לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"א כסלו תשפ"ד | 04 דצמבר 2023
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא קמא, דף לב


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אברז'ל, הרב נפתלי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אולמן, הרב חיים יהודה
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אונגר, הרב אייל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • 2 שיעורים
   (בבא קמא דף לב עא רץ לדבר מצווה והזיק, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקייס, הרב יעקב
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • מסכת בבא קמא, דף לב, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • עברית דע את הש"ס אין מתכוין ברציחה,זורק אבן לרשות הרבים, אין מתכוין וניחא ליה, פסיק רישא, מסכת בבא קמא, דף לב, עמוד ב, שבת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בדוש, הרב שמואל
  • 4 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב מיכאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלומנטל, הרב שמשון
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלעדי, הרב יצחק
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בן אדיבה, הרב אהרן
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בן עזרא, הרב עזרא
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בניאל, הרב גלעד
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא קמא דף לב הרב גלעד בניאל, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בקר, הרב שמואל יהודא
  • ירושלמי בבא קמא דף לב עמוד ב פרק ז הלכה ד, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברגר, הרב יונתן
  • בבא קמא דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 5 שיעורים
   (דף לב, דף לא עב זה בא בחביתו וזה בא בקורתו , מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברכץ, הרב יהושע
  • ברכות דף לב עב, מסכת בבא קמא, עמוד ב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברכץ, הרב רחמים
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברנשטיין, הרב יעקב - נחלת משה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברנשטיין, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גבעת שאול, ישיבת
  • דף לב עא בעניין זה בא בחביתו וזה בא בקורתו ומזיק ברשות, מסכת בבא קמא, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גדסי, הרב אמיתי
  • דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 3 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדשטוף, הרב יאיר
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גולדשמיד, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (032בבא קמא לב נצח, דף לב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ג'יקוב, הרב בנימין
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרודנא באר יעקב, ישיבת
  • 2 שיעורים
   (דף לב עמ ב לג עמ א, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גריינמן, הרב ישראל
  • דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרין, הרב צבי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרשוני, הרב נפתלי
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • 2 שיעורים
   (דף לב, דף לא עב זה בא בחביתו וזה בא בקורתו , מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דורפמן, הרב אליהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב אברהם ישראל
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • דף לב בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב אשר
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • בבא קמא דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב משה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הורביץ, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הלפר, הרב יוסף
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרטמן, הרב יחזקאל
  • מחשבה קצרה בק לב קבלת שבת, מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וולפסון, הרב מנחם
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייל, הרב חזקיהו יוסף
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ויינטרוב, הרב מנחם
  • 14 דף לב לג , מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב משה מתתיהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זייבלד, הרב יהודה
  • בבא קמא דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זיכרמן, הרב דוד
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • זיכרמן, הרב יצחק
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זילבר, הרב שלמה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • חוברה, הרב חגי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טולידנו, הרב ישראל נתן
  • 3 שיעורים
   (בבא קמא דף לב עא חבית בקורה, עמוד א, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טורנהיים, הרב שמעון
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טישלר, הרב משה יוסף
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טננבוים, הרב מרדכי
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יגל, הרב אוריה
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא קמא, דף לב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יוסף, הרב כדורי
  • בבא קמא דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יחזקאל, הרב משה
  • דף לב מתחיל לא עמוד ב משנה, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יעקבזון, הרב אהרן צבי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יפה, הרב יעקב
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יפעי, הרב איתן
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ישראלי, הרב אריה
  • דף לב עא בגדר שניהם ברשות, מסכת בבא קמא, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב בנימין
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב ישראל - שיעורי עיון קצרים
  • בבא קמא לב, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מאור דוד
  • 32. בבא קמא דף לב, שולחן ערוך חושן משפט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי – רמת שלמה
  • בבא קמא לב, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כולל זכרון שלמה קרית ספר
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לוי, הרב יהודה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לורבר, הרב נפתלי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לירמן, הרב יעקב
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לנדו, הרב דוב
  • שיעור על סדר הדף פרק המניח דף לב לו, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לסר, הרב ישי
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לסרי, הרב יהודה - ישיבת אהבת שלום
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מזרחי, הרב בצלאל
  • בבא קמא דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מילצקי, הרב בנימין
  • 3 שיעורים
   (מסכת בבא קמא דף לב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מילר, הרב דב
  • בבא קמא לב, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו יוסף
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • נבון, הרב שמואל
  • דף לב, מתניתין זה בא בחביתו, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • נדל, הרב יששכר
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סולימן, הרב עמנואל
  • 4 שיעורים
   (בבא קמא דף לב עב המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, עמוד ב, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סילבר, הרב ברוך דוד
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סנה, הרב בן ציון
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • סץ, הרב דוד
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פאס, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (דף לב, עב תוס, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פודור, הרב יונה
  • בבא קמא דף לב מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פיין, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (14 דף לב עמוד ב מתיב רבא הוסיף לו רצועה, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פלאי, הרב מאיר
  • 8 שיעורים
   (דף לב אגדה אות כג, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פלאיי, הרב אשר
  • דף לב חיוב ד דברים, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרוינד, הרב חיים
  • 6 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 4 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב אריה
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב יצחק
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב זאב
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב צבי
  • 3 שיעורים
   (בבא קמא דף לב עא ג רגלי החסידות עפ המהרשא, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • צביון, הרב מרדכי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צוקר, הרב יחיאל
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • צקוני, הרב איתן
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • 031בבא קמא דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קובלסקי, הרב אשר
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קוק, הרב יהודה
  • 3 שיעורים
   (מסכת בבא קמא, דף לב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופט, הרב חיים
  • קבלת פני שבת בדין רץ ברשות בערב שבת, מסכת בבא קמא, דף לב, ספר רמב"ם
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קלופט, הרב שאול
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא קמא, דף לב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב שלמה
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קלרמן, הרב יהושע
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קלרמן, הרב יעקב ישראל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קלרמן, הרב ישעיהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קפלינסקי, הרב
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קצנלבוגן, הרב יהושע
  • בבא קמא דף לב עב אדם המזיק באונס, עמוד ב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוממה, דף היומי
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רותן, הרב זאב זצ"ל
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רענן, הרב יחיאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שווב, הרב אהרן
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שווייצר, הרב צבי
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שוורץ, הרב שלמה
  • דף לב עא בעניין שור הרובץ אם הוי בור או שור, מסכת בבא קמא, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • 3 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר, הרב משה
  • דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שחר, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטיגל, הרב גרשון
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטנצל, הרב יונתן
  • מסכת בבא קמא דף לב חברותא מרתקת הרב יונתן שטנצל עם הרב דוד הירשמן, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטרית, הרב אליהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שיין, הרב יחזקאל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שכטר, הרב ישעיהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שלום, הרב בועז
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמואלביץ, הרב רפאל ב"ר מאיר
  • בסוגיא דקדרין, מסכת בבא קמא, דף לב, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמואלי, הרב בניהו
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שם-טוב, הרב גלעד
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב טוביה
  • מסכת בבא קמא, דף לב, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שנברגר, הרב משה גבריאל
  • מסכת בבא קמא, דף לב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפיץ, הרב צבי
  • 3 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שפירא, הרב חיים ישראל
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 3 שיעורים
   (דף לב, מסכת בבא קמא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף לב, מסכת בבא קמא
  • האזןהורדהוסף לעגלה