Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ג כסלו תשע"ט / 21 נובמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 84 שיעורים:  
 דפים:12345>>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאוחיפוש:
וידאואודיו
הספדים על הרב דב יפה זצל: צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. בית הכנסת לדרמן-הרב דוד כהן-הרב יעקב מאיר זוננפלד-הרב יצחק זאב ארלנגר, כח חשון, תשעט  ·  6 נובמבר 2018 · 135 דקות : 31MB
2. הספדים ככלות יב חודש בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים הרב מנחם דוד, כו חשון, תשעט  ·  4 נובמבר 2018 · 28 דקות : 6MB
3. הספדים ככלות יב חודש בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים הרב הרב דן סגל, כו חשון, תשעט  ·  4 נובמבר 2018 · 51 דקות : 12MB
4. הספדים ככלות יב חודש בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים הגרבמ אזרחי, כו חשון, תשעט  ·  4 נובמבר 2018 · 38 דקות : 9MB
5. הספדים ככלות יב חודש בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים בנו הרב צבי יפה, כו חשון, תשעט  ·  4 נובמבר 2018 · 34 דקות : 8MB
6. דברי התעוררות לעילוי נשמת הרב נחום פרצוביץ זל והרב דב יפה זל, יט חשון, תשעט  ·  28 אוקטובר 2018 · 28 דקות : 6MB
7. במלאות שנה -הרב דוידוביץ הרב ויסבלום ובנו הרב מרדכי, יח חשון, תשעט  ·  27 אוקטובר 2018 · 59 דקות : 13MB
8. ביום השנה מפי בנו הרב מרדכי יפה, טו חשון, תשעט  ·  24 אוקטובר 2018 · 40 דקות : 9MB
9. במלאות שנה בישיבת קול יעקב, יד חשון, תשעט  ·  23 אוקטובר 2018 · 80 דקות : 18MB
10. מבנו הרב צבי יפה, ו ניסן, תשעח  ·  22 מרץ 2018 · 28 דקות : 6MB
11. הרב מרדכי יפה כנס אברכים רמות, ד אדר, תשעח  ·  19 פברואר 2018 · 59 דקות : 13MB
12. הספד הרב עובדיה ברוידא-ישיבת ראדין נתניה, כו כסלו, תשעח  ·  14 דצמבר 2017 · 49 דקות : 11MB
13. ככלות השלושים-מפי הרב יצחק זאב ארלנגר-הרב שמעון סלומון-האדמור ממאקווא, כב כסלו, תשעח  ·  10 דצמבר 2017 · 96 דקות : 22MB
14. הרב אלימלך פרייליך-הרב שלמה הופמן-הרב אברהם גוטל-הרב אברהם רוזנר-חתנו הרב נתן שרון, כב כסלו, תשעח  ·  10 דצמבר 2017 · 113 דקות : 26MB
15. דברי שיר הרב זילברשטין הרב משקובסקי חתנו הרב נתן שרון והרב זוננפלד , כא כסלו, תשעח  ·  9 דצמבר 2017 · 148 דקות : 34MB
16. ישיבת אהבת תורה מודיעין עילית הרב ליפקוביץ הרב גרינהוז הרב קראפ ועוד, כא כסלו, תשעח  ·  9 דצמבר 2017 · 124 דקות : 29MB
17. דברים קצרים ליד בעליה לציון במלאות השלושים, כ כסלו, תשעח  ·  8 דצמבר 2017 · 12 דקות : 2MB
18. חזון דוד מודיעין עילית סוף הרב ברזל הרב ישראל מאיר ארנפרויד, יט כסלו, תשעח  ·  7 דצמבר 2017 · 61 דקות : 14MB
19. במודיעין עילית-הרב פילץ הרב זוננפלד הרב ברזל ונכדו הרב ארנפרויד, יט כסלו, תשעח  ·  7 דצמבר 2017 · 176 דקות : 41MB
20. ככלות השלושים בישיבת כנסת חזקיהו-המשגיח הרב מנחם דוד, יט כסלו, תשעח  ·  7 דצמבר 2017 · 15 דקות : 3MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש