Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ז שבט תשע"ט / 23 ינואר 2019© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
עידכונים חדשים (1 שיעור)
בדיקת פירות טו בשבט מתולעים
בדיקת המזון והלכות תולעים (48 שיעורים)
הלכות פסח (5 שיעורים)
כשרות המטבח (33 שיעורים)
הכשרת בשר וצליית כבד (5 שיעורים)
הלכות התלויות בארץ (23 שיעורים)
הלכות בשר וחלב (6 שיעורים)
ענינים שונים (3 שיעורים)
כשרות המזון (16 שיעורים)
ראש השנה (3 שיעורים)
הלכות סכך (3 שיעורים)
חנוכה (1 שיעור)
אדר ופורים (1 שיעור)
ט"ו בשבט (3 שיעורים)


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש