לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ג תשרי תשפ"ד | 28 ספטמבר 2023
 • הדף היומי

  סדר נשים, מסכת קידושין, דף מו


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • במברגר, הרב שמחה
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב שרולי
  • Kedushin 46, מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברונר, הרב
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צ'ודי, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קהן, הרב משה בנימין
  • דף מו, מסכת קידושין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב יצחק חיים דוד
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייערסטון, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (מסכת קידושין, דף מו, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריש, הרב קלמן
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברגר, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הופשטטר, הרב דוד
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המואר, השס
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קאהן, הרב יוסף שלמה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כץ, הרב משה חיים
  • 2 שיעורים
   (7 דקות עיון, מסכת קידושין, דף מו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דף היומי מרבני OU
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פייפר, הרב אורי
  • מסכת קידושין דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינקוס, הרב יצחק
  • Daf Yomi Review Daf Yomi Kidushin 46, Masechet Kidushin, Daf מו, מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רובין, דר מנחם
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ספטלס, הרב אורי
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבמן, הרב אפרים
  • קידושין מו 5784, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב אליהו
  • מסכת קידושין, דף מו, תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שטרן, הרב יהושע
  • Daf 46, מסכת קידושין, דף מו
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וינפלד, הרב חיים ישראל
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב אברהם
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב משה מאיר
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זקס, הרב נפתלי
  • 4 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרוסמן זצל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף מו, a Kidushin, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביוז זצל, הרב מנדל
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה