וארא
  חיים, הרב שלמה
  4 שיעורים
  (וארא תשעו, ועוד...)
  חכם, הרב חיים מאיר
  3 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  חן, הרב אליהו בר
  וארא הלכה ואגדה
  חרך, הרב יצחק זאב
  6 שיעורים
  (054a Vaera, ועוד...)
  טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
  7 שיעורים
  (וארא מעלת עבודת השם בשמחה שבזה יכולים להיחלץ מכל הצרות, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  וארא
  טולדנו, הרב יהושע
  וארא מכות
  טולדנו, הרב עמנואל
  וארא
  טולידנו, הרב ישראל נתן
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  טולידנו, הרב משה
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  טורק, הרב אליעזר
  3 שיעורים
  (ואלה שמות בני ישראל, ועוד...)
  טימסטית, הרב שמעון
  39 שיעורים
  (וארא הקשר בין מכת צפרדע למכת הערוב, ועוד...)
  טל, הרב ישראל
  וארא
  טנג'י, גברת מאיה
  6 שיעורים
  (וארא מידה כנגד מידה, ועוד...)
  טרוביץ, הרב בצלאל
  וארא
  טרויבע, הרב משה אליהו
  וארא
  טרנובסקי, הרב חיים
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  יודלביץ, הרב אריה
  7 שיעורים
  (וארא ג המשך בוארא ב חנניה מישאל ועזריה , ועוד...)
  יודלביץ, הרב שבתאי
  10 שיעורים
  (פרשת וארא יציאת מצרים כחיזוק לאמונה, ועוד...)
  יונגר, הרב יעקב דב
  9 שיעורים
  (פרשת וארא סעיף יד, ועוד...)
  יוסף, הרב
  וארא
  יוסף, הרב דוד
  5 שיעורים
  (וארא שובבים איך בן תורה כלפי מחזיק תורה, ועוד...)
  יוסף, הרב יצחק
  שיעור 14 וארא
  יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
  9 שיעורים
  (חיוב הכרת הטוב כלפי ד ואדם, ועוד...)
  יוספי, הרב יהודה
  וארא
  יעקבזון, הרב ישעיהו - פנינים וסיפורים על הפרשה
  5 שיעורים
  (שיחה בעניני התחזקות והכרת טובה שנת תשס, ועוד...)
  יפה, הרב דב
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  יפרח, הרב שמעון יוחאי
  2 שיעורים
  (פר וארא טבת תשסה חשיבות כל יהודי ויהודי לקבל מוסר, ועוד...)
  ישיבת אור אלחנן
  3 שיעורים
  (6 א פרשת וארא מעלת הכרת הטוב, ועוד...)
  ישיבת אור ישראל פתח תקוה
  6 שיעורים
  (יב וארא תשעב, ועוד...)
  ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
  5 שיעורים
  (9 וארא דרכי שמים, ועוד...)
  ישיבת באר התלמוד
  שיחה וארא
  ישיבת באר יצחק טלז סטון
  4 שיעורים
  (09 וארא גלות מצרים זיכוך לקבלת התורה, ועוד...)
  ישיבת בית שמעיה
  12 שיעורים
  (פרשת וארא יציאת מצרים, ועוד...)
  ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
  פרש וארא
  ישיבת דרך חכמה
  וארא
  ישיבת היכל התורה
  2 שיעורים
  (פרשת וארא הכרת הטוב ואם שייך בדומם, ועוד...)
  ישיבת מאור יצחק (חמד)
  וארא
  ישיבת נתיב הדעת
  5 שיעורים
  (וארא תשעא, ועוד...)
  ישיבת קרית מלאכי
  פרשת וארא
  ישיבת תורה אור
  5 שיעורים
  (וארא עניני יציאת מצרים, ועוד...)
  ישראלזון, הרב אברהם צבי
  4 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
  5 שיעורים
  (זרע שמשון וארא חידוש ט מדוע בא אות י לפני הקדוש ברוך הוא, ועוד...)
  כהן, הרב אבישי
  הפטרת פר וארא
  כהן, הרב אהרן
  2 שיעורים
  (אור החיים וארא פרק ו פסוק יב, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו
  וארא
  כהן, הרב אליהו
  10 שיעורים
  (וארא צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ועוד...)
  כהן, הרב אליהו חיים
  2 שיעורים
  (איש באמונתו יחיה, ועוד...)
  כהן, הרב דוד
  4 שיעורים
  (וארא פרשיות יציאת מצרים, ועוד...)
  כהן, הרב זאב
  וארא
  כהן, הרב חנוך
  5 שיעורים
  (הכרת הטוב וארא, ועוד...)
  כהן, הרב יגאל
  וארא תשעח
  כהן, הרב יהודה
  7 שיעורים
  (וארא חולה שהותר לו נבילה האם צריך להעדיף אכילת נבילה שאינה עריבה, ועוד...)
  כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
  3 שיעורים
  (קריאה שני וחמישי, ועוד...)
  כהן, הרב יצחק
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  כהן, הרב מאיר
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  כהן, הרב מידד
  2 שיעורים
  (פרשת וארא הלימוד מעשרת המכות, ועוד...)
  כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
  13 שיעורים
  (וארא מצות זכירת יציאת מצרים ענייני מלווה מלכה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  כהן, הרב משולם
  4 שיעורים
  (פרשת וארא תשעב המעביר על מדותיו השגחה העליונה, ועוד...)
  כהן, הרב נחום
  וארא השפעת הסביבה
  כהן, הרב נתן
  וארא ארץ ישראל ירושה או מתנה
  כהן, הרב שמואל מנחם
  וארא
  כהן, הרבנית חגית
  5 שיעורים
  (וארא אוצרות התורה חפץ חיים ממלא מקום, ועוד...)
  כולל זכרון שלמה קרית ספר
  13 שיעורים
  (יראת שמיים ודקדוק בהלכה, ועוד...)
  לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  15 שיעורים
  (יום חמישי פרשת וארא, ועוד...)
  לוי, הרב גבריאל יוסף
  3 שיעורים
  (בענין שובבים וארא תשעב, ועוד...)
  לוי, הרב שבתי
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  לוין, הרב פנחס הכהן
  2 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
  23 שיעורים
  (וארא 01 יום ראשון, ועוד...)
  לוינשטיין, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (הערות קצרות פרשת וארא, ועוד...)
  לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
  וארא הכרת הטוב
  לוריא, הרב שניאור זלמן
  8 שיעורים
  (חמישי וארא, ועוד...)
  ליבוביץ, הרב יהושע
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ליברמן, הרב חיים ברכיה
  וארא
  ליברמן, הרב משה
  21 שיעורים
  (פרשת וארא חירות ופדיון שבויים של רבי זושא מוצשק תשעד , ועוד...)
  ליפשיץ, הרב אברהם
  3 שיעורים
  (וארא מצרים, ועוד...)
  לסרי, הרב מיכאל
  15 וארא
  מאיר, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  מבקשי השם אלעד, ארגון
  וארא
  מונק, הרב מאיר
  18 שיעורים
  (פרשת וארא תשסא 10, ועוד...)
  מוצפי, הרב בן-ציון
  6 שיעורים
  (ליל שישי זוהר וארא, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  5 שיעורים
  (שובבים וארא גלות וגאולה, ועוד...)
  מזוז, הרב מאיר
  5 שיעורים
  ( כח הבחירה לראות את האמת וארא תשעא, ועוד...)
  מזרחי, הרב ניסים פז
  6 שיעורים
  (וארא רב מייזלס, ועוד...)
  מייזלס, הרב מנחם דן
  5 שיעורים
  (שם הויה בכתיבתו ובקריאתו תשעג, ועוד...)
  מייקוף, הרב שלום
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
  7 שיעורים
  (פרשת השבוע וירא חלק א, ועוד...)
  מימון, הרב עוזי
  וארא
  מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל
  8 שיעורים
  (הרב חזקיהו מישקובסקי וארא, ועוד...)
  מישקובסקי, הרב חזקיהו
  3 שיעורים
  (וארא מהלך יציאת מצרים בארבע לשונות של גאולה, ועוד...)
  מקייטן, הרב אריאל
  10 שיעורים
  (10 וארא, ועוד...)
  מרגלית, הרב אברהם צבי
  9 שיעורים
  (וארא השגחה פרטית הדרך להכנה לקבלת תורה, ועוד...)
  מרקוביץ, הרב יוסף
  02 ליל שישי לס וארא תשעא
  מרקוביץ, הרב יעקב
  וארא
  משדי, הרב יוסף
  12 שיעורים
  (וארא תנו כבוד לצלם האלוקים, ועוד...)
  נבנצאל, הרב אביגדור
  וארא
  נבנצאל, הרב שמעון מנחם
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  נויגרשל, הרב מרדכי
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  נחום, הרב יאיר
  שיעור סא וארא פועה הופעה ותופעה
  נקר, הרב אלדד
  וארא הקל וחומר מהצפרדעים
  נשר, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  6 שיעורים
  (ג וארא שלישי עד רביעי, ועוד...)
  סולובייציק, הרב דוד
  21 שיעורים
  (פרשת וארא תפקידנו בימים אלו של עיקבתא דמשיחא 266, ועוד...)
  סופר, הרב יעקב חיים
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  סיגל, הרב דוד
  וארא
  סימון, הרבנית שרה
  6 שיעורים
  (פרשת וארא טהרת המחשבה תיקון שבבים תת, ועוד...)
  סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
  19 שיעורים
  (פרשת וארא ממשיכים לחיות ומסתכלים על הטוב, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  16 שיעורים
  (וארא פרק ב פסוק ח, ועוד...)
  סעדה, הרב עידן
  7 שיעורים
  (וארא גלות וגאולת ישראל, ועוד...)
  סעדו, הרב נחום
  25 שיעורים
  (פרי הארץ וארא פרי הארץ וארא, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  4 שיעורים
  (וארא אין עוד מלבדו, ועוד...)
  עדס, הרב יעקב
  וארא צער ויסורים
  עטיה, הרב אלון
  5 שיעורים
  (פרשת וארא תורה ריג, ועוד...)
  עטיה, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  עטיה, הרב נסים יעקב
  3 שיעורים
  (פנינה לשולחן שבת משפטים 23 01 14, ועוד...)
  עטייה, הרב מרדכי
  וארא
  עלזאס, הרב יהושע
  5 שיעורים
  (וארא תשעא, ועוד...)
  עמית, הרב יהודה
  5 שיעורים
  (זרע שמשון וארא חידוש יא, ועוד...)
  עמר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  עמר, הרב יעקב
  7 שיעורים
  (וארא בית הכנסת רשבי, ועוד...)
  עמרם, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  עמרמי, הרב אייל
  8 שיעורים
  (וארא מצרים ועשרת המכות, ועוד...)
  פוזן, הרב יצחק
  2 שיעורים
  (וארא יסודות בסיפור יציאת מצרים, ועוד...)
  פולק, הרב דוד
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  פולק, הרב חיים מרדכי
  וארא
  פולק, הרב יצחק זעקל
  6 שיעורים
  (ב וארא עט דרש משה קו שלא לקטרג על ישראל, ועוד...)
  פומרנץ, הרב יוסף
  פרשת וארא תשע
  פומרנץ, הרב מנחם מנדל
  פרשת וארא קווים לגלות וגאולת מצרים ומשמעותה
  פייבלזון, הרב אליהו מאיר
  12 שיעורים
  (וירא בסבלותם, ועוד...)
  פיינשטיין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (וארא מה ששלך יגיע אליך, ועוד...)
  פינטו, הרב יאשיהו יוסף
  וארא
  פינקל, הרב אריה
  פרשת וארא תשעז המבט על מכות מצרים
  פינקל, הרב יוסף וייס - מישיבת
  2 שיעורים
  (וארא דברי תורה במקומות המטונפים, ועוד...)
  פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  פלמן, הרב שמעון
  וארא
  פלצינסקי, הרב נתן צבי
  זרע שמשון וארא
  פראג, הרב שמעון
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  פרוינד, הרב חיים
  16 שיעורים
  (פרק ט פסוק יג כג מכת ברד והירא את דבר ה, ועוד...)
  פרוינד, הרב שרגא
  2 שיעורים
  (ויצעק משה על דבר הצפרדעים, ועוד...)
  פרידלנדר, הרב
  4 שיעורים
  (וארא פנינים, ועוד...)
  פרידמן, הרב יצחק
  24 שיעורים
  (פרשת וארא שלושת אבות האומה מלאי הזכות, ועוד...)
  פרייזלר, הרב
  וארא
  פריינד, הרב זאב
  14 שיעורים
  (ביטול הקליפה מי בעהב פקדון אנכי מהלך כבד פה הכרת הטוב מקל נחש מקל, ועוד...)
  פריינד, הרב צבי
  14 Va Era
  פריצקי, הרב יעקב
  8 שיעורים
  (02 פרק ו פסוק כא עד פרק ז פסוק יז, ועוד...)
  פרלמן, הרב יהודה
  וארא
  פרץ, הרב אשר
  12 שיעורים
  (בן איש חי שנה ראשונה וארא הלכה כא הלכות קריאת שמע שנה ראשונה בא הלכות מקום נקי, ועוד...)
  פרץ, הרב נדב
  3 שיעורים
  (וארא כור ההיתוך, ועוד...)
  צביאלי, הרב צבי
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  צדוק, הרב צמח
  פרשת וארא
  צ'ולק, הרב שלמה
  3 שיעורים
  (וארא כמה דברים על הרב שמואל בירנבוים, ועוד...)
  ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  6 שיעורים
  (וארא ויצום אל בני ישראל, ועוד...)
  ציינוירט, הרב אברהם אביש
  9 שיעורים
  (וארא נאקת בני ישראל הובילה לארבע לשונות של גאולה, ועוד...)
  צימרוט, הרב מאיר
  וארא עוצמת ההוצאה ממצרים וסיבתה
  צפרי, הרב יעקב
  פרשת וארא יראת שמים ראית העין ובלב
  קאופמן, הרב משה
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קובלסקי, הרב אשר
  5 שיעורים
  (לזכות בנס בזכות פירסום בקול תודה, ועוד...)
  קול תודה - גברים
  7 שיעורים
  (מוצשק וארא, ועוד...)
  קולדצקי, הרב יצחק
  וארא
  קונסטלר, הרב רפאל
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קופרמן, הרב אברהם
  5 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קופשיץ, הרב יעקב זאב
  11 שיעורים
  (וארא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, ועוד...)
  קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  2 שיעורים
  (האמונה ויחוד השם יסוד הגאולה, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  3 שיעורים
  (מוצשק וארא, ועוד...)
  קוק, הרב אברהם יצחק
  8 שיעורים
  (וארא פרשיות מלאות שמחה, ועוד...)
  קוק, הרב בן ציון
  וארא מחשבת פרעה בהוצאת בני ישראל
  קוק, הרב יהודה
  10 שיעורים
  (הבנה בזה שהשם מחכה כל הזמן שפרעה יכנע ולא הוציא את ישראל בכח, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  10 שיעורים
  (וארא אמונה ותפילה יציאת מצרים, ועוד...)
  קלופט, הרב חיים
  5 שיעורים
  (וארא תשעו ארבע כוסות ארבע חלקי הגאולה, ועוד...)
  קליין, הרב אברהם ישראל
  פרשת וארא קידוש השם
  קליין, הרב יהודה
  וארא חיים של תורה ומצוות עם אמונה ובטחון
  קליין, הרב משה
  3 שיעורים
  (06 vaera, ועוד...)
  קמיל, הרב חיים
  3 שיעורים
  (4וארא אמונה, ועוד...)
  קסבה, הרב יהודה
  4 שיעורים
  (פרשת וארא מלאת שלושים להגראיל שטיינמן, ועוד...)
  קפלן, הרב חיים יצחק
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  3 שיעורים
  (המשא ומתן בין משה לפרעה, ועוד...)
  קצבורג, הרב חזקיהו
  41 שיעורים
  (גלות מצרים חורבן יהדות אירופה, ועוד...)
  קראם, הרב ירחמיאל
  14
  קריאות בהברה תימנית
  וארא
  קריאת פרשת השבוע בטעמים
  וארא ארבע לשונות של גאולה
  קריזר, הרב צבי
  7 שיעורים
  (וארא עניני המכות והשגחה פרטית, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  8 שיעורים
  (פרשת וארא תשסא, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  7 שיעורים
  (וארא מסירות נפש הנלמד מהצפרדעים, ועוד...)
  ראקוב, הרב שמואל
  13 שיעורים
  (תשסח 02, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  15 שיעורים
  (שובבים וארא ואהרן אחיך ידבר אל פרעה בחורי מיר, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  4 שיעורים
  (וארא כבדות הלב, ועוד...)
  רגוזניצקי, הרב נחום
  2 שיעורים
  רובין זצ"ל, הרב יששכר
  וארא
  רובין, הרב יוסף
  7 שיעורים
  (פרשת וארא תשמט שלא להרהר אחרי מידותיו, ועוד...)
  רובינשטיין, הרב אשר זליג
  4 שיעורים
  (פרק ו פסוק יד, ועוד...)
  רוז, הרב מאיר
  36 שיעורים
  (וארא קבעון ילדות עצמה שנקראת אמונה, ועוד...)
  רוזנבלום, הרב ברוך
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  רוזנטל, הרב מרדכי
  7 שיעורים
  (09 משגיח וארא ימי השובבים העליה מגלות מצרים תשעא, ועוד...)
  רוט, הרב אליהו
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (ביאור חילוק שני שליחויות מרעה בסנה ובפרשת וארא, ועוד...)
  רוטמן, הרב נתן
  3 שיעורים
  (וארא יציאת מצרים, ועוד...)
  רוטנברג, הרב הלל
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  רוטנברג, הרב יצחק
  וארא גדר ארבע כוסות
  רוטנברג, הרב ישעיהו
  וארא אם היה דין כהונה לאהרן לפני המשכן
  רוטר, הרב אליקים
  וארא
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  9 שיעורים
  (003 הכנעה הבסיס לעבודת השם כג טבת תשסח, ועוד...)
  רייך, הרב מרדכי
  4 שיעורים
  (פרק ו פסוק ו, ועוד...)
  ריינר, הרב יוסף
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  3 שיעורים
  (וארא איזו סגולה עשו בני ישראל בשואה ומצרים שבזכותה ניצלו, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  2 שיעורים
  (וארא מסירות נפש לא בג עבירות, ועוד...)
  שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  10 שיעורים
  (קל וחומר מצפרדעים קידוש השם, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  2 שיעורים
  (וארא קל וחומר מצפרדעים, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  וארא
  שוורץ, הרב מרדכי
  3 שיעורים
  (וארא מעלת עם ישראל במצרים, ועוד...)
  שוורצבורד, הרב מאיר
  4 שיעורים
  (וארא להנות ממעשה ניסים רבי יהודה היה נותן סימנים דצך עדש באחב, ועוד...)
  שולמן, הרב חיים
  פרשת וארא
  שולמן, הרב שמואל
  8 שיעורים
  (פרשת וארא כג טבת תשעא, ועוד...)
  שורץ, הרב מנחם
  21 שיעורים
  (ליקוטי מוהרן סימן כז סימן כח וארא, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם
  6 שיעורים
  (פרשת וארא חיזוק האמונה על ידי יציאת מצרים, ועוד...)
  שושן, הרב אברהם ישעיהו
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שחור, הרב אפרים זלמן
  וארא
  שחר, הרב אורי
  2 שיעורים
  (פרשת וארא הפלא שבמכות מצרים, ועוד...)
  שטיגליץ, הרב זאב אריה
  5 שיעורים
  (פרק ו פסוק כח, ועוד...)
  שטינוביץ, הרב שרגא
  15 שיעורים
  (וארא פרק ז פסוק יט, ועוד...)
  שטמר, הרב רפאל
  וארא ארץ גושן רעמסס פיתום ורעמסס
  שטנצל, הרב יונתן
  14 שיעורים
  (ונתתי אותה לכם מורשה פרשת וארא תשעא, ועוד...)
  שטראוס, הרב
  וארא
  שטרום, הרב יוסף נחום
  9 שיעורים
  (043 שיחה פרשת וארא השגחה פרטית אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ועוד...)
  שטרן, הרב מתתיהו
  5 שיעורים
  (מאמר השבועי פרשת וארא, ועוד...)
  שטרנבוך, הרב משה
  5 שיעורים
  (וארא לימוד מסירות נפש מהצפרדעים, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  5 שיעורים
  (וארא כח בתורה לשנות את האדם, ועוד...)
  שיחות מבית המוסר בירושלים.
  5 שיעורים
  (וארא שעבוד מצרים, ועוד...)
  שיטרית, הרב יוסף
  14 שיעורים
  (פרשת וארא התשעה, ועוד...)
  שיינפלד, הרב יהודה
  3 שיעורים
  (פרשת וארא אמונה וביטחון בחיי היום יום, ועוד...)
  שיש, הרב יעקב
  10 שיעורים
  (וארא גלות מצרים הנסיונות בדור האחרון, ועוד...)
  שכטר זצ"ל, הרב אריה
  49 שיעורים
  (וארא המתמסר בלא חשבון זוכה לשפע בלא חשבון, ועוד...)
  שלום, הרב בועז
  7 שיעורים
  (וארא אין מים אלא תורה, ועוד...)
  שמואלי, הרב בניהו
  4 שיעורים
  (וארא קדושת המחשבה, ועוד...)
  שמואלי, הרב מאיר
  וארא
  שם-טוב, הרב גלעד
  וארא
  שמש, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (פרשת וארא משה אהרן וגדלות האדם הנראית מפרטים הקטנים, ועוד...)
  שמש, הרב שמעון
  11 שיעורים
  (פרשת וארא יחוד ה והשגחתו הפרטית על כלל ישראל, ועוד...)
  שניידר, הרב דוד מנחם
  וארא
  שניצר, הרב שמואל
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שפירא, הרב אריה זצ"ל
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שפירא, הרב משה זצ"ל
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שפירא, הרב רפאל
  2 שיעורים
  (וארא ימי השובבים שמירת העינים והמחשבה, ועוד...)
  שקלים, הרב יגאל
  5 שיעורים
  (מח ולב באדם ועוד זוהר הקדש פרשת וארא, ועוד...)
  שרביט, הרב עופר
  4 שיעורים
  (14 הערות לפרשת וארא, ועוד...)
  שרוני, הרב ניסן

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן