קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ט' כסלו תשפ"א | 25 נובמבר 2020
חיפוש קולי
 • הדף היומי
  סדר מועד, מסכת פסחים, דף ד


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן


  • בורנשטיין, הרב מיכאל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • מילר, הרב דב
  • מסכת פסחים, דף ד
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • דף ד, מסכת פסחים
  • אביר, הרב יוסף
  • פסחים דף ד בשיטה שסובר רבי יהודה שחמץ שאינו שלו מותר באכילה, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • דף ד, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף ד, מסכת פסחים
  • אונגר, הרב אייל
  • מסכת פסחים, דף ד
  • אונגרישר, הרב ירחמיאל
  • דף ד מצות תשביתו, מסכת פסחים
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • אזרחי, הרב ברוך מרדכי
  • 6 שיעורים
   (גדר החזקה בחזקתו בדוק פסחים דף ד עא, מסכת פסחים, ועוד...)
  • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  • 4 שיעורים
   (דף ד, שוכר ומשכיר בענין חובת בדיקת הבית , מסכת פסחים, פרק רז, ועוד...)
  • אטינגר, הרב יעקב
  • פסחים דף ד המשכיר בית לחבירו, מסכת פסחים
  • אלון, הרב נועם
  • 5 שיעורים
   (פסחים דף ד עא משכיר ושוכר וחזקת בדוק, מסכת פסחים, ועוד...)
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף ד, מסכת פסחים
  • אנגלרד, הרב משה
  • דף ד, מסכת פסחים
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • 2 שיעורים
   (פסחים דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • אריאלי, הרב אשר
  • 54 שיעורים
   (דף ד עב דף ה עא המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו אינו בדוק מי הוי כמקח טעות, מסכת פסחים, ועוד...)
  • אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  • דף ד המשכיר בית לחברו, מסכת פסחים
  • ארנברג, הרב יהושע
  • 30 שיעורים
   (פסחים דף ד עא בסוף השיעור דברי חיזוק פרשת בחוקותי, מסכת פסחים, ועוד...)
  • בדוש, הרב שמואל
  • 4 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף ד, מסכת פסחים
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף ד, מסכת פסחים
  • בורודיאנסקי, הרב בן ציון
  • 4 שיעורים
   (12 דף ד חסר חלק מהשיעור, מסכת פסחים, פרק א, ועוד...)
  • בורנשטיין זצל, הרב שמואל יעקב
  • 8 שיעורים
   (דף ד עא שוכר ומשכיר על מי חל חובת הבדיקה, מסכת פסחים, ועוד...)
  • ביטון, הרב חיים
  • פסחים ד בגדר דין מצות תשביתו וביטול חמץ.mp3, מסכת פסחים, דף ד
  • ביפוס, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • בלויא, הרב פנחס
  • דף ד, מסכת פסחים
  • בעיון, הדף
  • 2 שיעורים
   (פסחים ד חלק א, מסכת פסחים, דף ד, ועוד...)
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 2 שיעורים
   (דף ד, עא רב בר אחוה דרבי חייא ובר אחתיה , מסכת פסחים, ועוד...)
  • בריליאנט, הרב אורי
  • דף ד, מסכת פסחים
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • 002 פסחים דף ד, מסכת פסחים
  • ברלין, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (המשכיר בית על מי חובת הבדיקה דף ד עב, מסכת פסחים, ועוד...)
  • ברנשטיין, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • גולדברג, הרב יוסף
  • מסכת פסחים 02 דף ד עב
  • גולדברגר, הרב שלום דב ישראל אהרן
  • פסחים דף ד ה, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי
  • גולדשמיד, הרב אליהו חיים
  • 2 שיעורים
   (מכות דף ד עא פסחים דף כב עא, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • גרבוז, הרב איתמר
  • הרב גרבוז פסחים דף ד עא זריזין מקדימין עדיף או הידור מצווה עדיף, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי
  • גרוסברד, הרב יעקב
  • דף ד, מסכת פסחים
  • גריינמן, הרב ישראל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • דויטש, הרב ברוך שמואל
  • 2 שיעורים
   (10 דף ד עב 2, מסכת פסחים, פרק א, ועוד...)
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • 3 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • דיין, הרב שלמה
  • דף ד, מסכת פסחים
  • דרבקין, הרב צבי
  • 13 שיעורים
   (דף ד עמוד ב בענין חיוב אחריות לענין בל יראה, מסכת פסחים, ועוד...)
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • פסחים דף ד, מסכת פסחים
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • המבורגר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (מסכת פסחים, דף ד, ועוד...)
  • הקר, הרב יצחק
  • 9 שיעורים
   (דף ד עמוד ב בשיטת הרמבם בחמץ קודם הפסח, מסכת פסחים, ועוד...)
  • הרב אלחנן מוגרבי
  • מסכת פסחים, דף ד
  • הרב גרשון יהודה קצנלבוגן
  • דף ד, מסכת פסחים
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • וולפין, הרב רפאל
  • 9 שיעורים
   (13 דף ד עא קושיות לשי רשי בסוגיית שוכר ומשכיר ש רבינו דוד, מסכת פסחים, פרק א, ועוד...)
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • וינר, הרב אהרן
  • 6 שיעורים
   (דף ד עב מדאורייתא בביטול בעלמא סגי א, מסכת פסחים, ועוד...)
  • ויסקי, הרב נתן
  • 11 שיעורים
   (פסחים דף ד עב דף ה עא, מסכת פסחים, ועוד...)
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • דף ד, מסכת פסחים
  • ורמברנד, הרב שמשון
  • 2 שיעורים
   (דף ד, עב אמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין , מסכת פסחים, ועוד...)
  • זיכרמן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • זילברמן, הרב שרגא
  • דף ד, מסכת פסחים
  • טולדנו, הרב עמנואל
  • 4 שיעורים
   (פסחים דף ד איסור ללמוד לפני בדיקת חמץ, מסכת פסחים, ועוד...)
  • טולידנו, הרב ישראל נתן
  • 8 שיעורים
   (פסחים דף ד בדין משכיר ושוכר, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • יעקב, ישיבת גרודנא באר
  • 23 שיעורים
   (דף ד עמוד א ביאור דברי התורת חיים במשכיר ושוכר, מסכת פסחים, ועוד...)
  • יעקבזון, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (פסחים דף ד המשך סוגיית משכיר ושוכר, מסכת פסחים, ועוד...)
  • יעקובוביץ, הרב דניאל
  • 5 שיעורים
   (דף ד עמוד ב בענין מצות תשביתו, מסכת פסחים, ועוד...)
  • ישיבת דרך חכמה
  • 11 שיעורים
   (דף ד ע א המשכיר בית1, מסכת פסחים, ועוד...)
  • ישיבת קול תורה
  • 22 דף ד עב ה עא, מסכת פסחים, פרק א
  • ישראל, ישיבת עטרת
  • 20 שיעורים
   (דף ד עא שוכר ומשכיר א, מסכת פסחים, ועוד...)
  • כהן, הרב בנימין
  • דף ד, מסכת פסחים
  • כהנוביץ, הרב יחיאל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • כלאב, הרב חנן
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • כץ, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (פסחים דף ד תשסא, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • לאופר, הרב ידידיה
  • 6 שיעורים
   (פסחים דף ד גדר דין תשביתו, מסכת פסחים, פרק רז, ועוד...)
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (דף ד ו, מסכת פסחים, ועוד...)
  • מונק, הרב אליהו
  • דף ד, מסכת פסחים
  • מילצקי, הרב בנימין
  • 7 שיעורים
   (דף ד אגדה המשך אות ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • מינצר, הרב חיים דוד
  • 17 שיעורים
   (פסחים דף ד עא סוגיית דחזקתו בדוק, מסכת פסחים, ועוד...)
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו
  • דף ד, מסכת פסחים
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת פסחים, דף ד
  • נחלת בנימין, ישיבת
  • 16 שיעורים
   (דף ד עמוד א בעניין חמץ בערב פסח אחר חצות ופתיחה לסוגית משכיר ושוכר, מסכת פסחים, ועוד...)
  • נשר, הרב אברהם
  • דף ד, מסכת פסחים
  • סגל, הרב אפרים
  • דף ד, מסכת פסחים
  • סומפולינסקי, הרב מרדכי
  • 10 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • 13 שיעורים
   ( דף ד פלוגתת רשי ותוס בדין תשביתו, מסכת פסחים, ועוד...)
  • סלומון זצל, הרב ברוך שמעון
  • 3 שיעורים
   (03 דף ד עא בענין משכיר ושוכר וחזקת בדוק, מסכת פסחים, ועוד...)
  • סנה, הרב בן ציון
  • פסחים דף ג , מסכת פסחים, דף ד
  • עליון, ישיבת בית מדרש
  • 2 שיעורים
   (הימנוהו רבנן בדרבנן דף ד ב, מסכת פסחים, ועוד...)
  • פוברסקי, הרב שלום
  • 4 בגדר תשביתו דף ד עב, מסכת פסחים, פרק א
  • פייבלזון, הרב דוד
  • מסכת פסחים, דף ד
  • פיירמן, הרב ישראל שמעון
  • 3 שיעורים
   (פסחים ד' ע''א עם רש''י משולב, מסכת פסחים, דף ד, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • פינקוס, הרב משה אהרן
  • דף ד עא סוגית שוכר ומשכיר, מסכת פסחים
  • פינקל, הרב אריה
  • 2 שיעורים
   (דף ד איסור חמץ משש שעות, מסכת פסחים, ועוד...)
  • פישהוף, הרב יחיאל
  • פסחים דף ד עב תשביתו, מסכת פסחים
  • פלאי, הרב מאיר
  • 8 שיעורים
   (דף ד אגדה אות כא, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • פרידמן, הרב שלום
  • 3 שיעורים
   (מסכת פסחים, דף ד, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • פרייזלר, הרב א. סנדר
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • פרץ, הרב נדב
  • 3 שיעורים
   (פסחים דף ד בסוגית משכיר ושוכר, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • צביון, הרב מרדכי
  • דף ד, מסכת פסחים
  • קארפ, הרב יעקב
  • 7 שיעורים
   (דף ד עא בדין חיוב בדיקה שוכר ומשכיר, מסכת פסחים, ועוד...)
  • קארפ, הרב צבי משה
  • 2 שיעורים
   (דף ד עב דכולי עלמא חמץ מ ו שעות ולמעלה אסור מכל, מסכת פסחים, ועוד...)
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • דף ד, מסכת פסחים
  • קובלסקי, הרב אשר
  • דף ד, מסכת פסחים
  • קופשיץ, הרב נפתלי
  • 7 שיעורים
   (דף ד עא חזקתו בדוק ספיקא דרבנן במקום חזקה ובמקום דאיכא לברורי, מסכת פסחים, ועוד...)
  • קוק, הרב אברהם יצחק
  • 6 שיעורים
   (פסחים דף ד ביטול הוי כהפקר דברי התוספות, מסכת פסחים, ועוד...)
  • קלופפר, הרב דוד
  • דף ד, מסכת פסחים
  • קנטור, הרב עמרם
  • דף ד, מסכת פסחים
  • רבינוביץ, הרב שמחה אייזיק
  • מסכת פסחים, דף ד
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • פסחים דף ד. ה., מסכת פסחים
  • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
  • 2 שיעורים
   (דף ד שיעור בענין משכיר ושוכר על מי לבדוק, מסכת פסחים, ועוד...)
  • רוזנטל, הרב חיים עוזר
  • 10 שיעורים
   (דף ד עמוד א סוגית משכיר ושוכר שיטת רשי ותוספות, מסכת פסחים, ועוד...)
  • רוזנטל, הרב נחום
  • דף ד, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי
  • רוטשילד, הרב אפרים
  • 3 שיעורים
   (דף דף בביאור שיטת הרמבן, מסכת פסחים, ועוד...)
  • רזאל, הרב יהודה
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שאול, הרב שלמה
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שוורץ, הרב שבח
  • פסחים דף ד הרב שבח שוורץ והרב נטע סלאנים.mp3, מסכת פסחים
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שטיגל, הרב גרשון
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שטרום, הרב יוסף נחום
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שיין, הרב יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (דף ד, מסכת פסחים, ועוד...)
  • שכיר, ישיבת שכר
  • 13 שיעורים
   (פסחים דף ד עא זריזין מקדימין למצוות לימוד קודם בדיקת חמץ, מסכת פסחים, פרק רז, ועוד...)
  • שמואלביץ, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (פסחים דף ד עא משכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק, מסכת פסחים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שפרכר, הרב מאיר
  • דף ד, מסכת פסחים
  • שרייבר, הרב בונים
  • 4 שיעורים
   (דף ד, ד א בעו מיניה כו חזקתו בדוק, מסכת פסחים, ועוד...)
  • שרם, הרב עזרא
  • דף ד, מסכת פסחים

  לעמוד דף היומי הישן הקש כאן