• RSSהוסף כל שיעורי הוידאוהוסף כל שיעורי האודיוהוראות והסברים
  סדר השיעורים אודיו/וידאו נמצאו 1106 שיעורים>מתוך 56
  עברית: וידאואודיו
  הרב אהרן שווב - דברי חיזוק לפרשת השבוע - לשנת ת ש פ ושנת ת ש פ א
  1. דברי חיזוק לפרשת וארא - שנה לקורונה - כיצד הקב"ה עושה נגוף לזה ורפוא לזה
  ב' שבט, תשפ'א | 15 ינואר 2021 | 9 דקות | 2MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב גואל אלקריף - שיעורים מהתקופה האחרונה
  2. חיזוק לימי הקורונה
  א' שבט, תשפ'א | 14 ינואר 2021 | 14 דקות | | 94MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  אירגון אם בישראל - חודש נוכחי-שבט תשפא
  3. החיסון לקורונה-דברי סיכום-הרב אשר וייס שליטא
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 20 דקות | 53MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אליהו דיסקין - שיעורים מהתקופה האחרונה
  4. פרשת וארא שיעור ה' - גלות מצרים, הדרך לישועת ה', החיסונים והתפשטות נגיף הקורונה
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 35 דקות | 8MB | 120MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - קורונה
  5. חיזוק לתקופת הקורונה - להתחזק ולהתרומם
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 23 דקות | 5MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - קורונה
  6. חיזוק בענין מגפת הקורונה - ד' לשונות של גאולה
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 25 דקות | 5MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - קורונה
  7. הכנה לזמן קיץ (תקופת הקורונה) - אמונה שהכל לטובה
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 17 דקות | 4MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב מאיר טוביה פולק - פסח
  8. הכנה לחג הפסח וחיזוק בענין מגפת הקורונה
  כט' טבת, תשפ'א | 13 ינואר 2021 | 41 דקות | 9MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יצחק זילברשטיין - שיעורים משנת תשפ"א
  9. שיעור וארא - הזיק מתוך בהלת הקורונה, עניני רפואה, כיבוד אם וחמות
  כו' טבת, תשפ'א | 10 ינואר 2021 | 25 דקות | | 102MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב בועז שלום - ענינים שונים
  10. האם יש עבמים, והאם יש להתחסן נגד קורונה
  כו' טבת, תשפ'א | 10 ינואר 2021 | 10 דקות | 2MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יחזקאל ויספיש - שיעורים מהתקופה האחרונה
  11. הסגר השלישי בקורונה-וארא
  כו' טבת, תשפ'א | 10 ינואר 2021 | 24 דקות | 5MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב שרגא שטינברג - שמות
  12. היתר נתינת החיסון נגד קורונה בשבת, פרשת שמות
  כה' טבת, תשפ'א | 9 ינואר 2021 | 34 דקות | 32MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אליהו דיסקין - שיעורים מהתקופה האחרונה
  13. פרשת שמות שיעור ו' - הדרך לעבור את נסיונות החיים! הדרכה מעשית לימי 'הקורונה' 'והסגר', לזכור תמיד חסד ה', וראך ושמח בליבו, חומר הפגיעה ברגשות הזולת, כל אדם יהיה גדול בעיניך, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים!
  כג' טבת, תשפ'א | 7 ינואר 2021 | 54 דקות | 12MB | 192MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב יחיאל מויאל - שיעורים מהתקופה האחרונה
  14. הקורונה הבריטית
  כג' טבת, תשפ'א | 7 ינואר 2021 | 30 דקות | 7MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אברהם צבי ישראלזון - שיעורים מהתקופה האחרונה
  15. עובד שלא רוצה לעשות בדיקת קורונה שאלה שיעושה נזק לאחרים
  כא' טבת, תשפ'א | 5 ינואר 2021 | 14 דקות | 3MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אריה פרידמן - ביאורי תפילה
  16. ועד בעניני התפילה בקורונה יום ב כ טבת תשפא
  כ' טבת, תשפ'א | 4 ינואר 2021 | 17 דקות | 4MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב שלמה זעפרני - שיעורים משנת תשפ"א
  17. מסיפורי בית הדין-שותף למסעדה הפסדים בעקבות הקורונה
  יט' טבת, תשפ'א | 3 ינואר 2021 | 49 דקות | 11MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  קול תודה נשים - סיפורי ישועות בעברית
  18. מתנת הקורונה
  יז' טבת, תשפ'א | 1 ינואר 2021 | 3 דקות | 3MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב אברהם שרמן
  19. חובת המחאה כנגד משרד הבריאות שעושים חיסוני קורונה בשבת
  יד' טבת, תשפ'א | 29 דצמבר 2020 | 100 דקות | 23MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  הרב צבי פריינד - הלכות חובל בחבירו ושמירת נפש
  20. האם אפשר לצאת מהבית בזמן הקורונה ?
  יד' טבת, תשפ'א | 29 דצמבר 2020 | 16 דקות | 3MB
  צפההורדהוסף לעגלההאזןהורדהוסף לעגלהקובץ PDF
  >מתוך 56