Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון ח' טבת תשע"ט / 16 דצמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
פרשת בראשית (1 שיעור)
נח (8 שיעורים)
לך לך (8 שיעורים)
וירא (9 שיעורים)
חיי שרה (11 שיעורים)
תולדות (8 שיעורים)
ויצא (12 שיעורים)
וישלח (9 שיעורים)
וישב (6 שיעורים)
מקץ (2 שיעורים)
ויגש (5 שיעורים)
ויחי (11 שיעורים)


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש