קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ט"ז אב תשפ"ב | 13 אוגוסט 2022
 • האדמור מטולנא
  שיעורי הרב בטלפון
  03-6171088
  ספרי הרב

  הגדה של פסח  חמין במוצאי שבת / בראשית / שמות / ויקרא / במדבר / דברים  מוסיף והולך  אורי וישעי  תורת הנישואין ב' חלקים  בוצינא דאוריתא  מאמרי קודש / ויקרא  מאמרי קודש / שמות  י"ג זמן קהילה לכל  נרך בידי  סידור השלם אבות תקנום גדול / קטן ליום חול  תורת החינוך


  שאל את הרב
  הכנס סיסמה כדי להמשיך