Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י' כסלו תשע"ט / 18 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
הלכות דיינים (18 שיעורים)
הלכות הלוואה (4 שיעורים)
הלכות שכנים (10 שיעורים)
דיני שותפים (14 שיעורים)
הלכות שלוחין (2 שיעורים)
הלכות שדכנות (2 שיעורים)


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש