קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי ז' סיון תשפ"א | 18 מאי 2021
חיפוש קולי
  • עברית ,גמרא ומשנה ,משניות ,משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות ,יסודות הלכות שבת בצורה מומחשת