קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"א חשון תשפ"ב | 17 אוקטובר 2021
חיפוש קולי
  • עברית ,גמרא ומשנה ,משניות ,משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות ,יסודות הלכות שבת בצורה מומחשת