קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ז אייר תשע"ט | 22 מאי 2019