קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני י"ד תמוז תש"פ | 06 יולי 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע פנחס

  הסתר/הצג פרשות
  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים
  למבחן על פרשת פנחס

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:


  • Biberfeld
  • פנחס
  • Freedman, Rav Eliezer Dovid
  • 6 שיעורים
   (א פנחס, ועוד...)
  • Gross, Rebbitzen Shaindy
  • פרשת פנחס
  • Katz (Serdehell), Rav Chaim Leib
  • Katz, Harav Daniel
  • 2 שיעורים
   (זרע שמשון פינחס שיעור א, ועוד...)
  • Medrash, Belzer Bais
  • ליל שישי פרשת פנחס
  • Rosenbaum
  • 4 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • Salomon, Rav Matisyahu
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 11 שיעורים
   (הרב שמעון ישראל ברנדר ליל שישי פנחס, ועוד...)
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 9 שיעורים
   (Pinchos 5760, ועוד...)
  • Soloveitchik, Rav Yaakov
  • פרשת פנחס
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 6 שיעורים
   (פנחס תשלא, ועוד...)
  • אייזנבך, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (פינחס 1, ועוד...)
  • אייזנר זצל, הרב גודל
  • 4 שיעורים
   (במדבר 08 פנחס תשמג, ועוד...)
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • 4 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • אפל, הרב בן ציון
  • 4 שיעורים
   (סעודה שלישית פנחס בית חלקיה, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב אברהם
  • Tape 5 Pinchos
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 10 שיעורים
   (רעוא דרעוין פינחס תשעז, ועוד...)
  • ארנפלד, הרב מנדל
  • פנחס ביקור ד ימים
  • אשדוד, צמח צדיק
  • 7 שיעורים
   (פרשת פנחס סיפור על בעל אור החיים, ועוד...)
  • באידיש, אור החיים
  • 5 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • בונקר, הרב פנחס דוד
  • שבת פרה
  • בורשטין שליטא
  • 2 שיעורים
   (01 פנחס, ועוד...)
  • ביאלא
  • 7 שיעורים
   (סעודה שלישית פנחס, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 20 שיעורים
   (פנחס הילולת הרב שלמה מקרלין, ועוד...)
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • בלום, הרב משה אליעזר
  • פרשת פנחס תשעט יש בך כוחות השתמש בזה לטוב
  • בלומנטל, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
  • בספר זרע שמשון
  • פנחס
  • בעלז
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (ענינא דיומא אידיש פנחס תשעט קנאים פוגעים בו שבירת הלוחות והריגת זמרי, ועוד...)
  • ברוורמן, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • ברעוודה זצל, הרב שלמה
  • ברק, ישיבת מנחת יצחק בני
  • 4 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • גולדהירש, הרב יצחק אהרן
  • פנחס
  • גוסטמן זצל, הרב ישראל
  • 5 שיעורים
   (22 פרשת פנחס עבדי כמקרקע אין גובין מעבדים שעור ג תשלז 1, ועוד...)
  • גייגר, הרב מנחם מנדל
  • פנחס לאחר תפילת שחרית בשבת
  • גרויז, הרב עמרם
  • 22 שיעורים
   (פנחס יפקוד השם אלוקי הרוחות, ועוד...)
  • גרוס, הרב נפתלי
  • 10 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • גרוס, הרב שמאי
  • 2 שיעורים
  • גרוס, הרב שמחה בונים
  • 4 שיעורים
   (הכנה לפרשת פנחס הכנה לבין המצרים, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב אליעזר
  • 5 שיעורים
   (פנחס שבעה עשר בתמוז קנאות לשם שמים מתוך אהבת ישראל, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  • 4 שיעורים
   (פנחס אבילות בין המצרים, ועוד...)
  • גרינבוים, הרב שמעיה
  • 4 שיעורים
   (31 PINCHAS 1 A, ועוד...)
  • דויטש, הרב יואל ברוך
  • 3 שיעורים
   (פרשה כא סימן א, ועוד...)
  • דייטש, הרב אברהם
  • 4 שיעורים
   (ח פנחס 1, ועוד...)
  • דינוב
  • פנחס
  • דירנפלד, הרב אהרון
  • 5 שיעורים
   (פנחס מועדים שבע ברכות, ועוד...)
  • האדמו''ר מאונגוואר ארה''ב
  • 3 שיעורים
   (פרשת פנחס, ועוד...)
  • הגר, הרב אליעזר
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  • 14 שיעורים
   (פינחס צריך להאריך במילת אחד, ועוד...)
  • הורביץ, הרב שלמה
  • 5 שיעורים
   (פנחס תשעג, ועוד...)
  • הורוויץ, הרב ברוך יעקב
  • 8 שיעורים
   (6 1, ועוד...)
  • היימן זצל, הרב לייב
  • פנחס כא תמוז תשמה
  • הלפרין, הרב חיים
  • 14 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • הנפלינג, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
  • 11 פנחס
  • וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  • 13 שיעורים
   (פרק כה פסוק יד, ועוד...)
  • וייס, הרב אשר
  • 3 שיעורים
   (דיני ירושה, ועוד...)
  • ויליגער, הרב לייבל
  • pinchas
  • וינברג, הרב יונה
  • 3 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • וינגרטן זצל, הרב פישל
  • 35 שיעורים
   (פנחס תרלא, ועוד...)
  • זילבר, הרב דוד
  • 7 שיעורים
   (Pinchas 01 Beginning, ועוד...)
  • זילבר, הרב מיכל
  • 70 שיעורים
   (ה דברים ארעו את אבותינו ביז בתמוז, ועוד...)
  • זילבר, הרב מרדכי
  • 30 שיעורים
   (חזרה סעודה ג פנחס בית שמש תשעח, ועוד...)
  • זילברברג, הרב צבי מאיר
  • 4 שיעורים
   (7 PINCHOS 5759, ועוד...)
  • זינגרביץ זצל, הרב דוד
  • 15 פנחס תשמא
  • טולנא
  • 18 שיעורים
   (פרשת פנחס פרק כא פסוק א, ועוד...)
  • טוסיג, הרב אהרן
  • 18 שיעורים
   (פנחס חשיבות בני ישראל שהם בנים של מקום כב תמוז תשנז , ועוד...)
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • פינחס
  • טרויבע, הרב משה אליהו
  • פנחס
  • יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
  • 3 שיעורים
   (סג פנחס תשעז, ועוד...)
  • יוראוויטש זצל, הרב אברהם
  • 064 פנחס
  • ישראל, רב דתהילות
  • 24 שיעורים
   (סש פ פנחס תשעז, ועוד...)
  • כהן, הרב משה חיים
  • 6 שיעורים
   (פנחס קביעות בעבודת השם, ועוד...)
  • כהנא, הרב לייבל
  • 2 שיעורים
   (010 כא תמוז פרשת פנחס תשעב, ועוד...)
  • כץ, הרב חיים מאיר
  • פנחס
  • כץ, הרב פנחס צבי אלימלך
  • דף יב, פרשת ציצית מפני מה
  • לברון, הרב יצחק מרדכי
  • 4 שיעורים
   (אוהבי ד שנאו רע פנחס, ועוד...)
  • לוי, הרב מרדכי
  • פנחס
  • לייפער, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (תשסא פנחס דברי חיזוק והתחזקות לחדשי תמוז ואב, ועוד...)
  • לייפר, הרב משולם
  • פנחס
  • לעוו, הרב שמעיה
  • 19 שיעורים
   (פנחס קדושת הזמנים קדושת הימים כח האמונה, ועוד...)
  • מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  • 16 שיעורים
   (מוצאי שבעה עשר בתמוז ומלוה מלכה סו, ועוד...)
  • מנדל, הרבנית יפה
  • 2 שיעורים
   (הפטרה פנחס, ועוד...)
  • מעליץ
  • פנחס
  • מרמורשטיין, הרב אלטר אליהו
  • פנחס הכנה להילולת החכמת אליעזר זצל
  • נוישטט, הרבנית
  • 4 שיעורים
   (פנחס ערב יז בתמוז, ועוד...)
  • ניימאן, הרב פנחס
  • 13 שיעורים
   (פרשת בראשית חומש ורשי, ועוד...)
  • סגל, הרב דן
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • סטריקוב
  • 4 שיעורים
   (ליל ששי פנחס תשעח עניני בין המצרים ועבודת המידות, ועוד...)
  • סנה, הרב בן ציון
  • 47 שיעורים
   (פרשת פנחס בא הכתוב וייחסו אחר אהרן, ועוד...)
  • סעמיולעס, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • ספינער זצל, הרב ישראל אריה
  • 033 פנחס
  • ספינקא
  • 7 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • ספינקא אמרי יוסף
  • מלוה מלכה פרשת פנחס וסיום מסכת עירכין ושבע ברכות לבן הרהג ר נפתלי הרשקוביץ
  • פאלקאוויטש זצל, הרב שלמה מנשה
  • 6 שיעורים
   (41 פנחס 01, ועוד...)
  • פולק, הרב אליעזר
  • 6 שיעורים
   (657 04 08 פנינים פנחס תשעז חא, ועוד...)
  • פולק, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (פנחס קרבן תמיד פנחס זה אליהו, ועוד...)
  • פולק, הרב חיים מרדכי
  • פנחס
  • פייערשטיין זצל, הרב ישראל
  • 7 שיעורים
   (01 ראשון, ועוד...)
  • פינקל, הרב אריה
  • 3 שיעורים
   (פנחס קנאת השם, ועוד...)
  • פינקל, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (עצה לבעל עבירה מהרב חיים שמואלביץ, ועוד...)
  • פלדברנד, הרב מאיר
  • 20 שיעורים
   (הילולת רבי פנחס מקוריץ י אלול תשעה, ועוד...)
  • פעלדמאן, הרב בן ציון
  • 6 שיעורים
   (3 פנחס פרק כח פסוק א כד A 5757, ועוד...)
  • פערעלמאן, הרב משה דוד
  • 8 שיעורים
   (רבנו בחיי פנחס תשעז וביום השבת שני כבשים כל עניני שבת כפולים, ועוד...)
  • פרידמאן, הרב יצחק
  • 10 שיעורים
   (פרשת פנחס קרבנות, ועוד...)
  • פרידמן, הרב יחיאל מיכל אברהם
  • פנחס
  • פרידמן, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (פינחס, ועוד...)
  • פרידמן, הרב שמואל דוד
  • פנחס
  • פריינד, הרב נטע
  • 2 שיעורים
   (068 פנחס סא, ועוד...)
  • פרישוואסער, הרב שלמה
  • 12 שיעורים
   (פינחס שני פרק כו פסוק ה, ועוד...)
  • קאהן, הרב ישראל חיים
  • 4 שיעורים
   (פינחס חיזוק בלימוד התורה, ועוד...)
  • קאופמן, הרב חיים
  • 4 שיעורים
   (Pinchos 1, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (פר פנחס תשמו, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב נפתלי
  • פרשת פנחס
  • קירשנבוים, הרב אברהם צבי
  • פנחס קיום המצוה זו שכרה
  • קלוגר, הרב אברהם צבי
  • 68 שיעורים
   (מלוה מלכה פנחס תפארת שלמה הצדיק ממתיק תפילתם ובקשתם הגשמים של ישראל שהם לצורך ג, ועוד...)
  • קנה מידה
  • קשר מועדים לביו המצרים
  • קפלן, הרב יעקב
  • 10 שיעורים
   (פנחס ועד נובהרדוק מדריגות האדם, ועוד...)
  • קרלינשטיין זצל, הרב ראובן
  • 11 שיעורים
   (פרשת פנחס תשנח, ועוד...)
  • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  • פנחס שלושת השבועות חורבן בית המקדש בין אדם לחבירו
  • קרנובסקי, הרב חזקיהו
  • 9 שיעורים
   (פנחס תשעז הנני נותן לו את בריתי שלום, ועוד...)
  • ראקוו, הרב ליפה
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רב, וואודרידזש
  • 21 שיעורים
   (לימוד רמבן פרשת פנחס תחלה בענין רודף שניתן להצילו בחייו, ועוד...)
  • רבינוביץ, הרב גמליאל
  • 15 שיעורים
   (ישיבת בייאן אור החיים פנחס בן אלעזר, ועוד...)
  • רובינפלד, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (ח פרשת פנחס בענין זהירות בכובד חברים והרגשת רגשי הזולת, ועוד...)
  • רוטמן, הרב אברהם צבי
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 59 שיעורים
   (יום ד פנחס תשעז רבי יעקב אריה בן רבי שלמה מרדזימין, ועוד...)
  • רכניצר, הרב אברהם פנחס
  • 3 שיעורים
   (פנחס ישמח ישראל אות ב, ועוד...)
  • רכניצר, הרב מאיר דוב
  • 14 שיעורים
   (ליל שישי פרשת פנחס, ועוד...)
  • רפאפורט, הרב יחזקאל
  • 23 שיעורים
   (סעודה שלישית פינחס, ועוד...)
  • שארף, הרב יהושע העשיל
  • 8 שיעורים
   (פרשת פנחס בנושא אמונה במצב של הסתרה, ועוד...)
  • שארר, הרב אליהו
  • 7 שיעורים
   (פנחס הזמן שנמשח פנחס לכהונה, ועוד...)
  • שבדרון זצל, הרב שלום
  • פרשת פנחס
  • שובקס, הרב נפתלי
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שוורץ, הרב אשר אנשיל
  • 2 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שוורץ, הרב דוד נתנאל
  • 5 שיעורים
   (פנחס סיפורים נפלאים על מסירות נפש של יהודים לפייס את מי שנפגעו מהם, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יצחק שמואל
  • 9 שיעורים
   (פנחס ימי בין המצרים יארצייט האור החיים הקדוש, ועוד...)
  • שוורץ, הרב ישראל
  • 6 שיעורים
   (פנחס תקיעה בשופר של חבירו שלא מדעתו, ועוד...)
  • שוורץ, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (פינחס אור החיים בני גד למשפחותם, ועוד...)
  • שומרי אמונים אשדוד
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שטארק, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבת פינחס, ועוד...)
  • שטיין, הרב מאיר ברוך
  • 3 שיעורים
   (פנחס מטות, ועוד...)
  • שטמר, הרב אלימלך
  • 2 שיעורים
  • שטרום, הרב יוסף נחום
  • פרק כו פסוק י
  • שטרן, הרב יצחק אייזיק
  • פנחס
  • שטרן, הרב נתן אליה
  • 38 שיעורים
   (פנחס יארצייט הישמח משה, ועוד...)
  • שטרסברג, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (פנחס חלוקת הארץ בגורל, ועוד...)
  • שיינברג זצל, הרב חיים פנחס
  • 7 שיעורים
   (מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך תשמט, ועוד...)
  • שיינברגר, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (לקוטי תורה פ פנחס מעלת העוהז, ועוד...)
  • שינברגר, הרב יוסף שרגא
  • 3 שיעורים
   (פנחס, ועוד...)
  • שיק, הרב אליעזר שלמה
  • 9 שיעורים
   (פנחס תשסא, ועוד...)
  • שכטר, הרב חיים
  • פנחס
  • שלזינגר, הרב ישראל דוד
  • 15 שיעורים
   (פנחס בין המצרים, ועוד...)
  • שפיצר, הרב שמעון
  • 3 שיעורים
   (יום א' פרשת פנחס תש"פ שער הביטחון פרק ב' שיעור נט מה עושים אחרי בקשת טובה מהקבה, ועוד...)
  • שפירא, הרב שמואל אריה
  • 25 שיעורים
   (יום ב פנחס יומא דהילולא בעל שפע חיים, ועוד...)
  • שרייבר, הרב יעקב דוד
  • 6 שיעורים
   (ביטול כלי מהיכנו שיחה פרשת פנחס קנאות, ועוד...)
  • שרף, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (פנחס הסר כעס מאתך, ועוד...)
  • תולדות אהרן
  • 7 שיעורים
   (תורה סעודה שלישית פרשת פנחס עג, ועוד...)
  • תורתך, ישיבת אוהבי
  • פרשת פנחס

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן