קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי כ"ז טבת תש"פ | 24 ינואר 2020
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע - וארא הסתר/הצג פרשות

  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

  למבחן על פרשת וארא
     הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:







  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אור החיים באידיש
  7 שיעורים
  (שמות 02 וארא תשמד, ועוד...)
  אייזנר, הרב גודל זצ"ל
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  אלטמן, הרב יוסף מאיר
  6 שיעורים
  (פרי הארץ חלק ב וארא, ועוד...)
  אפל, הרב בן ציון
  3 שיעורים
  אקשטיין, הרב הערשל
  צפרדע ציפור של דעה מסירות נפש לצניעות
  ארגון קנה מידה
  Shovavim 2 Vaera
  ארלנגר, הרב אברהם
  11 שיעורים
  (רעוא דרעוין וארא תשעז מעזבוז, ועוד...)
  ארלנגר, הרב יצחק משה
  וארא
  ארנפלד, הרב מנדל
  2 שיעורים
  (וארא שעור ב, ועוד...)
  בוים, הרב יידל
  איך מכניסים את השם שותף לביזנעס ב
  בונקער, הרב פנחס דוד
  2 שיעורים
  (2 וארא, ועוד...)
  בורשטין, האדמור
  וארא
  ביאלא, האדמו"ר
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ביברפלד, הרב מיכאל
  21 שיעורים
  (ליל שישי וארא, ועוד...)
  בידרמן, הרב אלימלך
  2 שיעורים
  (וארא שובבים, ועוד...)
  בידרמן, הרב חיים יוסף
  2 שיעורים
  בעלז
  2 שיעורים
  (וארא תשעז, ועוד...)
  בעלסקי, הרב דניאל
  3 שיעורים
  (מאמע רחל ליל שישי וארא שובבים, ועוד...)
  ברוורמן, הרב משה
  9 שיעורים
  (פרשת וארא תשמו והחצאתי המשך עבודת המידות, ועוד...)
  ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  גולדהירש, הרב יצחק אהרן
  30 שיעורים
  (וארא ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאישה, ועוד...)
  גרויז - נייטרא, הרב עמרם
  10 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  גרוס, הרב נפתלי
  2 שיעורים
  גרוס, הרב שמאי
  4 שיעורים
  (וארא תשעו, ועוד...)
  גרוס, הרב שמחה בונים
  6 שיעורים
  (וארא שאיפות לגדלות בתורה ויראת שמים, ועוד...)
  גרוסמן, הרב אליעזר
  5 שיעורים
  (וארא כל מה דעביד רחמנא לטב עביד בכל דין יש רחמים עצומים, ועוד...)
  גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  2 שיעורים
  (05 VOERO 01, ועוד...)
  גרינבוים, הרב שמעיה
  מכת צפרדע וארא תשעט
  גרינפעלד, הרב מרדכי
  10 שיעורים
  (פ רשה יא סימן ה, ועוד...)
  דויטש, הרב יואל ברוך
  5 שיעורים
  (ב וארא 1, ועוד...)
  דייטש, הרב אברהם
  9 שיעורים
  (וארא ד לשונות של גאולה, ועוד...)
  דירנפלד, הרב אהרון
  3 שיעורים
  (VUEIRU 17, ועוד...)
  האגער, הרב שרגא
  6 שיעורים
  (תורה סג וארא עב טבריא, ועוד...)
  האדמו"ר מתולדות אהרן
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  הגר, הרב אליעזר
  2 שיעורים
  (וארא משמעות גילוי השם לישראל במילים אני השם, ועוד...)
  הולצמן, הרב אורי
  14 שיעורים
  (יום א וארא תשעז, ועוד...)
  הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  2 שיעורים
  (וארא עשר מכות, ועוד...)
  הורביץ, הרב יהושע
  5 שיעורים
  (וארא תשעד, ועוד...)
  הורביץ, הרב שלמה
  8 שיעורים
  (4 2, ועוד...)
  הורוויץ, הרב ברוך יעקב
  3 שיעורים
  (וארא בא בשלח יתרו תשן, ועוד...)
  היימן, הרב לייב
  16 שיעורים
  (וארא הכנה לפסח, ועוד...)
  הלפרין, הרב חיים
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  הנפלינג, הרב מרדכי
  23 שיעורים
  (לימוד רמבן פרשת וארא ובתוכו גם בענין אווזים מפוטמים, ועוד...)
  וואודרידזש רב
  3 שיעורים
  (שמותיו של הקבה, ועוד...)
  ווייס, הרב אשר
  12 שיעורים
  (פרק ו פסוק יב, ועוד...)
  וייס, הרב אפרים יהודה לייב
  וארא רמבן
  וייס, הרב יוסף מרדכי
  2 שיעורים
  (vaera, ועוד...)
  ויליגער, הרב לייבעל
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  וינברג, הרב יונה
  30 שיעורים
  (וארא תרלא, ועוד...)
  וינגרטן, הרב פישל
  8 שיעורים
  (Vaeirah 01 Beginning 01, ועוד...)
  זילבר, הרב דוד
  66 שיעורים
  (וארא הלימוד מכניסת הצפרדעים בתנור קידוש השם, ועוד...)
  זילבר, הרב מיכל
  8 שיעורים
  (שיעור פרשת וארא בקרית יואל, ועוד...)
  זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
  2 שיעורים
  (וארא סח, ועוד...)
  זילברברג, הרב צבי מאיר
  07 וארא תשמא
  זינגרביץ, הרב דוד
  7 שיעורים
  (01 ראשון, ועוד...)
  זל, הרב ישראל פייערשטיין
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  זרע שמשון, שיעור בספר
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  טווערסקי, הרב שלום אליעזר
  15 שיעורים
  (פרשת וארא שובבים לימוד התורה ברציפות בישיבת טשכנוב ירושלים תשסח, ועוד...)
  טויסיג, הרב אהרן
  13 שיעורים
  (פרשת וארא פרק ח פסוק יז, ועוד...)
  טולנא, האדמור
  וארא
  טרויבע, הרב משה אליהו
  2 שיעורים
  (סג וארא תשעא בקי, ועוד...)
  יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
  032 וארא
  יוראוויטש, הרב אברהם
  יום ג וארא תשעז
  יורק, הרב יצחק פרידמן - מניו
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  ישיבת מנחת יצחק בני ברק
  2 שיעורים
  (וארא 1, ועוד...)
  כהן, הרב יואל
  7 שיעורים
  (וארא התבוננות זכירת יציאת מצרים, ועוד...)
  כהן, הרב משה חיים
  וארא
  כץ, הרב חיים מאיר
  4 שיעורים
  (נאקת בני ישראל וארא תשפ, ועוד...)
  לברון, הרב יצחק מרדכי
  3 שיעורים
  (וארא 1, ועוד...)
  לוי, הרב מרדכי
  וארא
  לייפר, הרב משולם
  27 שיעורים
  (וארא יציאת מצרים אמת ואמונה אמת ויציב, ועוד...)
  לעוו, הרב שמעיה
  11 שיעורים
  (הרב אליעזר הלפרין ליל שישי וארא, ועוד...)
  לקראת שבת
  15 שיעורים
  (וארא מברכים, ועוד...)
  מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  וארא עם ההפטרה
  מנדל, הרבנית יפה
  וארא
  מעליץ, האדמור
  5740 Vaeira
  מפשוורסק, הרב ינק'לה
  6 שיעורים
  (וארא כיבוד הורים, ועוד...)
  נוישטט, הרבנית
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  סגל, הרב דן
  וארא
  סטריקוב, האדמור
  2 שיעורים
  סלומון, הרב מתתיהו
  61 שיעורים
  (פרשת וארא ממשיכים לחיות ומסתכלים על הטוב, ועוד...)
  סנה, הרב בן ציון
  וארא
  סעמיולעס, הרב שרגא
  009 וארא
  ספינער, הרב ישראל אריה
  12 שיעורים
  (פרי הארץ וארא, ועוד...)
  ספינקא, האדמו"ר
  6 שיעורים
  (14 וארא 01, ועוד...)
  פאלקאוויטש, הרב שלמה מנשה
  9 שיעורים
  (T483a vaera 5758, ועוד...)
  פאם, הרב
  פרשת וארא תשמא
  פאם, הרב אברהם זצ"ל
  3 שיעורים
  (פנינים וארא תשעט, ועוד...)
  פולק, הרב אליעזר
  3 שיעורים
  (וארא תפילה בלחש או בקול, ועוד...)
  פולק, הרב דוד
  5 שיעורים
  (אמונה יציאת מצרים, ועוד...)
  פינקל, הרב בנימין
  25 שיעורים
  (וארא אני השם שאין מחיצה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, ועוד...)
  פלדברנד, הרב מאיר
  8 שיעורים
  (02 02 וארא פרק ז פסוק ח יז A no year, ועוד...)
  פעלדמאן, הרב בן ציון
  4 שיעורים
  (וארא החרטומים לא יכלו להוציא את הכינים, ועוד...)
  פערעלמאן, הרב משה דוד
  9 שיעורים
  (vaeira99, ועוד...)
  פרידמאן, הרב יצחק - ביהמ"ד וויען וויליאמסבורג
  4 שיעורים
  (א וארא, ועוד...)
  פרידמן, הרב אליעזר דוד
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  פרידמן, הרב משה
  וארא והדגה אשר ביאור מתה
  פרידמן, הרב שמואל דוד
  2 שיעורים
  (022 וארא סב, ועוד...)
  פריינד, הרב נטע
  15 שיעורים
  (וארא פרק ט פסוק יג, ועוד...)
  פרישוואסער, הרב שלמה
  וארא
  פרנק, הרב מרדכי
  12 שיעורים
  (וארא תשדמ, ועוד...)
  צאנז זצ"ל, אדמו"ר בעל השפע חיים
  3 שיעורים
  (וארא בא מידת ההסתפקות, ועוד...)
  קאהן, הרב ישראל חיים
  8 שיעורים
  (Voero 1, ועוד...)
  קאופמן, הרב חיים
  פרשת וארא
  קאפלינסקי, הרב אברהם משה
  8 שיעורים
  (וארא תשעט למה הרעות לעם הזה למה זה שלחתני, ועוד...)
  קארנאבסקי, הרב חזקיהו
  וארא
  קופשיץ, הרב משה
  4 שיעורים
  (וארא צריך אדם להיות נזהר שלא להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ועוד...)
  קירשנבוים, הרב אברהם צבי
  67 שיעורים
  (וארא בחוץ לארץ וידעו מצרים כי אני ה למצוא את השם יתברך בכל הקשיים, ועוד...)
  קלוגר, הרב אברהם צבי
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קמיונקא, הרב
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  קפלן, הרב יעקב
  2 שיעורים
  (vayeira, ועוד...)
  קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  12 שיעורים
  (וארא יראת שמים נושא בעול מיר תשמז, ועוד...)
  קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
  27 שיעורים
  (וארא א תשנו , ועוד...)
  רב דתהילות ישראל
  22 שיעורים
  (שיחה לבחורים באדרת התורה אידיש מתורגם לאנגלית פרשת וארא תשסט, ועוד...)
  רבינוביץ, הרב גמליאל
  וארא
  רובינפלד, הרב אהרון
  2 שיעורים
  רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
  וארא
  רוזנבוים, הרב מאיר איתמר
  וארא ספר שמות שמות ישראל
  רוזנברג, הרב דוב בעריש
  3 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  רוטמן, הרב אברהם צבי
  55 שיעורים
  (יום ה וארא תשעח בעל סמיכת חכמים בעל התניא המהרם אש בעל שם משמואל, ועוד...)
  רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  6 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  רכניצר, הרב
  4 שיעורים
  (וארא אות א, ועוד...)
  רכניצר, הרב אברהם פנחס
  וארא
  רכניצר, הרב שלמה זלמן
  18 שיעורים
  (סעודה שלישית וארא שובבים, ועוד...)
  רפאפורט, הרב יחזקאל
  4 שיעורים
  (וארא סז, ועוד...)
  רק, האדמור מטעמעשוואר בני
  3 שיעורים
  (וארא מכת צפרדע, ועוד...)
  רקוב, הרב ליפה
  24 שיעורים
  (פרשת וארא בנושא אין שמחה כהתרת הספיקות, ועוד...)
  שארף, הרב יהושע העשיל
  8 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שארר, הרב אליהו
  2 שיעורים
  (פרשת וארא, ועוד...)
  שבדרון, הרב שלום
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שובקס, הרב נפתלי
  וארא
  שוורץ, הרב אשר אנשיל
  5 שיעורים
  (וארא איזו סגולה עשו היהודים במצרים והיהודים בשואה ונצלו מהצרה, ועוד...)
  שוורץ, הרב דוד נתנאל
  11 שיעורים
  (וארא יסורים של אהבה בענין זמן ניטל, ועוד...)
  שוורץ, הרב יצחק שמואל
  6 שיעורים
  (וארא מצות קידוש השם קל וחומר מהצפרדעים, ועוד...)
  שוורץ, הרב ישראל
  5 שיעורים
  (וארא פרק ח פסוק ד, ועוד...)
  שוורץ, הרב משה
  וארא
  שומרי אמונים אשדוד, האדמור
  T30vaera
  שחור, הרב גדליה
  ליל שישי וארא
  שטארק, הרב חיים
  2 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שטיין, הרב מאיר ברוך
  וארא
  שטיינברגר, הרב יצחק אייזיק
  4 שיעורים
  (וארא, ועוד...)
  שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
  2 שיעורים
  (פרק ו פסוק ב, ועוד...)
  שטמר, הרב אלימלך
  פסוק ב
  שטרום, הרב יוסף נחום
  36 שיעורים
  (וארא יארצייט רבי זושא מאניפולי, ועוד...)
  שטרן, הרב נתן אליה
  2 שיעורים
  (וארא זכירת יציאת מצרים, ועוד...)
  שטרסברג, הרב אשר
  שובבים תת וארא
  שינברגר, הרב יוסף שרגא
  13 שיעורים
  (Vuairu A 5766, ועוד...)
  שיק, הרב אליעזר שלום
  וארא
  שכטר, הרב חיים
  19 שיעורים
  (10 Vaeira sch, ועוד...)
  שלזינגר, הרב ישראל דוד
  3 שיעורים
  (יום ו וארא בענין לקיים מצוה משום שכך צוה השם ולא מחמת הסגולות שבו, ועוד...)
  שפיצר, הרב שמעון
  30 שיעורים
  (דף טז עב תנא חדא וארא, ועוד...)
  שפירא, הרב שמואל אריה
  וארא
  שפרכר, הרב מאיר
  6 שיעורים
  (וארא הקבה טוב ומטיב לכל, ועוד...)
  שרייבר, הרב יעקב דוד
  2 שיעורים
  (וארא אמונה ובטחון במצבים קשים, ועוד...)
  שרף, הרב שלמה

  לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן