Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י' כסלו תשע"ט / 18 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
הרב יחזקאל שיין - משניות
הרב גולדברג - משניות
משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות
הרב איתמר גרבוז - משניות
הרב בונים שריבר
משניות קינים עם פרוש קן מפורשת בעברית
הרב בן-שושן - משניות
הרב אריה זילברשטיין - משניות פרק ליום
מסכת חלה בעיון
משניות טהרות - הרב מנחם זיסמן
הרב משה כהן לוין
הרב בועז שלום - משניות
הרב יצחק הלברשטט זצ"ל
שיעורים במשניות טהרות הרב חיים פינשטיין
הרב יעקב הלוי סולוביציק - משניות , בעברית (18 שיעורים)
הרב אורי זוהר - משניות שבת
הרב יונתן שטנצל – שיעורים רגילים במשניות (עברית)
הרב אברהם נשר
הרב מאיר רוז - משניות
הרב ירון יצחק לדרמן - משניות קודשים עם המחשה
הרב אריה לזינסקי
הרב מרדכי קנובל - משניות בעיון עם תמצית הסוגיות
חבורת משניות אהל משה (41 שיעורים)
הרב יצחק בלוי
הרב נפתלי קופשיץ - משניות
הרב אברהם ישעיהו אדלר - משניות
הרב משה זאב איתן - משניות
הרב שלמה דיין
הרב ישראל שווירץ
הרב דב חילקו - משניות קינים (12 שיעורים)
הרב נחום רוזנטל - משניות
פרק משנה
הרב אלעזר דוד אפשטיין
הרב יקותיאל דרורי - משניות קינים
משניות בעיון הרב אפרים זלמן שחור
הרב אברהם סומפולונסקי - משניות אוהלות
הרב אורי פייפר
כולל זרעים רמת שלמה הרב דב אהרן זלזניק - משניות בעיון
הרב פנחס באנדי - משניות בעיון
הרב אברהם קופרמן - משניות בעיון
הרב יוסף שלמה פובידלו - משניות
הרב יעקב שאג - משניות
כולל זרעים הרב אלחנן גולדנטל
הרב אורי הולצמן - משניות בעיון
הרב יהושע פרידמן
הרב מיכאל צבי כהן - משניות
הרב אלישע כהן - משניות אוהלות
הרב שמחה זיסל דסלר - משניות
הרב יצחק בירך דסקל - משניות
הרב יקותיאל דיין
הרב אלעזר זכריש - משניות
הרב יוסף אלנקווה – משנה יומית
הרב משה גבאי בת ים - משניות
הרב בצלאל שמואלביץ
הרב משה מאיר - משניות עם פירוש ר"ש
הרב אליהו עמר - משניות
הרב יחזקאל טשינגל - משניות
הרב אליעזר ויספיש - משניות
הרב יצחק שלמה בלוי - משניות
הרב אלכסנדר שטרנבוך - משניות בעיון
הרב משה ליפשיץ - משניות
הרב יהושע עמרם - משניות
הרב יהושע חיים בריסק - שתי משניות ליום
הרב יצחק אהרן קרמר - משניות בעברית
הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל - משניות מסכת כלים
הרב יונתן בן זאב - הקראת משניות בניגון
הרב משה יעקב קליין - משניות
הרב שבח שוורץ - משניות בעברית
הרב עופר שרביט - משניות
הרב יהודה שטוב - משניות
הרב אברהם דוד קורלנסקי - משניות טהרות בכולל פונוביז'
הרב ישראל אדלשטיין - משניות
הרב אברהם אדרת - פרקי אבות
הרב נתנאל ברדה - משניות, פרק ליום
הרב משה מרדכי שולזינגר זצ"ל - משניות הש"ס
הרב נח קזצ'קוב - משניות שבת (5 שיעורים)
הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל - משניות
הרב אברהם צוויג - משניות, כולל דורשי ציון
הרב משה גבאי (אחינו) - משניות שבת (20 שיעורים)
הרב שמחה ויינברג - משניות, בעברית
הרב ברוך ידלר - משניות טהרות
הרב יהודה אהרון ברייזכר - משניות
הרב אברהם ישעיהו קובלסקי – משניות הש"ס
הרב רפאל רום (אחינו) - משניות יומא
שיעורי דירשו, משנה


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש