Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שני י"א כסלו תשע"ט / 19 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

הרב אלימלך בידרמן

נולד בישראל לרבי אלתר אלעזר מנחם, האדמו"ר מלעלוב בני ברק, בנו של רבי משה מרדכי מלעלוב. נקרא על שמו של רבי אברהם אלימלך פרלוב, האדמו"ר מקרלין, רבו של סבו.

למד בישיבת פוניבז בישיבה קטנה ובישיבה גדולה.'  נשוי לבתו של רבי נתן דוד רוזנבוים, האדמו"ר מזוטשקא. מתגורר בבני ברק.

בערך בשנת תש"ס החל לערוך בביתו זיץ בלילות שבת, בהשתתפות בחורים חסידיים בעיקר מישיבת סלבודקה. כמו כן, החל למסור שיעור מדי ליל שישי לבחורים חסידיים בביתו של סב אשתו, רבי שלמה מזוויהל. בשכונת בית ישראל בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, התפרסם, והוא מוזמן למסור דרשות בבתי כנסת וישיבות, בפרט לקראת חגי ישראל. כמו כן הוא מוסר בביתו שיעורים בשידור לחו"ל. עם הזמן נוצר סביבו חוג של תלמידים, רובם אברכים צעירים מאלעד, מבית שמש ממודיעין עילית ומביתר עילית. הוא מתארח בערים אלו לשבת מדי שנה, וכן עורך עבור תלמידיו בכל אחת מהערים "שבת התאחדות" במירון.

שיעוריו ודרשותיו כוללים אמרות, סיפורי צדיקים וסיפורים בני ימינו. הוא עוסק רבות באמונה וביטחון בבורא. השיעורים מועברים בשידור אודיו ווידאו במערכת קול הלשון.

בחתונות ילדיו הרב נוהג לערוך שבת במירון שבה משתתפים כאלף מתלמידיו. מדי שנה בי"ב בכסלו, יום היארצייט של רבי אברהם דב מאווריטש, הרב נוסע עם תלמידיו לקברו שבצפת ולקבר הרשב"י במירון. באירוע משתתפים אלפי בחורים ואברכים חסידיים.
שיעורים

ספרים של הרב

באר החיים

באר החיים כריכה

הגדה של פסח

ימים נוראים

פורים וארבע פרשיות

חנוכה ונושאים שונים בעבודת ה'  - תשע"ו

באר החיים

פרטים על מיקום השיעורים החיים

  • פרשת השבוע באידישביום שלישי בשעה 22:00 באש קודש רחוב רש"י 8 בני ברק
  • ליל שישי חבורה על פרשת השבוע באידישביום חמישי בשעה 23:15 (בערך) בישיבת זוויעהיל רחוב רפפורט ירושלים

תרומה לרב

ניתן להעביר לרב תרומה בכרטיס אשראי או דרך Paypal


לתרומה

שליחת שאלה לרב

ניתן לשלוח שאלה לרב ע"י מילוי הפרטים הבאיםבחירת שפת
השיעורים
חיפוש