קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • רמב"ם

  רמב"ם - ספר המדע - הלכה יסודי התורה
  ספר הלכה פרק
  • זילבר, הרב מיכל
  • 6 שיעורים
   (03 פרק א סוף הלכה ו ותחילת ז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • נבנצאל, הרב אביגדור
  • 2 שיעורים
   (פרק א הלכה ז סוף הפרק, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופט, הרב חיים
  • 9 שיעורים
   (רמבם מהלכות יסודי התורה פרק א הלכה ו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לוין, הרב פנחס הכהן
  • יסודי התורה פרק א הלכה ב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בן זאב, הרב יונתן
  • 2 שיעורים
   (ספר המדע יסודי התורה פרק א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב מיכאל צבי
  • הלכות יסודי התורה פרק א הלכה יב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • הלכות יסודי התורה פרק א הלכה א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בוהדנה, הרב שקד
  • 3 שיעורים
   (הלכה ז והילך, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריימן, הרב יוסף יצחק
  • הלכות יסודי התורה, פרק א
  • צפההורדהוסף לעגלה