• עדכוני קורונה - הודעות רשמיות ממשרד הבריאות והוראות הרבנים בעבריתעדכוני קורונה - הודעות רשמיות ממשרד הבריאות והוראות הרבנים, באידיש

    מושמעים במערכת הטלפונית בלבד באמצעות קוד גישה,
    קבלת הקוד בטלפון: 0732828268