קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • פרשת השבוע

  חומש שמות - פרשת יתרו
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • רוזנבלום, הרב ברוך
  • 49 שיעורים
   (פרשת יתרו שנת תשעג למה לא ניתנה התורה לגוים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • יתרו
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שפירא , הרב משה זצ"ל
  • 14 שיעורים
   (יתרו פן תשכח אשר ראו עיניך, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אשר
  • 32 שיעורים
   (יתרו האם שייך שבמעשה אחד בשבת יהיה חייב משני מלאכות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברכת יצחק אור יהודה, ישיבת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דברי אמת - מודיעין עילית, ישיבת
  • 2 שיעורים
   (פרשת יתרו בגדר מצות קידוש ובדין קידוש במקום סעודה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • חכמת שלמה, ישיבת
  • 3 שיעורים
   (יום רביעי טו שבט פרשת יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • תפארת שלמה, ישיבת
  • הרב יוסף אדלר פרשת יתרו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • מוצאי שבת קודש פרשת פרשת יתרו אור ליח שבט התשעד שיעור בהלכות סעודות שבת ובענין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   (הרב אברהם אבוהב יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 3 שיעורים
   (פרשת יתרו נעשה ונשמע הייתכן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אביטן, הרב אליהו חי
  • הלכות ברכות עיקר וטפל פרשת יתרו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אבר, הרב יונתן
  • 11 שיעורים
   (פרשת יתרו תשפ''ב, ביאור מצוות אנכי ה' אלוקיך, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברג'יל, הרב אליהו
  • 13 שיעורים
   (פרשת יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברג'ל, הרב ישראל
  • מעט מענייני ט'ו בשבט וקניין התורה הראשון של אור החיים הקדוש בחריצות ובקבלת עול התורה פרשת יתרו ה'תשפ'ב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אברמוב, הרב ירמיהו
  • 3 שיעורים
   (פרשת יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברמוביץ, הרב יצחק מיכאל
  • 2 שיעורים
   (יום ד פרשת יתרו ועד שיעור ג תשעו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  • יתרו ההכנה והיגיעה הנלמדת ממעמד הר סיני
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדיר, הרב נתנאל
  • יתרו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלר, הרב אפרים
  • 3 שיעורים
   (שלש הקדמות לתורה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלר, הרב חיים יוסף
  • פרשת יתרו קבלת התורה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלשטיין, הרב גרשון
  • 6 שיעורים
   (דרכי החיזוק פרשת יתרו תשפ"ב גיליון 544, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • 3 שיעורים
   (יתרו בית הכנסת יוצאי תימן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדרי, הרב דוד
  • 8 שיעורים
   (יתרו מעלת השלום, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרונוב, הרב חיים
  • מגילה דף ג עב אור החיים על פרשת יתרו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 11 שיעורים
   (מלווה מלכה יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרוני, הרב דוד
  • 8 שיעורים
   (084 שיעור פ ד יתרו מעמוד ק מ ו עד עמוד ק צ א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרן, הרב אליהו
  • 5 שיעורים
   (058 שמיעה בחירה המביט לארץ ותרעד סד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
  • 5 שיעורים
   (יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
  • 3 שיעורים
   (האדמור מקוצק יתרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד