קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני י"ד סיון תשע"ט | 17 יוני 2019
 • הרב אליהו דיסקין

  תפקידים: מראשי ישיבה קטנה אמרי משה בגוש שמונים- ירושלים ומרבני ישיבת נתיב הדעת של הרב קפלן ברמות- ירושלים

  מקום פעילות הרב: ירושלים בני ברק- ישראל

  חיבוריו: ספר לאוקמי גירסא (מסכת נדרים), ספר נחל אליהו (פסח ספירת העומר ושבועות), קונטרס להודות ולהלל (חנוכה), קונטרס ירח האיתנים (מועדי תשרי), קונטרס זמן חירותנו (פסח), קונטרס שיעורים בנ"ך (ספר שופטים), קונטרס נחל אליהו (חג הפסח)

  תאריך לידה עברי: ט בטבת תשי"ח

  מקום לידה: ירושלים

  ביוגרפיה

  הרב נולד לאביו הרב יוסף (כיהן כרב בישיבת תפארת ציון) והחל למסור שיעורים לפני כשלושים שנה

  בישיבת אהבת שלום לבעלי תשובה בבתי ורשא

  הרב כיהן בתפקידיו הקודמים: בישיבת אהבת שלום, שם מסר שיעורים לבעלי תשובה, ולאחר מכן במשך כ15 שנה בישיבת אור ברוך שם היה שואל ומשיב.

  שיעורים

  ספרים של הרב

  ‏‏נחל אליהו פסח

  נחל אליהו

  20.00 ₪

  על חג הפסח

  נחל אליהו

  20.00 ₪

  פסח, ספירת העומר, שבועות

  לאוקמי גירסא

  20.00 ₪

  על מסכת נדרים

  שיעורים בנ"ך

  20.00 ₪

  על ספר שופטים פרקים א-ה

  זמן חירותנו

  20.00 ₪

  חג הפסח בהלכה ואגדה

  ירח האיתנים

  20.00 ₪

  על מועדי תשרי

  להודות ולהלל

  20.00 ₪

  על חנוכה

  יומא דעצרתא

  20.00 ₪

  על חג שבועות

  נחל אליהו

  על פרשיות התורה

  פרטים על מיקום השיעורים החיים

  • שיחה בפרשת השבועביום ראשון בשעה 08:30 בישיבת אמרי משה, עזרת התורה 47 ירושלים
  • שיחה בפרשת השבועביום שלישי בשעה 08:30 בישיבת אמרי משה, עזרת התורה 47 ירושלים
  • חיזוק לפי פרשיות השבועימי שני פעם בשבועיים בשעה 12:45 לפנה"צ, בישיבת מחנה ישראל, לייב דיין 9 ירושלים
  • חיזוק לפי פרשיות השבועימי שני פעם בשבועיים בשעה 12:25, ישיבת אור שמח המחלקה הישראלית, שמעון הצדיק 22 ירושלים
  • שיחות בפרשת שבועימי שלישי פעם בשבועיים בשעה 20:00, ישיבת אהבת אהרן, בן יעקב 23 בני ברק
  • פרשת שבוע הלכה ואגדהביום חמישי בערב בשעה 18:50 עד 19:30, בביהמ"ד זכרון משה ירושלים רח' חפץ חיים 8
  • פרשת שבוע הלכה ואגדהביום שישי לאחר מנחה גדולה, בביהמ"ד זכרון משה ירושלים רח' חפץ חיים 8
  • בעזרת תורה 47 בישיבת אמרי משהשיעור בתנא דבי אליהו ביום רביעי בשעה 20:30

  שאלות שנשלחו אל הרב

  מצות שופר בתקיעה או בשמיעה?

  יש דיון באחרונים על שאלה זו, והרבה ראיות והוכחות לכאן ולכאן, ונראה שהמצוה היא השמיעה, ולמרות שהוכיחו שהתוקע צריך להיות בר חיוב, מה שלכאורה מוכיח שהתקיעה היא מצוה, יש לומר, שבאמת השמיעה היא התקיעה, אך צריך לשמוע "תקיעת מצוה" על כן צריך שיהיה תקיעה של בר חיוב, והבן.

  כתוב לפני המבול שיצר לב האדם רע, וזו הסיבה למבול, ואחרי המבול כתוב אותו דבר וזו סיבה שלא יהיה שוב מבול, הייתכן?

  נקדים ג' הקדמות קצרות, הקדמה אחת: היצר טוב מכונה בחז"ל ילד טוב ומסכן, כי הוא מגיע אלינו רק בגיל שלוש עשרה שנה, והיצר הרע נקרא מלך (זקן וכסיל) כי הוא נמצא בתוכנו מאז שאנו נולדים. הקדמה שניה: חז"ל אומרים שבניגוד ליהודי שנהיה 'גדול' בגיל 13, בן נח נהיה גדול לפי התפתחותו הקדמה שלישית, כתוב במדרש שלפני דור המבול היו נולדים מפותחים כבר. ועפ"י שלושת ההנחות האלו יוצא שאחרי המבול שיהצה"ר מגיע מיד בהתחלה והיצר טוב מגיע רק בגיל 13 לכן זה לימוד זכות, כי מתרגלים במשך 13 שנה לחיות רק בצל היצר הרע, אבל לפני מבול היו בני נח ונולדו מפותחים והיה להם מיד דין גדול והיצר טוב והיצר הרע הגיעו יחד ולכן זו היתה תביעה כלפיהם

  מדוע אומרים נוסח מיוחד ביום טוב שחל במוצ"ש "הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך" שלא אומרים בשום מקום אחר?

  נראה לי על פי מה שדרשו חז"ל על הפסוק קדושים תהיו – קדושתי למעלה מקדושתכם ומבואר שיש חילוק בקדושה עצמה, כלומר לא רק בין קודש לחול, אלא בין קדושת הקב"ה לקדושת ישראל ויש הבדלה גם בין קודש לקודש. על פי זה ניתן להבין שבהבדלה של כל מוצאי שבת זה רק בין קודש לחול, כמו ההבדלה של ישראל והגויים, כמו ההבדלה של קודש וחול, אבל במוצאי שבת שחל ביו"ט שאז מבדילים בין קודש לקודש, מזכירים גם את ההבדלה בין קדושת עם ישראל לקדושת הקב"ה שהיא גם הבדלה בין קודש לקודש

  לארגון והזמנת שיעורים והרצאות של הרב לחץ כאן

  תרומה לרב

  ניתן להעביר לרב תרומה בכרטיס אשראי או דרך Paypal

  לתרומה

  שליחת שאלה לרב

  ניתן לשלוח שאלה לרב ע"י מילוי הפרטים הבאים