Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון ח' טבת תשע"ט / 16 דצמבר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 58 שיעורים:  
 דפים:123>>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאוחיפוש:
אודיו
שפירא, הרב משה זצ"ל - אמונה: האזןהורדבחר
1. 9 שיעור יא עיקר 6 הפסקת נבואה לאחר ביטול היצר לעז א טבת תשמא, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 52 דקות : 12MB
2. 8 שיעור ח עיקר 5 לו לבדו ראוי להתפלל כג כסלו תשמא, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 67 דקות : 15MB
3. 7 שיעור י עיקר 5 הבדל בין עבודת ה לבין יראת עז טז כסלו תשמא , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 45 דקות : 10MB
4. 7 שיעור ז עיקר 4 רשעים בחייהם קרוים מתים ואתם הדבקים ט כסלו תשמא, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 46 דקות : 10MB
5. 6 עיקרים א קדמות ראה אמונה ו ד כסלו תשמא, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 56 דקות : 13MB
6. 58 שיעור מד עיקר 13 סיכום השגחת העתיד תחיית המתים כג אדר תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 78 דקות : 18MB
7. 57 עיקר 13 4 פרשיות הנקראות באדם-4 לשונות גאולה טז אדר תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 83 דקות : 19MB
8. 56 עיקר 13 אין ה שלם עד שימת זכר עמלק ט אדר תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 82 דקות : 19MB
9. 55 עיקר 13 יושב בשמים ישחק ב אדר תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 63 דקות : 14MB
10. 54 עיקר 13 כח שבט תשמב, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 66 דקות : 15MB
11. 53 שיעור מג עיקר 13 תחיית המתים מן התורה יח שבט תשמב, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 73 דקות : 17MB
12. 52 עיקר 13 האדם דומה לכל הבריאה יא שבט תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 72 דקות : 17MB
13. 51 עיקר 13 הכל נברא בצורת אדם ד שבט תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 74 דקות : 17MB
14. 50 עיקר 13 חיים נביעה חידוש כו טבת תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 72 דקות : 16MB
15. 5 שיעור ה עיקר 2-3 שמע ישראל מדות היחיד כד חשון תשמא, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 57 דקות : 13MB
16. 49 עיקר 13 לשון הרע דיבוק חברים העין והלשון יט טבת תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 66 דקות : 15MB
17. 48 עיקר 13 בכי ודמעה יב תמוז תשמב, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 66 דקות : 15MB
18. 47 עיקר 13 יצחק הצחוק הנכון כא כסלו תשמב, כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 58 דקות : 13MB
19. 46 עיקר 13 צחוק ויצחק צחוק ובכי יד כסלו תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 53 דקות : 12MB
20. 45 שיעור מב עיקר 13 תחיית המתים מהות רצון ומנוחת אמת ז כסלו תשמב , כא אדר א, תשעא  ·  25 פברואר 2011 · 61 דקות : 14MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש