קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת י"ח חשון תש"פ | 16 נובמבר 2019
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - חיי שרה הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת חיי שרה
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  4 שיעורים
  (חיי שרה פרק כד פסוק כט, ועוד...)
  אור החיים באידיש
  3 שיעורים
  (בראשית חיי שרה תשדמ, ועוד...)
  אייזנר, הרב גודל זצ"ל
  3 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  אלטמן, הרב יוסף מאיר
  פרי הארץ חיי שרה
  אפל, הרב בן ציון
  2 שיעורים
  אקשטיין, הרב הערשל
  מה צריכים ללמוד משרה אמנו
  ארגון קנה מידה
  Chayai Sara
  ארלנגר, הרב אברהם
  10 שיעורים
  (רעוא דרעוין חיי שרה, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  3 שיעורים
  (חיי שרה שעור ב, ועוד...)
  בוים, הרב יידל
  5 חיי שרה
  בורשטין, האדמור
  6 שיעורים
  (ליל שבת חיי שרה, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  חיי שרה
  ביברפלד, הרב מיכאל
  21 שיעורים
  (ליל שישי חיי שרה, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  5 שיעורים
  (ליל שישי חיי שרה, ועוד...)
  בידרמן, הרב חיים יוסף
  פרשת חי שרה תשעט התאמצות מביא את הגאולה
  בלום, הרב משה אליעזר - אב"ד סיקסא
  2 שיעורים
  בעלז
  2 שיעורים
  (חיי שרה אידיש תשעט, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  חיי שרה
  ברוורמן, הרב משה
  8 שיעורים
  (פרשת חיי שרה תשדמ הכרת הטוב נותן, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  חיי שרה
  גוטליעב, הרב חיים יוסף
  2 שיעורים
  (חיי שרה אכילה לבהמתו קודם אכלה, ועוד...)
  גייגר, הרב מנחם מנדל
  22 שיעורים
  (חיי שרה מסכת סוטה, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  10 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  גרוס, הרב נפתלי
  חיי שרה
  גרוס, הרב שמאי
  חיי שרה
  גרוס, הרב שמחה בונים
  3 שיעורים
  (חיי שרה אין אבידה כאבידת הזמן, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  5 שיעורים
  (חיי שרה כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  2 שיעורים
  (חיי שרה תשעט ויקח העבד עשרה גמלים, ועוד...)
  גרינפעלד, הרב מרדכי
  8 שיעורים
  (פרשה נח סימן א, ועוד...)
  דויטש, הרב יואל ברוך
  4 שיעורים
  (19 חיי שרה א, ועוד...)
  דייטש, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (CHAYA SURU 17, ועוד...)
  האגער, הרב שרגא
  4 שיעורים
  (תורה סג חיי שרה עב, ועוד...)
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  הגר, הרב אליעזר
  9 שיעורים
  (יום א חיי שרה תשעח, ועוד...)
  הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  3 שיעורים
  (חיי שרה תשעד, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (1, ועוד...)
  הורוויץ, הרב ברוך יעקב
  2 שיעורים
  (חיי שרה כב חשון תשמו, ועוד...)
  היימן, הרב לייב
  18 שיעורים
  (יעקב חבל נחלתו כל יהודי מקושר, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  חיי שרה
  הנפלינג, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (Chayi Suru 5776, ועוד...)
  הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
  18 שיעורים
  (ליל שישי חיי שרה, ועוד...)
  וודרידג' רב
  3 שיעורים
  (חיי שרה תשנח קנין שדה עפרון, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  7 שיעורים
  (פרק כג פסוק יט, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  2 שיעורים
  (פרשת חיי שרה רמבן, ועוד...)
  וייס, הרב יוסף מרדכי
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  וינברג, הרב יונה
  46 שיעורים
  (חיי שרה תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  65 שיעורים
  (מיי יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב, ועוד...)
  זילבר, הרב מיכל
  7 שיעורים
  (סעודה שלישית חיי שרה חזרה , ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  3 שיעורים
  (9 CHAIAI SHURU 6761, ועוד...)
  זילברברג, הרב צבי מאיר
  7 שיעורים
  (01 ראשון, ועוד...)
  זל, הרב ישראל פייערשטיין
  10 שיעורים
  (חיי שרה חשיבות ורוממות הלימוד והעמל בתורה, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  15 שיעורים
  (פרשת חיי שרה פרק כג פסוק טז, ועוד...)
  טולנא, האדמור
  חיי שרה
  טרוביץ, הרב בצלאל
  חיי שרה
  טרויבע, הרב משה אליהו
  4 שיעורים
  (סג חי שרה תשעא, ועוד...)
  יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
  013 חיי שרה
  יוראוויטש, הרב אברהם
  יום ג חיי שרה תשעז
  יורק, הרב יצחק פרידמן - מניו
  2 שיעורים
  ישיבת מנחת יצחק בני ברק
  2 שיעורים
  (חיי שרה 1, ועוד...)
  כהן, הרב יואל
  6 שיעורים
  (חיי שרה כבוד ועונג שבת, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  חיי שרה
  כץ, הרב חיים לייב
  3 שיעורים
  (740 ימי תמימים, ועוד...)
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  חיי שרה
  לוי, הרב מרדכי
  31 שיעורים
  (חיי שרה אליעזר עבד אברהם הכוחות העצומים הטמונים בכל אחד, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  11 שיעורים
  (הרב שמואל שטיינהרט חיי שרה, ועוד...)
  לקראת שבת
  15 שיעורים
  (המשך שלס פ חיי שרה, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  חיי שרה עם ההפטרה
  מנדל, הרבנית יפה
  חיי שרה
  מעליץ, האדמור
  2 שיעורים
  (5740 Chayai Sarah, ועוד...)
  מפשוורסק, הרב ינק'לה
  5 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  5 שיעורים
  (מוצאי שבת חיי שרה, ועוד...)
  סטריקוב, האדמור
  חיי שרה
  סלומון, הרב מתתיהו
  80 שיעורים
  (פרשת חיי שרה שנה שנה שנה כולן שוין לטובה, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  חיי שרה
  סעמיולעס, הרב שרגא
  3 שיעורים
  (044 יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מידות, ועוד...)
  ספינער, הרב ישראל אריה
  12 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  6 שיעורים
  (05 חי שרה 01, ועוד...)
  פאלקאוויטש, הרב שלמה מנשה
  11 שיעורים
  (T345 CHAYAI SARA 5753, ועוד...)
  פאם, הרב
  פרשת חיי שרה תשמ
  פאם, הרב אברהם זצ"ל
  7 שיעורים
  (601 05 פנינים חיי שרה תשעז חא, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  חי שרה
  פולק, הרב דוד
  3 שיעורים
  (יפה שיחתם של עבדי אבות, ועוד...)
  פינקל, הרב בנימין
  29 שיעורים
  (עשרה ניסיונות של אברהם חיי שרה שיעור א, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (3 חיי שרה פרק כד פסוק כג לח A 5757, ועוד...)
  פעלדמאן, הרב בן ציון
  4 שיעורים
  (חיי שרה שליחות אליעזר לקידושי רבקה, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  8 שיעורים
  (chayei sara, ועוד...)
  פרידמאן, הרב יצחק - ביהמ"ד וויען וויליאמסבורג
  5 שיעורים
  (א חיי שרה, ועוד...)
  פרידמן, הרב אליעזר דוד
  2 שיעורים
  (008 חיי שרה סב, ועוד...)
  פריינד, הרב נטע
  12 שיעורים
  (חיי שרה פרק כד פסוק לד, ועוד...)
  פרישוואסער, הרב שלמה
  19 שיעורים
  (חיי שרה תשכט, ועוד...)
  צאנז זצ"ל, אדמו"ר בעל השפע חיים
  4 שיעורים
  (חיי שרה שלושה מצבים באדם, ועוד...)
  קאהן, הרב ישראל חיים
  9 שיעורים
  (05 Chayei Soroh 1, ועוד...)
  קאופמן, הרב חיים
  פרשת חיי שרה
  קאפלינסקי, הרב אברהם משה
  6 שיעורים
  (חיי שרה תשעז, ועוד...)
  קארנאבסקי, הרב חזקיהו
  חיי שרה
  קופשיץ, הרב משה
  פרשת חיי שרה תשעה בעניין ביטול כל ההשתדלויות בדרך הטבע
  קופשיץ, הרב נפתלי
  3 שיעורים
  (חיי שרה אין הקדוש ברוך הוא נותן נסיון שאדם אינו יכול לעמוד בו, ועוד...)
  קירשנבוים, הרב אברהם צבי
  67 שיעורים
  (חיי שרה באמירת תהלים מתחברים לדוד המלך שהיה כאדם הראשון קודם החטא, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  קמיונקא, הרב
  8 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (חיי שרה יפה שיחתן של עבדי אבות, ועוד...)
  קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  2 שיעורים
  (חיי שרה מערת המכפלה, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  11 שיעורים
  (פר חיי שרה עקידת יצחק סיפורים על הרב שך זצל אידיש, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  26 שיעורים
  (סש פ חיי שרה תשעד, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  30 שיעורים
  (שיחה מיוחדת לבורו פארק פרשת חיי שרה תשסט גם בענין שידוכים, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  פרשת חיי שרה
  רהב, האדמור מאונגוואר
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
  3 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  51 שיעורים
  (יום ב חיי שרה תשעח רבי מנחם מנדל מקוסוב בעל אהבת שלום, ועוד...)
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  3 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  רכניצר, הרב
  3 שיעורים
  (חיי שרה אות ג, ועוד...)
  רכניצר, הרב אברהם פנחס
  15 שיעורים
  (סעודה שלישית חיי שרה, ועוד...)
  רפאפורט, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (חיי שרה 2 סח, ועוד...)
  רק, האדמור מטעמעשוואר בני
  4 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  רקוב, הרב ליפה
  5 שיעורים
  (פרשת חיי שרה בנושא מדת ההסתפקות, ועוד...)
  שארף, הרב יהושע העשיל
  7 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  שארר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פרשת חיי שרה , ועוד...)
  שבדרון, הרב שלום
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  שובקס, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (חיי שרה שמחת חיים ואושר אמיתי, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  9 שיעורים
  (חיי שרה הצער מחסר מהחיים, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  5 שיעורים
  (חיי שרה קידושין על ידי שליח, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  חיי שרה
  שוורץ, הרב משה
  חיי שרה
  שומרי אמונים אשדוד, האדמור
  6 שיעורים
  (T69chayeisara33, ועוד...)
  שחור, הרב גדליה
  חיי שרה
  שטארק, הרב חיים
  2 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  שטיין, הרב מאיר ברוך
  חיי שרה
  שטיינברגר, הרב יצחק אייזיק
  3 שיעורים
  (חיי שרה, ועוד...)
  שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
  2 שיעורים
  (פרק כג פסוק א, ועוד...)
  שטמר, הרב אלימלך
  פרק כג פסוק א
  שטרום, הרב יוסף נחום
  25 שיעורים
  (חיי שרה שידוכים, ועוד...)
  שטרן, הרב נתן אליה
  חיי שרה כיסוי ראש פאה נכרית
  שטרסברג, הרב אשר
  9 שיעורים
  (Chaye Sara 5760, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלום
  9 שיעורים
  (חיי שרה תשסא, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלמה
  21 שיעורים
  (01 Chayei Sarah nt, ועוד...)
  שלזינגר, הרב ישראל דוד
  2 שיעורים
  (יום ו חיי שרה תשעט תפלת השדכן מגלגלין זכות על ידי זכאי, ועוד...)
  שפיצר, הרב שמעון
  20 שיעורים
  (יום א חיי שרה תשעח, ועוד...)
  שפירא, הרב שמואל אריה
  4 שיעורים
  (חיי שרה כולם שווים לברכה, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן