לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט' סיון תשפ"ג | 29 מאי 2023
 • הדף היומי

  סדר נשים, מסכת גיטין, דף יג


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • דף יג, גיטין דף יג , ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אולמן, הרב חיים יהודה
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורחות תורה, ישיבת
  • 22 שיעורים
   (דף יג שיעור עו, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  • 2 שיעורים
   (בסוגית מעמד שלשתן במכירת שטרות דף יג עמוד ב, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אידלשטיין, הרב צבי יהודה
  • 8 שיעורים
   (דף יג והוא שצבורין ומונחין, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אייזנשטיין זצל, הרב בערל
  • 2 שיעורים
   (66 יום ראשון בשלח ה שבט בסוגיא דמפני שהוא קנינו ובגדר דין תן כזכי לשיטת הרי ף גיטין דף יג ע א , ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • 3 שיעורים
   (גיטין דף יג עא מזכה גט שחרור, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליאך, הרב שמעון
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקריף, הרב גואל
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסולין, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (דף יג עא, מסכת גיטין, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בדוש, הרב שמואל
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב מיכאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב שמואל יעקב זצ"ל
  • 2 שיעורים
   (דף יג עמוד א, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלויא, הרב פנחס
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בניאל, הרב גלעד
  • מסכת גיטין דף יג יד הרב גלעד בניאל דף יומי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • 3 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגר, הרב יונתן
  • גיטין דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 3 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברכץ, הרב רחמים
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברלין, הרב זאב
  • 10 שיעורים
   (גיטין דף יג עא שמפסידו משפחה כנענית, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברלין, הרב מנחם צבי
  • תנו מנה לפלוני יתנו לאחר מיתה דין מעמד שלשתן וההבדל בין ברירה לתנאי דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברמן, הרב ישראל
  • גיטין דף יג עא טלי גיטך בגט שחרור דין קניינים בגט, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטמן, הרב יוני
  • דף יומי מסכת גיטין דף יג Daf yomi Gittin page 13 ע_י יוני גוטמן
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברג, הרב יצחק
  • שיעור 20 קניין במעמד שלושתן כט אדר, מסכת גיטין, דף יג, עמוד ב, פרק א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדשמיד, הרב פנחס
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ג'יקוב, הרב בנימין
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרבוז, הרב איתמר
  • 8 שיעורים
   (דף יג ע''ב דף יד ע''א יום ב כז' שבט, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרוס, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (דף יג עב יד עא, מסכת גיטין, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גריינימן, הרב שמואל - צפת
  • 2 שיעורים
   (מסכת גיטין, דף יג, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גריינמן, הרב ישראל
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרינשטיין, הרב אוריאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • דף יג גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • גיטין דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • 3 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דרורי, הרב ראובן
  • 2 שיעורים
   (מסכת גיטין, דף יג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הדף בעיון
  • גיטין_דף_יג_הדף_בעיון, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הוכברגר, הרב אלעזר דוד
  • 4 שיעורים
   (016בדין הולך כזכי, ובשמעתתא דמעמד שלשתן (מחילה, א' מהשלשה עכום) דף י''ג, מסכת גיטין, דף יג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הורביץ, הרב אליהו
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • היכל יצחק קרית ספר
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלפר, הרב יוסף
  • סיכום דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרטמן, הרב יחזקאל
  • מחשבה קצרה גיטין יג עבדא בהפקירא ניחא ליה, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ויינברג, הרב יצחק אייזיק
  • 9 שיעורים
   (המביא גט שיעור עה דף יג גט לאחר מיתה עוד בדברי הריף וגדר דין זכין, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ורמברנד, הרב שמשון
  • 3 שיעורים
   (מסכת גיטין, דף יג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זוכובסקי, הרב נתן
  • 6 שיעורים
   (גיטין דף יג עא בעניין תן כזכי טלי גיטך מהקרקע בשטר שחרור, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זיכרמן, הרב דוד
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • זילברמן, הרב יצחק שלמה זצ"ל
  • דף יג טו, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • חדד, הרב דוד
  • 4 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • חוברה, הרב חגי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טל, הרב ישראל
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יחזקאל, הרב משה
  • דף יג משנה, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יעקבזון, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (גיטין דף יג עא משנה ביסוד מצוה לקיים דברי המת, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב בנימין
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב ישראל - שיעורי עיון קצרים
  • גיטין יג, דף יג
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מרדכי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • לוי, הרב גבריאל יוסף
  • 9 שיעורים
   (דף יג עב בעניין יסוד דין מעמד שלשתן וביאור שיטת התוספות, מסכת גיטין, עמוד ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לוינשטיין, הרב שלמה
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • לורבר, הרב נפתלי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לוריא, הרב שניאור זלמן
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (מסכת גיטין דף יג, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מחפוד, הרב יובל
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מילצקי, הרב בנימין
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מילר, הרב דב
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו יוסף
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מישקובסקי, הרב יהושע
  • 4 שיעורים
   ( יג האומר תנו גט ומת שיעור א, מסכת גיטין, דף יג, עמוד א, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מנדלסון, הרב יצחק
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • נבון, הרב שמואל
  • דף יג, האומר תנו גט, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • נדל, הרב יששכר
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ניסן, הרב שמעון רפאל
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סגל, הרב אפרים
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סץ, הרב דוד
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • עטיה, הרב אליהו
  • 13גיטין דף יג ט' סיון
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פלאי, הרב מאיר
  • 4 שיעורים
   (משנה ו המשך פרק א, מסכת גיטין, דף יג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרבשטיין, הרב דניאל
  • 2 שיעורים
   (מסכת גיטין דף יג מעמד שלשתן [א] תשפב, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרבשטיין, הרב משה מרדכי
  • דף יג מעמד שלושתן, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרוינד, הרב חיים
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב אריה
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב יצחק
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב זאב
  • שיעור יז דף יג עא, מסכת גיטין, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב זאב
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב צבי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרץ, הרב אלחנן
  • 7 שיעורים
   (דף יג בענין קניינים וגט ובענין מצווה לקיים דברי המת, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • צביון, הרב מרדכי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קארפ, הרב צבי משה
  • דף יג, , מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קופשיץ, הרב נפתלי
  • גיטין דף יג עא, עמוד א, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קוק, הרב יהודה
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קליין, הרב מנחם
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קלרמן, הרב יעקב ישראל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קפלינסקי, הרב
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קראוס, הרב ישראל
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קרפ, הרב יעקב
  • 8 שיעורים
   (דף יג עב יד עא המשך דשלבלע ובענין מעמש וקנו מיניה בטעות, מסכת גיטין, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוזנטל, הרב נחום
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רוטשילד, הרב אברהם
  • גיטין דף יג תן כזכייה ובגדר נתינה בגט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוממה, דף היומי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רותן, הרב אליהו
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רימר, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (כתובות דף יג עב לדברי המכשיר בה, מסכת גיטין, עמוד ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רענן, הרב יחיאל
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שווייצר, הרב צבי
  • מסכת גיטין, דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • 3 שיעורים
   (פרק א משנה ו, מסכת גיטין, דף יג, ספר משניות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב משה
  • דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שחר, הרב אורי
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • דף יג, מסכת גיטין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטרן, הרב דוד
  • דף יג, עמוד א, משנה, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שיטרית, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (גיטין דף יג עא משנה האומר תנו גט זה לאשתי, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שיין, הרב יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שלום, הרב בועז
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שנק, הרב צבי
  • דף יג עב, מסכת גיטין, עמוד ב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפיצר, הרב שמעון
  • מסכת גיטין דף יג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 4 שיעורים
   (דף יג, מסכת גיטין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • תמצית, הרב משה שלום קרפ
  • דף יג, מסכת גיטין
  • האזןהורדהוסף לעגלה