Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ג כסלו תשע"ט / 21 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 325 שיעורים:  
 דפים:12345678910>10+>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאוחיפוש:
וידאואודיו
הרב אריה וסרמן - הלכה יומית בעברית: צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. מעשר כספים - עד כמה צריך לדקדק בחשבון המעשר, יב כסלו, תשעט  ·  20 נובמבר 2018 · 1 דקות : 0MB
2. מעשר כספים - שימוש כסף מעשר לצורך עצמו כשאין נצרכים כעת, י כסלו, תשעט  ·  18 נובמבר 2018 · 1 דקות : 0MB
3. מעשר כספים - חשבון בנק מיוחד המיועד רק למעשרות, י כסלו, תשעט  ·  18 נובמבר 2018 · 1 דקות : 0MB
4. מעשר כספים - האם אפשר לתת מעשר על הכנסה עתידית, ח כסלו, תשעט  ·  16 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB
5. מעשר כספים - מי שלא הפריש עד היום מעשר האם חייב להפריש-חלק ב, ז כסלו, תשעט  ·  15 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 5MB
6. מעשר כספים - מי שלא הפריש עד היום מעשר האם חייב להפריש, ו כסלו, תשעט  ·  14 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MB
7. מעשר כספים - האם מותר לנכות מסים, ה כסלו, תשעט  ·  13 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
8. מעשר כספים - שתי נקודות חשובות בצורת חישוב המעשרות, ד כסלו, תשעט  ·  12 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MB
9. מעשר כספים-האם מותר לנכות הוצאות ביתו-חלק ב, ג כסלו, תשעט  ·  11 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
10. מעשר כספים-האם מותר לנכות הוצאות ביתו, א כסלו, תשעט  ·  9 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 4MB
11. מעשר כספים-האם מותר לנכות הוצאות אכילה שיש לו בדרכו לעסקיו, ל חשון, תשעט  ·  8 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 2MB
12. מעשר כספים-האם מותר לנכות הוצאות התשלום לעוזרת בית, כט חשון, תשעט  ·  7 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MB
13. מעשר כספים - האם מותר לנכות הוצאות עסקיות מוגזמות , כח חשון, תשעט  ·  6 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MB
14. מעשר כספים - השיטה שאין לנכות רווח מול הפסד בעסקים שונים, כז חשון, תשעט  ·  5 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB | 3MB
15. מעשר כספים - האם ניתן לנכות רווח מול הפסד מעסקים שונים, כו חשון, תשעט  ·  4 נובמבר 2018 · 3 דקות : 0MB | 5MB
16. מעשר כספים - האם מותר לנכות ההוצאות מהרווח באותו עסק, כד חשון, תשעט  ·  2 נובמבר 2018 · 6 דקות : 1MB | 10MB
17. מעשר כספים - מה נחשב הכנסות לעניין חיוב נתינת מעשר-חלק ג, כג חשון, תשעט  ·  1 נובמבר 2018 · 2 דקות : 0MB
18. מעשר כספים - מה נחשב הכנסות לעניין חיוב נתינת מעשר-חלק ב, כב חשון, תשעט  ·  31 אוקטובר 2018 · 2 דקות : 0MB
19. מעשר כספים - מה נחשב הכנסות לעניין חיוב נתינת מעשר-חלק א, כא חשון, תשעט  ·  30 אוקטובר 2018 · 3 דקות : 0MB
20. מעשר כספים - באיזו תדירות אנו מחשבים את המעשרות, כ חשון, תשעט  ·  29 אוקטובר 2018 · 3 דקות : 0MB | 4MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש