לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ז' תשרי תשפ"ד | 22 ספטמבר 2023
  • עברית ,גמרא ומשנה ,משניות ,משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות ,יסודות הלכות שבת בצורה מומחשת

    השמע מהסוף להתחלה