קול הלשון שיעורי תורה ברשת

*6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ד אדר תשע"ט | 19 פברואר 2019

 • פרשת השבוע - כי תשא הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים


     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:

  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  אור החיים באידיש
  5 שיעורים
  (שמות 08 כי תשא תשמד, ועוד...)
  אייזנר, הרב גודל זצ"ל
  4 שיעורים
  (בעברית כי תשא ערב בפורים, ועוד...)
  אלטמן, הרב יוסף מאיר
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  אפל, הרב בן ציון
  3 שיעורים
  אקשטיין, הרב הערשל
  6 שיעורים
  (רעוא דרעוין פרשת כי תשא שבת פרה תשעז בבית שמש, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  כי תשא שעור א
  בוים, הרב יידל
  2 שיעורים
  (9 כי תשא 2, ועוד...)
  בורשטין, האדמור
  11 שיעורים
  (חזרה סעודה ג כי תשא פרה, ועוד...)
  ביאלה, האדמור
  10 שיעורים
  (כי תשא הכנה לשבת פרה, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  2 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  בידרמן, הרב חיים יוסף
  2 שיעורים
  בעלז
  כי תשא
  בעלסקי, הרב דניאל
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה
  3 שיעורים
  (פרשת כי תשא תשמא בעקבות פטירת ר שמואל ברודנא, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  41 שיעורים
  (כי תשא נועם אלימלך עוד בפסוק כי תשא את ראש, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  7 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  גרוס, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  גרוס, הרב שמאי
  2 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  גרוס, הרב שמחה בונים
  3 שיעורים
  (כי תשא אמירת הקטורת בכוונה, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  2 שיעורים
  (כי תשא סוד מנהיגי ישראל, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  2 שיעורים
  (ט כי תשא 1, ועוד...)
  דייטש, הרב אברהם
  4 שיעורים
  (כי תשא פורים קטן, ועוד...)
  דירנפלד, הרב אהרון
  3 שיעורים
  (KI SISU 17, ועוד...)
  האגער, הרב שרגא
  5 שיעורים
  (תורה סג כי תשא תשעה, ועוד...)
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  7 שיעורים
  (יום א כי תשא תשעח, ועוד...)
  הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  כי תשא
  הורביץ, הרב יהושע
  3 שיעורים
  (כי תשא תשעד, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  7 שיעורים
  (01, ועוד...)
  הורוויץ, הרב ברוך יעקב
  2 שיעורים
  (כי תשא יז אדר תשמז, ועוד...)
  היימן, הרב לייב
  14 שיעורים
  (כי תשא עניני מגילת אסתר, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  הנפלינג, הרב מרדכי
  2 שיעורים
  (כי תשא תשנז איסור בשר בחלב, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  23 שיעורים
  (פרק לב פסוק ז ח, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  כי תשא
  וייס, הרב יוסף מרדכי
  פורים קטן
  וינברג, הרב יונה
  29 שיעורים
  (כי תשא פרה תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  58 שיעורים
  (מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ועוד...)
  זילבר, הרב מיכל
  4 שיעורים
  (חזרה סעודה שלישית כי תשא, ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  2 שיעורים
  (תשא פרה סט, ועוד...)
  זילברברג, הרב צבי מאיר
  7 שיעורים
  (01 ראשון, ועוד...)
  זל, הרב ישראל פייערשטיין
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  טווערסקי, הרב שלום אליעזר
  4 שיעורים
  (כי תשא חופשת בין הזמנים וכיבוד אב ואם תשסד , ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  13 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  טולנה, האדמור
  כי תשא פרה שבת קודש
  טרוביץ, הרב בצלאל
  כי תשא פרה
  טרויבע, הרב משה אליהו
  043 כי תשא
  יוראוויטש, הרב אברהם
  יום ד כי חשא תשעז
  יורק, הרב יצחק פרידמן - מניו
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  ישיבת מנחת יצחק בני ברק
  2 שיעורים
  (כי תשא 1, ועוד...)
  כהן, הרב יואל
  3 שיעורים
  (כי תשא פורים, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  כי תשא
  כץ, הרב חיים לייב
  לעשות את השבת
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  2 שיעורים
  (כי תישא 1, ועוד...)
  לוי, הרב מרדכי
  13 שיעורים
  (פניא דמעלי שבתא כי תשא תשעז, ועוד...)
  לעבאוויטש, הרב יצחק - וודריג' רב
  13 שיעורים
  (כי תשא שמירת עיניים הלכות בדיקת חמץ, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  9 שיעורים
  (הרב יעקב מאיר לאמפין כי תשא, ועוד...)
  לקראת שבת
  4 שיעורים
  (מוצשב ק פרשת כי תשא תשסה, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  כי תשא עם ההפטרה
  מנדל, הרבנית יפה
  2 שיעורים
  (5740 KiSisa, ועוד...)
  מפשוורסק, הרב ינק'לה
  3 שיעורים
  (ערב פורים כי תשא, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  כי תשא
  נוסבוים, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  סטריקוב, האדמור
  כי תשא
  סלומון, הרב מתתיהו
  33 שיעורים
  (פרשת כי תשא להרים את בני ישראל תתן מעצמך, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  2 שיעורים
  (057 דור דעה עגל מסכה, ועוד...)
  ספינער, הרב ישראל אריה
  5 שיעורים
  (סש כי תשא, ועוד...)
  ספינקא, האדמור
  6 שיעורים
  (21 כי תשא 01, ועוד...)
  פאלקאוויטש, הרב שלמה מנשה
  9 שיעורים
  (T504 pora ki sisa 5759, ועוד...)
  פאם, הרב
  פרשת כי תשא תשמא
  פאם, הרב אברהם זצ"ל
  2 שיעורים
  (632 02 10 פנינים כי תשא עז, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  כי תשא פורים
  פולק, הרב דוד
  2 שיעורים
  (אמונה וביטחון, ועוד...)
  פינקל, הרב בנימין
  8 שיעורים
  (כי תשא הילולת הרב יעקב קאפיל בן הרב קלונמוס, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (02 09 כי תשא פרק לג פסוק יב A 5756, ועוד...)
  פעלדמאן, הרב בן ציון
  2 שיעורים
  (כי תשא בענין מחצית השקל, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  א כי תשא
  פרידמן, הרב אליעזר דוד
  5 שיעורים
  (כי תשא שבוע שחל בו פורים, ועוד...)
  פרידמן, הרב יחזקאל
  2 שיעורים
  (035 כי תשא סב, ועוד...)
  פריינד, הרב נטע
  11 שיעורים
  (כי תשא פרק לב פסוק טו, ועוד...)
  פרישוואסער, הרב שלמה
  כי תשא בעניין שמחת ומנוחת השבת
  קאהן, הרב ישראל חיים
  6 שיעורים
  (Purim Ki Sisa, ועוד...)
  קאופמן, הרב חיים
  פרשת כי תשא
  קאפלינסקי, הרב אברהם משה
  4 שיעורים
  (כי תשא תשעו, ועוד...)
  קארנאבסקי, הרב חזקיהו
  3 שיעורים
  (פר כי תשא יד אדר א תשמט, ועוד...)
  קופשיץ, הרב משה
  2 שיעורים
  (פרשת כי תשא תשעא, ועוד...)
  קופשיץ, הרב נפתלי
  3 שיעורים
  (פורים כי תשא עיקר השמחה היא בשביל קבלת התורה, ועוד...)
  קירשנבוים, הרב אברהם צבי
  40 שיעורים
  (כי תשא הילולא רבי אלימלך מליעזנסק כל השערים נפתחים על ידי אמונה פשוטה, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  13 שיעורים
  (כי תשא תשלב, ועוד...)
  קלויזנבורג, האדמור
  כי תשא
  קמיונקא, הרב
  2 שיעורים
  (עמלק המן האגגי מאכט גג נישט צו וואקסן, ועוד...)
  קנה מידה
  6 שיעורים
  (כי תשא בטחון בהשם, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (כי תשא פרשת פרה, ועוד...)
  קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  כי תשא חטא העגל שבת קודש
  קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  7 שיעורים
  (פרשת כי תשא מחצית השקל תשסא, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  26 שיעורים
  (מוצאי פורים מוצש כי תשא, ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  17 שיעורים
  (ערב שבת קודש פרשת כי תשא מקומות הקדושים עם הנכדים, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  5 שיעורים
  רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  43 שיעורים
  (יום ד כי תשא תשעז רבי שמעון סופר אבד קראקא דרשות מכתב סופר, ועוד...)
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  3 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  רכניצר, הרב
  כי תשא
  רכניצר, הרב אברהם פנחס
  13 שיעורים
  (סעודה שלישית כי תשא, ועוד...)
  רפאפורט, הרב יחזקאל
  3 שיעורים
  (תשא 2 סז, ועוד...)
  רק, האדמור מטעמעשוואר בני
  8 שיעורים
  (כי תשא שמירת עיניים, ועוד...)
  שארף, הרב יהושע העשיל
  פרשת כי תשא לחשוב מחשבות
  שבדרון, הרב שלום
  כי תשא
  שובקס, הרב נפתלי
  כי תשא חשיבת שמירת שבת קודש
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  2 שיעורים
  (כי תשא עצות לשמחה ועבודת היום פורים, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  8 שיעורים
  (כי תשא מרדכי מן התורה מנין, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  2 שיעורים
  (פרשת כי תשא, ועוד...)
  שוורץ, הרב משה
  3 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  שומרי אמונים אשדוד, האדמור
  4 שיעורים
  (כי תשא מעלת השבת, ועוד...)
  שור, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  שטיין, הרב מאיר ברוך
  4 שיעורים
  (כי תשא פרה, ועוד...)
  שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
  כי תשא
  שטמר, הרב אלימלך
  פרק ל פסוק יא
  שטרום, הרב יוסף נחום
  15 שיעורים
  (יום ה כי תשא פורים דפרזים, ועוד...)
  שטרן, הרב נתן אליה
  2 שיעורים
  (כי תשא שלוחי מצוה אינם ניזוקין, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  11 שיעורים
  (Ki Sisa 5760, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלום
  13 שיעורים
  (10 Ki Sisa sch, ועוד...)
  שלזינגר, הרב ישראל דוד
  14 שיעורים
  (יום ד כי תשא תשעז פרק לא פסוק יב, ועוד...)
  שפירא, הרב שמואל אריה
  2 שיעורים
  (כי תשא, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד
  פרשת פרה כוונת המצוה
  שרייבר, הרב שלמה

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן