לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט' סיון תשפ"ג | 29 מאי 2023
 • מועד - חג השבועות

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  אורך השיעור: הקש נושא: בחר נושא מהרשימה:
  • Atlas
  • 3 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Balkany, Rabbi
  • חג השבועות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Cleveland), Rav Dovid Gross (Yavneh Seminary
  • Shavuos
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Finkelman, Rav Mordechai
  • Shavouous5766
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Foundation, Chofetz Chaim Heritage
  • 3 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • Ginsburg, Rav Eliezer
  • 3 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Godlevsky
  • 2 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Schiffenbauer, Rav Mechel
  • 32 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Schwab, Rav Yosef Chaim
  • 11 שיעורים
   (08 Shevuos Part 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Shiurim, Guest Daf Yomi
  • 42 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Steinberg, Mrs D.
  • Bamidbar Shavuos
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Susna, Rav Simcha Moshe
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • Weinreich, Mrs. Rosa
  • חג השבועות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Zuker, Rabbi David
  • 4 שיעורים
   (The Minhag Not to Bring in Shavuos Early, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורזל הרב דניאל
  • 3 שיעורים
   (מתן תורה נעשה ונשמע, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 10 שיעורים
   (שבועות קבלת התורה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלי, הרב הלל
  • חג השבועות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלעפאנט, הרב יוסי
  • 6 שיעורים
   (18 Parshas Emor Pre Shavuos R Yosef Elephant, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 106 שיעורים
   (אנגלית מחלוקת נפש החיים שער ד פרק ב והנתיבות המשפט אם נתקבלה תפילת דוד שאמירת תהלים ייחשב כעוסק בנגעים ואהלות,הנתיבות לא כתב שמו על ספרו שחשש שיעשו צחוק שגם יעקב בין המחברים, רואים קלקול הנורא שנגרם מחסרון שמירת הלשון , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בדיל זצ"ל, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (Ladies Shiur 31 Towards Shovuos 5779, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלאו, הרב אברהם
  • Tefiloh Part15 birchas hashachar shavuos
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלסקי זצל, הרב ישראל
  • 5 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בן שלום, הרבנית פייגי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 6 שיעורים
   (Pachad Yitzchok: Love Hashem and Serve Him II (Shavuos Maamar 23), ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקשט, הרב צבי
  • 27 שיעורים
   (Chag HaShavuos A Yom HaDin On Bitul Torah, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (The Gift Of Kabolas HaTora, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בראג, הרב ישראל (קליוולנד)
  • Summer 5766 2 Sivan Parshas Naso Monday Shavuos
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בראון, הרב אהרן
  • חג השבועות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברגר, הרב שמחה בונים
  • 5 שיעורים
   (Shavuous only chag that does not have a date, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברייטוביץ, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (A short message for Shavuos, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד