Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י' כסלו תשע"ט / 18 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 64 שיעורים:  
 דפים:1234>>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאוחיפוש:
וידאואודיו
הספדים על הרב משה שפירא זצל: צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. Rav Pesach Siegel-Rav Moshe Shapiros 1rst yartzeit-In English, יד טבת, תשעח  ·  1 ינואר 2018 · 26 דקות : 6MB
2. באידיש שנה לפטרתו, יג טבת, תשעח  ·  31 דצמבר 2017 · 70 דקות : 16MB
3. במלאת שנה הרב ז שוורצמן הרב א שפירא הרב א ש לופיאנסקי הרב ד כהן הרב ר י חברוני הרב נ ברוידא הרב ש שפירא-בית וגן, י טבת, תשעח  ·  28 דצמבר 2017 · 217 דקות : 50MB
4. במלאת שנה לפטירתו הרב אליעזר סילבר הרב אליהו מאיר פייבלזון והרב יעקב פריצקי, י טבת, תשעח  ·  28 דצמבר 2017 · 103 דקות : 24MB | 353MB
5. במלאות שנה הרב אורי יונגריז ועוד בית כנסת בנאות הפיסגה, ט טבת, תשעח  ·  27 דצמבר 2017 · 100 דקות : 23MB
6. הרב דוד כהן הרב י חברוני הרב זבולון שוורצמן הרב נחום ברוידא ובנו הרב שלמה, ט טבת, תשעח  ·  27 דצמבר 2017 · 149 דקות : 35MB | 378MB
7. המשך מישיבת דביר הקודש, יא שבט, תשעז  ·  7 פברואר 2017 · 37 דקות : 8MB
8. ככלות השלושים בישיבת דביר הקודש מודיעין עילית, יא שבט, תשעז  ·  7 פברואר 2017 · 121 דקות : 28MB
9. במלאת השלשים מהרבנים ז שוורצמן ע ברוידא ימ הילל ר שץ רא פלדמן, יא שבט, תשעז  ·  7 פברואר 2017 · 148 דקות : 34MB
10. הרב אהרן לופיאנסקי, י שבט, תשעז  ·  6 פברואר 2017 · 23 דקות : 5MB
11. הרב איתן פינר והרב נפתלי גאגר-ניו יורק-אנגלית, י שבט, תשעז  ·  6 פברואר 2017 · 21 דקות : 4MB
12. בישיבת אור שמח הרב בן ציון קרמייר-אנגלית, י שבט, תשעז  ·  6 פברואר 2017 · 27 דקות : 6MB
13. הרב עובדיה ברוידא בשלשים במשכן משה, ט שבט, תשעז  ·  5 פברואר 2017 · 56 דקות : 13MB
14. הרב מנחם מנדל הלפרין, ח שבט, תשעז  ·  4 פברואר 2017 · 22 דקות : 5MB
15. בתת תורת אמת בב הרב משה ברנשטיין הרב יעקב הלפרט הרב מנחם שלנגר והרב ישעיהו שחר, ד שבט, תשעז  ·  31 ינואר 2017 · 128 דקות : 29MB
16. הרב שלנגר משגיח ישיבת מאור יצחק חמד, כו טבת, תשעז  ·  24 ינואר 2017 · 30 דקות : 7MB
17. הרב יעקבזון ראש ישיבת מאור יצחק חמד, כו טבת, תשעז  ·  24 ינואר 2017 · 31 דקות : 7MB
18. הרב עובדיה ברוידא בכולל מאורות-רכסים, כה טבת, תשעז  ·  23 ינואר 2017 · 65 דקות : 15MB
19. מהרב יצחק להימן ובנו הרב אברהם שפירא, כה טבת, תשעז  ·  23 ינואר 2017 · 55 דקות : 12MB
20. הרב שמריהו גרוסנס, כה טבת, תשעז  ·  23 ינואר 2017 · 20 דקות : 4MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש