קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ט"ז אב תשפ"ב | 13 אוגוסט 2022
 • מועד - טו באב

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  אורך השיעור: הקש נושא: בחר נושא מהרשימה:
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • חמשה עשר באב שידוכים malbim on marriage אסור לקדש אשה עד שיראנה, האם גם רואה ברוח הקודש האיך תתנהג כשתינוק צועק בלילה ואיננה יכולה לישן ועוד
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדברגר, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (Tu Beav, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הרטמן, הרב יחזקאל
  • Short Machshava: Tu B'av the Day of Tikkun
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • התחל את יומך בדרך התורה, לונדון גולדרס גרין
  • Rabbi Yehoshua Hartman Tu BeAv
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • התחל את יומך בדרך התורה, מנצ'סטר - ברוטון פארק- רבנים שונים
  • Rabbi Yitzchok Grossnass Tu BeAv
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • התחל את יומך בדרך התורה, סאוט טוטנהם
  • Rabbi Dovid Greenhaus Tu BeAv
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ירחי כלה - אנגליה
  • R Yossef Pearlman Tu BeAv
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לונדון, כנסת יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (Tu Beav, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סאלאווייצ'יק, הרב יעקב מתתיהו הלוי
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סמיילס, הרבנית שירה
  • fifteen av closing the circle
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קליין, הרב משה הלוי
  • 2 שיעורים
   (שיעור בלקו"ש חלק י"ט שיחת ט"ו באב (וסיום מסכת תענית) בלשון הקודש, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רוקח, הרב ישראל
  • ט"ו באב What can we do for Shidduchim
  • צפההורדהוסף לעגלה
  הצג עוד