קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ח' סיון תשפ"א | 19 מאי 2021
חיפוש קולי
 • הדף היומי

  סדר מועד, מסכת יומא, דף לח


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן


  • OU, דף היומי מרבני
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Weinfeld, Rav Chaim Yisroel
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • במברגר, הרב בנימין
  • יומא דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • במברגר, הרב שמחה
  • 2 שיעורים
   (דף לח, מסכת יומא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • דף לח, מסכת יומא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ברמן, הרב יהושע
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברגר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף לח, מסכת יומא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרוסמן זצל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף לח, a Yuma, מסכת יומא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • המואר, השס
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב אברהם
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זקס, הרב נפתלי
  • דף לח, מסכת יומא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב אורי
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינקוס, הרב יצחק
  • Daf Yomi Review Yuma 38, Masechet Yuma, Daf ל"ח, מסכת יומא, דף לח
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קהן, הרב משה בנימין
  • מסכת יומא, דף לח
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • רטר, הרב דוד
  • דף לח, מסכת יומא
  • האזןהורדהוסף לעגלה

  לעמוד דף היומי הישן הקש כאן