קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"א | 04 מרץ 2021
חיפוש קולי
 • מועד - פרשת פרה

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  הקש נושא במועד: או בחר נושא מהרשימה:
  אורך השיעור:
   • Library, Boro Park Tape
   • 4 שיעורים
    (ParahM01, ועוד...)
   • Schwab, Rav Yosef Chaim
   • 25 Haftorah L Parshas Parah
   • הלפרין, הרב חיים
   • פרשת פרה
   • פריד, הרב גבי
   • 2 שיעורים
    (Ki Sisa Saving The World, ועוד...)
   • פרלמן, הרב יוסף
   • פרשת פרה
   • קפלן, הרב שמעון
   • 2 שיעורים
    (Four Parshios, ועוד...)
   • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
   • 5 שיעורים
    (0277 Shemini Para 5771 24kb 58m, ועוד...)
   הצג עוד