קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת כ"א אלול תשע"ט | 21 ספטמבר 2019
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - נצבים הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:  נצבים
  אור החיים באידיש
  4 שיעורים
  (דברים 08 נצבים תשמא, ועוד...)
  אייזנר, הרב גודל זצ"ל
  נצבים וילך
  אלטמן, הרב יוסף מאיר
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  אפל, הרב בן ציון
  ענין של תקיעת שופר
  ארגון קנה מידה
  11 שיעורים
  (רעוא דרעוין נצבים וילך, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  זרע שמשון נצבים אות א
  בוים, הרב יידל
  12 שיעורים
  (ליל שבת נצבים וילך, ועוד...)
  ביאלא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  ביברפלד, הרב מיכאל
  12 שיעורים
  (נצוי הכנה ליום א דסליחות ולרה, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  נצבים
  בידרמן, הרב חיים יוסף
  2 שיעורים
  (סעודה ג נצבים, ועוד...)
  בעלז
  3 שיעורים
  (נצבים וילך תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  נצבים
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  11 שיעורים
  (ניצבים והביאך השם אלוקיך לארץ עשרת ימי תשובה, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  גרוס, הרב נפתלי
  3 שיעורים
  גרוס, הרב שמאי
  2 שיעורים
  (נצבים וילך הכנה לראש השנה, ועוד...)
  גרוס, הרב שמחה בונים
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  4 שיעורים
  (נצבים וילך כי קרוב אליך הדבר השמחה ביום הדין, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  3 שיעורים
  (פרשה ח סימן א, ועוד...)
  דויטש, הרב יואל ברוך
  4 שיעורים
  (ח נצבים 1, ועוד...)
  דייטש, הרב אברהם
  פרשת נצבים
  האגער, הרב שרגא
  8 שיעורים
  (תורה סעודה שלישית פרשת נצבים וילך תשעג, ועוד...)
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  נצבים וילך
  הגר, הרב אליעזר
  11 שיעורים
  (יום ב נצבים וילך תשעז, ועוד...)
  הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  5 שיעורים
  (נצבים וילך תשעד, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (1, ועוד...)
  הורוויץ, הרב ברוך יעקב
  נצבים כה אלול תשמה
  היימן, הרב לייב
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  הלוי, הרב יעקב - ישיבת נתיבות הלוי
  15 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  4 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  הנפלינג, הרב מרדכי
  Nitzuvim Vayielech
  הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
  22 שיעורים
  (קידושא רבה נצבים וילך תשעז סיום שבעה דנחמתא, ועוד...)
  וודרידג' רב
  נצבים וילך תשס כל ישראל ערבים
  ווייס, הרב אשר
  7 שיעורים
  (פרק כט פסוק יז, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  2 שיעורים
  (נצבים פרשת תשובה, ועוד...)
  וייס, הרב יוסף מרדכי
  נצבים וילך הכנה לראש השנה
  וינברג, הרב יונה
  28 שיעורים
  (נצבים וילך תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  66 שיעורים
  (אתם נצבים היום באיזה יום מדובר ניצבים, ועוד...)
  זילבר, הרב מיכל
  3 שיעורים
  (סעודת ברית פרשת נצבים, ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  2 שיעורים
  (92 NITZUVIM VAIAYLECH 5759, ועוד...)
  זילברברג, הרב צבי מאיר
  17 נצבים וילך תשמא
  זינגרביץ, הרב דוד
  7 שיעורים
  (01 ראשון, ועוד...)
  זל, הרב ישראל פייערשטיין
  12 שיעורים
  (נצבים וילך אלול הכנה לראש השנה בשמחה ולימוד התורה תשסו, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  12 שיעורים
  (מאמר הכנה לשבת פרשת נצבים תשעח ערב ראש השנה, ועוד...)
  טולנה, האדמור
  פרשת נצבים וילך האזינו ברכה תשעו
  טרויבע, הרב משה אליהו
  083 נצבים
  יוראוויטש, הרב אברהם
  ניצבים 1
  כהן, הרב יואל
  5 שיעורים
  (נצבים התעוררות לראש השנה, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  נצבים
  כץ, הרב חיים לייב
  נצבים היום ראש השנה
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  2 שיעורים
  (ניצבים 1, ועוד...)
  לוי, הרב מרדכי
  נצבים
  לייפר, הרב משולם
  20 שיעורים
  (נצבים תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  10 שיעורים
  (הרב מרדכי יהודה פרידמן נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  לקראת שבת
  9 שיעורים
  (ניצבים וילך סו, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  נצבים
  מנדל, הרבנית יפה
  3 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  נצבים וילך
  נוסבוים, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (נצבים הכנה לימים הנוראים, ועוד...)
  סטריקוב, האדמור
  נצבים
  סלומון, הרב מתתיהו
  22 שיעורים
  (פרשת נצבים כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  הכנה לראש השנה נצבים וילך
  סעמיולעס, הרב שרגא
  8 שיעורים
  (חומש רשי נצבים וילך, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  6 שיעורים
  (51 נצבים 01, ועוד...)
  פאלקאוויטש, הרב שלמה מנשה
  T340nitzovim5752
  פאם, הרב
  2 שיעורים
  (08 פנינים תשעז ניצבים וילך רה, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  11 נצבים וילך מט
  פינקל, הרב אריה
  לאחר נפילת מגדלי התאומים
  פינקל, הרב בנימין
  10 שיעורים
  (נצבים לא בשמים היא כי קרוב אליך הדבר מאוד, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (5 נצבים וילך פרק לו פסוק טו יט A 01 5757, ועוד...)
  פעלדמאן, הרב בן ציון
  4 שיעורים
  (וילך מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  10 שיעורים
  (יום א נצבים יום א סליחות, ועוד...)
  פרידמאן, הרב יצחק - ביהמ"ד וויען וויליאמסבורג
  4 שיעורים
  (א נצבים, ועוד...)
  פרידמן, הרב אליעזר דוד
  2 שיעורים
  (085 נצבים סא, ועוד...)
  פריינד, הרב נטע
  12 שיעורים
  (נצבים חמישי פרק ל פסוק ז, ועוד...)
  פרישוואסער, הרב שלמה
  12 שיעורים
  (ניצבים וילך תשמג, ועוד...)
  צאנז זצ"ל, אדמו"ר בעל השפע חיים
  נצבים ערב ראש השנה
  קאהן, הרב ישראל חיים
  5 שיעורים
  (Nitzavim 1, ועוד...)
  קאופמן, הרב חיים
  5 שיעורים
  (Nizowim Wajelech, ועוד...)
  קארנאבסקי, הרב חזקיהו
  פר נצבים וילך בענין תשובה תשן
  קופשיץ, הרב משה
  21 שיעורים
  (נצבים וילך שיחה ב את השם האמרת והשם האמירך, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  6 שיעורים
  (נצבים וילך הכנה לראש השנה, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  10 שיעורים
  (פרשת נצבים תשובה באידיש תשס, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  24 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  6 שיעורים
  (נצבים סליחות והנגלות לנו ולבנינו, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  3 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
  4 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  53 שיעורים
  (יום ב נצבים תשעח ברית אברהם רבי אורי מסטרליסק רבי יצחק מנחם מנדל מאלכסנדר, ועוד...)
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  3 שיעורים
  (נצבים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  רכניצר, הרב
  2 שיעורים
  (נצבים, ועוד...)
  רכניצר, הרב אברהם פנחס
  אמרי מנחם נצבים אות טו
  רכניצר, הרב שלמה זלמן
  12 שיעורים
  (ליל שישי נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  רפאפורט, הרב יחזקאל
  5 שיעורים
  (נצבים וילך עניני ראש השנה, ועוד...)
  רק, האדמור מטעמעשוואר בני
  2 שיעורים
  (נצבים וילך, ועוד...)
  רקוב, הרב ליפה
  פרשת נצבים
  שבדרון, הרב שלום
  נצבים וילך
  שובקס, הרב נפתלי
  נצבים ראש השנה תשעז
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (נצבים וילך כיצד נזכה ששנת תשעח תהיה שנת רחמים שמחות וישועות, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  10 שיעורים
  (נצבים ערב ראש השנה, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  3 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  3 שיעורים
  (אור החיים נצבים פרק ל פסוק א, ועוד...)
  שוורץ, הרב משה
  3 שיעורים
  (נצבים סליחות, ועוד...)
  שומרי אמונים אשדוד, האדמור
  3 שיעורים
  (נצבים ראש השנה, ועוד...)
  שור, הרב אליהו
  T46nitzavim
  שחור, הרב גדליה
  נצבים וילך שבת סליחות
  שטארק, הרב חיים
  3 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  שטיין, הרב מאיר ברוך
  נצבים
  שטיינברגר, הרב יצחק אייזיק
  4 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
  10 שיעורים
  (יום א נצבים וילך, ועוד...)
  שטרן, הרב נתן אליה
  2 שיעורים
  (נצבים לא בשמים היא, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  10 שיעורים
  (נצבים וילך תשסא, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלמה
  נצבים עניני תשובה
  שכטר, הרב חיים
  16 שיעורים
  (05 Nitzavim Vayrilech sd, ועוד...)
  שלזינגר, הרב ישראל דוד
  יום ו נצבים תשעח אין אדם שהשגת התורה מושללת ממנו
  שפיצר, הרב שמעון
  10 שיעורים
  (יום ב נצבים וילך פרק ל פסוק א, ועוד...)
  שפירא, הרב שמואל אריה
  נצבים
  שפרכר, הרב מאיר
  7 שיעורים
  (נצבים וילך שבת סליחות, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן