לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ו' סיון תשפ"ד | 12 יוני 2024
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא, דף קה


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • רוזנבוים, הרב פנחס
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • במברגר, הרב שמחה
  • 2 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב שרולי
  • Bava Metzia 105, מסכת בבא מציעא, דף קה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צ'ודי, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב יצחק חיים דוד
  • מסכת בבא מציעא, דף קה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פריד, הרב גבי
  • 4 שיעורים
   (מסכת בבא מציעא, דף קה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדברגר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדשטיין, הרב אברהם
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • המואר, השס
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קאהן, הרב יוסף שלמה
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דף היומי מרבני OU
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב אורי
  • מסכת בבא מציעא דף קה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינקוס, הרב יצחק
  • Daf Yomi Review Bava Metzia 105, Masechet Bava Metzia, Daf קה, מסכת בבא מציעא, דף קה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רבינוביץ, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רטר, הרב דוד
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבמן, הרב אפרים
  • בבא מציעא קה 5777, דף קה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שוולבה, הרב עזר
  • 3 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טייכטל, הרב עקיבא
  • 2 שיעורים
   (האם אריס יכול להפסיק, האם חוגר יכול שלא לנכש, ועוד, מסכת בבא מציעא, דף קה, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אברהם
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זקס, הרב נפתלי
  • 3 שיעורים
   (דף קה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרוסמן זצל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף קה, a BabaMazia, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביוז זצל, הרב מנדל
  • דף קה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה