קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט"ו אייר תשפ"ב | 16 מאי 2022
 • הדף היומי

  סדר נשים, מסכת יבמות, דף ע


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף ע, מסכת יבמות
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • יבמות דף ע עא ריש פרק הערל ערל בתרומה ובפסח, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליאך, הרב שמעון
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקייס, הרב יעקב
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בדוש, הרב שמואל
  • 3 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלוי, הרב יצחק שלמה
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • יבמות דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 3 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברזל, הרב אברהם יצחק זצל
  • 3 שיעורים
   (ריש פרק הערל יבמות דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברמן, הרב שמריהו יוסף
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטמן, הרב יוני
  • דף יומי מסכת יבמות דף ע Daf yomi Yevamot page 70 ע_י יוני גוטמן
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 3 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדשטוף, הרב יאיר
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ג'ייקוב, הרב בנימין
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גריינמן, הרב ישראל
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף ע, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • יבמות דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרעי, הרב יגאל
  • (141) דף ע עמוד ב, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב אליהו
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ויינטראב, הרב נח גד
  • פתיחת הזמן אייר תשפ''ב בכולל חצר הקודש ליענסק. . ב. דברי חיזוק בתורה צריכים בעיקר בחודש איר . בבחינת טוב עין הוא יבורך, מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זיכרמן, הרב דוד
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זילברמן, הרב אליהו (בן הרב יוט)
  • יבמות דף ע תחילת פרק שמיני, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זילברשטיין, הרב אריה
  • מסכת יבמות דף ע, ספר תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • חוברה, הרב חגי
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יגל, הרב אוריה
  • 2 שיעורים
   (מסכת יבמות, דף ע, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יעקב, ישיבת גרודנא באר
  • דף ע ודף עא עמ א, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יפה, הרב יעקב
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב ישראל
  • מסכת יבמות, דף ע
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי – רמת שלמה
  • יבמות ע, מסכת יבמות, דף ע
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (מסכת יבמות דף ע, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לייבלר, הרב יואל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מאור, הרב אבישי
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מונק, הרב אליהו
  • דף ע, מסכת יבמות
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מילצקי, הרב בנימין
  • מסכת יבמות דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מילר, הרב דב
  • מסכת יבמות דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סגל, הרב אפרים
  • דף ע, מסכת יבמות
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סעדון, הרב נתנאל
  • יבמות ע, מסכת יבמות, דף ע
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • עמר, הרב אליהו
  • דף ע, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פלאי, הרב מאיר
  • 6 שיעורים
   (דף ע כל קטעי האגדה, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריינד, הרב זאב
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב צבי
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרץ, הרב נדב
  • 2 שיעורים
   (יבמות דף ע עא גדר ערל בתרומה ובפסח ומתו אחיו מחמת מילה, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • צביון, הרב מרדכי
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צוקר, הרב יחיאל
  • מסכת יבמות, דף ע
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אשר
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קונשטט, הרב שמואל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קוק, הרב יהודה
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוממה, דף היומי
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רענן, הרב יחיאל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטרום, הרב יוסף נחום
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטרית, הרב אליהו
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שיין, הרב יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שכטר, הרב ישעיהו
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שנק, הרב צבי
  • דף ע עמוד א, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שקרקה, הרב אהרן
  • מסכת יבמות, דף ע
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 4 שיעורים
   (דף ע, מסכת יבמות, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף ע, מסכת יבמות
  • האזןהורדהוסף לעגלה