Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון ח' טבת תשע"ט / 16 דצמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
שמות (13 שיעורים)
וארא (8 שיעורים)
בא (11 שיעורים)
בשלח (13 שיעורים)
יתרו (14 שיעורים)
משפטים (7 שיעורים)
תרומה (6 שיעורים)
תצוה (6 שיעורים)
כי תשא (6 שיעורים)
ויקהל (5 שיעורים)


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש