לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ח כסלו תשפ"ד | 11 דצמבר 2023
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא קמא, דף לט


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אברז'ל, הרב נפתלי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אולמן, הרב חיים יהודה
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורלנציק, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אזרחי, הרב ברוך מרדכי זצ''ל
  • דף לט מתני אפוטרופוס ועוד, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • דף לט אפוטרופוס, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • מסכת בבא קמא, דף לט, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בדוש, הרב שמואל
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב מיכאל
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלוי, הרב יצחק שלמה
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בקר, הרב שמואל יהודא
  • ירושלמי בבא קמא דף לט עמוד א פרק ט הלכה ה, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברגר, הרב יונתן
  • בבא קמא דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 6 שיעורים
   (דף לט, עא משנה שור של פקח שנגח , מסכת בבא קמא, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברכץ, הרב רחמים
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברנשטיין, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גדסי, הרב אמיתי
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדשטוף, הרב יאיר
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גולדשמיד, הרב פנחס
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ג'יקוב, הרב בנימין
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרודנא באר יעקב, ישיבת
  • דף לט עמוד ב מ עמוד א, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גריינימן, הרב שמואל - צפת
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גריינמן, הרב ישראל
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרינצווייג, הרב יהונתן
  • בס'ד שיעור הדף היומי בעיון מסכת בבא קמא דף לט תשפד שיעור 77 ממלא מקום, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • דף לט, עא משנה שור של פקח שנגח , מסכת בבא קמא, עמוד א, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב אברהם ישראל
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף לט, עא משנה שור של פיקח , מסכת בבא קמא, עמוד א, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • דף לט בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • בבא קמא דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הורביץ, הרב אליהו
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • היכל יצחק קרית ספר
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלפר, הרב יוסף
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זייבלד, הרב יהודה
  • בבא קמא דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זיכרמן, הרב דוד
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • חוברה, הרב חגי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טולידנו, הרב ישראל נתן
  • 3 שיעורים
   (בבא קמא דף לט, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יגל, הרב אוריה
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • יחזקאל, הרב משה
  • דף לט משנה, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ינקלביץ, הרב ישראל חיים
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יסודות, הישיבה הגדולה
  • 2 שיעורים
   (דף לט עא בגדר תשלומי נזקין ובחיוב חשו עי אפוטרופוס ושומר א, מסכת בבא קמא, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יעקבזון, הרב אהרן צבי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יפעי, הרב איתן
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב בנימין
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב ישראל - שיעורי עיון קצרים
  • בבא קמא לט, דף לט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • לורבר, הרב נפתלי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מונק, הרב אליהו
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מזרחי, הרב בצלאל
  • בבא קמא דף לט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מילר, הרב דב
  • בבא קמא לט, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מילר, הרב דוד
  • רשות משנה דף לט יום ו יג תמוז 062113 170834 2, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו יוסף
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • נבון, הרב שמואל
  • דף לט, מתניתין שור של פיקח, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • סולימן, הרב עמנואל
  • 5 שיעורים
   (בבא קמא דף לט עב דף מ עא תנו רבנן שור חרש שוטה וקטן, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סופר, הרב סיני
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • 3 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סילבר, הרב ברוך דוד
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סץ, הרב דוד
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • עטיה, הרב אליהו
  • 39בבא קמא דף לט כח כסליו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פאס, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (דף לט, עב תוס, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פולק, הרב יצחק זעקל
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פיין, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (10 דף לט עמוד ב תר שור חשו שנגח ר יעקב משלם חצי נזק, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פלאי, הרב מאיר
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 4 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב יצחק
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב זאב
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב צבי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרץ, הרב נדב
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צביון, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • 038בבא קמא דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אשר
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קוק, הרב יהודה
  • 2 שיעורים
   ( ללא כותרת , מסכת בבא קמא, דף לט, פרק ד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קפלינסקי, הרב
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רבינוביץ, ישיבה קטנה קול תורה הרב יעקב
  • 3 שיעורים
   (דף לט עמוד ב מ עמוד א עמוד ב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רובינשטיין, הרב יוסף
  • בעניין כלי פחות משוה פרוטה , מסכת בבא קמא, דף לט, עמוד ב, ספר קצות החושן
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוטשטיין, הרב ישראל
  • דף לט מ בפרק המניח בהלכה, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוממה, דף היומי
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שווייצר, הרב צבי
  • מסכת בבא קמא, דף לט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר, הרב משה
  • דף לט, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שחר, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטיגל, הרב גרשון
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שטרסברג, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (24285 טו אלול ע' ג וה' דף לט 105, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שיין, הרב יחזקאל
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שלום, הרב בועז
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפיץ, הרב צבי
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 3 שיעורים
   (דף לט, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף לט, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה