• RSSהוסף כל שיעורי הוידאוהוסף כל שיעורי האודיוהוראות והסבריםנגן את כל השיעורים
  סדר השיעורים אודיו/וידאו נמצאו 1206 שיעורים>מתוך 61
  עברית: וידאואודיו
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  1. 0031_החיסון הראשון להכחדת הקורונה היה במצרים
  יב' תמוז, תשפ'א | 22 יוני 2021 | 8 דקות | 3MB | 48MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  2. 0023_מה הקורונה מזכירה לנו היום
  יב' תמוז, תשפ'א | 22 יוני 2021 | 8 דקות | 3MB | 49MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  3. 0006_אפשר לראות בקורונה לא רק קללה אלא גם ברכה
  יב' תמוז, תשפ'א | 22 יוני 2021 | 7 דקות | 3MB | 44MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יגאל כהן - יביע אומר - שלום בית
  4. שלום בית למרות הקורונה
  ו' תמוז, תשפ'א | 16 יוני 2021 | 49 דקות | 22MB | 192MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  קול תודה נשים - סיפורי ישועות בעברית
  5. תודה לה' על הקורונה
  ה' תמוז, תשפ'א | 15 יוני 2021 | 6 דקות | 6MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב נח גד ויינטראב - דרשות פרשת השבוע
  6. דרשת שבת חזון תש"פ (נאמר בשידור טלפון , מפני איסור התכנסות בזמן הקורונה) , ימי בין המצרים
  ד' תמוז, תשפ'א | 14 יוני 2021 | 61 דקות | 7MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יונתן שטנצל - סיפורי חסד אחרונים
  7. הרב שלמה אפרים פישר משוחח עם הרב יונתן שטנצל הרב שמואל רוזובסקי שיחה בעידן הקורונה
  כז' סיון, תשפ'א | 7 יוני 2021 | 34 דקות | 16MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יונתן שטנצל - סיפורי חסד אחרונים
  8. האם ההודים שוברים את הפסלים שלהם בעקבות הקורונה הרב יונתן שטנצל משוחח עם הרב ישעיהו גוטפרב
  כז' סיון, תשפ'א | 7 יוני 2021 | 9 דקות | 4MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  ובלכתך בדרך - הלכה
  9. הזיק מתוך בהלת הקורונה, עניני רפואה, כיבוד אם וחמות - הרב יצחק זילברשטיין
  כג' סיון, תשפ'א | 3 יוני 2021 | 25 דקות | 12MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  ישיבת היכל התורה - הרב שמואל ברון
  10. ימי ספירת העומר וזמן קיץ בתקופת הקורונה, ז אייר תש''פ
  יג' סיון, תשפ'א | 24 מאי 2021 | 43 דקות | 41MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אשר וייס - הרב אשר וייס - כלכלה נבונה
  11. נזקי שכנים - תמא 38 - חלק ב'
  יב' סיון, תשפ'א | 23 מאי 2021 | 31 דקות | 14MB | 247MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יונתן שטנצל - סיפורי חסד אחרונים
  12. הרב ישראל קויפמן על הכנסת אורחים בזמן קורונה משוחח עם הרב יונתן שטנצל
  ט' סיון, תשפ'א | 20 מאי 2021 | 20 דקות | 9MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אשר וייס - הרב אשר וייס - כלכלה נבונה
  13. נזקי שכנים - תמא 38 - חלק א'
  ז' סיון, תשפ'א | 18 מאי 2021 | 38 דקות | 18MB | 301MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  14. 3789_הקורונה-בכו תבכה - שני בכיות על נזקי הקורונה ועל נזקי ביטול תורה
  ג' סיון, תשפ'א | 14 מאי 2021 | 22 דקות | 21MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  15. 3608_הקורונה באה להכין אותנו לגאולה בקרוב
  ג' סיון, תשפ'א | 14 מאי 2021 | 52 דקות | 49MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  16. 3604_הקורונה-על ידי האחדות מסתלקת מגיפת הקורונה
  ג' סיון, תשפ'א | 14 מאי 2021 | 18 דקות | 17MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - הקורונה
  17. 3569_הקורונה-הקשר בין המגפה שהייתה אצל תלמידי רבי עקיבא והקורונה
  ג' סיון, תשפ'א | 14 מאי 2021 | 23 דקות | 22MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב נתן רוטמן - חג השבועות
  18. הכנה למתן תורה תכלה שנה וקללותיה בהתייחסות למצב הקורונה ובמירון ובפרעות עכשיו, חג השבועות
  ב' סיון, תשפ'א | 13 מאי 2021 | 63 דקות | 22MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אליעזר פוליאס
  19. בצלם אלוקים-קורונה אסון מירון מלחמה עם הערבים
  כט' אייר, תשפ'א | 11 מאי 2021 | 44 דקות | 10MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב דוד חנניה פינטו - בשלח
  20. 3590_על - כן קרא שמה מרה- כי אני ה' רופאך - גמטריה - בא הקורונה שמה מרה, פרשת בשלח
  כד' אייר, תשפ'א | 6 מאי 2021 | 20 דקות | 19MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  >מתוך 61