לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי ט"ו אייר תשפ"ד | 23 מאי 2024
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא, דף פה


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אברז'ל, הרב נפתלי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אולמן, הרב חיים יהודה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורלנציק, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף פה, דף פד עב שלח רבי לדבר באשתו , מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • אורשלימי, הרב דניאל
  • "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים", מסכת בבא מציעא, דף פה, עמוד א
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקייס, הרב יעקב
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • בבא מציעא דף פה, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בדוש, הרב שמואל
  • 5 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בודנהיימר, הרב ירמיהו
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בורנשטיין, הרב מיכאל
  • 085 בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ביתן, הרב משה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בלוי, הרב דוד משה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלומנטל, הרב שמשון
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלעדי, הרב יצחק
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בן זאב, הרב יונתן
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בניאל, הרב גלעד
  • בבא מציעא דף פה הרב גלעד בניאל
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברגר, הרב יונתן
  • בבא מציעא דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בריליאנט, הרב אורי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברכץ, הרב רחמים
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברנשטיין, הרב משה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בשפה ברורה ונעימה, הרב מנחם זיסמן
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גוטמן, הרב יוני
  • דף יומי מסכת בבא מציעא דף פה Daf yomi Masechet Bava Metzia page 85 ע_י יוני גוטמן
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 4 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברג, הרב יוסף
  • 85. בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדשטוף, הרב יאיר
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • גולדשמיד, הרב פנחס
  • 085בבא מציעא פה נצח, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ג'יקוב, הרב בנימין
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרודנא באר יעקב, ישיבת
  • דף פה עמוד ב פו, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרוסברד, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (דף פה, עא , מסכת בבא מציעא, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גריינימן, הרב שמואל - צפת
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גרין, הרב צבי
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גרינצווייג, הרב יהונתן
  • 2 שיעורים
   (בס ד שיעור הדף היומי בעיון מסכת בבא מציעא דף פא תשפד שיעור 236, מסכת בבא מציעא, דף פה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דיין, הרב אברהם ישראל
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף פה, עא אמר רבי חביבין יסורין , מסכת בבא מציעא, עמוד א, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • דף פה בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דסקל, הרב יצחק בירך
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דף היומי במערת המכפלה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב אשר
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב יהודה
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא מציעא, דף פה, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרוק, הרב משה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הדף בעיון
  • בבא_מציעא_דף_פה_הדף_בעיון, מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב אליהו
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב חיים משה הלוי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • היכל יצחק קרית ספר
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלפר, הרב יוסף
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • וויס, הרב יחיאל יהושע
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וולך, הרב שלום מאיר
  • 6 שיעורים
   (דף פה, עב שמואל ירחינאה , מסכת בבא מציעא, עמוד ב, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייל, הרב חזקיהו יוסף
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ויינטראב, הרב נח גד
  • כ''ב תמוז תשפ''ב . שיחת חיזוק להלהיב את התלמידים לעסוק בלימוד התורה הק' הנרמזת בתאריך של היום כ''ב תמוז,, מסכת בבא מציעא, דף פה, עמוד א, ימי בין המצרים
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב משה מתתיהו
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זייבלד, הרב יהודה
  • בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זיכרמן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זילבר, הרב שלמה
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • חוברה, הרב חגי
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • חנון, הרב יוסף
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טולידאנו, הרב יצחק
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טורנהיים, הרב שמעון
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טישלר, הרב משה יוסף
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טננבוים, הרב מרדכי
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יגל, הרב אוריה
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא מציעא, דף פה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יוסף, הרב כדורי
  • בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יחזקאל, הרב משה
  • דף פה מתחיל פד עמוד ב 16 שורות מלמטה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ינקלביץ, הרב ישראל חיים
  • דף פה עא, מסכת בבא מציעא, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יעקבזון, הרב אהרן צבי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יפעי, הרב איתן
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב בנימין
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב ישראל - שיעורי עיון קצרים
  • בבא מציעא פה, דף פה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • לוקסנברג, הרב יהודה
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לורבר, הרב נפתלי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב אליהו
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (דף פה בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לסר, הרב ישי
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לסרי, הרב יהודה - ישיבת אהבת שלום
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מאינץ, הרב יששכר
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מונק, הרב אליהו
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מזרחי, הרב בצלאל
  • בבא מציעא דף פה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מילצקי, הרב בנימין
  • 3 שיעורים
   (מסכת בבא מציעא דף פה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו יוסף
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • נבון, הרב שמואל
  • דף פה, דכי הווי יתבי רבנן, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • נבנצאל, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סופר, הרב סיני
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב אליהו
  • מסכת בבא מציעא, דף פה תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סילבר, הרב ברוך דוד
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סץ, הרב דוד
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • עטיה, הרב אליהו
  • 85בבא מציעא דף פה טו אייר
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • עמרם, הרב יהושע
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פולק, הרב יצחק זעקל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פיין, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (04 דף פה עמוד א שלשה ענוותנין הן, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פלאי, הרב מאיר
  • 24 שיעורים
   (דף פה כל קטעי האגדה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרוינד, הרב חיים
  • 9 שיעורים
   (דף פה, עב אמר רבי זירא אמש נראה לי , מסכת בבא מציעא, עמוד ב, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב אריה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב יצחק
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרידמן, הרב שלום
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריי, הרב יצחק
  • דף היומי מסכת בבא מציעא דף פה_720p
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב זאב
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פריינד, הרב צבי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פרץ, הרב נדב
  • מסכת בבא מציעא, דף פה, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • צביון, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • צוקר, הרב יחיאל
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • 084בבא מציעא דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב אשר
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קוק, הרב יהודה
  • 3 שיעורים
   (מסכת בבא מציעא, דף פה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלרמן, הרב יהושע
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רבינוביץ, ישיבה קטנה קול תורה הרב יעקב
  • 052 דף פה עמוד א עמוד ב פו עמוד א, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוזנטל, הרב יהושע מאיר
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוזנטל, הרב נחום
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רותן, הרב אליהו
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רותן, הרב זאב זצ"ל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רייזמן, הרב יוסף צבי
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שווב, הרב אהרן
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שווייצר, הרב צבי
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שולזינגר, הרב משה
  • דף פה, מסכת בבא מציעא, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שחר, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטיינוביץ, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שטרית, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שיין, הרב יחזקאל
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שלום, הרב בועז
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שם-טוב, הרב גלעד
  • 7 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שנק, הרב צבי
  • דף פה עא, מסכת בבא מציעא, עמוד א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שקרקה, הרב אהרן
  • מסכת בבא מציעא, דף פה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 3 שיעורים
   (דף פה, מסכת בבא מציעא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • תמצית, הרב משה שלום קרפ
  • דף פה, מסכת בבא מציעא
  • האזןהורדהוסף לעגלה