קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט' ניסן תשפ"ג | 31 מרץ 2023