קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ט"ז כסלו תשפ"א | 02 דצמבר 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע וישלח

  הסתר/הצג פרשות
  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים
  אורך השיעור:
  הקש נושא בפרשה או שם רב:
  או בחר נושא מהרשימה: למשחק טריוויה על הפרשה


  • Biberfeld
  • 2 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • Chumash, Rav Pam
  • 7 שיעורים
   (T347 VAYISHLACH 5753, ועוד...)
  • Eckshtein
  • 2 שיעורים
  • Freedman, Rav Eliezer Dovid
  • 6 שיעורים
   (א וישלח, ועוד...)
  • Katz (Serdehell), Rav Chaim Leib
  • Katz, Harav Daniel
  • 4 שיעורים
   (זרע שמשון וישלח שיעור ב, ועוד...)
  • M'Peshvorsk, Rav Yankele
  • 3 שיעורים
   (5740 Vayishlach, ועוד...)
  • Rosenbaum
  • 5 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 14 שיעורים
   (הרב דוד אייזנברג ליל שישי וישלח, ועוד...)
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 8 שיעורים
   (Vayishlach Kiryas Yoel 5770, ועוד...)
  • Steinwurzel, Rav Avraham Chaim
  • 5 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (הבא להרגך השכם להרגו וישלח, ועוד...)
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 15 שיעורים
   (וישלח תשדמ, ועוד...)
  • אייזנבך, הרב דוד
  • וישלח
  • אייזנר זצל, הרב גודל
  • 2 שיעורים
   (בראשית וישלח תשמה, ועוד...)
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • וישלח
  • אפל, הרב בן ציון
  • 6 שיעורים
   (02 פרשת וישלח תש''פ, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב אברהם
  • Vayishlach
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 11 שיעורים
   (רעוא דרעוין וישלח, ועוד...)
  • ארנטרוי, הרב אברהם
  • פרשת וישלח כל דרחמנא עביד לטב עביד גם זו לטובה
  • באידיש, אור החיים
  • 2 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • בורשטין שליטא
  • 2 שיעורים
   (8 וישלח 1, ועוד...)
  • ביאלא
  • 3 שיעורים
   (סעודה ג וישלח, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 17 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 6 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • בלום, הרב משה אליעזר
  • 3 שיעורים
   (פרשת וישלח תשפ יסודות בתורת המגיד ממעזריטש, ועוד...)
  • בעלז
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (ענינא דיומא וישלח התשפ יעקב ועשו שני גאים, ועוד...)
  • ברוורמן, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (וישלח, ועוד...)
  • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  • 3 שיעורים
   (פרשת וישלח חנוכה תשמב נס חנוכה שמעון הצדיק, ועוד...)
  הצג עוד