Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון ח' טבת תשע"ט / 16 דצמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

הרב מנשה ישראל רייזמן

הודעה חשובה

היום א' פרשת ויחי ח' טבת תשע''ט לא תתקיים שיעורים כלל. 

______________________

ניתן לשמוע את שיעורי הרב בטלפון 

   אידיש: 03-6171105    עברית: 03-6171106    ארה"ב: 718-5591035

שיעורים

פרטים על מיקום השיעורים החיים

  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור בפרשת השבוע 09:00
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור גמרא 10:30 (מסכת ברכות)
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושלים שיעור משניות 11:15 (משניות כלאים)
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשעור בירושלמי 19:20 (מסכת תרומות)
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשיעור ביד החזקה לרמב''ם 20:30
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםביום ה' 20:30 שיעור תפילה
  • "בית יהושע" מנחת יצחק 2 ירושליםשבת בבוקר 07:45 הלכות שבת

תרומה לרב

ניתן להעביר לרב תרומה בכרטיס אשראי או דרך Paypal

לתרומה

שליחת שאלה לרב

ניתן לשלוח שאלה לרב ע"י מילוי הפרטים הבאיםבחירת שפת
השיעורים
חיפוש