לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"ד | 29 פברואר 2024
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא קמא, דף קיט


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • רוזנבוים, הרב פנחס
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • במברגר, הרב שמחה
  • 2 שיעורים
   (דף קיט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב שרולי
  • Bava Kama 119, מסכת בבא קמא, דף קיט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב יצחק חיים דוד
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייערסטון, הרב יצחק
  • מסכת בבא קמא, דף קיט, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברגר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף קיט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • הופשטטר, הרב דוד
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המואר, השס
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קאהן, הרב יוסף שלמה
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קנופפלער, הרב בערל
  • 11 שיעורים
   (דף קיט, a רב חסדא, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מאיראוויטש, הרב עמרם
  • מסכת בבא קמא דף  קיט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דף היומי מרבני OU
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב אורי
  • מסכת בבא קמא דף קיט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינקוס, הרב יצחק
  • Daf Yomi Review Daf Yomi Bava Kama 119, Masechet Bava Kama, Daf קיט, מסכת בבא קמא, דף קיט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רטר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף קיט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רובין, דר מנחם
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ספטלס, הרב אורי
  • מסכת בבא קמא, דף קיט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבמן, הרב אפרים
  • בבא קמא קיט 5784
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב אליהו
  • מסכת בבא קמא, דף קיט, ספר תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וינפלד, הרב חיים ישראל
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב אברהם
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב משה מאיר
  • 2 שיעורים
   (דף קיט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זקס, הרב נפתלי
  • 4 שיעורים
   (דף קיט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרוסמן זצל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף קיט, a BabaKama, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביוז זצל, הרב מנדל
  • דף קיט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה