• RSSהוסף כל שיעורי הוידאוהוסף כל שיעורי האודיוהוראות והסבריםנגן את כל השיעורים
  סדר השיעורים אודיו/וידאובחר רב: נמצאו 1743 שיעורים>מתוך 88
  עברית: וידאואודיו
  הרב ישראל קראוס - שבועות תשע''ט
  1. 01שיעור בעניני חג השבועות ומגילת רות
  כא' אדר, תשפ'א | 5 מרץ 2021 | 52 דקות | 24MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  2. הכנה לחג השבועות, נמסר לבני ישיבת אור אלחנן
  כא' שבט, תשפ'א | 3 פברואר 2021 | 38 דקות | 8MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד שטרן - ספירת העומר וחג השבועות
  3. חג השבועות - מאכלי חלב ושתי הלחם
  ז' שבט, תשפ'א | 20 ינואר 2021 | 9 דקות | 2MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד שטרן - ספירת העומר וחג השבועות
  4. ספירת העומר חג השבועות
  ז' שבט, תשפ'א | 20 ינואר 2021 | 5 דקות | 1MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  5. חג השבועות - מטרת נתינת התורה
  ב' שבט, תשפ'א | 15 ינואר 2021 | 38 דקות | 9MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  6. חג השבועות - העצה הגדולה להודות על העבר ולבקש על העתיד
  ב' שבט, תשפ'א | 15 ינואר 2021 | 27 דקות | 6MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  7. חג השבועות - העבודה לפניו, בחג עצמו ולאחריו
  ב' שבט, תשפ'א | 15 ינואר 2021 | 29 דקות | 7MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  8. אחרי חג השבועות - לשמור את מה שקיבלנו בשבועות
  ב' שבט, תשפ'א | 15 ינואר 2021 | 18 דקות | 4MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבת קודש - כללי
  9. הקשר שבין שבת קודש וחג השבועות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 64 דקות | 15MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  10. שבת קודש וחג השבועות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 64 דקות | 15MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  11. מחג השבועות לא יוצאים, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 94 דקות | 22MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  12. חג השבועות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 65 דקות | 15MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  13. חג השבועות - סוגיא של אהבת תורה, נמסר לבני ועד רביעי
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 71 דקות | 16MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  14. חג השבועות - לימוד תורה וקביעות בכל המצבים, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 101 דקות | 23MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  15. חג השבועות - זריזות ועצלות בתורה, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 92 דקות | 21MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  16. חג השבועות - והלכת בדרכיו ונתינה ללא חשבונות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 65 דקות | 15MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  17. חג השבועות - התורה מול התאוות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 57 דקות | 13MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  18. השמירה על חג השבועות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 79 דקות | 18MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  19. הכנה לחג שבועות, נמסר לבני ישיבות
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 46 דקות | 11MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - שבועות
  20. הכנה לחג השבועות, נמסר לבני שיעור א
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 55 דקות | 13MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  >מתוך 88