קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי ה' טבת תשפ"ב | 09 דצמבר 2021
חיפוש קולי
 • הדף היומי

  סדר מועד, מסכת תענית, דף כז


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  מבחר ספרים נפלאים ותוכן מרתק על הש"ס לרכישה >>
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
  • דף כז, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורד
  • אהרון, הרב אברהם
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • אולמן, הרב חיים יהודה
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורלנציק, הרב דוד
  • דף כז, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורד
  • אורנשטיין, הרב אליהו
  • דף כז, מסכת תענית
  • צפההורד
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • איראם, הרב איסר יהודה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • אליהו, הרב יהודה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • אלקייס, הרב יעקב
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • אלקריף, הרב גואל
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אקרב, הרב פנחס יוסף
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדוש, הרב שמואל
  • 4 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוגרד, הרב יהושע
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • בוהדנה, הרב שקד
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • בינדר, הרב יקותיאל יהודה
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • ביפוס, הרב אליהו
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • בלויא, הרב פנחס
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • בלעדי, הרב יצחק
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • בן אדיבה, הרב אהרן
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • ברגר, הרב יונתן
  • תענית דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 3 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברמן, הרב שמריהו יוסף
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • גוטמן, הרב יוני
  • תענית כז, מסכת תענית, דף כז
  • צפההורד
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 4 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולד, הרב יעקב
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • ג'ייקוב, הרב בנימין
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • גרוסברד, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גריינמן, הרב ישראל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • דויטש, הרב ברוך שמואל
  • תענית דף כז דין עבודה בנשיאת כפיים, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורד
  • דיין, הרב מרדכי
  • דף כז, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורד
  • דף היומי במערת המכפלה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • דרוק, הרב אשר
  • מסכת תענית, דף כז
  • צפההורד
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • תענית דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • דרוק, הרב משה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • דרורי, הרב יקותיאל
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דרשן, הרב אביחי
  • 2 שיעורים
   (דף כז, דף כז עא אלו הן מעמדות, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הדף בעיון
  • 2 שיעורים
   (תענית_דף_כז_חלק_א_הדף_בעיון, מסכת תענית, דף כז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הורביץ, הרב אליהו
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • הלפרין, הרב מנחם מנדל
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • הרטמן, הרב יחזקאל
  • מחשבה קצרה תענית כז באחד בשבת לא היו מתענין מפני הנוצרים, מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • הרשלר, הרב שמואל
  • דף כז, מסכת תענית
  • צפההורד
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ויינברג, הרב שמחה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • ויספיש, הרב צבי
  • תענית דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • וסרמן, הרב משה מתתיהו
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • וסרמן, הרב נפתלי
  • מסכת תענית דף כז
  • האזןהורד
  • זיכרמן, הרב דוד
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • זילברמן, הרב יצחק שלמה זצ"ל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • חוברה, הרב חגי
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טישלר, הרב משה יוסף
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • 3 שיעורים
   (מסכת תענית, דף כז, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טשינגל, הרב יחזקאל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • ידלר, הרב ברוך
  • דף כז, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורד
  • כגן, הרב משה מרדכי
  • מסכת תענית דף כז
  • האזןהורד
  • כהן, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כלאב, הרב חנן
  • דף כז, מסכת תענית
  • צפההורד
  • לורבר, הרב נפתלי
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (מסכת תענית דף כז, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ליבנה, הרב יאיר
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • לייבלר, הרב יואל
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • לסר, הרב ישי
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • מאור, הרב אבישי
  • 2 שיעורים
   (מסכת תענית, דף כז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מונק, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (מסר קצר מסכת תענית דף כז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מילצקי, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (מסכת תענית דף כז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מילר, הרב דב
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • מלול, הרב ידיעא-ל
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • מלר, הרב אהרון
  • הרב אהרן מלר תענית דף כז עא, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • נבון, הרב שמואל
  • דף כז, מסכת תענית
  • צפההורד
  • נבנצאל, הרב שלמה
  • מסכת תענית, דף כז
  • צפההורד
  • נעמן, הרב אבטליון
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • סטפנסקי, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סילבר, הרב ברוך דוד
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • סעדון, הרב נתנאל
  • 2 שיעורים
   (תענית כז, מסכת תענית, דף כז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • עמאר, הרב דוד חביב
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • עמרם, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (תענית דף כז עא תנו רבנן ארבעה משמרות עלו מן הגולה ואלו הן, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פודור, הרב יונה
  • תענית דף כז מסכת תענית
  • צפההורד
  • פלאי, הרב מאיר
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • פרוינד, הרב חיים
  • 4 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרוינד, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב אריה
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • פרידמן, הרב יצחק
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • פרידמן, הרב שלום
  • 2 שיעורים
   (מסכת תענית, דף כז, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריינד, הרב זאב
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פריינד, הרב צבי
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרץ, הרב נדב
  • 2 שיעורים
   (דף כז עב, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • צביון, הרב מרדכי
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • צוקר, הרב יחיאל
  • תענית כז, מסכת תענית, דף כז
  • צפההורד
  • ציטרון, הרב יהודה
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • קדוש, הרב שמעון
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • 026תענית דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • קובלסקי, הרב אברהם ישעיהו
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קובלסקי, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קלופפר, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קליין, הרב מנחם
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • קלרמן, הרב יהושע
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • קצנלבוגן, הרב זאב
  • 2 שיעורים
   (דף כז עמוד א, מסכת תענית, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רביץ, הרב בנימין יוסף
  • 2 שיעורים
   (תענית דף כז1 כח1, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רותן, הרב אליהו
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • רותן, הרב זאב
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • רענן, הרב יחיאל
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר , הרב משה מרדכי זצ"ל
  • 4 שיעורים
   (דף כז אגדה אות עד המשך, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שולזינגר, הרב יצחק
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שטיגל, הרב גרשון
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שטנצל, הרב יונתן
  • חברותא מרתקת בבלי תענית דף כז הרב יונתן שטנצל עם הרב דוד הירשמן , מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שטרום, הרב יוסף נחום
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטרית, הרב אליהו
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • שטרית, הרב דוד
  • דף כז עא, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שיין, הרב יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שכטר, הרב ישעיהו
  • מסכת תענית, דף כז
  • האזןהורד
  • שלום, הרב בועז
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שפיגל, הרב מנחם
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד
  • שרייבר, הרב בונים
  • 5 שיעורים
   (דף כז, מסכת תענית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרם, הרב עזרא
  • דף כז, מסכת תענית
  • האזןהורד